အိမ္ၿခံေျမ ေရာင္းရန္ တိုက္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္

စိုက္ပ်ိဳးေရး ေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္းမ်ား နွင့္ အျခားစီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကိုင္နိူင္ေသာ ဥယ်ာဥ္ျခံေျမ ေနရာေကာင္းမ်ား...

 တိုက္ႀကီး |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 15 သိန္း (က်ပ္) |  ေျမကြက္ ၊ ၿခံကြက္
သစ္ေမႊး၊ ၾကယ္ပဲ၊ ေလ်ွာ္ျဖဴ ၊ နဂါးေမာက္ ၊ ဝါး နွစ္ရွည္ပင္ ၊ရာသီပင္ နွင့္ အျခား ေမြးျမဴေရး လုပ္ငန္းမ်ားလုပ္ကိုင္ နိူင္ေသာ ဥယ်ာဥ္ျခံေျမ ေနရာေကာင္းမ်ား - ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊...
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

ရန္ကုန္ ျပည္ လမ္းမေပၚ ေစ်းတန္ေသာ ေျမကြက္ ေရာင္းမည္

 တိုက္ႀကီး |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 200 သိန္း (က်ပ္) |  ေျမကြက္ ၊ ၿခံကြက္
လမ္းမႀကီးေမးတင္ ၁ဧက သိန္း (၂၀၀) ၆.၂ဧက လယ္ေျမ
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

စိုက္ပ်ိဳးေရး ၊ ေမြးျမဴေရး လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကိုင္နိူင္ရန္အတြက္ ေစ်းနွဳံးသက္သာ၍ သြားလာေရး လြယ္ကူေသာ ေနရာရွိ ဥယ်ာဥ္ျခံေျမ ေနရာေကာင္းမ်ား ေရာင္းပါမည္...

 တိုက္ႀကီး |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 15 သိန္း (က်ပ္) |  ေျမကြက္ ၊ ၿခံကြက္
သစ္ေမႊး၊ ၾကယ္ပဲ ၊ ေလ်ွာ္ျဖဴ ၊ နဂါးေမာက္ နွင့္ အျခား နွစ္ရွည္ပင္ ရာသီပင္မ်ား စိုက္ပ်ိဳး ရန္နွင့္ ေမြးျမဴေရး လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကိုင္ရန္ ရင္းနွီးျမဳပ္နွံရန္ ေစ်းနွဳံးသက္သာေသာ...
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

လံုးျခင္းRC ၃ထပ္တိုက္နွင္ၿခံေရာင္းမည္

 တိုက္ႀကီး |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 1,200 သိန္း (က်ပ္) |  လံုးခ်င္းအိမ္
ပိုင္ရွင္ကိုယ္တိုင္ၿခံနွင့္တိုက္အျမန္ေရာင္းလိုသည္
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ တိုက္ႀကီးျမိဳ႕နယ္အတြင္း ေစ်းနွံးသက္သာ၍ သြားလာေရးလြယ္ကူေသာ ေနရာရွိ ဥယ်ာဥ္ျခံေျမ ေနရာေကာင္းမ်ား ေရာင္းပါမည္။...

 တိုက္ႀကီး |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 15 သိန္း (က်ပ္) |  ေျမကြက္ ၊ ၿခံကြက္
သစ္ေမႊး ၊ၾကယ္ပဲ၊ ေလ်ွာ္ျဖဴ ၊ နဂါးေမာက္ နွင့္ အျခား စိုက္ပ်ိဳူးေရး ၊ ေမြးျမဴေရး လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကိုင္ရန္နွင့္ ရင္းနွီးျမဳပ္နွံရန္ ေနရာေကာင္း -- ရန္ကုန္တိုင္း ေဒသႀကီး၊...
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

အိမ္ျခံေျမ ကြက္ ေရာင္းပါမည္

 တိုက္ႀကီး |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 3,200 သိန္း (က်ပ္) |  ေျမကြက္ ၊ ၿခံကြက္
ရန္ကုန္-ျပည္ လမ္းမေမးတင္ ဘိုးဘြားပိုင္ အိမ္ျခံေျမ ေနရာေကာင္း ေရာင္းပါမည္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ တိုက္ႀကီးျမိဳ႕နယ္ ရန္ကုန္-ျပည္ လမ္းမ ေမးတင္ ၅၀' × ၁၅၀' အက်ယ္ ေျမကြက္ေပၚရွိ ၄၀'× ၄၀'...
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

