တိုက္ခန္း ေရာင္းရန္ မဂၤလာေတာင္ၫြန္႔ၿမိဳ႕နယ္

မဂၤလာေတာင္ညြန္႔ၿမိဳ႕နယ္၊ ေရေက်ာ္လမ္းမေပၚရွိ (ေပ 25 x ေပ 30)ရွိေသာ ၄လႊာတိုက္ခန္းေရာင္းမည္

 မဂၤလာေတာင္ၫြန္႔ |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 600 သိန္း (က်ပ္) |  တိုက္ခန္း
မဂၤလာေတာင္ညြန္႔ၿမိဳ႕နယ္၊ ေရေက်ာ္လမ္းမေပၚရွိ (ေပ 25 x ေပ 30)ရွိေသာ အခန္း(၂)ခန္း ကၽြန္းပါေကးခင္း အဲယားကြန္း(၂)လံုး ေရ၊ မီး၊ ေရခ်ိဳးခန္း၊ အိမ္သာ...
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

ေျမညီထပ္ တုိက္ခန္း ေရာင္းမည္

 မဂၤလာေတာင္ၫြန္႔ |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 650 သိန္း (က်ပ္) |  တိုက္ခန္း
ဒီေျမညီထပ္ တုိက္ခန္းကုိ ယခင္ေဈး သိန္း ၈၀၀ကုိ ေဈးေလ်ာ့ၿပီး ယခု သိန္း ၆၅၀ျဖင့္ ေရာင္းခ်ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ အက်ယ္အဝန္း ၁၅× ၄၅ေပ ရွိျပီး အျမင့္ ၁၇ေပရွိကာ အရပ္လြတ္ ထပ္ခုိးအျပည့္ ပါရွိသည္။...
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

ေျမညီတိုက္ခန္းေရာင္းရန္ရွိသည္ မႏၱေလးလမ္းမ

 မဂၤလာေတာင္ၫြန္႔ |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 2,800 သိန္း (က်ပ္) |  တိုက္ခန္း
မဂၤလာေတာင္ညြန္႕ၿမိဳ႕နယ္တြင္ (15 x 60) GF ရိုးရိုးအိပ္ခန္း(၁)ခန္း၊ ကိုရီးယားပါေကး၊ တုိက္သစ္ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းျပင္ဆင္ထားေသာ ေျမညီတုိက္ခန္းငွားရန္ရွိပါသည္
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

ေတာင္ညြန္႔...၊ကန္ေတာ္ေလး..၊ျမန္မာ႔ဂုဏ္ရည္လမ္း...၊၄လႊာတိုက္ခန္း..။

 မဂၤလာေတာင္ၫြန္႔ |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 550 သိန္း (က်ပ္) |  တိုက္ခန္း
မဂၤလာေတာင္ညြန္႔..၊ကန္ေတာ္ေလး..၊ျမန္မာ႔ဂုဏ္ရည္လမ္းမေပၚ..။ ၂၀*၄၅ေပ..။ ၄လႊာ...။ အိပ္ခန္း ၂ခန္း..။ ကၽြန္းပါေကးခင္းၿပီး..။ အဲကြန္း ၁ေကာင္ခြဲ HP ၂လံုး..။ ဆန္းရွိတ္+သံပန္း...
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

မဂၤလာေတာင္ညြန္႔ၿမိဳ႕နယ္၊ မဟာေအာင္ေဇယ်လမ္းရွိ (ေပ 20 x ေပ 60)ရွိေသာ ပထမထပ္ တုိက္ခန္းေရာင္းမည္

 မဂၤလာေတာင္ၫြန္႔ |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 800 သိန္း (က်ပ္) |  တိုက္ခန္း
မဂၤလာေတာင္ညြန္႔ၿမိဳ႕နယ္၊ မဟာေအာင္ေဇယ်လမ္းရွိ (ေပ 20 x ေပ 60)ရွိေသာ အခန္း(၂)ခန္း လွ်ာထုိးခင္း ဝရန္တာ ေရ၊ မီး၊ ေရခ်ိဳးခန္း၊ အိမ္သာ ေၾကြျပားခင္း/ကပ္ၿပီး ပထမထပ္...
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

မဂၤလာေတာင္ညြန္႔ၿမိဳ႕နယ္၊ သစၥာလမ္းရွိ (ေပ 15 x ေပ 50)ရွိေသာ ပထမထပ္ ေဟာင္ေကာင္ တိုက္ခန္းေရာင္းမည္...

