တိုက္ခန္း ေရာင္းရန္ ပန္းပဲတန္းၿမိဳ႕နယ္

​ေ႐ႊဘုံသားလမ္​းအလယ္​လမ္​းမ

 ပန္းပဲတန္း |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 580 သိန္း (က်ပ္) |  တိုက္ခန္း

တိိုက္ခန္းအျမန္ေရာင္းမည္ ၃၂လမ္း

 ပန္းပဲတန္း |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 3,000 သိန္း (က်ပ္) |  တိုက္ခန္း
ပန္းပဲတန္းၿမိဳ႕နယ္တြင္ (25 x 50) 1F ရိုးရိုးအိပ္ခန္း(၃)ခန္း၊ RCခင္း၊ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းျပင္ဆင္ထားေသာ တုိက္ခန္းေရာင္းရန္ရွိပါသည္
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

တိိုက္ခန္းအျမန္ေရာင္းမည္ ကုန္သည္လမ္းမ

 ပန္းပဲတန္း |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 1,700 သိန္း (က်ပ္) |  တိုက္ခန္း
ပန္းပဲတန္းၿမိဳ႕နယ္တြင္ (15 x 80) 5F ရုိးရိုးအိပ္ခန္း(၃)ခန္း၊ ပါေကး၊ အဲယားကြန္း၊ ေရပူေရေအး၊ ျပင္ဆင္ထားေသာ တိုက္ခန္းေရာင္းရန္ရွိပါသည္
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

လုပ္ငန္းသင့္ေတာ္ေျမညီတိုက္ခန္းက်ယ္အေရာင္း

 ပန္းပဲတန္း |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 4,200 သိန္း (က်ပ္) |  တိုက္ခန္း
၂၈လမ္းအေပၚဘေလာက္ ေျမညီ ပထမထပ္တြဲ အတြင္းေလွခါး အျပင္ေလွခါး ၂၁ေပ၃၈ေပ ေျမညီအျမင့္၁၂ေပ ပထမထပ္အျမင့္၁၀ေပRCတိုက္လတ္ Hall type ေရခ်ိဳးခန္းအိမ္သာ၂စုံ...
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

ပန္းဘဲတန္းၿမိဳ႕နယ္၊ ၂၆လမ္း အေပၚဘေလာက္ရွိ (ေပ 25 x ေပ 50)ရွိေသာ ၄လႊာ တိုက္ခန္းေရာင္းမည္

 ပန္းပဲတန္း |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 1,000 သိန္း (က်ပ္) |  တိုက္ခန္း
ပန္းဘဲတန္းၿမိဳ႕နယ္၊ ၂၆လမ္း အေပၚဘေလာက္ရွိ (ေပ 25 x ေပ 50)ရွိေသာ အခန္း(၂)ခန္း ပါေကးခင္း ပရိေဘာဂအစံု ေရ၊ မီး၊ ေရခ်ိဳးခန္း၊ အိမ္သာ ေၾကြျပားခင္း/ကပ္ၿပီး ၄လႊာ...
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

အေနာ္ရထာလမ္းမၾကီးေပၚ၊ပထမထပ္၊ပန္းပဲတန္းၿမိဳ႕နယ္ပိုင္ရွင္ကိုယ္တိုင္အၿမန္ေရာင္းမည္။

 ပန္းပဲတန္း |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 600 သိန္း (က်ပ္) |  တိုက္ခန္း
အေနာ္ရထာလမ္းမၾကီးေပၚ၊ 29 လမ္းနွင့္လမ္း30ထိပ္ (12.5'x55')ေပအက်ယ္၀န္းရွိေသာ ပထမထပ္၊ တစ္ခန္းလံုးေၾကြၿပားခင္း/ကပ္၊ေရ ၊ မီး ၊ ဖုန္းတစ္လံုးပါ၊ ၊...
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

