ေျမကြက္ ၊ ၿခံကြက္ ေရာင္းရန္ ေတာင္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္

ေတာင္ဥကၠလာပျမိဳ႔နယ္ သစၥာလမ္းမေပၚရွိ ဂရံ ေျမကြက္ ေရာင္းရန္ရွိသည္

 ေတာင္ဥကၠလာပ |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 3,300 သိန္း (က်ပ္) |  ေျမကြက္ ၊ ၿခံကြက္
- သစၥာလမ္းမၾကီးေပၚ ေပ 20 x 60 အက်ယ္ အ၀န္းရွိပါသည္ - ဂရံအမည္ေပါက္ - ကားဂိတ္ ေဆးရံု ေစ်း ေက်ာင္း တို႔၏ အနီးတြင္ တည္ရွိသည္ - အရွဳပ္အရွင္းကင္း - ေစ်းႏွဳန္း ညွိနွိဳင္း နိဳင္ပါသည္ ။
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

ပါရမီလမ္းမအနီးေနရာေကာင္းတြင္ ဂရံေျမကြက္ေရာင္းရန္ရွိသည္။

 ေတာင္ဥကၠလာပ |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 650 သိန္း (က်ပ္) |  ေျမကြက္ ၊ ၿခံကြက္
ေတာင္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္ တြင္ တည္ရွိသည္ အက်ယ္အ၀န္း 20 x 60 ေပရွိၿပီး ေရမီးစံုပါရွိၿပီးျဖစ္သည္။ ဂရန္ေျမကြက္ျဖစ္သည္။ ေတာင္ဥကၠလာပျမိဳ႕နယ္တြင္တည္ရိွျပီး ေစ်းမ်ား၊ စတိုးဆိုင္မ်ား၊...
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

ေတာင္ဥကၠလာပ၊ မိုးေဆြလမ္း ရွိ ေရာင္းရန္ရွိေသာ ေျမကြက္

 ေတာင္ဥကၠလာပ |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 5,500 သိန္း (က်ပ္) |  ေျမကြက္ ၊ ၿခံကြက္
ေတာင္ဥကၠလာပ၊ မိုးေဆြလမ္း, 84’x70’, ေရ+မီးပါ, ဂရံ, ျခံေခတ္ျပီး - 5500 Lks
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

ေတာင္ဥကၠလာ ေျမ ကြက္ေရာင္းမည္

 ေတာင္ဥကၠလာပ |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 1,650 သိန္း (က်ပ္) |  ေျမကြက္ ၊ ၿခံကြက္
(13)ရပ္ကြက္.ဝရုဏာလမ္းသြယ္ 40×60 ဂရံေျမ ေစ်းညိႈ႕ႏိုင္း ေမတၱာလမ္းနီး
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

ေျမကြက္ေရာင္းမည္

 ေတာင္ဥကၠလာပ |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 1,650 သိန္း (က်ပ္) |  ေျမကြက္ ၊ ၿခံကြက္
ေတာင္သကၠလာပၿမိဳ႕နယ္ (12) ရပ္ကြက္ မာဃလမ္းသန့္ တြင္ တည္ရွိသည္။ အက်ယ္အ၀န္း (28×60) ေပ က်ယ္၀န္းသည္။ အက်ယ္ရွိေသာ ေရမီး ဂရမ္
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

ေျမကြက္ေရာင္းမည္

 ေတာင္ဥကၠလာပ |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 1,500 သိန္း (က်ပ္) |  ေျမကြက္ ၊ ၿခံကြက္
ေတာင္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္၊ (10)ရပ္ကြက္ အသာကလမ္းသန္႔ တြင္ တည္ရွိသည္။ အက်ယ္အ၀န္း (30×60) ေပ က်ယ္၀န္းပါသည္။ ဂရမ္အမည္ေပါက္ ေရမီး ေတာင္ဥကၠလာပျမိဳ႕နယ္တြင္တည္ရိွျပီး ေစ်းမ်ား၊ စတိုးဆိုင္မ်ား၊...
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

84'x70' ေျမကြက္က်ယ္ေရာင္းရန္

 ေတာင္ဥကၠလာပ |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 5,500 သိန္း (က်ပ္) |  ေျမကြက္ ၊ ၿခံကြက္
84'x70' ေျမကြက္၊ ေတာင္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္၊ မုိးေဆြလမ္း ေရာင္းေစ်း ၅၅၀၀သိန္း(ညိွႏိႈင္း) ေတာင္ဥကၠလာပျမိဳ႕နယ္တြင္တည္ရိွျပီး ေစ်းမ်ား၊ စတိုးဆိုင္မ်ား၊ ေက်ာင္းမ်ား၊...
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

ေတာင္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္ သစၥာလမ္းမတြင္ ေျမကြက္ေရာင္းရန္ရွိသည္။

 ေတာင္ဥကၠလာပ |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 3,300 သိန္း (က်ပ္) |  ေျမကြက္ ၊ ၿခံကြက္
ေတာင္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္ သစၥာလမ္းမတြင္ ေျမကြက္ေရာင္းရန္ရွိသည္။ (20'x60') Land, Grant 60,
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

