အိမ္ၿခံေျမ ေရာင္းရန္ မဂၤလာဒံုၿမိဳ႕နယ္

မဂႍးလာဒုံ ပုလဲၿမိဳ႕သစ္ေၿမႏွင့္ၿခံကြက္ေရာင္းမည္္

 မဂၤလာဒံု |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 1,700 သိန္း (က်ပ္) |  ေျမကြက္ ၊ ၿခံကြက္
မဂႍလာဒုံ ပုလဲၿမိဳ႕သစ္ ညာဏရပ္ကြက္ ေၿမကြက္အက်ယ္ ၅၀x ၁၅၀အက်ယ ္ မီးႏွင့္ေရအဝီစီးရွိသည္အိမ္္အေသးီ တစ္လံုးပါသည္ေရာင္း သိန္း ၁၇၀၀ ေစ်းညိုႏႈိင္းလို႔ရပါသည္ မ
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

မဂၤလာဒံု စက္မႈဇုန္တြင္ ေျမကြက္ေရာင္းရန္ရွိသည္

 မဂၤလာဒံု |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 24,000 သိန္း (က်ပ္) |  စက္မႈဇုန္
မဂၤလာဒံုၿမိဳ႕နယ္၊ စက္မႈဇံုတြင္တ တည္ရွိသည္။ အက်ယ္အ၀န္း ေျမ 4 ဧက က်ယ္၀န္းသည္။ ဂရံ၊ ျခံခတ္ျပီး၊ ေနရာေကာင္း မဂၤလာဒံုျမိဳ႕နယ္အတြင္းတည္ရိွျပီး...
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

မဂၤလာဒံု စက္မႈဇုန္တြင္ ေျမကြက္ေရာင္းရန္ရွိသည္

 မဂၤလာဒံု |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 63,250 သိန္း (က်ပ္) |  စက္မႈဇုန္
မဂၤလာဒံုၿမိဳ႕နယ္၊ စက္မႈဇံုတြင္တည္ရွိသည္။ အက်ယ္အ၀နး္ ေျမ 11.5 ဧက က်ယ္၀နး္သည္။ ျခံခတ္ျပီး မဂၤလာဒံုျမိဳ႕နယ္အတြင္းတည္ရိွျပီး ရန္ကုန္ျမိဳ႕စြန္ဖက္တြင္တည္ရိွေသာ္လည္း...
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

မဂၤလာဒံု စက္မႈဇုန္တြင္ ေျမကြက္ေရာင္းရန္ရွိသည္

 မဂၤလာဒံု |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 2,500 သိန္း (က်ပ္) |  စက္မႈဇုန္
ေျမ 5 ဧက၊ ျခံခတ္ျပီး
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

ျပည္လမ္းမေဘးခိုင္ခိုင္ေက်ာ္ထမင္းဆိုင္အနီးေျမကြက္ေရာင္းရန္႐ွိသည္

 မဂၤလာဒံု |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 4,000 သိန္း (က်ပ္) |  ေျမကြက္ ၊ ၿခံကြက္
မ်က္ႏွာစာ ၃၉ေပ အ႐ွည္၁၁၀ေပ ခိုင္ခိုင္ေက်ာ္ထမင္းဆိုင္အနီး ႐ွမ္းစုရပ္ကြက္ Daewoo Showroom အေနာက္ကပ္ရပ္
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

ေရႊေပါက္ကံစက္မႈဇုန္တြင္ ဂိုေဒါင္ေရာင္းရန္ရွိသည္

 မဂၤလာဒံု |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 1,500 သိန္း (က်ပ္) |  စက္မႈဇုန္
ေျမ 40 x 60 ၊ ဂိုအျပည့္ ၊ PW
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

ေရႊေပါက္ကံတြင္ေျမကြက္ေရာင္းရန္ရွိသည္

 မဂၤလာဒံု |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 1,200 သိန္း (က်ပ္) |  ေျမကြက္ ၊ ၿခံကြက္

ေရႊေပါက္ကံစက္မႈဇုန္တြင္ ဂိုေဒါင္ေရာင္းရန္ရွိသည္

 မဂၤလာဒံု |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 5,000 သိန္း (က်ပ္) |  စက္မႈဇုန္
ေျမ 12000Sqft ၊ စက္ရံု 10000Sqft ၊ PW
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

မဂ္လာဒံုပုလဲၿမိဳ႕သစ္ေၿမကြက္ေရာင္းမည္

 မဂၤလာဒံု |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 1,100 သိန္း (က်ပ္) |  ေျမကြက္ ၊ ၿခံကြက္
မဂ္လာဒံု ပုလဲၿမိဳ႕သစ္ ေရႊနသာရပ္ကြက္ ေၿမကြက္က ေထာင့္ကြက္ ၿခံခတ္ၿပီသာ ေပ ၆၅x၈၀ က်ယ္အဝန္ရွိသည္ ဂရံအမည္ေပါက္ အေရာင္း သိန္း 1100 ေစ်းညိွႏႈိင္းလို႕ ရပါသည္
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

ေပ၄၀ေပ၆၀ေတာရေက်ာင္းလမ္းေထာက္ျကန့္လမ္းဆံဳ ကညန ဝင္းအေနာက္ဘက္ ေရမီးစံဳလံဳးျခင္းတိုက္ေရာင္းမည္...