 မဂၤလာေတာင္ၫြန္႔ |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 900 သိန္း (က်ပ္) |  တိုက္ခန္း
မဂၤလာေတာင္ညြန္႔ၿမိဳ႕နယ္၊ သစၥာလမ္းရွိ (ေပ 15 x ေပ 50)ရွိေသာ Hall RC ခင္း ကိုယ္ပိုင္မီတာ၊ ေမာ္တာ ေရ၊ မီး၊ ေရခ်ိဳးခန္း၊ အိမ္သာ ေၾကြျပားခင္း/ကပ္ၿပီး ပထမထပ္ ေဟာင္ေကာင္...
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

မဂၤလာေတာင္ညြန္႔ၿမိဳ႕နယ္၊ သိမ္ျဖဴလမ္းေက်ာကပ္ရွိ (ေပ 20 x ေပ 50)ရွိေသာ ၂လႊာတိုက္ခန္းေရာင္းမည္

 မဂၤလာေတာင္ၫြန္႔ |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 1,100 သိန္း (က်ပ္) |  တိုက္ခန္း
မဂၤလာေတာင္ညြန္႔ၿမိဳ႕နယ္၊ သိမ္ျဖဴလမ္းေက်ာကပ္ရွိ (ေပ 20 x ေပ 50)ရွိေသာ အခန္း(၁)ခန္း ေၾကြခင္း အဲယားကြန္း(၂)လံုး ေရ၊ မီး၊ ေရခ်ိဳးခန္း၊ အိမ္သာ...
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

For sell

 မဂၤလာေတာင္ၫြန္႔ |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 295 သိန္း (က်ပ္) |  တိုက္ခန္း
အထက္ပုဇြန္ေတာင္လမ္းေပၚ ခ်မ္းသာ ပလာဇာ အနီး ၁၂.၅ေပ * ၅၀ေပတိုက္ခန္း အခန္း၁ခန္း ဖြဲ႕ၿပီး ထပ္ခိုးတင္ၿပီး ေရခ်ိဳးခန္း အိမ္သာ ေႂကြျပားကပ္ၿပီး ပါေကးခင္းၿပီး အသင့္ေနနိင္ ေရ မီး အဆင္...
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

အထက္ပုဇြန္ေတာင္လမ္းမႀကီး ခ်မ္းသာplaza အနီး ရွိ တိုက္ခန္း ပါေကးခင္း ေရခ်ိဳးခန္း အိမ္သာ ေႂကြျပားကပ္ အခန္း၁ခန္း ဖြဲ႕ ထပ္ခိုးတင္ ၿပီးသား...

 မဂၤလာေတာင္ၫြန္႔ |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 295 သိန္း (က်ပ္) |  တိုက္ခန္း
အထက္ပုဇြန္ေတာင္လမ္းမႀကီး ခ်မ္းသာplaza အနီး ရွိ တိုက္ခန္း ပါေကးခင္း ေရခ်ိဳးခန္း အိမ္သာ ေႂကြျပားကပ္ အခန္း၁ခန္း ဖြဲ႕ ထပ္ခိုးတင္ ၿပီးသား 12.5'*50' ပိုင္ရွင္ကိုတိုင္ ေရာင္းမည္။
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

တိိုက္ခန္းအျမန္ေရာင္းမည္ က်ီေတာ္လမ္း

 မဂၤလာေတာင္ၫြန္႔ |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 1,400 သိန္း (က်ပ္) |  တိုက္ခန္း
မဂၤလာေတာင္ညြန္႕ၿမိဳ႕နယ္တြင္ (25 x 60) 3F ရိုးရိုးအိပ္ခန္း(၂)ခန္း၊ ပါေကး၊ ျပင္ဆင္ထားေသာ တိုက္ခန္းေရာင္းရန္ရွိိပါသည္
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

