တိုက္ခန္း ေရာင္းရန္ စမ္းေခ်ာင္းၿမိဳ႕နယ္

စမ္းေခ်ာင္းၿမိဳ႕နယ္ ,လင္းလြန္းလမ္းေက်ာကပ္,စစ္ကိုင္းလမ္း(လမ္းက်ယ္), တစ္ဝက္ေပး , တစ္ဝက္ ၄ ရစ္ေခ် ႀကိဳပြိုင့္အခန္းေရာင္းမည္...

 စမ္းေခ်ာင္း |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 470 သိန္း (က်ပ္) |  တိုက္ခန္း
စမ္းေခ်ာင္းၿမိဳ႕နယ္ႀကိဳပြိဳင့္တိုက္ခန္းေရာင္းမည္ 💒💒💒 သိန္း - 470...
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

စမ္းေခ်ာင္းျမဳိ႔နယ္တြင္ 13×50ေပရွိ ေျမညီ+ထပ္ခုိး တုိက္သစ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္

 စမ္းေခ်ာင္း |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 770 သိန္း (က်ပ္) |  တိုက္ခန္း
စမ္ေခ်ာင္းလမ္းသန္႔ ကြ်န္းေတာလမ္းအနီး ျပည္လမ္း မဟာျမဳိင္မွတ္တုိင္အနီး တုိက္သစ္ စမ္းေခ်ာင္းျမိဳ႕နယ္အတြင္း တည္ရိွျပီး ေနရာထိုင္ခင္း အလြန္ေကာင္းမြန္သည့္အျပင္ ေစ်းေလးမ်ား၊...
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

စမ္းေခ်ာင္း ျမဳိ႕နယ္တြင္13×50 ေပရွိ 5လြာတုိက္ခန္း ေရာင္းရန္ရွိသည္ တုိက္သစ္

 စမ္းေခ်ာင္း |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 310 သိန္း (က်ပ္) |  တိုက္ခန္း
စမ္းေခ်ာင္းလမ္းသန္႕ ကြ်န္းေတာလမ္းႏွင္႕ ဗဟူိလမ္းၾကား ပါေကးခင္း ျပင္ဆင္ျပီး တုိက္သစ္ စမ္းေခ်ာင္းျမိဳ႕နယ္အတြင္း တည္ရိွျပီး ေနရာထိုင္ခင္း အလြန္ေကာင္းမြန္သည့္အျပင္ ေစ်းေလးမ်ား၊...
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

စမ္းေခ်ာင္းၿမဳိ႕နယ္တြင္ 13×50ေပရွိ 6လြာတုိက္ခန္းေရာင္းရန္ရွိသည္တုိက္သစ္္

 စမ္းေခ်ာင္း |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 270 သိန္း (က်ပ္) |  တိုက္ခန္း
စမ္းေခ်ာင္း လမ္းသန္႔ ကြ်န္းေတာလမ္းအနီး ျပည္လမ္းမဟာၿမဳိင္ မွတ္တ္ုိင္အနီး တုိက္သစ္ စမ္းေခ်ာင္းျမိဳ႕နယ္အတြင္း တည္ရိွျပီး ေနရာထိုင္ခင္း အလြန္ေကာင္းမြန္သည့္အျပင္ ေစ်းေလးမ်ား၊...
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

ေရႊေလာင္းလမ္း တြင္ တိုက္ခန္းေရာင္းမည္။

 စမ္းေခ်ာင္း |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 510 သိန္း (က်ပ္) |  တိုက္ခန္း
စမ္းေခ်ာင္းၿမိဳ႕နယ္၊ ေရႊေလာင္းလမ္း တြင္ တည္ရွိသည္။ အက်ယ္အ၀န္း (12.5×50) ေပက်ယ္၀နး္သည္။ မီးဖိုခနး္၊ ေရခ်ိဳးခနး္။ အိမ္သာ ပါ၀င္သည္။ 4 လႊာ ထပ္ခိုးပါ၀င္သည္။ စိတ္၀င္စားပါက...
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

