ေျမကြက္ ၊ ၿခံကြက္ ေရာင္းရန္ မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္

လုပ္ငန္းလုပ္ရန္သင့္ေတာ္ေသာေျမကြက္ႏွင့္၁ထပ္အိမ္ေရာင္းမည္

 မရမ္းကုန္း |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 10,000 သိန္း (က်ပ္) |  ေျမကြက္ ၊ ၿခံကြက္
#၁၀မိုင္ #ေလဆိပ္လမ္းသြယ္ #ေလဆိပ္လမ္းမႀကီးအနီး > 50'x100' (1RC) #Hotel #KTV #CoffeeShop #စားေသာက္ဆိုင္ #Bar . . .စသည့္လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္အထူးသင့္ေတာ္သည္ ေရာင္း - 10000သိန္း(ညႇိ) ငွား -...
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

မရမ္းကုန္း ၉မုိင္ ဦးေမာင္ေမာင္စုိးလမ္းသြယ္တြင္ ေျမကြက္ေရာင္းရန္ရွိသည္။

 မရမ္းကုန္း |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 6,500 သိန္း (က်ပ္) |  ေျမကြက္ ၊ ၿခံကြက္
မရမ္းကုန္း ၉မုိင္ ဦးေမာင္ေမာင္စုိးလမ္းသြယ္ ေျမကြက္ (40x70) ဂရံေျမ ၉မုိင္ Ocean၊ ေလဆိပ္ ၊Junction-8 မ်ားအနီး သြားလာေရးလြယ္ကူ အျမန္ေရာငး္မည္။
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

မရမ္းကုန္း 9မုိင္ မစိုးရိမ္တြင္ လံုးခ်င္းေျမေရာင္းရန္ ရွိသည္။

 မရမ္းကုန္း |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 3,800 သိန္း (က်ပ္) |  ေျမကြက္ ၊ ၿခံကြက္
မရမ္းကုနး္ၿမိဳ႕နယ္၊ 9မုိင္ မစိုးရိမ္ တြင္တည္ရွိသည္။ အက်ယ္အ၀န္း ေျမကြက္ (60×60) ေပက်ယ္၀န္းပါသည္။ ဘုိးဘြားပိုင္ အရႈပ္အရွင္းကင္း ေနထုိင္ရန္သင့္ မရမ္းကုန္းျမိဳ႕နယ္အတြင္းတည္ရိွျပီး...
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္..၊သမာဓိ(၆)လမ္းတြင္ ေျမကြက္လြတ္ေရာင္းရန္ရွိပါသည္..။

 မရမ္းကုန္း |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 5,500 သိန္း (က်ပ္) |  ေျမကြက္ ၊ ၿခံကြက္
မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္..၊သမာဓိ(၆)လမ္း..။ ၉၀*၆၃ ေပ..။...
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

ေျမအျမန္ေရာင္းရန္ရွိသည္ မင္းေက်ာင္းလမ္း

 မရမ္းကုန္း |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 5,900 သိန္း (က်ပ္) |  ေျမကြက္ ၊ ၿခံကြက္
(65 x 50) ေျမ မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္တြင္ ေရမီး၊ ဘိုးဘြား ေျမအျမန္ေရာင္းရန္ရွိပါသည္
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

ေျမအျမန္ေရာင္းရန္ရွိသည္ မင္းေက်ာင္းလမ္း

 မရမ္းကုန္း |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 5,900 သိန္း (က်ပ္) |  ေျမကြက္ ၊ ၿခံကြက္
(65 x 50) ေျမ မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္တြင္ ေျမအျမန္ေရာင္းရန္ရွိပါသည္ မရမ္းကုန္းျမိဳ႕နယ္အတြင္းတည္ရိွျပီး တည္ေနရာအေနအထားအရ ေအးခ်မ္းတိတ္ဆိတ္ေသာ ေနရာတစ္ခုလည္းျဖစ္သည္။ ေစ်းမ်ား၊...
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

ဘိုးဘြားပိုင္ျခ ံ​ေရာင္းမည္

 မရမ္းကုန္း |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 3,800 သိန္း (က်ပ္) |  ေျမကြက္ ၊ ၿခံကြက္
မစိုးရိမ္ေက်ာင္းလမ္း မစိုးရိမ္လမ္းသြယ္၃ ျခံအမွတ္၅၀၈ ေထာင့္ကြက္ ၆၀' ၆၀' မိုးေဆးခန္းေဘးလမ္း၁၀မိုင္
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

ေျမအျမန္ေရာင္းရန္ရွိသည္ (၃)ရပ္ကြက္

 မရမ္းကုန္း |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 5,900 သိန္း (က်ပ္) |  ေျမကြက္ ၊ ၿခံကြက္
(65 x 50) ေျမ မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္တြင္ ေရမီး၊ ဘိုးဘြားပိုင္ ေျမအျမန္ေရာင္းရန္ရွိပါသည္
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

ရန္ကုန္အင္းစိန္လမ္းမႀကီး ေျမကြက္က်ယ္ေရာင္းမည္

 မရမ္းကုန္း |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 62,000 သိန္း (က်ပ္) |  ေျမကြက္ ၊ ၿခံကြက္
မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္အင္းစိန္လမ္းႀကီး ေနရာေကာင္းတြင္ေျမကြက္ေရာငး္မည္။ မရမ္းကုန္းျမိဳ႕နယ္အတြင္းတည္ရိွျပီး တည္ေနရာအေနအထားအရ ေအးခ်မ္းတိတ္ဆိတ္ေသာ ေနရာတစ္ခုလည္းျဖစ္သည္။...
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