 မဂၤလာဒံု |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 520 သိန္း (က်ပ္) |  တိုက္ခန္း
ေထာက္ျကန့္လမ္းမနဲ႕အဝင္ ၂မိနစ္ ကညနဝင္းအေနာက္ဘက္လမ္းသန့္ရပ္ကြက္သန့္လက္ရွိေျမေစ်းတင္တေပ၁၁သိန္းေလာက္ေပါက္ပါတယ္ Rcေဆာက္လုပ္ျပီးစီးပါ
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

မဂၤလာဒုံၿမဳိ႕နယ္

မဂၤလာဒုံၿမဳိ႕နယ္သည္ ရန္ကုန္ၿမဳိ႕၏ ေျမာက္ဘက္စြန္းပုိင္းတြင္ တည္ရွိေသာၿမဳိ႕နယ္တစ္ခုျဖစ္သည္ ။ ၿမဳိ႕နယ္၏ ေျမာက္ဘက္တြင္ ေမွာ္ဘီၿမဳိ႕နယ္ ၊ အေရွ႕ဘက္တြင္ ေျမာက္ဥကၠလာပၿမဳိ႕နယ္ ၊ အေနာက္ဘက္တြင္ အင္းစိန္ၿမဳိ႕နယ္ႏွင့္ေရႊျပည္သာၿမဳိ႕နယ္ ၊ ေတာင္ဘက္တြင္ မရမ္းကုန္းၿမဳိ႕နယ္တုိ႔ျဖင့္ ဝုိင္းရံတည္ရွိလ်က္ရွိသည္ ။ မဂၤလာဒုံၿမဳိ႕နယ္သည္ ၉ မီလုိမီတာက်ယ္ဝန္းၿပီး ရပ္ကြက္ေပါင္း ၃၁ ခုျဖင့္ဖြဲ႔စည္းထားသည္ ။ မဂၤလာဒုံၿမဳိ႕နယ္သည္ ရန္ကုန္ၿမဳိ႕၏ အဓိက ခရီးသြားလာမႈမ်ားအတြက္ အေရးပါသည့္ ေအာင္မဂၤလာအေဝးေျပး ကားဂိတ္ႏွင့္ ရန္ကုန္အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာေလဆိပ္တည္ရွိေသာၿမဳိ႕နယ္လည္းျဖစ္သည္ ။ ေအာင္မဂၤလာအေဝးေျပးဂိတ္သည္ ရန္ကုန္ၿမဳိ႕မွေန၍ ျမန္မာျပည္အနံ႔ခရီးသြားလာရန္အတြက္ အထိက အသက္ေသြးေၾကာျဖစ္သလုိ ရန္ကုန္အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာေလဆိပ္ႀကီးသည္လည္း ျမန္မာျပည္တြင္း ႏုိင္ငံတစ္ဝွမ္းမက ႏုိင္ငံတကာအထိေျပးဆြဲပ်ံသန္းလ်က္ရွိသည့္ ေလဆိပ္ႀကီးတစ္ခုျဖစ္သည္ ။ ရန္ကုန္ၿမဳိ႕၏ အေရးပါသည့္ ပညာေရး တကၠသုိလ္တစ္ခုျဖစ္သည့္ ကြန္ပ်ဴတာတကၠသိုလ္(ရန္ကုန္) ႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ တပ္မေတာ္သူနာျပဳႏွင့္ေဆးဘက္ဆုိင္ရာနည္းပညာတကၠသုိလ္ တုိ႔တည္ရွိေသာ ၿမဳိ႕နယ္လည္းျဖစ္သည္ ။ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးအတြင္း တစ္ခုတည္းေသာရွိသည့္ သဘာဝေဘးမဲ့ဥယ်ာဥ္ႀကီး ေလွာ္ကားဥယ်ာဥ္တည္ ရွိေသာၿမဳိ႕နယ္လည္းျဖစ္သည္ ။ အခ်ဳပ္အားျဖင့္ဆုိေသာ္ မဂၤလာဒုံၿမဳိ႕နယ္သည္ ရန္ကုန္ၿမဳိ႕၏အဝင္ဝ ၿမဳိ႕နယ္ျဖစ္ေပမယ့္ စည္းကားၿပီး အထင္ကရ အေရးပါသည့္ အေျခခံ အေဆာက္အဦးမ်ားရွိသည့္ အတြက္ အေရးပါေသာၿမဳိ႕နယ္မ်ားထဲက တစ္ခုအပါဝင္ျဖစ္သည္ ။