ဘဏ်ချိတ် တိုက်ခန်းကျယ်ဝယ်လိုပါသည်

26 Jan 2023 4:58 pm

63 ကြိမ် ကြည့်ရှု့ပြီး


တောင်ဥက္ကလာပ | ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး

Apartment 2nd Floor 0 1 Rooms

Half Furnished

အက်ိဳးတူေဆာင္႐ြက္မႈ လက္ခံပါသည္

sqft 800 မှ 1200 အတွင်း

သုံးစွဲမည့်ငွေကြေး ကျပ် (သိန်း)

သိန္း 500 မွ သိန္း 900 အတြင္း


Login to view phone number.


ေတာင္ဥကၠလာပ (သို႔)အျခားၿမိဳ႕နယ္မ်ား၊ အခန္းက်ယ္၊ အလင္းေရာင္ႏွင့္ ေလဝင္ေလထြက္ေကာင္းေသာ အိမ္ေဘးအနီးရွင္း၊မျပင္ဆင္လည္းရ ၁လႊာမွ၄လႊာအတြင္း ဘဏ္ခ်ိတ္ရ