ေျမကြက္ ၊ ၿခံကြက္ ေရာင္းရန္ မဂၤလာဒံုၿမိဳ႕နယ္

ေထာက္ၾကန္႔ေျမကြက္ေကာင္းေရာင္းရန္ရိွသည္

 မဂၤလာဒံု |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 380 သိန္း (က်ပ္) |  ေျမကြက္ ၊ ၿခံကြက္
မဂၤလာဒံုၿမိဳ႕နယ္၊ ေထာက္ၾကန္႔ရပ္ကြက္သန္႔ တြင္တည္ရွိပါသည္။ ဆိုင္ဖြင့္ရန္ အိမ္ေဆာက္၍ ဌားစားလွ်င္ လမ္းအခ်က္အခ်ာက်သည္။ မဂၤလာဒံုျမိဳ႕နယ္အတြင္းတည္ရိွျပီး...
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

ပုလဲၿမိဳ႕သစ္ ေစ်းႏႈန္း တန္ေသာ ေျမကြက္ ေရာင္းမည္

 မဂၤလာဒံု |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 700 သိန္း (က်ပ္) |  ေျမကြက္ ၊ ၿခံကြက္
မဂၤလာဒံုၿမိဳ႕နယ္၊ ပုလဲၿမိဳ႕သစ္ တြင္တည္ရွိသည္။ အက်ယ္အ၀နး္ (35×150) ေပက်ယ္၀န္းသည္။ ေျမ ေရမီး ပါမစ္ မဂၤလာဒံုျမိဳ႕နယ္အတြင္းတည္ရိွျပီး ရန္ကုန္ျမိဳ႕စြန္ဖက္တြင္တည္ရိွေသာ္လည္း...
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

မဂႍးလာဒုံ ပုလဲၿမိဳ႕သစ္ေၿမႏွင့္ၿခံကြက္ေရာင္းမည္္

 မဂၤလာဒံု |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 1,700 သိန္း (က်ပ္) |  ေျမကြက္ ၊ ၿခံကြက္
မဂႍလာဒုံ ပုလဲၿမိဳ႕သစ္ ညာဏရပ္ကြက္ ေၿမကြက္အက်ယ္ ၅၀x ၁၅၀အက်ယ ္ မီးႏွင့္ေရအဝီစီးရွိသည္အိမ္္အေသးီ တစ္လံုးပါသည္ေရာင္း သိန္း ၁၇၀၀ ေစ်းညိုႏႈိင္းလို႔ရပါသည္ မ
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

ျပည္လမ္းမေဘးခိုင္ခိုင္ေက်ာ္ထမင္းဆိုင္အနီးေျမကြက္ေရာင္းရန္႐ွိသည္

 မဂၤလာဒံု |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 4,000 သိန္း (က်ပ္) |  ေျမကြက္ ၊ ၿခံကြက္
မ်က္ႏွာစာ ၃၉ေပ အ႐ွည္၁၁၀ေပ ခိုင္ခိုင္ေက်ာ္ထမင္းဆိုင္အနီး ႐ွမ္းစုရပ္ကြက္ Daewoo Showroom အေနာက္ကပ္ရပ္
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

ေရႊေပါက္ကံတြင္ေျမကြက္ေရာင္းရန္ရွိသည္

 မဂၤလာဒံု |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 1,200 သိန္း (က်ပ္) |  ေျမကြက္ ၊ ၿခံကြက္

မဂ္လာဒံုပုလဲၿမိဳ႕သစ္ေၿမကြက္ေရာင္းမည္

 မဂၤလာဒံု |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 1,100 သိန္း (က်ပ္) |  ေျမကြက္ ၊ ၿခံကြက္
မဂ္လာဒံု ပုလဲၿမိဳ႕သစ္ ေရႊနသာရပ္ကြက္ ေၿမကြက္က ေထာင့္ကြက္ ၿခံခတ္ၿပီသာ ေပ ၆၅x၈၀ က်ယ္အဝန္ရွိသည္ ဂရံအမည္ေပါက္ အေရာင္း သိန္း 1100 ေစ်းညိွႏႈိင္းလို႕ ရပါသည္
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

