ေျမကြက္ ၊ ၿခံကြက္ ေရာင္းရန္ ေတာင္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္

ေတာင္ဥကၠလာလုပ္ငန္းလုပ္ရန္ ေနရာေကာင္းေျမကြက္ေရာင္းရန္ရွိသည္။

 ေတာင္ဥကၠလာပ |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 6,500 သိန္း (က်ပ္) |  ေျမကြက္ ၊ ၿခံကြက္
ေတာင္ဥကၠလာၿမိဳ႕နယ္၊ သစၥာလမ္းမေပၚရွိ အက်ယ္အ၀န္း 50x60 ေပရွိေသာ ေရမီးစံုပါ ေျမကြက္သီးသန္႔ အေရာင္းျဖစ္သည္။
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

*** ေတာင္ဥကၠလာပျမိဳ႕နယ္ (၆)ရပ္ကြက္ အင္း၀လမ္းသြယ္ (ေ၀ဇယႏၱာလမ္းမႀကီး အနီး) ရွိ 40'x60' ၿခံကြက္ေရာင္းမည္ ***...

 ေတာင္ဥကၠလာပ |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 3,500 သိန္း (က်ပ္) |  ေျမကြက္ ၊ ၿခံကြက္
ေတာင္ဥကၠလာပျမိဳ႕နယ္ (၆)ရပ္ကြက္ အင္း၀လမ္းသြယ္ (ေ၀ဇယႏၱာလမ္းမႀကီး အနီး) - 40'x60' (ဂရမ္အမည္ေပါက္) + ေရ + မီတာ - ၃၅၀၀ သိန္း (ညွိႏူိင္း)
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

ေတာင္ဥကၠလာပျမိဳ႕နယ္ ေျမကြက္ ေရာင္းရန္ရွိသည္

 ေတာင္ဥကၠလာပ |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 1,600 သိန္း (က်ပ္) |  ေျမကြက္ ၊ ၿခံကြက္
၂၀ x ၆၀ ဂရန္အမည္ေပါက္ ေစ်းႏႈန္း အေလ ်ာ႕အတင္းရိွသည္
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

တ/ဥ ေဝဇယႏၱာလမ္းမအနီး ေျမကြက္အျမန္ေရာင္းမည္

 ေတာင္ဥကၠလာပ |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 3,500 သိန္း (က်ပ္) |  ေျမကြက္ ၊ ၿခံကြက္
တ/ဥ ေဝဇယႏၱာလမ္းမအနီး အင္းဝလမ္းမ (၆)ရပ္ကြက္ (40×60) ဂရန္ ေရမီး ph ေျမ 3500သိန္း ညႇိႏွိုင္းေစ်းျဖင့္အျမန္ေရာင္းမည္
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

ေျမသီးသန္ ့အေရာင္း (ေ၀ဇယႏၱာလမး္သြယ္) အင္း၀လမ္းမ (ေ၀ဇယႏၱာလမ္းမမွ ၅အိမ္ခန္ ့သာ၀င္ရသည္။)

 ေတာင္ဥကၠလာပ |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 3,500 သိန္း (က်ပ္) |  ေျမကြက္ ၊ ၿခံကြက္
ေတာင္ဥကၠလာ (ေ၀ဇယႏၱာလမး္သြယ္) အင္း၀လမ္းမ (ေ၀ဇယႏၱာလမ္းမမွ ၅အိမ္ခန္ ့သာ၀င္ရသည္။) ၄၀x၆၀ေပ ဂရန္အမည္ေပါက္ (အရွဳပ္အရွင္းကင္း) ေျမသီးသန္႔.၊ ေရ+မီး ပါ သိန္း ၃၅၀၀ (ညွိႏူိင္း) ဆက္သြယ္ရန္ 09-5106909 ၊...
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

ေျမကြက္ေရာငး္မည္

 ေတာင္ဥကၠလာပ |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 1,400 သိန္း (က်ပ္) |  ေျမကြက္ ၊ ၿခံကြက္
(30*60)ေပအက်ယ္ရွိေသာ (6)ရပ္ကြက္ ကုန္းေဘာင္လမ္းသြယ္
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

ေျမကြက္ေရာင္းမည္

 ေတာင္ဥကၠလာပ |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 1,600 သိန္း (က်ပ္) |  ေျမကြက္ ၊ ၿခံကြက္
(30*60)ေပအက်ယ္ျမင္သာ(9)လမ္း ဂရမ္
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

သုတလမ္းသြယ္တြင္ေျမေရာင္းမည္

 ေတာင္ဥကၠလာပ |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 1,000 သိန္း (က်ပ္) |  ေျမကြက္ ၊ ၿခံကြက္
(20*60)ေပအက်််််ယ္ရွိေသာ လမ္းသန္႕ ဂရမ္အမည္ေပါက္ေရမီး
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

