အိမ္ၿခံေျမ ေရာင္းရန္ ဆိပ္ႀကီးခေနာင္တိုၿမိဳ႕နယ္

ဆိတ္ႀကီးခေနာင္တို ပါမစ္ကြက္ေရာင္းမည္

 ဆိပ္ႀကီးခေနာင္တို |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 65 သိန္း (က်ပ္) |  ေျမကြက္ ၊ ၿခံကြက္
ဆိတ္ျကီးခေနာင္တို, လူစီရပ္ကြက္,စည္ပင္လမ္းမျကီးေျကာကပ္လမ္း , ျခံကြက္အက်ယ္၂၅ေပ * ၅၀ေပ, စည္ပင္ေစ်းနင့္နီးသည္,ေက်ာင္းနင့္လဲနီသည္ ,...
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

ဆိတ္ျကီးခေနာင္တို လမ္းမက်ယ္ေပၚပါမစ္ေျမကြက္

 ဆိပ္ႀကီးခေနာင္တို |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 250 သိန္း (က်ပ္) |  ေျမကြက္ ၊ ၿခံကြက္
ဆိတ္ျကီးခေနာင္တို ျပန္ဆက္လမ္းမျကီး(ေပ60လမ္း) ေပၚပါမစ္ေျမကြက္,အက်ယ္ 50'*50' , ေနရာေတာ္ေတာ္ေတာ္ေကာင္းသည္,လမ္းမက်ယ္ေပၚျဖစ္ေသာေျကာင့္စီးပြာေရလုပ္ကိုင္လိုရသည္။ အစီုးရတရားဝင္ခ်ေပထားသည့္...
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

ေရာင္းမည္

 ဆိပ္ႀကီးခေနာင္တို |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 150 သိန္း (က်ပ္) |  ေျမကြက္ ၊ ၿခံကြက္
ေပ ၂၅ × ၅၀ အိုးအိမ္ပါမစ္ အကြက္ျဖစ္ပီး လမ္းေပ ၅၀ ရာထား ေ႐ရွည္ရင္းနီွးျမွဳပ္နွံ႕ရန္
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

ဆိပ္ႀကီးခေနာင္တုိၿမဳိ႕နယ္

ဆိပ္ႀကီးခေနာင္တုိၿမဳိ႕နယ္သည္ ရန္ကုန္ျမစ္၏ အေနာက္ေတာင္ကမ္းေပၚတြင္တည္ရွိၿပီး ၅.၉ ကီလုိမီတာက်ယ္ဝန္းသည္ ။ ၿမဳိ႕နယ္၏ေျမာက္ဘက္တြင္ ရန္ကုန္ျမစ္ ၊ အေရွ႕ဘက္တြင္ တြံ႔ေတးတူးေျမာင္း ၊ အေနာက္ဘက္ႏွင့္ ေတာင္ဘက္တြင္ တြံ႔ေတးၿမဳိ႕နယ္တုိ႔တည္ရွိသည္ ။ ရပ္ကြက္ေပါင္း ၉ ခုျဖင့္ဖြဲ႔စည္းထားသည့္ ဆိပ္ႀကီးခေနာင္တုိသည္ ရန္ကုန္ၿမဳိ႕လယ္ႏွင့္နီးကပ္ေပမယ့္လည္းရန္ကုန္ျမစ္တစ္ဖက္ကမ္းျခားတြင္တည္ရွိၿပီးတံတားတည္ေဆာက္မႈမွရွိေသးသည့္အတြက္ ဖြံ႔ၿဖဳိးမႈေႏွးေကြးလ်က္ရွိေနေသးသည္ ။ ၿမဳိ႕နယ္တြင္ မူလတန္းေက်ာင္း ၁၆ ေက်ာင္းႏွင့္အထက္တန္းေက်ာင္း ၁ ေက်ာင္းတုိ႔တည္ရွိၿပီး ၿမဳိ႕နယ္တြင္းေနထုိင္သူအမ်ားစုသည္ ေန႔စဥ္ စက္ေလွစီး၍ ရန္ကုန္ဖက္သုိ႔ အလုပ္လုပ္ကုိင္ၾကရသည္ ။ အခ်ဳပ္အားျဖင့္ဆုိေသာ္ ဆိပ္ႀကီးခေနာင္တုိၿမဳိ႕နယ္သည္ ရန္ကုန္တစ္ဖက္ကမ္းတြင္တည္ရွိသည့္အတြက္ေၾကာင့္ သြားေရးလာေရးအနည္းငယ္ခက္ခဲေသာ္လည္းအနာဂတ္တြင္ တံတားတည္ေဆာက္ခဲ့ပါကဖြံ႔ၿဖဳိးမႈအလားအလာရွိေသာၿမဳိ႕နယ္ေကာင္းတစ္ခုျဖစ္ေပသည္ ။