တိုက္ခန္း ေရာင္းရန္ ပန္းပဲတန္းၿမိဳ႕နယ္

ပန္းဘဲတန္းၿမိဳ႕နယ္၊ ၂၆လမ္း အေပၚဘေလာက္ရွိ (ေပ 25 x ေပ 50)ရွိေသာ ၄လႊာ တိုက္ခန္းေရာင္းမည္

 ပန္းပဲတန္း |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 1,000 သိန္း (က်ပ္) |  တိုက္ခန္း
ပန္းဘဲတန္းၿမိဳ႕နယ္၊ ၂၆လမ္း အေပၚဘေလာက္ရွိ (ေပ 25 x ေပ 50)ရွိေသာ အခန္း(၂)ခန္း ပါေကးခင္း ပရိေဘာဂအစံု ေရ၊ မီး၊ ေရခ်ိဳးခန္း၊ အိမ္သာ ေၾကြျပားခင္း/ကပ္ၿပီး ၄လႊာ...
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

အေနာ္ရထာလမ္းမၾကီးေပၚ၊ပထမထပ္၊ပန္းပဲတန္းၿမိဳ႕နယ္ပိုင္ရွင္ကိုယ္တိုင္အၿမန္ေရာင္းမည္။

 ပန္းပဲတန္း |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 1,150 သိန္း (က်ပ္) |  တိုက္ခန္း
အေနာ္ရထာလမ္းမၾကီးေပၚ၊ 29 လမ္းနွင့္လမ္း30ထိပ္ (12.5'x55')ေပအက်ယ္၀န္းရွိေသာ ပထမထပ္၊ တစ္ခန္းလံုးေၾကြၿပားခင္း/ကပ္၊ေရ ၊ မီး ၊ ဖုန္းတစ္လံုးပါ၊ Air Con တစ္လံုးပါ ၊...
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

ရန္ကုန္ျမိဳ႕လယ္ တုိက္ခန္းေရာင္းမည္

 ပန္းပဲတန္း |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 2,800 သိန္း (က်ပ္) |  တိုက္ခန္း
25' x 50 ေပ၊ အျမင့္ 19' ေပ ။ ပန္းဘဲတန္းျမိဳ႕နယ္၊ ၃၂ လမ္း(အထက္ဘေလာက္)၊ ပထမထပ္။ ရံုးခန္းဖြင့္ရန္၊ လူေနရန္ေကာင္း။
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

ေအာက္ေရႊဘံုသာလမ္း ေျမညီတိုက္ခန္းအေရာင္း/GF for sale

 ပန္းပဲတန္း |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 7,500 သိန္း (က်ပ္) |  တိုက္ခန္း
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕လည္ စီးပြားေရးအခ်က္အခ်ာေနရာ ေျမညီတိုက္ခန္းအေရာင္:၊၊ ▪ GF- Flat for Sale At Downtown Area. ▪Area:15'*60'/ အက်ယ္အဝန္း》၁၅'x၆၀' ▪ထပ္ခိုးျပည့္၊၊ ▪ျပင္ဆင္ၿပီး/Fully Decorated. ▪2/AC. ▪ေရ၊မီးစံု၊၊ မွတ္ခ်က္၊၊...
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

ပန္းဘဲတန္းၿမိဳ႕နယ္တြင္တိုက္ခန္းေရာင္းမည္။

 ပန္းပဲတန္း |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 1,100 သိန္း (က်ပ္) |  တိုက္ခန္း
၂၉လမ္း၊ ပန္းဘဲတန္းၿမိဳ႕နယ္။ 20' x 40', 1BR, ကၽြန္းပါေကးခင္း၊ 2F, price-1100Ls (အေလွ်ာ႔အတင္းရွိ)
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

ပန္းဘဲတန္း ကုန္သည္လမ္းမ ေရာင္းရန္ ရွိသည္

 ပန္းပဲတန္း |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 1,500 သိန္း (က်ပ္) |  တိုက္ခန္း
တိုက္ခန္း ပန္းဘဲတန္း ၿမိဳ ့နယ္ ကုန္သည္လမ္းမ( ေ႐ႊဘံုသာလမ္း နွင့္ ၂၉ လမ္းၾကား) ၁၅ ေပ X ၈၀ ေပ ၅ လႊာ အဲကြန္း ၄ လံုး। ေရပူေရေအး। ကြ်န္းပါေကး। အိပ္ခန္း ၃ ခန္း အိပ္ခန္း ဧည့္ခန္း နံရံ အားလံုး...
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

