For Rent (အဖြူရောင်သစ္စာအိမ်ခြံမြေအကျိုးဆောင်)

(18'×55')6F.ငှားရန်ရှိပါသည်

Insein | Yangon Region

Apartment

 • 1
 • 0

1.50 Lakh (Kyats)

(18'×55')GF.ငှားရန်ရှိပါသည်

Insein | Yangon Region

Apartment

 • 1
 • 0

2.50 Lakh (Kyats)

(18'×*55')6F.ငှားရန်ရှိပါသည်

Insein | Yangon Region

Apartment

 • 1
 • 0

1.50 Lakh (Kyats)

(18'×54')1Fငှားရန်ရှိပါသည်

Insein | Yangon Region

Apartment

 • 1
 • 2

2.50 Lakh (Kyats)

(18'×54')6Fငှားရန်ရှိပါသည်

Insein | Yangon Region

Apartment

 • 1
 • 0

1.50 Lakh (Kyats)

(12.5'×50')4F.ငှားရန်ရှိပါသည်

Mayangone | Yangon Region

Apartment

 • 1
 • 0

1.50 Lakh (Kyats)

(18'×54')1Fငှားရန်ရှိပါသည်

Insein | Yangon Region

Apartment

 • 1
 • 0

2 Lakh (Kyats)