တိုက္ခန္းေရာင္းမည္

 ပန္းပဲတန္း |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 900 သိန္း (က်ပ္) |  တိုက္ခန္း
ပန္းဘဲတန္းျမိဳ႕နယ္ (31) လမ္း အက်ယ္ေပ(12 1/2'x45') 1F 1-Single Bed Room ထပ္ခိုးအခန္းနွစ္ခန္းပါ ၾကိဳးဖုန္းပါ ပါဝါမီတာပါ ေရတိုင္ကီႏွစ္လံုး(250)ဂါလံ အေရွ႔ဘက္လွည့္ ဂ်ိဳးျဖဴေရ security ေကာင္း အမည္ေပါက္...
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

ပန္းဘဲတန္းၿမိဳ႕နယ္ ၂၀x၆၀ ၈လႊာခြဲအထပ္ရွိသည့္ အခန္း ၃၀ ပါ ဟုိတယ္တစ္လံုးေရာင္းရန္ရွိပါသည္။

 ပန္းပဲတန္း |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 33,000 သိန္း (က်ပ္) |  တိုက္ခန္း
ေျမပုိင္ဆုိင္မႈႏွင့္ လုပ္ငန္းလိုင္စင္အပါအ၀င္ လက္ရွိလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေသာ ပန္းဘဲတန္းၿမိဳ႕နယ္အတြင္း ၂၀x၆၀ ၈လႊာခြဲအထပ္ရွိသည့္ အခန္း ၃၀ ပါ ဟုိတယ္တစ္လံုးအား သိန္း ၃၃၀၀၀ ျဖင့္...
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

ေရႊဘံုသာလမ္းတြင္တိုက္ခန္းေရာင္းရန္ရွိသည္။

 ပန္းပဲတန္း |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 4,500 သိန္း (က်ပ္) |  တိုက္ခန္း
My Land Real Estate 09401600296 Code-001121 Hall Type/ RCခင္း/ ပထမထပ္/ အက်ယ္(25' x 60')
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

ပန္းပဲတန္း ဗႏၶဳလလမ္းတြင္ 6-လႊာ တုိက္ခန္း ေရာင္းမည္။

 ပန္းပဲတန္း |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 1,500 သိန္း (က်ပ္) |  တိုက္ခန္း
ပန္းပဲတန္း၊ ဗႏၶဳလလမ္း 25'x50'၊ 6-လႊာ၊ ပန္းပဲတန္းျမိဳ႕နယ္အတြင္းတြင္ တည္ရိွျပီး သိမ္ၾကီးေစ်း၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေစ်းတို႕လည္းရိွသည္။ တရုတ္တန္းေစ်း နွင့္လည္း နီးသည့္ ေနရာျဖစ္သည္။...
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