ပန္းပဲတန္းျမိဳ႕နယ္တြင္ တိုက္ခန္းေရာင္းရန္ရွိပါသည္။(Powerful Real Easte)

 ပန္းပဲတန္း |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 1,200 သိန္း (က်ပ္) |  တိုက္ခန္း
ပန္းဘဲတန္းျမိဳ႕နယ္ အေနာ္ရထာလမ္းမၾကီးေပၚ (၂၉လမ္းနွင့္ ၃၀လမ္းၾကား) အခန္းအက်ယ္(12.5'x55') 1BR 1AC ph ေၾကြျပားခင္းျပီး ပထမထပ္ တိုက္ခန္းေရာင္းရန္ရွိပါသည္။
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

ပန္းပဲတန္းျမိဳ႕နယ္တြင္ တိုက္ခန္းေရာင္းရန္ရွိပါသည္။(Powerful Real Easte)

 ပန္းပဲတန္း |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 3,500 သိန္း (က်ပ္) |  တိုက္ခန္း
ပန္းပဲတန္းျမိဳ႕နယ္ (၃၁)လမ္း (ေအာက္) အခန္းအက်ယ္ (25'x40') 4BR 4AC ထပ္ခိုးအျပည့္ပါ pressure pump , ေရပူစက္တပ္ျပီး ပါ၀ါမီတာ ရိုးရိုးမီတာ ေျမညီတိုက္ခန္း ေရာင္းရန္ရွိသည္။
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

ပန္းပဲတန္းျမိဳ႕နယ္တြင္ တိုက္ခန္းေရာင္းရန္ရွိပါသည္။(Powerful Real Easte)

 ပန္းပဲတန္း |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 1,500 သိန္း (က်ပ္) |  တိုက္ခန္း
ပန္းပဲတန္းျမိဳ႕နယ္ ကုန္သည္လမ္းမေပၚ ေရႊဘံုသာလမ္းနွင့္ ၂၉လမ္းၾကား အခန္းအက်ယ္ (15'x80') 3BR 4AC က်ြန္္းပါေကးခင္း ေရပူ/ေအး (၈ထပ္တိုက္) 5F တိုက္ခန္းေရာင္းရန္ရွိသည္။
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

Land or Apartment (wanted)

 ပန္းပဲတန္း |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 150 သိန္း (က်ပ္) |  တိုက္ခန္း
Apartment: Up to 3rd floor Land: 15 x 20 (minimum) Location: Pazuntaung, Botataung, Latha, kyauktada, Bahan, Mingalar Taung Nyunt Payment: Down payment 100 lks and remaining balance will pay monthly.
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