မရမ္းကုန္း..၊(၉)မိုင္..၊မစိုးရိမ္ေက်ာင္းလမ္းတြင္ ေျမကြက္လြတ္ေရာင္းရန္ရွိပါသည္..။

 မရမ္းကုန္း |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 3,000 သိန္း (က်ပ္) |  ေျမကြက္ ၊ ၿခံကြက္
မရမ္းကုန္း..၊၉မိုင္..၊မစိုးရိမ္လမ္းသြယ္ ၂နွင္႔ ၀ဇၹာလမ္းေထာင္႔..။ ၃၀*၄၀ေပ..။ ဘိုးဘြားပိုင္ စာခ်ဳပ္အဆက္ဆက္..။ ေျမကြက္လြတ္..။ မီတာ...
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

မရမ္းကုန္းၿမဳိ႕နယ္

မရမ္းကုန္းၿမဳိ႕နယ္သည္ ရန္ကုန္ၿမဳိ႕၏ ေျမာက္ပုိင္းတြင္တည္ရွိၿပီး အက်ယ္ ၂၅.၃၄ ကီလုိမီတာက်ယ္ဝန္းသည္ ။ ၿမဳိ႕နယ္၏ ေျမာက္ဘက္တြင္ အင္းစိန္ၿမဳိ႕နယ္ႏွင့္မဂၤလာဒုံၿမဳိ႕နယ္ ၊ အေရွ႕ဘက္တြင္ ေျမာက္ဥကၠလာပႏွင့္ ရန္ကင္းၿမဳိ႕နယ္ ၊ အေနာက္ဘက္တြင္ လိႈင္ျမစ္ႏွင့္လႈိင္သာယာၿမဳိ႕နယ္ ၊ ေတာင္ဘက္တြင္ ကမာရြတ္ၿမဳိ႕နယ္ႏွင့္ လႈိင္ၿမဳိ႕နယ္တုိ႔ ဝန္းရံတည္ရွိသည္ ။ မရမ္းကုန္းၿမဳိ႕နယ္သည္ ရပ္ကြက္ေပါင္း ၂၀ ခုျဖင့္ဖြဲ႔စည္းထားၿပီး မူလတန္းေက်ာင္း ၃၀ ေက်ာင္း ၊ အလယ္တန္းေက်ာင္း ၇ ေက်ာင္းႏွင့္ အထက္တန္းေက်ာင္း ၅ ေက်ာင္း ရွိသည္ ။ ဗုဒၶဘာသာဘုရားေက်ာင္းအမ်ားအျပားရွိေသာၿမဳိ႕နယ္တစ္ခုျဖစ္ၿပီး ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းႏွင့္ေစတီမ်ား အမ်ားအျပားတည္ရွိသည္ ။ မရမ္းကုန္း ၉ မုိင္ ၊ ျပည္လမ္းဆုံရွိ ေအာင္ေရႊဘုံသာ ဓမၼဗိမာန္ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္း ၊ ကမာၻေအးဘုရားလမ္းေပၚရွိ သီရိမဂၤလာကမာၻေအးစီတီေတာ္ ၊ ရန္ကုန္-ျပည္လမ္းရွိ က်ဳိကၠလဲဘုရား ႏွင့္ က်ဳိကၠလုိ႔ဘုရား ၊ က်ဳိက္ဝုိင္းလမ္းရွိ က်ဳိက္ဝုိင္းဘုရားလမ္းတုိ႔သည္္ ရန္ကုန္ၿမဳိ႕တြင္ လူသိမ်ား အထင္ကရ ေနရာမ်ားျဖစ္ၾကသည္ ။ ထုိ႔ျပင္ ေရွးယခင္ကတည္း ခရစ္ယာန္သာသနာျပဳ ဘုရားရွိုခုိးေက်ာင္းႀကီးမ်ားျဖစ္သည့္ စိန္႔အက္ဒ္ဝပ္ ေရာမကက္သလစ္ ဘုုရားရွိခုိးေက်ာင္း ၊ စိန္႔ေဂ်ာ့ အန္ဂလီကန္ ခရစ္ယာန္ဘုရားရွိခုိးေက်ာင္းမ်ား လည္းရွိၿပီး ယခင္က စစ္မႈထမ္းအေရာရွိေဟာင္း သင္တန္းေက်ာင္း (ယခု) တပ္မေတာ္အရုိးအထူးကုေဆရုံႀကီး ရွိသည့္ၿမဳိ႕နယ္လည္းျဖစ္သည္ ။ အခ်ဳပ္အားျဖင့္ဆုိေတာ္ မရမ္းကုန္းၿမဳိ႕နယ္သည္ ေစတီပုထုိးမ်ား ၊ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းမ်ား လည္း အလြန္ေပါမ်ားေသာၿမဳိ႕နယ္ျဖစ္သလို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၏ အေရးပါေသာ ျပည္လမ္းမႀကီးႏွင့္ ကမာၻေအးဘုရားလမ္းမႀကီးေပၚတြင္ အခ်က္အခ်ာက်ေသာ ၿမဳိ႕နယ္ေကာင္းတစ္ခု ျဖစ္ေပသည္ ။