ေျမကြက္ေရာင္းရန္ရွိသည္

 ေတာင္ဥကၠလာပ |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 1,400 သိန္း (က်ပ္) |  ေျမကြက္ ၊ ၿခံကြက္
ေျမကြက္20*60ေရာင္းရန္(သို႔မဟုတ္)အက်ဳိးတူေဆာက္ႏိုင္သည္။ ေမခလာလမ္းေပၚ၊ မူလတန္းေက်ာင္းႏွင့္နီးသည္။
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

ေတာင္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္ ေ၀ဇယႏၱာလမး္သြယ္တြင္ ေျမကြက္ေရာင္းရန္ ရွိသည္။

 ေတာင္ဥကၠလာပ |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 2,800 သိန္း (က်ပ္) |  ေျမကြက္ ၊ ၿခံကြက္
ေတာင္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္ ေ၀ဇယႏၱာလမး္သြယ္တြင္ ေျမကြက္ေရာင္းရန္ ရွိသည္။ အက်ယ္အ၀န္း - (20×60) ပိုင္ဆုိင္မႈ အေနအထား ဂရံ အမည္ေပါက္ျဖစ္သည္။ သစၥာလမ္းမ ေ၀ဇယႏၱာလမ္းမတုိ႕...
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

ေတာင္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္ ေ၀ဇယႏၱာလမး္သြယ္တြင္ ေျမကြက္ေရာင္းရန္ ရွိသည္။

 ေတာင္ဥကၠလာပ |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 2,800 သိန္း (က်ပ္) |  ေျမကြက္ ၊ ၿခံကြက္
ေတာင္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္ ေ၀ဇယႏၱာလမး္သြယ္တြင္ ေျမကြက္ေရာင္းရန္ ရွိသည္။ အက်ယ္အ၀န္း - (20×60) ပိုင္ဆုိင္မႈ အေနအထား ဂရံ အမည္ေပါက္ျဖစ္သည္။ သစၥာလမ္းမ ေ၀ဇယႏၱာလမ္းမတုိ႕...
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

ေတာင္ဥကၠလာပၿမဳိ႕နယ္

၁၉၅၉ ခုႏွစ္တြင္ အသစ္တုိးခ်ဲ႕ခဲ့ေသာၿမဳိ႕သစ္မ်ားထဲကတစ္ခုျဖစ္သည့္ ေတာင္ဥကၠလာပၿမဳိ႕နယ္သည္ ရန္ကုန္ၿမဳိ႕၏ အေရွ႕ဘက္တြင္တည္ရွိၿပီး ၇.၇၀ ကီလုိမီတာက်ယ္ဝန္းသည္ ။ ၿမဳိ႕နယ္၏ေျမာက္ဘက္တြင္ ေျမာက္ဥကၠလာပၿမဳိ႕နယ္ ၊ အေရွ႕ဘက္တြင္ ဒဂုံၿမဳိ႕သစ္ေျမာက္ပုိင္း ၊ အေနာက္ဘက္တြင္ ရန္ကင္းၿမဳိ႕နယ္ ၊ ေတာင္ဘက္တြင္ ကမာရြတ္ၿမဳိ႕နယ္ႏွင့္သဃၤန္းကြ်န္းၿမဳိ႕နယ္တုိ႔တည္ရွိသည္ ။ ရပ္ကြက္ေပါင္း ၁၃ ခုရွိၿပီး မူလတန္းေက်ာင္း(၂၄) ေက်ာင္း ၊ အလယ္တန္းေက်ာင္း(၁) ေက်ာင္းႏွင့္ အထက္တန္းေက်ာင္း(၃) ေက်ာင္းရွိသည္ ။ ေတာင္ဥကၠလာပၿမဳိ႕နယ္၏ အေရးပါေသာ ေတာင္ဥကၠလာပအမ်ဳိးသမီးႏွင့္ကေလးေဆးရုံ ႀကီးသည္လည္း ၿမဳိ႕နယ္၏ က်န္မာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈတြင္ အေရးပါေသာ ေဆးရုံႀကီးျဖစ္သည္ ။ ရန္ကုန္ၿမဳိ႕၏ အဓိကလမ္းမႀကီးမ်ားထဲတြင္ အပါအဝင္ျဖစ္သည္ ေဝဇယႏၱာလမ္း ႏွင့္ ပါရမီးလမ္းမတုိ႔ ျဖတ္သန္းသြားေသာ ၿမဳိ႕နယ္ျဖစ္သည္ ။ ရန္ကုန္ၿမဳိ႕တြင္း ပုိ႔ေဆာင္သြားလာေရးအတြက္ အေရးပါသည့္ ပါရမီ ကားရပ္နားဝန္းႀကီး တည္ရွိသည့္ၿမဳိ႕နယ္လည္းျဖစ္သည္ ။ အခ်ဳပ္အားျဖင့္ဆုိေသာ္ ေတာင္ဥကၠလာပၿမဳိ႕နယ္သည္ ရန္ကုန္ၿမဳိ႕၏ လူေနထူထပ္မႈမရွိေသးေသာ ၿမဳိ႕နယ္မ်ားထဲက တစ္ခုျဖစ္ၿပီး ေျမကြက္မ်ား ၊ လုံးခ်င္းအိမ္မ်ား အမ်ားအျပား က်န္ရွိေနေသးသည့္ ၿမဳိ႕နယ္ျဖစ္သည္ ။