ေအာင္ျပည္စိုး အိမ္ၿခံေျမအက်ိဳးေဆာင္ကုမၸဏီ
(Aung Pyi Soe Real Estate Company Limited)

“'ေအာင္ျပည္စိုး'”
အိမ္ၿခံေျမအက်ိဳးေဆာင္ကုမၸဏီမွေရာင္းသူ/ဝယ္သူမ်ားကိုေရာင္းမွား/ဝယ္မွားမျဖစ္ေအာင္
စိတ္တုိင္းၾကေဆာင္ရြက္ေပးလ်ွက္ရွိပါသည္။ ထိုအျပင္စာခ်ဳပ္စာတမ္းမွတ္ပံုတင္ျခင္း/အခြန္႐ံုးႏွင့္ပတ္သက္မႈ႕မ်ားေဆာင္ရြတာေပးျခင္းေျမဂရံအမည္ေပါက္လုပ္ေပးျခင္းစသည္အားျဖင့္အိမ္ၿခံေျမႏွင့္ပတ္သက္ေသာကိစၥအဝဝတို႔ကိုဝါရင့္ေရွ႕ေနႀကီးမ်ားျဖင့္တိုင္ပင္
ေဆြးေႏြးႏိူင္ပါေၾကာင္းအႀကံျပဳဖိတ္ေခၚပါရေစ
“ေအာင္ျမင္မႈေ့တြပိုင္ဆိုင္ၿပီးတိုင္းျပည္ကိုစိုးမိုး
*********************************
ႏိူင္ဖို႔ ေအာင္ျပည္စိုးကို လွမ္းၾကစို႔”
*************************
Aung Pyi Soe Real Estate Co.,Ltd.®️
09-254264453/09-262823232
09-954264453/09-964264453
09-765264453/09-974034398

ဤကုမၸဏီ၏ Link => www.imyanmarhouse.com/APS

တင္ထားၿပီးေသာ အေရာင္းေၾကာ္ျငာ အေရအတြက္

71

တင္ထားၿပီးေသာ အငွါးေၾကာ္ျငာ အေရအတြက္

24

တင္ထားၿပီးေသာ စုစုေပါင္းေၾကာ္ျငာ အေရအတြက္

95

အထူးျပဳရာ တိုင္းေဒသႀကီး / ၿမိဳ႕နယ္

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

ၿမိဳ ႔နယ္အားလံုး