ေျမကြက္ ၊ ၿခံကြက္ ေရာင္းရန္ သဃၤန္းကၽြန္းၿမိဳ႕နယ္

သဃၤန္းကၽြန္း၊ ေလးေထာင့္ကန္လမ္းမႀကီးတြင္ ေျမကြက္က်ယ္ ေရာင္းမည္။

 သဃၤန္းကၽြန္း |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 18,000 သိန္း (က်ပ္) |  ေျမကြက္ ၊ ၿခံကြက္
ေျမကြက္က်ယ္ အျမန္ေရာင္းမည္ -------------- သဃၤန္းကၽြန္း၊ ေလးေထာင့္ကန္လမ္းမႀကီး၊ ဇ/ေျမာက္ရပ္ကြက္၊ ဖက္ပင္အိုင္လမ္းရွိ - 120' x 125' အက်ယ္ရွိေျမကြက္က်ယ္ ေရာင္းမည္။ (ဂရံအမည္ေပါက္) ေစ်းႏႈန္းက...
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

ရန္ကုန္ျမိဳ႔ရွားပါးေပက်ယ္လံုးျခင္းအေရာင္း

 သဃၤန္းကၽြန္း |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 12,000 သိန္း (က်ပ္) |  ေျမကြက္ ၊ ၿခံကြက္

သု၀ဏၰ၊ကၽြန္းေရႊျမိဳင္(၃)လမ္းတြင္ေျမကြက္ေရာင္းရန္ရွိသည္။

 သဃၤန္းကၽြန္း |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 8,500 သိန္း (က်ပ္) |  ေျမကြက္ ၊ ၿခံကြက္
သု၀ဏၰ၊ကၽြန္းေရႊျမိဳင္(၃)လမ္းတြင္(၈၀×၆၀)ေပ ေျမကြက္အား သိန္း ၈၅၀၀ျဖင့္ေရာင္းရန္ရွိသည္။
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

သဃၤန္းကၽြန္းသု၀ဏၰ၊တြင္ေျမကြက္ေရာင္းရန္ရွိသည္။

 သဃၤန္းကၽြန္း |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 8,500 သိန္း (က်ပ္) |  ေျမကြက္ ၊ ၿခံကြက္
သု၀ဏၰ၊အင္းၾကင္းျမိဳင္ပန္းျခံလမ္း၊ေျမအက ်ယ္(၇၀×၇၅)ေပ ေျမ ကြက္အား သိန္း ၈၅၀၀ ျဖင့္ေရာင္းရန္ရွိသည္။
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

သဃၤန္းကြၽန္းျမိဳ႕နယ္ ဘိုးဘြားပိုင္ေျမ ေရာင္းရန္႐ွိသည္

 သဃၤန္းကၽြန္း |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 1.25 သိန္း (က်ပ္) |  ေျမကြက္ ၊ ၿခံကြက္
ဘိုးဘြားပိုင္ေျမကြက္က်ယ္ 32000 sqft ညႇိႏွိဳင္းေစ်း ပိုင္႐ွင္ကိုယ္တိုင္ေရာင္းမည္ အ႐ႈပ္အ႐ွင္းကင္း စာရြက္စာတမ္း အျပည့္အစံု႐ွိ(...
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

သု၀ဏ၊VIP(1)တြင္ ေျမသီးသန္႔ေရာင္းရန္ရိွပါသည္။

 သဃၤန္းကၽြန္း |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 8,500 သိန္း (က်ပ္) |  ေျမကြက္ ၊ ၿခံကြက္
သသု၀ဏVIP(1)၊ အင္ၾကင္းျမိဳင္ပန္းျခံလမ္း၊ေျမအက်ယ္(၇၀×၇၅)ေပ ရိွေသာ ေျမကြက္အား သိန္း၈၅၀၀ ျဖင့္ေရာင္းရန္ရိွပါသည္။ တိတ္ဆိတ္ျငိမ္သက္စြာေနလိုသူမ်ားအတြက္အထူးသင့္ေလ်ာ္ေသာ ေနရာျဖစ္ပါည္။
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

ေတာင္ဥကၠလာပ သဃၤန္းကၽြန္း ျမင္သာ က.ည.န ေဘးေျမကြက္ေရာငး္မည္

 သဃၤန္းကၽြန္း |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 4,700 သိန္း (က်ပ္) |  ေျမကြက္ ၊ ၿခံကြက္
အခ်က္အခ်ာက်ၿပီး ေနအိမ္လံုးခ်င္းတိုက္ ၊ အထပ္ျမင့္အေဆာက္အဦး ၊ ကား ShowRoom ႏွင့္ အထည္ခ်ဳပ္ လုပ္ငန္း အနီး ေပ ၃၀၀ အကြာတြင္ ငမိုးရိပ္ေခ်ာင္း ရွိ၍ River View ကို ရရွိျခင္း တို႔အတြက္...
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

သဃၤန္းကြ်န္းၿမိဳ႕နယ္ VIP I ကြ်န္းေရႊၿမိဳင္လမ္းသြယ္ရွိ ေျမကြက္ ေရာင္းရန္

 သဃၤန္းကၽြန္း |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 7,500 သိန္း (က်ပ္) |  ေျမကြက္ ၊ ၿခံကြက္
သဃၤန္းကြ်န္းၿမိဳ႕နယ္ VIP I ကြ်န္းေရႊၿမိဳင္လမ္းသြယ္ရွိ ေျမကြက္ ေရာင္းရန္ (40×115)၊ ဂရံ၊ အိမ္ရာ၀င္းအတြင္းျဖစ္သျဖင့္ စိတ္ျငိမ္ျပီး ေနထုိင္ရန္သင့္ ေစ်းႏႈန္း - သိန္း 7500 (ညွိႏိႈင္း)
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