ပန္းပဲတန္းၿမဳိ႕နယ္

ရန္ကုန္ၿမဳိ႕၏ downtown ၆ ၿမဳိ႕နယ္တြင္ ပန္းပဲတန္းသည္လည္း အပါအဝင္ပင္ျဖစ္သည္ ။ အက်ယ္အဝန္းအားျဖင့္ 0.76 ကီလုိမီတာရွိၿပီး ေက်ာက္တံတားၿမဳိ႕နယ္ ၊ ဆိပ္ကမ္းၿမဳိ႕နယ္ ၊ လသာၿမဳိ႕နယ္ႏွင့္ဒဂုံၿမဳိ႕နယ္တုိ႔ ဝန္းရံေပးထားသည့္ၿမဳိ႕နယ္ျဖစ္သည္ ။ ပန္းပဲတန္းၿမဳိ႕နယ္တြင္ မူလတန္းေက်ာင္း ၃ ေက်ာင္း ၊ အလယ္တန္းေက်ာင္း ၃ ေက်ာင္းႏွင့္ အထက္တန္းေက်ာင္း ၃ ေက်ာင္းတည္ရွိသည့္ ၿမဳိ႕နယ္ျဖစ္သည္ ။ ပန္းပဲတန္းၿမဳိ႕နယ္တြင္း ထူးခြ်န္သည့္ေက်ာင္းသား/သူမ်ားကုိ ႏွစ္စဥ္ေမြးဖြားေပးလ်က္ရွိသည့္ ပန္းပဲတန္း အ.ထ.က(၂)သည္ ရန္ကုန္ၿမဳိ႕နယ္တြင္းလူသိမ်ားသည့္ အထက္တန္းေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းျဖစ္သည္ ။ ကုိလုိနီေခတ္လက္က်န္ အေဆာက္အဦးအခ်ဳိ႕က်န္ရွိသည့္ၿမဳိ႕နယ္မ်ားထဲတြင္ ပန္းပဲတန္းၿမဳိ႕နယ္သည္လည္း ပါအဝင္ပင္ျဖစ္သည္ ။ ရန္ကုန္ၿမဳိ႕၏ အထင္ကရဟုဆုိႏုိင္သည့္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းေစ်း ၊ ရန္ကုန္ၿမဳိ႕တြင္ေစ်းဝယ္ရန္အႀကီးဆုံးကုန္တုိက္ေစ်းလုုိ႔ဆုိႏုိင္သည့္ သိမ္ႀကီးေစ်းတည္ရွိသည့္ ၿမဳိ႕နယ္ျဖစ္သည္ ။ သြားလာရလြယ္ကူအဆင္ေျပသည့္ေနရာေကာင္းၿမဳိ႕နယ္ ျဖစ္ၿပီး ရန္ကုန္ၿမဳိ႕၏အလြန္စည္ကားေသာၿမဳိ႕နယ္တစ္ခုတြင္ပါဝင္သည္ ။ လူေနထူထပ္မႈနဲ႔အတူ ကုန္သည္မ်ား ၊ ေစ်းဝယ္သူမ်ားအလြန္ေပါမ်ားၿပီး ၿမဳိ႕နယ္တြင္းေနထုိင္သူမ်ားသည္ တုိက္ခန္းႏွင့္ကြန္ဒုိတြင္အမ်ားဆုံးေနထုိင္ၿပီး လုံးခ်င္းအိမ္ျဖင့္ေနထုိင္သူမွာ မရွိသေလာက္ရွားသည္ ။ အေၾကာင္းရင္းမွာၿမဳိ႕တြင္းဧရိယာျဖစ္ၿပီး အဂၤလိပ္ေခတ္လက္ထပ္ ကတည္းက ၿမဳိ႕နယ္ကုိ စနစ္တက် တုိက္ခန္းမ်ားျဖင့္ အကြက္က်က် တည္ေဆာက္ခဲ့ၿပီး ေျမကြက္အလြတ္မ်ားလည္းအလြန္ရွားပါးသည့္ၿမဳိ႕နယ္ျဖစ္သည္ ။ ရွိခဲ့လ်င္လည္း ယခုေခတ္ကလာေစ်းျဖင့္ယွဥ္လ်င္ အလြန္ေစ်းႏႈန္းျမင့္သည့္ေနရာတစ္ခုျဖစ္ေနလိမ့္မည္ ။ အခ်ဳပ္အားျဖင့္ဆုိေသာ္ ပန္းပဲတန္းသည္ ရန္ကုန္ၿမဳိ႕တြင္သတ္မွတ္ထားေသာ အဓိကၿမဳိ႕နယ္မ်ားျဖစ္သည့္ လသာ ၊ လမ္းမေတာ္ ၊ ေက်ာက္တံတား ၊ ဗုိလ္တေထာင္ႏွင့္ပုဇြန္ေတာင္ၿမဳိ႕နယ္မ်ားနည္းတူ ေရွးက်ၿပီးတန္းဖုိးရွိ သည့္လက်န္ဗိသုကာအေဆာက္အဦးမ်ားႏွင့္အဂၤလိပ္ေခတ္ယဥ္ေက်းမႈမ်ားကုိျမင္ေတြ႔ႏုိင္ေသာၿမဳိ႕နယ္မ်ား ျဖစ္ေပသည္ ။