ဂို​ေဒါင္​ စက္​ရုံ ​ေျမကြက္​

Click Photo To Enlarge

  • ဂို​ေဒါင္​ စက္​ရုံ ​ေျမကြက္​
  • ဂို​ေဒါင္​ စက္​ရုံ ​ေျမကြက္​
  • ဂို​ေဒါင္​ စက္​ရုံ ​ေျမကြက္​
  • ဂို​ေဒါင္​ စက္​ရုံ ​ေျမကြက္​
  • ဂို​ေဒါင္​ စက္​ရုံ ​ေျမကြက္​
  • ဂို​ေဒါင္​ စက္​ရုံ ​ေျမကြက္​
  • ဂို​ေဒါင္​ စက္​ရုံ ​ေျမကြက္​
Click To Contact

Bago| Bago Region

1 Rooms 2 Rooms

Price (Kyats)

2,200 Lakh (Kyats)


စက္​မႈဂရန္​ ​ေျမကြက္​ အလုံးစုံ​ေဆာက္​ၿပီး အသင္​့သုံးရန္​

Description

  • Fully Furnished
Please mention that you found this listing on iMyanmarHouse.com
iMyanmarHouse.com - Mobile App
iMyanmarHouse.com - Monthly Property Magazine