သဃၤန္းကြ်န္းၿမိဳ႕နယ္ VIP I ကြ်န္းေရႊၿမိဳင္လမ္းသြယ္ရွိ ေျမကြက္ ေရာင္းရန္

 သဃၤန္းကၽြန္း |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 7,500 သိန္း (က်ပ္) |  ေျမကြက္ ၊ ၿခံကြက္
သဃၤန္းကြ်န္းၿမိဳ႕နယ္ VIP I ကြ်န္းေရႊၿမိဳင္လမ္းသြယ္ရွိ ေျမကြက္ ေရာင္းရန္ (40×115)၊ ဂရံ၊ အိမ္ရာ၀င္းအတြင္းျဖစ္သျဖင့္ စိတ္ျငိမ္ျပီး ေနထုိင္ရန္သင့္ ေစ်းႏႈန္း - သိန္း 7500 (ညွိႏိႈင္း)
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

သဃၤန္းကြ်န္းၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သာယာလမ္းမတြင္ လံုးခ်င္းေျမကြက္ေရာင္းရန္ ရွိသည္။

 သဃၤန္းကၽြန္း |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 9,000 သိန္း (က်ပ္) |  ေျမကြက္ ၊ ၿခံကြက္
သဃၤန္းကြ်န္းၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သာယာလမ္းမတြင္ လံုးခ်င္းေျမကြက္ေရာင္းရန္ ရွိသည္။ အက်ယ္အ၀န္း - (40×60) ပိုင္ဆုိင္မႈ အေနအထား ဂရံ အမည္ေပါက္ျဖစ္သည္။ သံသုမာလမ္းမ ေ၀ဇယႏၱာလမ္းမတုိ႕...
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

သဃၤန္းကြ်န္းၿမဳိ႕နယ္

သဃၤန္းကြ်န္းၿမဳိ႕နယ္သည္ ရန္ကုန္ၿမဳိ႕၏ အေရွ႕ဘက္ပုိင္းတြင္ရွိၿပီး ၁၁.၅ ကီလုိမီတာက်ယ္ဝန္းသည္ ။ ၿမဳိ႕နယ္၏ ေျမာက္ဘက္တြင္ ေတာင္ဥကၠလာပၿမဳိ႕နယ္ ၊ အေနာက္ဘက္တြင္ ရန္ကင္းၿမဳိ႕နယ္ႏွင့္တာေမြၿမဳိ႕နယ္ ၊ ေတာင္ဘက္တြင္ တာေမြၿမဳိ႕နယ္တုိ႔ျဖင့္ ဝန္းရံလ်က္ရွိသည္ ။ သဃၤန္းကြ်န္းၿမဳိ႕နယ္သည္ ရပ္ကြက္ေပါင္း ၃၈ ခုျဖင့္ဖြဲ႔စည္းထားၿပီး မူလတန္းေက်ာင္း ၄၀ ေက်ာင္း ၊ အလယ္တန္းေက်ာင္း ၄ ေက်ာင္းႏွင့္ အထက္တန္းေက်ာင္း ၅ ေက်ာင္းတုိ႔တည္ရွိသည္ ။ သဃၤန္းကြ်န္းပညာေရးေကာလိပ္ ၊ ရန္ကုန္သြားဖက္ဆုိင္ရာေဆးတကၠသုိလ္ ႏွင့္ စံျပေစ်း အစရွိသည့္ အထင္ကရအမွတ္အသားသည္ သဃၤန္းကြ်န္းၿမဳိ႕နယ္တြင္ အေရးပါေသာ အေဆာက္အဦးမ်ားျဖစ္သည္ ။ ထုိ႔ျပင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အမ်ဳိးသားအားကစားကြင္း သုဝဏၰေဘာလုံးကြင္းႀကီးရွိေသာ ၿမဳိ႕နယ္လည္းျဖစ္သည္ ။သဃၤန္းကြ်န္းၿမဳိ႕နယ္၏ အျခားထင္ရွားေသာေနရာမ်ားမွာ က်ဳိကၠဆံဘုရားလမ္းေပၚရွိ က်ဳိကၠဆံဘုရား ၊ ေက်ာက္စာတုိက္လမ္းရွိ သံယုတ္ဘုန္းႀကီးေက်ာင္း ႏွင့္ သီရိမာလာလမ္းေပၚရွိ စိန္႔ဂ်ဴိးဇက္ ခရစ္ယာန္ဘုရားရွိခုိးေက်ာင္းတုိ႔သည္ ရန္ကုန္ၿမဳိ႕၏ ေရွးေဟာင္းအေမြအႏွစ္မ်ားအျဖစ္ ယေန႔တုိင္ တည္ရွိလ်က္ရွိသည္ ။ အခ်ဳပ္အားျဖင့္ဆုိေသာ္ သဃၤန္းကြ်န္းၿမဳိ႕နယ္သည္ ရန္ကုန္ၿမဳိ႕၏ အားကစားနယ္ေျမကုိ ပုိင္ဆုိင္ထားသည့္ၿမဳိ႕နယ္ျဖစ္သလုိ တုိက္ခန္း ၊ ကြန္ဒုိ ႏွင့္ လုံးခ်င္းအိမ္မ်ားလည္း အမ်ားအျပားရွိေသာ ၿမဳိ႕နယ္တစ္ခုျဖစ္သည္ ။