တိုက္ၾကီးတြင္ (၁)ထပ္လံုးခ်င္း ေရာင္းရန္ရွိပါသည္။

 တိုက္ႀကီး |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 120 သိန္း (က်ပ္) |  လံုးခ်င္းအိမ္
တိုက္ၾကီး၊ (20'x60') ဂရံေျမ၊ ပိုင္ဆိုင္မႈ။(၂)ထပ္လံုးခ်င္း။ တိုက္ၾကီးျမိဳ႕နယ္အတြင္းတြင္တည္ရိွျပီး ရန္ကုန္-ျပည္အျမန္လမ္းမေပၚ နွင့္ မီးရထား လမ္းမတို႕နွင့္လည္း မေ၀းေသာေၾကာင့္...
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

ေရာင္းရန္

 တိုက္ႀကီး |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 450 သိန္း (က်ပ္) |  လံုးခ်င္းအိမ္
ရန္ကုန္-ျပည္ လမ္းမနဲ႕အနီး ေရမီးအစံု ကြန္းကရစ္လမ္း
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

ရန္​ကုန္​ျပည္​လမ္​းမႀကီး​ေဘး တိုက္​ႀကီးျၿမိဳ႕နယ္​ ​ေျမ 4 acre​ေရာင္​းရန္​ရွိသည္​

 တိုက္ႀကီး |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 800 သိန္း (က်ပ္) |  ေျမကြက္ ၊ ၿခံကြက္
(ပံုစံ ၇)ရျၿပီး တစ္​ဆက္​တည္​း 4acre ​ေရာင္​းမည္​
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

တုိက္ႀကီးၿမဳိ႕နယ္

တုိက္ႀကီးၿမဳိ႕နယ္သည္ ရန္ကုန္ၿမဳိ႕၏ ေျမာက္ဘက္အက်ဆုံးအပုိင္းတြင္တည္ရွိေသာၿမဳိ႕နယ္ျဖစ္ၿပီးရန္ကုန္ၿမဳိ႕တြင္းႏွင့္ ၄၂ မုိင္အကြာတြင္ရွိေသာၿမဳိ႕နယ္ျဖစ္သည္ ။ အင္းစိန္ခရုိင္တုိက္ႀကီးနယ္ႏွင့္ တုိက္ႀကီးၿမဳိ႕နယ္တုိ႔ ၏ ရုံးစုိက္ရာလည္းျဖစ္သည္ ။ ရန္ကုန္-ျပည္ ကားလမ္းမႀကီးေပၚႏွင့္ မီးရထားလမ္းေပၚတြင္တည္ရွိေသာၿမဳိ႕နယ္လည္းျဖစ္သည္ ။ ရန္ကုန္ၿမဳိ႕၏ ၿမဳိ႕တြင္းက်ေသာ ၿမဳိ႕နယ္တစ္ခုမဟုတ္ေသာ္လည္းနယ္က်ယ္၍ လမ္းဆုံေဒသျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ေစ်းေရာင္းေစ်းဝယ္မ်ားျဖင့္စည္ကားလ်က္ရွိသည့္ ၿမဳိ႕နယ္တစ္ခုျဖစ္သည္ ။ ရန္ကုန္ၿမဳိ႕သုိ႔ အဓိကေရေပးေဝေသာ ဂ်ဴိးၿဖဳိပိုက္လုိင္းဆက္သြယ္သြားလာေသာ ၿမဳိ႕နယ္တစ္ခုျဖစ္သည္ ။ အခ်ဳပ္အားျဖင့္ဆုိေသာရန္ကုန္-ျပည္ အဓိကကားလမ္မႀကီးေပၚတည္ရွိေသာတုိက္ႀကီးၿမဳိ႕နယ္သည္ အနာဂတ္တြင္ ဖြံ႔ၿဖဳိးတုိးတက္မႈအရွိလာဆုံး ၿမဳိ႕နယ္မ်ားထဲကတစ္ခုျဖစ္လာႏုိင္မည္ ျဖစ္ၿပီးေျမကြက္မ်ားဝယ္ယူခ်င္သူအတြက္ သင့္ေသာ္ေသာရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈေနရာေကာင္းတစ္ခုျဖစ္သည္ ။