စမ္းေခ်ာင္း ၿမဳိ႕နယ္တြင္ 13×50 ေပရွိ ဒုတိယထပ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္ တုိက္သစ္္

 စမ္းေခ်ာင္း |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 430 သိန္း (က်ပ္) |  တိုက္ခန္း
စမ္းေခ်ာင္းလမ္းသန္႕ ျပည္လမ္းမဟာၿမဳိင္မွတ္တုိင္အနီး ကြ်န္းေတာလမ္းအနီး ပ့ါေကးခင္း မီဖုိ ေၾကြျပားခင္း AC ျပင္ဆင္ၿပီး တုိက္သစ္္
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

ေျမအျမန္ေရာင္းရန္ရွိသည္ ဆီဆံုလမ္း

 စမ္းေခ်ာင္း |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 1,800 သိန္း (က်ပ္) |  တိုက္ခန္း
စမ္းေခ်ာင္းၿမိဳ႕နယ္တြင္ (15 x 50) GF+1F Hall, RCခင္း၊ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းျပင္ဆင္ထားေသာ ေျမညီတုိိက္ခန္းေရာင္းရန္ရွိပါသည္
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

တိိုက္ခန္းအျမန္ေရာင္းမည္ မင္းလမ္း

 စမ္းေခ်ာင္း |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 430 သိန္း (က်ပ္) |  တိုက္ခန္း
စမ္းေခ်ာင္းၿမိဳ႕နယ္တြင္ (12.5 x 60) 6F Hall, ကၽြန္းပါေကး၊ တစ္စိတ္တစ္ပိိုင္းျပင္ဆင္ထားေသာ တုိက္ခန္းေရာင္းရန္ရွိပါသည္
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

တိုက္ခန္းငွားရန္

 စမ္းေခ်ာင္း |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 10 သိန္း (က်ပ္) |  တိုက္ခန္း
စမ္းေခ်ာင္းျမိဳ႕နယ္၊ သံတံတားလမ္း၊ ေျမညီထပ္ခိုးတ၀က္၊ အငွား 10 သိန္း၊ အက်ယ္ (25' x 50'), ရိုးရိုးအိပ္ခန္း 2ခန္း၊ ပါေကး၊ ျပင္ဆင္ျပီး
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

စမ္းေခ်ာင္းျမိဳ႕နယ္တြင္ တိုက္ခန္းေရာင္းရန္ရွိသည္။

 စမ္းေခ်ာင္း |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 360 သိန္း (က်ပ္) |  တိုက္ခန္း
Junction Square အနီး၊ျပည္သူ႕ကြက္သစ္(၁)လမ္း ၄လြာ(အေပၚတြင္၂လြာက်န္)၊ BCC က်ျပီး၊ ၁၂ေပခြဲ၊ ေပ ၅၀
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

တိုက္ခန္းေရာင္းရန္

 စမ္းေခ်ာင္း |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 2,380 သိန္း (က်ပ္) |  တိုက္ခန္း
စမ္းေခ်ာင္းျမိဳ႕နယ္၊ ေျမာင္းျမလမ္း၊ ပထမထပ္၊ အေရာင္း 2380သိန္း၊ ပထမထပ္၊ အက်ယ္(25' x 50'), မာစတာအိပ္ခန္း 1 ခန္း၊ ရိုးရိုးအိပ္ခန္း 2 ခန္း၊ အဲယားကြန္း 3 လံုး၊ ကြၽန္းပါေကး၊ ျပင္ဆင္ၿပီး
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

စမ္​း​ေခ်ာင္​း ၿမိဳ႕နယ္​တြင္​​ေဆာက္​လုပ္​ၿပီးသား​ေျမညီတိုက္​ခန္​းသစ္​ကို 575သိန္​းျဖင္​ ၅နွစ္​အရစ္​က်​ေရာင္​းမည္​...

