အိမ္ၿခံေျမ ေရာင္းရန္ ေက်ာက္တန္းၿမိဳ႕နယ္

ေျမကြက္ေရာင္းရန္

 ေက်ာက္တန္း |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 550 သိန္း (က်ပ္) |  ေျမကြက္ ၊ ၿခံကြက္
ေက်ာက္တန္းၿမိဳ႕နယ္၊ သီလဝါစက္မူဇုန္ (၁) အနီး၊ေရႊေဗ်ာက္ရြာ၊ အက်ယ္အ၀န္း (ေပ ၄၀x၆၀) သံုးကြက္တြဲ၊ ရြာေျမေရာင္းရန္ရွိသည္။
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

လံုးခ်င္း​ေရာင္​းမည္။

 ေက်ာက္တန္း |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 100 သိန္း (က်ပ္) |  ေျမကြက္ ၊ ၿခံကြက္
ေက်ာက္တန္းၿမိဳ႕နယ္ တြင္ တည္ရွိသည္။ အက်ယ္အ၀န္း (40×60) ေပက်ယ္၀န္းသည္။ ေျမ.ပါမစ္
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

ရြာေျမေရာင္းရန္

 ေက်ာက္တန္း |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 130 သိန္း (က်ပ္) |  ေျမကြက္ ၊ ၿခံကြက္
သီလဝါ ၁ တြင္ ရင္းႏွီးျမႇပ္ႏွံရန္အထူးေကာင္း မြန္ေသာ ေပ ၇၀×၄၀ က်ယ္ ရြာေျမေရာင္းရန္ရွိသည္၊ ေနရာ- ေရြေဗ်ာက္ရြာ၊
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

ေျမကြက္ေရာင္းမည္

 ေက်ာက္တန္း |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 250 သိန္း (က်ပ္) |  ေျမကြက္ ၊ ၿခံကြက္
ေက်ာက္တန္း ဖလန္းအိမ္ရာ 40" 60" ပါမစ္ေျမ ရဲတပ္ရင္းနား ေက်ာင္းႏွင့္နီး ပိုင္ရွင္ကိုယ္တိုင္ေရာင္းပါမည္ ေစ်းညွိႏိုင္းႏိုင္ပါသည္ စက္မူဇံုႏွင့္လည္း နီးပါသည္။
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

သီလဝါစက္​မႈဇုန္​​ေျမကြက္​​ေရာင္​းမည္​

 ေက်ာက္တန္း |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 2,100 သိန္း (က်ပ္) |  စက္မႈဇုန္
သ​ီလဝါစက္​မႈဇုန္​​ေျမ(2.67)ဧက၊ ပါမစ္​ 1ဧက 2100 သိန္​းျဖင္​့ ​ေရာင္​းရန္​႐ွိပါသည္​။
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

ေက်ာက္တန္းၿမဳိ႕နယ္

ေက်ာက္တန္းၿမဳိ႕နယ္သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံေအာက္ပုိင္း ၊ ရန္ကုန္တုိင္းေသႀကီးေတာင္ပုိင္ခရိုင္တြင္တည္ရွိေသာ ၿမဳိ႕နယ္ျဖစ္သည္ ။ ေမွာ္ဝန္းျမစ္ထဲတြင္ တန္း၍ေနေသာေက်ာက္တန္းႀကီးကုိအစြဲျပဳၿပီးေက်ာက္တန္းဟုေခၚတြင္ ေစျခင္းျဖစ္သည္ ။ ေက်ာက္တန္းၿမဳိ႕နယ္သည္ ေတာင္ႏွင့္ေျမာက္ မုိင္ ၂၀ ၊ အေရွ႕ႏွင့္အေနာက္ ၃၇ မုိင္က်ယ္ဝန္းၿပီး ေက်းရြာေပါင္း ၆၄ ရြာျဖင့္ဖြဲ႔စည္းထားသည္ ။ ေက်ာက္တန္းၿမဳိ႕ေပၚတြင္ ၿမဳိ႕ပုိင္ရုံး ၊ တရားသူႀကီးရုံး ၊ ရဲဌာန ၊ စာပုိ႔တုိက္ ၊ ေဆးရုံႏွင့္ေစ်းမ်ား ၊ မူလတန္းေက်ာင္း ၃ ေက်ာင္း ၊ အထက္တန္းေက်ာင္း ၁ ေက်ာင္း ၊ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္း ၂၁ ေက်ာင္းတည္ရွိသည္ ။ ေက်ာက္တန္းၿမဳိ႕နယ္တြင္ ေနထုိင္ေသာလူအမ်ားစုသည္ စုိက္ပ်ဳိးေရးႏွင့္လယ္ယာလုပ္ငန္းမ်ားကုိလုပ္ကုိင္ၾကသည္ ။ ရန္ကုန္ၿမဳိ႕တြင္းႏွင့္ယွဥ္လ်င္ ေလေကာင္းေလသန္႔မ်ားရႏုိင္ၿပီးက်ယ္ဝန္းေသာလယ္ေျမ ၊ ေျမကြက္ အမ်ားအျပားက်န္ရွိေနေသးေသာ ၿမဳိ႕နယ္တစ္ခုျဖစ္သည္ ။