မဂၤလာေတာင္ညႊန္႔ၿမဳိ႕နယ္

မဂၤလာေတာင္ညႊန္႔ၿမဳိ႕နယ္သည္ ရန္ကုန္ၿမဳိ႕၏ အေရွ႕အလယ္ပုိင္းတြင္တည္ရွိသည္ ။ အေနာက္ဘက္တြင္ ဒဂုံၿမဳိ႕နယ္ ၊ ေျမာက္ဘက္တြင္ ဗဟန္းၿမဳိ႕နယ္ ၊ ေတာင္ဘက္တြင္ ဗုိလ္တေထာင္ၿမဳိိ႕နယ္ ၊ အေနာက္ေတာင္ဘက္တြင္ ေက်ာက္တံတားၿမဳိ႕နယ္ႏွင့္ အေရွ႕ဘက္တြင္ ပုဇြန္ေတာင္ေခ်ာင္း ၊ ေဒါပုံၿမဳိ႕နယ္တုိ႔ျဖင့္ ပတ္လည္ဝန္းရံထားေသာ ၿမဳိ႕နယ္တစ္ခုျဖစ္သည္ ။ အက်ယ္အဝန္း ၅.၀၆ ကီလုိမီတာရွိၿပီး ရပ္ကြက္ေပါင္း ၂၂ ရပ္ကြက္တုိ႔ျဖင့္ တည္ေဆာက္ထားေသာၿမဳိ႕နယ္ျဖစ္သည္ ။ ရန္ကုန္ၿမဳိ႕၏လူေနထူထပ္ေသာၿမဳိ႕နယ္ တစ္ခုျဖစ္သလုိ ဘာသာျခားမ်ား အမ်ားဆုံးေနထုိင္ေသာၿမဳိ႕နယ္အျဖစ္ လူသိမ်ားသည္ ။ မူလတန္းေက်ာင္း ၂၂ ေက်ာင္း ၊ အလယ္တန္းေက်ာင္း ၂ ေက်ာင္း ၊ အထက္တန္းေက်ာင္း ၆ ေက်ာင္းတည္ရွိေသာၿမဳိ႕နယ္ျဖစ္သည္ ။ အဂၤလိပ္ေခတ္ၿမဳိ႕တည္စီမံကိန္းတြင္ ပါဝင္သည့္ မဂၤလာေတာ္ညႊန္႔ၿမဳိ႕နယ္သည္ ၿဗိတိသွ်ဗိသုကာလက္ရာ အခ်ဳိ႕ကုိျမင္ေတြ႔ႏုိင္မည္ျဖစ္သည္ ။ ထင္ရွားေသာ အေဆာက္အဦးအျဖစ္ ရန္ကုန္ဘူတာႀကီး တည္ရွိေသာၿမဳိ႕နယ္ ျဖစ္သလုိ သမုိင္းဝင္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း အားကစားကြင္းႀကီး တည္ရွိေသာၿမဳိ႕နယ္လည္း ျဖစ္သည္ ။ အျခားထင္ရွားေသာအေဆာက္အဦးမ်ားျဖစ္သည့္ ခရစ္ယာန္ဘုရားရွိခုိးေက်ာင္းမ်ား ၊ ဟိႏၵဴဘုရားေက်ာင္းမ်ား ႏွင့္ ဗလီႀကီးမ်ားလည္းတည္ရွိသည္ ။ အမ်ားျပည္သူအပန္းေျဖအနားယူႏုိင္ရန္အတြက္ ကန္ေတာ္ႀကီးဥယ်ာဥ္ႏွင့္လည္း အနီးကပ္တည္ရွိေသာၿမဳိ႕နယ္ ျဖစ္သလုိ လူသိမ်ား သိမ္ျဖဴတင္းနစ္ကြင္းႏွင့္လည္း အနီးကပ္ဆုံးတည္ရွိေသာၿမဳိ႕နယ္ျဖစ္သည္ ။ အခ်ဳပ္အားျဖင့္ဆုိေသာ္ မဂၤလာေတာင္ညႊန္႔သည္ လူေနထူထပ္ေသာၿမဳိ႕နယ္ျဖစ္သလုိ လူေနတုိက္ခန္းအမ်ားအျပားတည္ရွိၿပီး စည္းကားၿပီးသြားလာရလြယ္ကူေသာၿမဳိ႕နယ္ျဖစ္သည္ ။