မင္းရာဇာ အိမ္ျခံေျမအက်ိဳးေဆာင္(KING Property services)

အိမ္ျခံေျမအက်ိဳးေဆာင္

ဤကုမၸဏီ၏ Link => www.imyanmarhouse.com/Kaung-Pyae-San-Real-Estate

တင္ထားၿပီးေသာ အေရာင္းေၾကာ္ျငာ အေရအတြက္

40

တင္ထားၿပီးေသာ အငွါးေၾကာ္ျငာ အေရအတြက္

13

တင္ထားၿပီးေသာ စုစုေပါင္းေၾကာ္ျငာ အေရအတြက္

53