40 ×60 ဂရမ္ေျမကြက္ေရာင္းမည္

 မဂၤလာဒံု |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 200 သိန္း (က်ပ္) |  ေျမကြက္ ၊ ၿခံကြက္
ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး မဂၤလာဒံုျမိဳ႕နယ္ ပတၱျမားျမိဳ႕သစ္ ကၽြန္းေရႊဝါလမ္းမႀကီး ငုဝါလမ္း ေရႊနံ႕သာစံျပရပ္ကြက္ ျခံအမွတ္(၂၆) ဂရန္ေျမမွ ၄၀×၆၀ ေျမကြက္မ်ား ေရာင္းမည္ ျခံစည္းရိုးခတ္ျပီး...
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

ေပ ၂၂ x ၅၀ မဂၤလာဒံု ေျမကြက္

 မဂၤလာဒံု |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 580 သိန္း (က်ပ္) |  ေျမကြက္ ၊ ၿခံကြက္
ေပ ၂၂ x ၅၀ ေျမကြက္ လူေနစည္ကားေသာရပ္ကြက္သန္႔ အတြင္း , လမ္းသန္႔ , အိမ္ေရွ့ ကြန္ကရစ္လမ္း။ ေအာင္မင္ဂလာအေဝးေျပး , ခေ၇ပင္၇ိပ္မြန္, အ.ထ.က ၂ (ေအာင္ဆန္းသူ၇ိယ လွေသာင္းေက်ာင္း) အနီေး။ ရာသက္ပန္...
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

ေထာက္ျကန့္လမ္းဆံဳမွအဝင္၅မိနစ္ေျမကြက္ေရာင္းရန္ေနရာထိုင္ခင္းသန့္ျပန့္ရပ္ကြက္အရမ္းေကာင္းျပီးမ်က္နွာစာ၁၆ေပအေနာက္၆၀ရွိပါသည္ ေရမီးလြဟ္ကူစြာသြယ္ယူနိူင္ပါသည္...

 မဂၤလာဒံု |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 160 သိန္း (က်ပ္) |  ေျမကြက္ ၊ ၿခံကြက္
မ်က္နွာစာ၁၆ေပ၆၀ေပ အရဴပ္အရွင္းကင္းရွင္းျပီးဝယ္ယူသူစိတ္ခ်မ္းေျမ့ေစရပါမည္ စာခ်ဳပ္ျကိုက္သလိုခ်ဴပ္ဆိုနိူင္ပါသည္ဘိုးဘြားပိုင္ေျမျဖစ္ပါသည္
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

ေထာက္ၾကန္႔(88'*110')အိမ္ပါျခံေရာင္းမည္

 မဂၤလာဒံု |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 1,200 သိန္း (က်ပ္) |  ေျမကြက္ ၊ ၿခံကြက္
မဂၤလာဒုံ။ေထာက္ၾကန္႕( 88'*110' )အ က်ယ္ရွိျခံစည္းရိုးခတ္ျပီး။အဝီစိတြင္းပါ။မီတာပါ။ကြန္ကရစ္လမ္း။
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

ေထာက္ၾကန္႔ေျမကြက္ေကာင္းေရာင္းရန္ရိွသည္

 မဂၤလာဒံု |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 380 သိန္း (က်ပ္) |  ေျမကြက္ ၊ ၿခံကြက္
မဂၤလာဒံုၿမိဳ႕နယ္၊ ေထာက္ၾကန္႔ရပ္ကြက္သန္႔ တြင္တည္ရွိပါသည္။ ဆိုင္ဖြင့္ရန္ အိမ္ေဆာက္၍ ဌားစားလွ်င္ လမ္းအခ်က္အခ်ာက်သည္။ မဂၤလာဒံုျမိဳ႕နယ္အတြင္းတည္ရိွျပီး...
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

