ကြန္ဒို ေရာင္းရန္ ေက်ာက္တံတားၿမိဳ႕နယ္

Ruby 36 Condo တြင္(1030sqft)ရွိေသာကြန္ဒိုအၿမန္ေရာင္းမည္။

 ေက်ာက္တံတား |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 1,700 သိန္း (က်ပ္) |  ကြန္ဒို
ေက်ာက္တံတားင္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ (1030sqft)1MBR,1BR,2AC,ပါေကးခင္းၿပင္ဆင္ၿပီးအၿမန္ေရာင္းရန္ရွိသည္၊
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

Shine Condo တြင္အျမန္ေရာင္းရန္ရွိသည္။

 ေက်ာက္တံတား |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 2,400 သိန္း (က်ပ္) |  ကြန္ဒို
ေက်ာက္တံတားၿမိဳ႕နယ္တြင္(1500sqft)1BR,2BR,2ACပါေကးခင္းအၿမန္ေရာင္းရန္ရွိသည္။
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

ဗိုလ္ေအာင္ေက်ာ္တာ၀ါ တြင္ကြန္ဒိုအခန္းေရာင္းရန္၇ွိသည္။

 ေက်ာက္တံတား |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 2,200 သိန္း (က်ပ္) |  ကြန္ဒို
ဗိုလ္ေအာင္ေက်ာ္တာ၀ါ 1350 Sqft 1MBR, 1SBR, Ph, ေၾကြခင္း 2200သိန္း
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

ဗိုလ္ေအာင္ေက်ာ္တာ၀ါ တြင္ကြန္ဒိုအခန္းေရာင္းရန္၇ွိသည္။

 ေက်ာက္တံတား |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 1,800 သိန္း (က်ပ္) |  ကြန္ဒို
ဗိုလ္ေအာင္ေက်ာ္တာ၀ါ 1350 Sqft Hall, RC ခင္း 1800သိန္း
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

ေက်ာက္တံတားျမိဳ့နယ္ တြင္ကြန္ဒိုအခန္းေရာင္း၇န္ရွိသည္။

 ေက်ာက္တံတား |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 4,300 သိန္း (က်ပ္) |  ကြန္ဒို
45'x56'x 12' Hall, ထပ္ခိုး 4300သိန္း
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

ေက်ာက္တံတားျမိဳ႕နယ္ တြင္ကြန္ဒိုအခန္းေရာင္းရန္ရွိသည္။

 ေက်ာက္တံတား |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 4,500 သိန္း (က်ပ္) |  ကြန္ဒို
2336 Sqft Hall, Officeပံုစံ၊ 6AC, ဒီဇယ္မီးစက္၊ F.F 4500သိန္း
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

အိုလံပစ္တာ၀ါ တြင္ကြန္ဒိုအခန္းေရာင္းရန္၇ိွပါသည္။

 ေက်ာက္တံတား |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 2,800 သိန္း (က်ပ္) |  ကြန္ဒို
အိုလံပစ္တာ၀ါ 1728 Sqft Hall, ရံုးခန္းဖြင့္လို႔ရ၊ ေကာ္ေဇာ္ခင္း၊ အဆင့္ျမင့္ျပင္ဆင္ၿပီး 2800သိန္း
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

ေက်ာက္တံတားျမိဳ့နယ္ တြင္ကြန္ဒိုအခန္းေရာင္း၇န္ရွိသည္။

 ေက်ာက္တံတား |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 2,600 သိန္း (က်ပ္) |  ကြန္ဒို
1500 Sqft 1M, Hall, Ph 2600သိန္း
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

မဂၤလာကြန္ဒို တြင္ကြန္ဒိုအခန္းေရာင္းရန္၇ိွပါသည္။

 ေက်ာက္တံတား |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 2,300 သိန္း (က်ပ္) |  ကြန္ဒို
မဂၤလာကြန္ဒို 25' x 60' Hall, RCခင္း 2300သိန္း
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

မဂၤလာကြန္ဒို တြင္ကြန္ဒိုအခန္းေရာင္းရန္၇ိွပါသည္။

 ေက်ာက္တံတား |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 2,300 သိန္း (က်ပ္) |  ကြန္ဒို
မဂၤလာကြန္ဒို 26' x 60' lift2 2300သိန္း
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

ေက်ာက္တံတားျမိဳ့နယ္ တြင္ကြန္ဒိုအခန္းေရာင္း၇န္ရွိသည္။

 ေက်ာက္တံတား |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 2,000 သိန္း (က်ပ္) |  ကြန္ဒို
1300 Sqft 1S, Hall, 4AC 2000သိန္း
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

