Sort By :


Properties for Sale in Seikgyikanaungto

ဆိပ္ႀကီးခေနာင္တုိၿမဳိ႕နယ္

ဆိပ္ႀကီးခေနာင္တုိၿမဳိ႕နယ္သည္ ရန္ကုန္ျမစ္၏ အေနာက္ေတာင္ကမ္းေပၚတြင္တည္ရွိၿပီး ၅.၉ ကီလုိမီတာက်ယ္ဝန္းသည္ ။ ၿမဳိ႕နယ္၏ေျမာက္ဘက္တြင္ ရန္ကုန္ျမစ္ ၊ အေရွ႕ဘက္တြင္ တြံ႔ေတးတူးေျမာင္း ၊ အေနာက္ဘက္ႏွင့္ ေတာင္ဘက္တြင္ တြံ႔ေတးၿမဳိ႕နယ္တုိ႔တည္ရွိသည္ ။ ရပ္ကြက္ေပါင္း ၉ ခုျဖင့္ဖြဲ႔စည္းထားသည့္ ဆိပ္ႀကီးခေနာင္တုိသည္ ရန္ကုန္ၿမဳိ႕လယ္ႏွင့္နီးကပ္ေပမယ့္လည္းရန္ကုန္ျမစ္တစ္ဖက္ကမ္းျခားတြင္တည္ရွိၿပီးတံတားတည္ေဆာက္မႈမွရွိေသးသည့္အတြက္ ဖြံ႔ၿဖဳိးမႈေႏွးေကြးလ်က္ရွိေနေသးသည္ ။ ၿမဳိ႕နယ္တြင္ မူလတန္းေက်ာင္း ၁၆ ေက်ာင္းႏွင့္အထက္တန္းေက်ာင္း ၁ ေက်ာင္းတုိ႔တည္ရွိၿပီး ၿမဳိ႕နယ္တြင္းေနထုိင္သူအမ်ားစုသည္ ေန႔စဥ္ စက္ေလွစီး၍ ရန္ကုန္ဖက္သုိ႔ အလုပ္လုပ္ကုိင္ၾကရသည္ ။ အခ်ဳပ္အားျဖင့္ဆုိေသာ္ ဆိပ္ႀကီးခေနာင္တုိၿမဳိ႕နယ္သည္ ရန္ကုန္တစ္ဖက္ကမ္းတြင္တည္ရွိသည့္အတြက္ေၾကာင့္ သြားေရးလာေရးအနည္းငယ္ခက္ခဲေသာ္လည္းအနာဂတ္တြင္ တံတားတည္ေဆာက္ခဲ့ပါကဖြံ႔ၿဖဳိးမႈအလားအလာရွိေသာၿမဳိ႕နယ္ေကာင္းတစ္ခုျဖစ္ေပသည္ ။