ေျမကြက္ေလးေရာင္းပါမည္။

 ေတာင္ဥကၠလာပ |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 1,600 သိန္း (က်ပ္) |  ေျမကြက္ ၊ ၿခံကြက္
ေတာင္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္ တြင္ တည္ရွိသည္။ အက်ယ္အ၀န္း (26×60) ေပ က်ယ္၀နး္သည္။ လမ္းသန္႔
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

ရတနာလမ္းမ လုးံခၽင္း

 ေတာင္ဥကၠလာပ |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 10,000 သိန္း (က်ပ္) |  ေျမကြက္ ၊ ၿခံကြက္
ေတာင္ဥကၠလာ ရတနာလမ္း 40'60 ဂရန္ ဆက္သြယ္သြားလာရ လြယ္ကူေသာေနရာ တြင္ တည္ ေစ်ၽးႏူန္းညွိႏူိင္း
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

ေတာင္ဥကၠလာ(၄)ရပ္ကြက္..၊သုတ(၄)လမ္းတြင္ ေျမကြက္လြတ္ေရာင္းရန္ရွိပါသည္...။

 ေတာင္ဥကၠလာပ |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 1,550 သိန္း (က်ပ္) |  ေျမကြက္ ၊ ၿခံကြက္
ေတာင္ဥကၠလာ(၄)ရပ္ကြက္..၊သုတ(၄)လမ္း...။ ၄၀*၆၀ေပ..။ ဂရန္..။ ပါ၀ါတုိက္ရိုက္ရမည္..။ ပါရမီလမး္ေက်ာကပ္...။ ေျမသီးသန္႔...။ ကြန္ကရစ္လမ္းခင္းၿပီး...။ မာလာေကြ႕မွတ္တိုင္အနီး..။ Innocity Project...
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

ေတာင္ဥကၠလာပၿမဳိ႕နယ္

၁၉၅၉ ခုႏွစ္တြင္ အသစ္တုိးခ်ဲ႕ခဲ့ေသာၿမဳိ႕သစ္မ်ားထဲကတစ္ခုျဖစ္သည့္ ေတာင္ဥကၠလာပၿမဳိ႕နယ္သည္ ရန္ကုန္ၿမဳိ႕၏ အေရွ႕ဘက္တြင္တည္ရွိၿပီး ၇.၇၀ ကီလုိမီတာက်ယ္ဝန္းသည္ ။ ၿမဳိ႕နယ္၏ေျမာက္ဘက္တြင္ ေျမာက္ဥကၠလာပၿမဳိ႕နယ္ ၊ အေရွ႕ဘက္တြင္ ဒဂုံၿမဳိ႕သစ္ေျမာက္ပုိင္း ၊ အေနာက္ဘက္တြင္ ရန္ကင္းၿမဳိ႕နယ္ ၊ ေတာင္ဘက္တြင္ ကမာရြတ္ၿမဳိ႕နယ္ႏွင့္သဃၤန္းကြ်န္းၿမဳိ႕နယ္တုိ႔တည္ရွိသည္ ။ ရပ္ကြက္ေပါင္း ၁၃ ခုရွိၿပီး မူလတန္းေက်ာင္း(၂၄) ေက်ာင္း ၊ အလယ္တန္းေက်ာင္း(၁) ေက်ာင္းႏွင့္ အထက္တန္းေက်ာင္း(၃) ေက်ာင္းရွိသည္ ။ ေတာင္ဥကၠလာပၿမဳိ႕နယ္၏ အေရးပါေသာ ေတာင္ဥကၠလာပအမ်ဳိးသမီးႏွင့္ကေလးေဆးရုံ ႀကီးသည္လည္း ၿမဳိ႕နယ္၏ က်န္မာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈတြင္ အေရးပါေသာ ေဆးရုံႀကီးျဖစ္သည္ ။ ရန္ကုန္ၿမဳိ႕၏ အဓိကလမ္းမႀကီးမ်ားထဲတြင္ အပါအဝင္ျဖစ္သည္ ေဝဇယႏၱာလမ္း ႏွင့္ ပါရမီးလမ္းမတုိ႔ ျဖတ္သန္းသြားေသာ ၿမဳိ႕နယ္ျဖစ္သည္ ။ ရန္ကုန္ၿမဳိ႕တြင္း ပုိ႔ေဆာင္သြားလာေရးအတြက္ အေရးပါသည့္ ပါရမီ ကားရပ္နားဝန္းႀကီး တည္ရွိသည့္ၿမဳိ႕နယ္လည္းျဖစ္သည္ ။ အခ်ဳပ္အားျဖင့္ဆုိေသာ္ ေတာင္ဥကၠလာပၿမဳိ႕နယ္သည္ ရန္ကုန္ၿမဳိ႕၏ လူေနထူထပ္မႈမရွိေသးေသာ ၿမဳိ႕နယ္မ်ားထဲက တစ္ခုျဖစ္ၿပီး ေျမကြက္မ်ား ၊ လုံးခ်င္းအိမ္မ်ား အမ်ားအျပား က်န္ရွိေနေသးသည့္ ၿမဳိ႕နယ္ျဖစ္သည္ ။