ဟုန်းစိန် အိမ်ခြံမြေ
(Home Sein Real Estate)

ကျွမ်းကျင် ၊ မှန်ကန် ၊ ဝန်ဆောင်မှု
အရှုပ်အရှင်းကင်း ၁၀၀%အာမခံသော ဟုန်းစိန်အိမ်ခြံမြေ

လိပ်စာ

ကျန်စစ်သားရပ်ကွက်၊ဒလမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်။

ဤကုမ္ပဏီ၏ Link => www.imyanmarhouse.com/9337324

တင်ထားပြီးသော အရောင်းကြော်ငြာ အရေအတွက်

21

တင်ထားပြီးသော အငှါးကြော်ငြာ အရေအတွက်

0

တင်ထားပြီးသော စုစုပေါင်းကြော်ငြာ အရေအတွက်

21
ဟုန်းစိန် အိမ်ခြံမြေ
Address
ကျန်စစ်သားရပ်ကွက်၊ဒလမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်။

Specialized Region / Township

Yangon Region

Dala   Twantay