 စမ္းေခ်ာင္း |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 575 သိန္း (က်ပ္) |  တိုက္ခန္း
စမ္​း​ေခ်ာင္​း ၿမိဳု႕နယ္​တြင္​ 12.5´×50´အက်ယ္​ရွိ ​ေျမညီတိုက္​ခန္​းသစ္​ကို ​တစ္​ခန္​းလံုးေႂကြျပား အျပည္​့ခင္​း မီးဖို​ေခ်ာင္​​ေႂကြျပား အျပည္​့ခင္​း...
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

စမ္းေခ်ာင္း ဂမၼာလမ္းတိုက္ခန္း ပထမထပ္ 12×50 ေရာင္းမည္

 စမ္းေခ်ာင္း |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 400 သိန္း (က်ပ္) |  တိုက္ခန္း
စမ္းေခ်ာင္း ဂမၼာလမ္း 12×50 ေပ ပထမထပ္ ၿပင္ဆင္ၿပီ အိပ္ခန္းမပါ ပါ အဲယာကြန္း ပါေကခင္း ဝရံတာစန္းရွိတ္ သံပန္ပါသည္ ေအာက္ေႀကြ ၿပာခင္း မီဖိုခန္း...
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

စမ္းေခ်ာင္း တိုက္ခန္းအေရာင္း

 စမ္းေခ်ာင္း |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 2,200 သိန္း (က်ပ္) |  တိုက္ခန္း
စမ္းေခ်ာင္း က်ြန္းေတာေက်ာင္းလမ္း 25'×50',GF(19' hight),2SBR,ပါေကးခင္း,ေရခ်ိဳးခန္း အိမ္သာ မီးဖိုခံု ေဘစင္ေျကြ ဘိုထိုင္ အလံုးစံု ျပင္ဆင္ျပီး လမ္းက်ယ္ ေစ်း ေက်ာင္း ကားမွတ္တိုင္နီး shopping centre နီး...
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

စမ္းေခ်ာင္းၿမိဳ႕နယ္ မိုမခလမ္းတိုက္ခန္း ၃လႊာ12x50ေရာင္းမည္္

 စမ္းေခ်ာင္း |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 420 သိန္း (က်ပ္) |  တိုက္ခန္း
စမ္းေခ်ာင္း မိုမခ လမ္းတိုက္သစ္ ၃လႊာ ၿပင္ဆင္ၿပီ အသင့္ေနထိုင္ရုံဘဲ အခန္းထဲပါ ဝင္ေသာ့ပစၥည္း အဲယာကြန္း ပါေကးခင္း ေနာက္ေဖးထမင္းခ်က္ခန္း ေရခ်ဳိခန္း အိမ္သာခန္းေႀကြၿပားခင္း ထားသည္...
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

တိုက္ခန္းေရာင္းမည္။

 စမ္းေခ်ာင္း |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 750 သိန္း (က်ပ္) |  တိုက္ခန္း
ေဇာတိကလမ္း၊ ေျမနီးကုန္း၊ စမ္းေခ်ာင္းၿမိဳ႕နယ္။ 13' x 50', 1BR, လွ်ာထိုးခင္း၊ ပထမထပ္၊ ေစ်းႏႈန္း -750သိန္း (အေလွ်ာ႔အတင္းရွိ)
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