ပန္းပဲတန္းၿမဳိ႕နယ္

ရန္ကုန္ၿမဳိ႕၏ downtown ၆ ၿမဳိ႕နယ္တြင္ ပန္းပဲတန္းသည္လည္း အပါအဝင္ပင္ျဖစ္သည္ ။ အက်ယ္အဝန္းအားျဖင့္ 0.76 ကီလုိမီတာရွိၿပီး ေက်ာက္တံတားၿမဳိ႕နယ္ ၊ ဆိပ္ကမ္းၿမဳိ႕နယ္ ၊ လသာၿမဳိ႕နယ္ႏွင့္ဒဂုံၿမဳိ႕နယ္တုိ႔ ဝန္းရံေပးထားသည့္ၿမဳိ႕နယ္ျဖစ္သည္ ။ ပန္းပဲတန္းၿမဳိ႕နယ္တြင္ မူလတန္းေက်ာင္း ၃ ေက်ာင္း ၊ အလယ္တန္းေက်ာင္း ၃ ေက်ာင္းႏွင့္ အထက္တန္းေက်ာင္း ၃ ေက်ာင္းတည္ရွိသည့္ ၿမဳိ႕နယ္ျဖစ္သည္ ။ ပန္းပဲတန္းၿမဳိ႕နယ္တြင္း ထူးခြ်န္သည့္ေက်ာင္းသား/သူမ်ားကုိ ႏွစ္စဥ္ေမြးဖြားေပးလ်က္ရွိသည့္ ပန္းပဲတန္း အ.ထ.က(၂)သည္ ရန္ကုန္ၿမဳိ႕နယ္တြင္းလူသိမ်ားသည့္ အထက္တန္းေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းျဖစ္သည္ ။ ကုိလုိနီေခတ္လက္က်န္ အေဆာက္အဦးအခ်ဳိ႕က်န္ရွိသည့္ၿမဳိ႕နယ္မ်ားထဲတြင္ ပန္းပဲတန္းၿမဳိ႕နယ္သည္လည္း ပါအဝင္ပင္ျဖစ္သည္ ။ ရန္ကုန္ၿမဳိ႕၏ အထင္ကရဟုဆုိႏုိင္သည့္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းေစ်း ၊ ရန္ကုန္ၿမဳိ႕တြင္ေစ်းဝယ္ရန္အႀကီးဆုံးကုန္တုိက္ေစ်းလုုိ႔ဆုိႏုိင္သည့္ သိမ္ႀကီးေစ်းတည္ရွိသည့္ ၿမဳိ႕နယ္ျဖစ္သည္ ။ သြားလာရလြယ္ကူအဆင္ေျပသည့္ေနရာေကာင္းၿမဳိ႕နယ္ ျဖစ္ၿပီး ရန္ကုန္ၿမဳိ႕၏အလြန္စည္ကားေသာၿမဳိ႕နယ္တစ္ခုတြင္ပါဝင္သည္ ။ လူေနထူထပ္မႈနဲ႔အတူ ကုန္သည္မ်ား ၊ ေစ်းဝယ္သူမ်ားအလြန္ေပါမ်ားၿပီး ၿမဳိ႕နယ္တြင္းေနထုိင္သူမ်ားသည္ တုိက္ခန္းႏွင့္ကြန္ဒုိတြင္အမ်ားဆုံးေနထုိင္ၿပီး လုံးခ်င္းအိမ္ျဖင့္ေနထုိင္သူမွာ မရွိသေလာက္ရွားသည္ ။ အေၾကာင္းရင္းမွာၿမဳိ႕တြင္းဧရိယာျဖစ္ၿပီး အဂၤလိပ္ေခတ္လက္ထပ္ ကတည္းက ၿမဳိ႕နယ္ကုိ စနစ္တက် တုိက္ခန္းမ်ားျဖင့္ အကြက္က်က် တည္ေဆာက္ခဲ့ၿပီး ေျမကြက္အလြတ္မ်ားလည္းအလြန္ရွားပါးသည့္ၿမဳိ႕နယ္ျဖစ္သည္ ။ ရွိခဲ့လ်င္လည္း ယခုေခတ္ကလာေစ်းျဖင့္ယွဥ္လ်င္ အလြန္ေစ်းႏႈန္းျမင့္သည့္ေနရာတစ္ခုျဖစ္ေနလိမ့္မည္ ။ အခ်ဳပ္အားျဖင့္ဆုိေသာ္ ပန္းပဲတန္းသည္ ရန္ကုန္ၿမဳိ႕တြင္သတ္မွတ္ထားေသာ အဓိကၿမဳိ႕နယ္မ်ားျဖစ္သည့္ လသာ ၊ လမ္းမေတာ္ ၊ ေက်ာက္တံတား ၊ ဗုိလ္တေထာင္ႏွင့္ပုဇြန္ေတာင္ၿမဳိ႕နယ္မ်ားနည္းတူ ေရွးက်ၿပီးတန္းဖုိးရွိ သည့္လက်န္ဗိသုကာအေဆာက္အဦးမ်ားႏွင့္အဂၤလိပ္ေခတ္ယဥ္ေက်းမႈမ်ားကုိျမင္ေတြ႔ႏုိင္ေသာၿမဳိ႕နယ္မ်ား ျဖစ္ေပသည္ ။