🔰 လဟိုင်မဌို့နယ် ‌ပဌည်လမ်သမကဌီသအနီသမဟာ 🥰24နာရီမီသရတဲ့🥰 လမ်သမကျယ်ကဌီသပေါ်မဟာ လူနေ/ရုံသခန်သဖလင့်ရန်ကောင်သသော လုံသချင်သအိမ်လေသကို အတန်ဆုံသဈေသလေသနဲ့ငဟာသပေသမဟာပါတဲ့ရဟင့်

Click Photo To Enlarge

Click To Contact Advertiser
Posted on 25 Jan 2023 8:51 am Views 258 Ad Number R-20162614

Hlaing | Yangon Region

House

40 ft x 90 ft 3600 Square Feet

4 Bedroom(s) 3 Bathroom(s)

Monthly Rental Fees 12 Lakh (Kyats) (1 Month)

🔰 လဟိုင်မဌို့နယ် ‌ပဌည်လမ်သမကဌီသအနီသမဟာ 🥰24နာရီမီသရတဲ့🥰 လမ်သမကျယ်ကဌီသပေါ်မဟာ လူနေ/ရုံသခန်သဖလင့်ရန်ကောင်သသော လုံသချင်သအိမ်လေသကို အတန်ဆုံသဈေသလေသနဲ့ငဟာသပေသမဟာပါတဲ့ရဟင့်

🎀 ဈေသနဟုန်သ.....12သိန်သ (ညဟိနဟိုင်သ) 🎀

🔰 ခဌံအကျယ် - 40' ×90' ရဟိမဌေပေါ်မဟာဆောက်ထာသတဲ့

🔰 (1RC) တစ်ထပ်တိုက်လုံသချင်သအိမ်လေသမဟာဆိုရင်တော့

🔰 Master Bedroom ( 1ခန်သ)
🔰 Single Bedroom (3ခန်သ)
🔰 Aircons (6လုံသ)
🔰 ကျလန်သပါကေသခင်သထာသပဌီသ

🔰 အလဟည့်ကဌ(လုံသဝ) မဟုတ်ပဲ 24နာရီမီသရတာကိုက ဘာနဲ့မဟလဲရမရတဲ့ အာသသာချက် အကဌီသကဌီသပါရဟင့်

🔰 ခဌံဝန်သထဲမဟာကာသပါကင်(၂)စီသဆံ့ပဌီသတော့ ခဌံအပဌင်မဟာလဲကဌိုက်သလောက်ရပ်လို့ရတာဆို‌တော့ အိုကေမဟဆိုပဌေ

🔰 ပဌည်လမ်သမကဌီသနဲ့ အင်သစိန်လမ်သမကဌီသကို တည့်ပေါက်တဲ့ရပ်ကလက်မိန်သလမ်သမကျယ်ကဌီသပေါ်မဟာဖဌစ်ပဌီသ

🔰 အင်သယာသကန်၊ RC 2 စတဲ့ရန်ကုန်မဌို့ကဌီသရဲ့အထင်ကရနေရာတလေကလဲ အနီသနာသလေသတင်ရဟိတဲ့ နေရာကောင်သလေသမဟာမို့

🔰 ရုံသခန်သဖလင့်ဖို့ရာအတလက်လာသ မိသာသစုပဲနေမလာသ အာသလုံသအိုကေ

🔰 အလင်သရောင်နဲ့ လေဝင်လေထလက်ကောင်သအောင် ဆောက်ထာသတဲ့ နေချင်စဖလယ်လုံသချင်သအိမ်လေသကို

🔰 စိတ်တိုင်သကျကဌည့်ချင်ပါတယ်ဆိုရင်တော့ ဖုန်သလေသကဌိုဆက်ပေသပါရဟင့်

🌌 ရလဟေလာဘ်ပလင့် အိမ်ခဌံမဌေ 🌌

☎ 09420229610

☎ 09422338252

☎ 09 951287905

Description

  • Fully Furnished
Please mention that you found this advertisement on iMyanmarHouse.com
Add to Favorites Report

ရလဟေလာဘ်ပလင့် အိမ်ခဌံမဌေ အကျိုသဆောင် (SHWE LUCK PWINT REAL ESTATE) ရဟိ ငဟာသရန် အိမ်ခဌံမဌေမျာသ

ရလဟေလာဘ်ပလင့် အိမ်ခဌံမဌေ အကျိုသဆောင် (SHWE LUCK PWINT REAL ESTATE) ရဟိ ရောင်သရန် အိမ်ခဌံမဌေမျာသ


Featured AdWanted Listing

iMyanmarHouse Mobile App

iMyanmarHouse - GET IT ON Google PlayiMyanmarHouse - Download on the App Store

Other Properties for Rent in Hlaing Township