စမ္းေခ်ာင္းၿမဳိ႕နယ္

ရန္ကုန္ၿမဳိ႕ရဲ႕စည္ကားတဲ့ ၿမဳိ႕နယ္ေတြထဲမွာ စမ္းေခ်ာင္းၿမဳိ႕နယ္သည္ တစ္ခုအပါအဝင္ျဖစ္ၿပီး လူသြားလူလာ ၂၄ နာရီ မျပတ္သည့္ၿမဳိ႕နယ္ဟုဆုိႏုိင္သည္ ။ ၿမဳိ႕နယ္၏ ေျမာက္ဘက္တြင္ ကမာရြတ္ၿမဳိ႕နယ္ ၊ အေရွ႕ဘက္တြင္ ဗဟန္းၿမဳိ႕နယ္ ၊ အေနာက္ဘက္တြင္ ၾကည့္ျမင္တုိင္ၿမဳိ႕နယ္ ၊ ေတာင္ဘက္တြင္ ဒဂုံႏွင့္အလုံၿမဳိ႕နယ္ တုိ႔ျဖင့္ဝန္းရံတည္ရွိလ်က္ရွိသည္ ။ ေစ်းဝယ္စင္တာ ၊ စူပါမားကတ္ ၊ စီးတီမတ္ ၊ စားေသာက္ဆုိင္မ်ား ႏွင့္ ၂၄ နာရီဖြင့္ေသာဆုိင္မ်ား ရွိသျဖင့္ စမ္းေခ်ာင္းၿမဳိ႕နယ္သည္ စည္ကားေနရျခင္း ျဖစ္သည္ ။ ေျမနီကုန္းမီးပြဳိင့္အနီးရွိ ဒဂုံစင္တာ ၊ ဒဂုံစင္တာ ၂ ၊ ဂမုန္းပြင့္ ၊ စီတီးမတ္ တုိ႔သည္ ရန္ကုန္ၿမဳိ႕တြင္း လူႀကဳိက္မ်ားသြားေရာက္မႈမ်ားသည့္ ေစ်းဝယ္စင္တာမ်ားျဖစ္ၿပီး အဆင့္ျမင့္ရုပ္ရွင္ရုံမ်ားလည္းတည္ရွိသည္ ။ ရန္ကုန္ၿမဳိ႕၏ အဓိကျပည္လမ္းမႀကီးႏွင့္လည္း နီးကပ္ထိဆက္သည့္ၿမဳိ႕နယ္ျဖစ္သလုိ ရပ္ကြက္တြင္း ရွည္လ်ားေသာ စမ္းေခ်ာင္းလမ္းမႀကီးလည္းတည္ရွိသည္ ။ စမ္းေခ်ာင္းလမ္းမႀကီးသည္ ၿမဳိ႕နယ္၏ရပ္ကြက္တြင္း ဆုိေပမယ့္ အဝတ္အထည္ဆုိင္မ်ား ၊ ဆုိင္ခန္းမ်ား ၊ ရုံးခန္းအခ်ဳိ႕ႏွင့္ စားေသာက္ဆုိင္မ်ားေပါမ်ားလြန္းသျဖင့္ တုိးမေပါက္ေအာင္စည္ကားေသာလမ္းမႀကီးလည္းျဖစ္ေပသည္ ။ ဗားကရာလမ္းမေပၚတြင္တည္ရွိသည့္ ကုိးထပ္ႀကီးဘုရားသည္လည္း ရန္ကုန္ၿမဳိ႕တြင္း အထင္ကကုိးကြယ္သည့္ ဘုရားေက်ာင္းတစ္ခုျဖစ္သည္ ။ ပညာေရးႏွင့္ပတ္သက္လ်င္လည္း စမ္းေခ်ာင္း အထက္တန္းေက်ာင္းမ်ားသည္ အထင္ကရတစ္ခုအျဖစ္ပါဝင္ၿပီး မူလတန္းေက်ာင္း ၁၇ ေက်ာင္း ၊ အလယ္တန္းေက်ာင္း ၂ ေက်ာင္းႏွင္အထက္တန္းေက်ာင္း ၄ ေက်ာင္းတည္ရွိသည္ ။ အခ်ဳပ္အားျဖင့္ဆုိေသာ စမ္းေခ်ာင္းၿမဳိ႕နယ္သည္ လူေနထူထပ္ၿပီး ရန္ကုန္ၿမဳိ႕၏ အစည္ကားဆုံးၿမဳိ႕နယ္လုိ႔ဆုိႏုိင္သလုိ လူေနတုိက္ခန္းမ်ား ၊ ကြန္ဒုိမ်ား ၊ လုံးခ်င္းအိမ္မ်ား ၊ ဆုိင္ခန္းႏွင့္ရုံးခန္း ေပါမ်ားၿပီး သြားလာရလြယ္ကူအဆင္ေျပေသာၿမဳိ႕နယ္ေကာင္းတစ္ခုျဖစ္ေပသည္ ။