တာမွေမြို့နယ်အတွင်း ၄ လွှာ အထိ ၁၅ -၅၅ ပေ အခန်း ဝယ်လိုပါသည်

22 May 2023 3:12 pm

84 ကြိမ် ကြည့်ရှု့ပြီး


တာမွေ | ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး

Apartment 4th Floor 1 Rooms 1 Rooms

Half Furnished

အကျိုးတူဆောင်ရွက်မှု လက်ခံပါသည်

sqft 700 မှ 900 အတွင်း

သုံးစွဲမည့်ငွေကြေး ကျပ် (သိန်း)

သိန်း 500 မှ သိန်း 700 အတွင်း


Login to view phone number.


တာေမြကျောက်မြောင်း အထက်ပိုင်း ၊ ၁၆၅ -၁၆၄ - ၁၅၇ ။၄ လွှာ အထိ ၁၅ -၅၅ ပေ အခန်း ဝယ်လိုပါသည်