မဂၤလာဒုံၿမဳိ႕နယ္

မဂၤလာဒုံၿမဳိ႕နယ္သည္ ရန္ကုန္ၿမဳိ႕၏ ေျမာက္ဘက္စြန္းပုိင္းတြင္ တည္ရွိေသာၿမဳိ႕နယ္တစ္ခုျဖစ္သည္ ။ ၿမဳိ႕နယ္၏ ေျမာက္ဘက္တြင္ ေမွာ္ဘီၿမဳိ႕နယ္ ၊ အေရွ႕ဘက္တြင္ ေျမာက္ဥကၠလာပၿမဳိ႕နယ္ ၊ အေနာက္ဘက္တြင္ အင္းစိန္ၿမဳိ႕နယ္ႏွင့္ေရႊျပည္သာၿမဳိ႕နယ္ ၊ ေတာင္ဘက္တြင္ မရမ္းကုန္းၿမဳိ႕နယ္တုိ႔ျဖင့္ ဝုိင္းရံတည္ရွိလ်က္ရွိသည္ ။ မဂၤလာဒုံၿမဳိ႕နယ္သည္ ၉ မီလုိမီတာက်ယ္ဝန္းၿပီး ရပ္ကြက္ေပါင္း ၃၁ ခုျဖင့္ဖြဲ႔စည္းထားသည္ ။ မဂၤလာဒုံၿမဳိ႕နယ္သည္ ရန္ကုန္ၿမဳိ႕၏ အဓိက ခရီးသြားလာမႈမ်ားအတြက္ အေရးပါသည့္ ေအာင္မဂၤလာအေဝးေျပး ကားဂိတ္ႏွင့္ ရန္ကုန္အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာေလဆိပ္တည္ရွိေသာၿမဳိ႕နယ္လည္းျဖစ္သည္ ။ ေအာင္မဂၤလာအေဝးေျပးဂိတ္သည္ ရန္ကုန္ၿမဳိ႕မွေန၍ ျမန္မာျပည္အနံ႔ခရီးသြားလာရန္အတြက္ အထိက အသက္ေသြးေၾကာျဖစ္သလုိ ရန္ကုန္အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာေလဆိပ္ႀကီးသည္လည္း ျမန္မာျပည္တြင္း ႏုိင္ငံတစ္ဝွမ္းမက ႏုိင္ငံတကာအထိေျပးဆြဲပ်ံသန္းလ်က္ရွိသည့္ ေလဆိပ္ႀကီးတစ္ခုျဖစ္သည္ ။ ရန္ကုန္ၿမဳိ႕၏ အေရးပါသည့္ ပညာေရး တကၠသုိလ္တစ္ခုျဖစ္သည့္ ကြန္ပ်ဴတာတကၠသိုလ္(ရန္ကုန္) ႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ တပ္မေတာ္သူနာျပဳႏွင့္ေဆးဘက္ဆုိင္ရာနည္းပညာတကၠသုိလ္ တုိ႔တည္ရွိေသာ ၿမဳိ႕နယ္လည္းျဖစ္သည္ ။ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးအတြင္း တစ္ခုတည္းေသာရွိသည့္ သဘာဝေဘးမဲ့ဥယ်ာဥ္ႀကီး ေလွာ္ကားဥယ်ာဥ္တည္ ရွိေသာၿမဳိ႕နယ္လည္းျဖစ္သည္ ။ အခ်ဳပ္အားျဖင့္ဆုိေသာ္ မဂၤလာဒုံၿမဳိ႕နယ္သည္ ရန္ကုန္ၿမဳိ႕၏အဝင္ဝ ၿမဳိ႕နယ္ျဖစ္ေပမယ့္ စည္းကားၿပီး အထင္ကရ အေရးပါသည့္ အေျခခံ အေဆာက္အဦးမ်ားရွိသည့္ အတြက္ အေရးပါေသာၿမဳိ႕နယ္မ်ားထဲက တစ္ခုအပါဝင္ျဖစ္သည္ ။