ေက်ာက္တံတားၿမဳိ႕နယ္

ေက်ာက္တံတားၿမဳိ႕နယ္သည္ ရန္ကုန္ၿမဳိ႕တြင္သတ္မွတ္ထားသည့္ downtown ဧရိယာတြင္ အလယ္တည့္တည့္တြင္ရွိေသာ ၿမဳိ႕နယ္ျဖစ္သည္ ။ ရန္ကုန္ၿမဳိ႕၏ အခ်က္အခ်ာအက်ဆုံး ၿမဳိ႕နယ္ဟုလည္း ဆုိႏုိင္သည္ ။ ယခင္အစုိးရရုံးအမ်ားဆုံး စုိက္ခဲဲ့သည့္ေနရာျဖစ္ခဲဲ့သလုိ ေရွးေဟာင္းဗိသုကာ အေဆာက္အဦးႀကီးမ်ား မပ်က္စီးပဲ ယေန႔တုိင္ခန္႔ညားထည္ဝါစြာရွိသည့္ ၿမဳိ႕နယ္လည္း ျဖစ္သည္ ။ ရန္ကုန္ၿမဳိ႕၏ အထင္ကရ ဆူးေလဘုရား ၊ ရန္ကုန္ၿမဳိ႕ေတာ္ခန္းမ ႏွင့္ မဟာဗႏၶဳလပန္းၿခံတုိ႔သည္ လူသိမ်ားစည္ကားေသာေနရာေကာင္းတစ္ခုျဖစ္သည္ ။ ရန္ကုန္ၿမဳိ႕ရွိအထပ္ျမင့္အေဆာက္အဦးမ်ားျဖစ္သည့္ ဆူးေလရွန္ဂရီလာဟုိတယ္(ယခင္ကုန္သည္ႀကီးမ်ားဟုိတယ္) ၊ ဆာကူရာတာဝါ ႏွင့္ စင္တာပြဳိင့္တာဝါတုိ႔ တည္ရွိသည္ ။ ႏုိင္ငံတကာသံရုံံးအမ်ားအျပားလည္းတည္ရွိၿပီး ၾသေတးလ်သံရုံး ၊ အိႏၵယသံရုံး ႏွင့္ အဂၤလန္သံရုံးတုိ႔လည္း တည္ရွိသည့္ၿမဳိ႕နယ္ျဖစ္သည္ ။ ရန္ကုန္ၿမဳိ႕၏လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးတြင္ အေရးပါသည့္ ဘက္စ္ကားမ်ား မျဖစ္မေနေျပးဆြဲဲေရာက္ရွိသည့္ ေက်ာက္တံတားၿမဳိ႕နယ္သည္ ရန္ကုန္ေနျပည္သူမ်ား သြားလာရလြယ္ကူသည့္အတြက္ ရုံးခန္း ၊ ဆုိင္ခန္းႏွင့္အလုပ္အကုိင္အခြင့္အလမ္း ေပါမ်ားသည့္ၿမဳိ႕နယ္လည္းျဖစ္သည္ ။ ၿမဳိ႕နယ္အတြင္းရွိ အစုိးရဌာနအေဆာက္အဦးမ်ားသည္လည္း ေရွးက်ၿပီး သမုိင္းဝင္ဗိသုကာလက္ရာ အေျမာက္အမ်ားပါဝင္လ်က္ရွိသည္ ။ ႏုိင္ငံျခားသားဧည့္သည္မ်ား ၿမဳိ႕နယ္တြင္း ေရာက္ရွိသည့္အခါ ဗီဒီယုိဓာတ္ပုံမ်ား မွတ္တမ္းတင္ရုိက္ကူးေနသည္မ်ားကုိ ရံဖန္ရံခါေတြ႔ျမင္ႏုိင္ပါသည္ ။ အခ်ဳပ္အားျဖင့္ဆုိေသာ ေက်ာက္တံတားၿမဳိ႕နယ္သည္ ယခုမွျပန္လည္ေဆာက္လုပ္ထားသည့္ တုိက္ခန္းအသစ္မ်ားနည္းပါးၿပီး ယခင္ႏွစ္မ်ားစြာကတည္းက ရွိေနသည့္ တုိက္ခန္းအေဆာက္အဦးအမ်ားအျပား တည္ရွိသည့္ၿမဳိ႕နယ္တစ္ခုျဖစ္ၿပီး အသြားအလာထူထပ္ေသာ အဓိကအခ်က္အခ်ာက် ရန္ကုန္ၿမဳိ႕လယ္ဟုပင္ ဆုိရမည္ ။