တိုက္ခန္း ေရာင္းရန္ ပုဇြန္ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္

ပုဇြန္ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္၊ အထက္ပုဇြန္ေတာင္လမ္းမႀကီးရွိ (ေပ 12 x ေပ 50)ရွိေသာ ၃လႊာတိုက္ခန္းေရာင္းမည္...

 ပုဇြန္ေတာင္ |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 600 သိန္း (က်ပ္) |  တိုက္ခန္း
ပုဇြန္ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္၊ အထက္ပုဇြန္ေတာင္လမ္းမႀကီးရွိ (ေပ 12 x ေပ 50)ရွိေသာ Hall RC ခင္း သံပန္းတပ္ ေရ၊ မီး၊ ေရခ်ိဳးခန္း၊ အိမ္သာ ေၾကြျပားခင္း/ကပ္ၿပီး ၃လႊာတိုက္ခန္းေရာင္းမည္။ တန္ဖုိးေငြ။ ။...
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

ပုဇြန္ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ေရေက်ာ္ေစ်းေရွ႕ရွိ (ေပ 16 x ေပ 70)ရွိေသာ ၆လႊာ တိုက္ခန္းေရာင္းမည္

 ပုဇြန္ေတာင္ |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 1,700 သိန္း (က်ပ္) |  တိုက္ခန္း
ပုဇြန္ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ေရေက်ာ္ေစ်းေရွ႕ရွိ (ေပ 16 x ေပ 70)ရွိေသာ မာစတာအိပ္ခန္း(၁)ခန္း ရိုးရိုးအိပ္ခန္း(၁)ခန္း ပါေကးခင္း အဲယားကြန္း(၃)လံုး ကိုယ္ပိုင္မီတာ၊ ေမာ္တာ ေရ၊ မီး၊ ေရခ်ိဳးခန္း၊...
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

ပုဇြန္ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ဦးဝိဇၨာလမ္းရွိ (ေပ 18 x ေပ 62)ရွိေသာ ပထမထပ္ တိုက္ခန္းေရာင္းမည္

 ပုဇြန္ေတာင္ |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 950 သိန္း (က်ပ္) |  တိုက္ခန္း
ပုဇြန္ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ဦးဝိဇၨာလမ္းရွိ (ေပ 18 x ေပ 62)ရွိေသာ အခန္း(၂)ခန္း ပါေကးခင္း အဲယားကြန္း(၃)လံုး ဘုရားခန္းႏွင့္ဧည့္ခန္း အလွဆင္၊ ဆန္းရွိတ္တပ္ဆင္ ေရ၊ မီး၊ ေရခ်ိဳးခန္း၊ အိမ္သာ...
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

ပုဇြန္ေတာင္ျမုိ့နယ္တြင္ တုိက္ခန္းေရာင္းရန္ရွိသည္

 ပုဇြန္ေတာင္ |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 950 သိန္း (က်ပ္) |  တိုက္ခန္း
ပုဇြန္ေတာင္ျမုိ့နယ္ လိပ္ကန္လမ္း (17×60) 2BR လ်ာထုိး ဘုိထုိင္ 1F 950L
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

(49)လမ္း တိုက္ခန္းက်ယ္ ေရာင္းရန္႐ွိသည္။

 ပုဇြန္ေတာင္ |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 1,250 သိန္း (က်ပ္) |  တိုက္ခန္း
1250 သိန္း (ညိွနိႈင္း) -(49)လမ္း (လမ္းက်ယ္) -25' x 60' (1500 sq.ft) အသင့္ေနရံု (ျပင္ဆင္ၿပီး) -အခန္းျပည့္ လ ွ်ာထိုးခင္း -အိပ္ခန္း အခန္းက်ယ္ (2) ခန္း -အဲကြန္း (2) လံုး -ႀကိဳးဖုန္းပါသည္ -water heater...
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

ပုဇြန္ေတာင္၊ သာယာကုန္းလမ္းတြင္ ျပင္ဆင္ၿပီးအသင့္ေနတိုက္ခန္း ငွားရန္ရွိပါသည္။

 ပုဇြန္ေတာင္ |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 850 သိန္း (က်ပ္) |  တိုက္ခန္း
ေပအက်ယ္(20×60)ရွိၿပီး Bedroom ၂ခန္းဖြဲ႕စည္းထားသည္။ ပါေကးခင္းထားၿပီး အဲယားကြန္း ၂လံုးတပ္ဆင္ထားသည္။ ေရပူ/ေအးပါသည္။ ေနရာေကာင္းသည္။ ေက်ာင္း၊ေစ်း၊မွတ္တိုင္နီးသည့္အတြက္...
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

တိုက္ခန္းအေရာင္း

 ပုဇြန္ေတာင္ |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 650 သိန္း (က်ပ္) |  တိုက္ခန္း
ပုဇြန္ေတာင္/ ေရေက်ာ္/ကြက္သစ္လမ္း အက်ယ္(15´×60´) ၆လႊာ ပါေကးခင္း 1AC သံပန္းတပ္ဆင္ျပီး
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

တိုက္ခန္းေရာင္းမည္

 ပုဇြန္ေတာင္ |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 650 သိန္း (က်ပ္) |  တိုက္ခန္း
တိုက္ခန္းေရာင္းမည္ ပုဇြန္ေတာင္ျမိုနယ္ ေတာင္လံုးျပန္ရပ္ကြက္ ခမ္းမေဆာင္လမ္း ပထမထပပ္ ၁၃.၅x၄၀ ေပ ေခၚေစ်း ၆၅၀ ၫွိႏွဳိင္း
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

ပုဇြန္ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္ ေနရာေကာင္းတြင္ ေစ်းႏႈန္းတန္ေသာ ေျမညီတိုက္ခန္းေရာင္းမည္။

 ပုဇြန္ေတာင္ |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 900 သိန္း (က်ပ္) |  တိုက္ခန္း
အက်ယ္အ၀န္း 25x50 ေပက်ယ္၀န္းသည့္ ေျမညီတိုက္ခန္းက်ယ္ျဖစ္ၿပီး ေျမာင္းႀကီးလမ္းမေပၚတြင္တည္ရွိသည့္ ေနရာေကာင္း လူေန၊ ဆိုင္ခန္း ၊ ရံုးခန္း၊ သင့္ေတာ္ေသာ ေျမညီတိုက္ခန္းက်ယ္အေရာင္းျဖစ္သည္။
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

ပုဇြန္ေတာင္ျမိဳ႕နယ္၊ေရေက်ာ္ကြက္သစ္လမ္းတြင္တိုက္ခန္းေရာင္းရန္ရွိသည္။

 ပုဇြန္ေတာင္ |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 850 သိန္း (က်ပ္) |  တိုက္ခန္း
ပုဇြန္ေတာင္ျမိဳ႕နယ္၊ေရေက်ာ္ကြက္သစ္လမ္းတြင္တိုက္ခန္းေရာင္းရန္ရွိသည္။(15×60) sqft ရွိသည္။1F တြင္တည္ရွိသည္။ပါေကးခင္းထားသည္။ေၾကြကပ္ထားသည္။
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

ပုဇြန္ေတာင္ၿမဳိ႕နယ္

ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးတြင္ အဓိကသတ္မွတ္ထားသည့္ၿမဳိ႕နယ္မ်ားတြင္ပါဝင္သည့္ ပုဇြန္ေတာင္ၿမဳိ႕နယ္သည္ ၈.၅၃၈ ကီလုိမီတာက်ယ္ဝန္းေသာၿမဳိ႕နယ္ျဖစ္သည္ ။ Downtown ဧရိယာတြင္အက်ယ္ဆုံးၿမဳိ႕နယ္လည္းျဖစ္ၿပီး ဗုိလ္တေထာင္ၿမဳိ႕နယ္ ၊ မဂၤလာေတာင္ညႊန္႔ၿမဳိ႕နယ္ ၊ သာေကတၿမဳိ႕နယ္ ၊ ေဒါပုံၿမဳိ႕နယ္တုိ႔ႏွင့္ဝန္းရံထားေသာၿမဳိ႕နယ္ ျဖစ္သည္ ။ ပုဇြန္ေတာင္မွတဆင့္သြားလာရလြယ္ကူေစရန္အတြက္ ပုဇြန္ေတာင္ဘက္မွ ေဒါပုံသုိ႔ မဟာဗႏၶဳလတံတားျဖင့္ ခ်ိတ္ဆက္ေပးထားသည္ ။ မူလတန္းေက်ာင္း ၉ ေက်ာင္း ၊ အလယ္တန္းေက်ာင္း ၃ ေက်ာင္း ႏွင့္ အထက္တန္းေက်ာင္း ေလးေက်ာင္းတည္ရွိသည္ ။ ပုဇြန္ေတာင္ေစ်းႏွင့္ ေရေက်ာ္ေစ်းသည္ ရန္ကုန္ၿမဳိ႕တြင္းေနထုိင္သူ ေတာ္ေတာ္မ်ားသြားေရာက္သည့္ လူသိမ်ားေစ်းျဖစ္သည္ ။ ၿဗိတိသွ်လက္ထက္ အေဆာက္အဦးမ်ားက်န္ရွိေနေသးသည့္ၿမဳိ႕နယ္မ်ားထဲကတစ္ခုျဖစ္သည့္ ပုဇြန္ေတာင္ၿမဳိ႕နယ္တြင္လည္း ၿဗိတိသွ်ဗိသုကာလက္ရာမ်ားကုိ ျမင္ေတြ႔ႏုိင္သည္ ။ ဘာသာျခားလူမ်ဳိးေပါင္းစုံ စည္းလုံးစြာေနထုိင္သည့္ ၿမဳိ႕နယ္ျဖစ္သည့္အျပင္ အေတာ္အသင့္စည္ကားသည့္ၿမဳိ႕နယ္မ်ားထဲက တစ္ခုျဖစ္သည္ ။ Downtown ဧရိယာတြင္ အျခားၿမဳိ႕နယ္ႏွင့္ယွဥ္လ်င္ လူေနတိုက္ခန္းမ်ား ၊ ကြန္ဒုိမ်ား ၊ လုံးခ်င္းအိမ္မ်ား အေတာ္အတင့္ မွ်တစြာရွိသည့္ၿမဳိ႕နယ္လည္းျဖစ္သည္ ။ အခ်ဳပ္အားျဖင့္ဆုိေသာ္ ပုဇြန္ေတာင္ၿမဳိ႕နယ္သည္ ဧရိယာက်ယ္ဝန္း သည့္အျပင္ လူေနထူထပ္ၿပီး စည္ကားသြားလာေကာင္းေသာၿမဳိ႕နယ္တစ္ခုျဖစ္သည္ ။