အိမ္ၿခံေျမ ေရာင္းရန္ ကြမ္းၿခံကုန္းၿမိဳ႕နယ္

သီလ၀ါ တစ္ဖက္ကမ္း တြင္ ေျမ ဧက 20 ေက်ာ္ေရာင္းရန္ရွိသည္

 ကြမ္းၿခံကုန္း |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 466 သိန္း (က်ပ္) |  ေျမကြက္ ၊ ၿခံကြက္
သီလ၀ါဆိမ္ကမ္းမ်က္ႏွာခ်င္းဆုိင္၊ လမ္းမ်ားတုိးခ်ဲ႕ဖြံ႕ၿဖိဳးလာမႈႏွင့္အတူ အနာဂတ္ၿမိဳ႕ျပစီမံကိန္းမ်ားအေကာင္ထည္ေဖာ္ရန္ အလားအလာအလြန္ေကာင္းေသာ ေနရာျဖစ္ပါသည္။...
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

အျမန္ေရာင္းခ်င္ပါသည္ တန္မွဝယ္ပါ 80Lks

 ကြမ္းၿခံကုန္း |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 80 သိန္း (က်ပ္) |  ေျမကြက္ ၊ ၿခံကြက္
ေစ်းတန္ ေနရာမွန္လယ္ယာေျမ ေရာင္းလိုပါသည္ ရန္ကုန္တိုင္း ကြမ္းျခံကုန္းျမို့နယ္ ေတာင္ဘက္ပုိင္း ရပ္ကြက္ စံမတူတိုးခ်ဲ့ ရပ္ကြက္ အနီး အခ်က္အခ်ာ က်ေသာ...
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

ရန္ကုန္ေတာင္ပိုင္းခ႐ိုင္ ကြမ္းၿခံကုန္းၿမိဳ႕နယ္ တိုးျမစ္ကမ္းႏွင့္တစ္မိုင္ကြာရိွ(16)သိန္းတန္လယ္ေျမ(96)ဧကေရာင္းပါမည္ ။...

 ကြမ္းၿခံကုန္း |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 1,536 သိန္း (က်ပ္) |  ေျမကြက္ ၊ ၿခံကြက္
ရန္ကုန္ေတာင္ပိုင္းခ႐ိုင္ ကြမ္းၿခံကုန္းၿမိဳ႕နယ္အပိုင္ ခေလာက္တစ္ရာ(430က)ကြင္းမွလယ္ေျမ(96)ဧကကို (တစ္ဧက=16သိန္း) ေစ်းေရာင္းပါမည္...
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

ေစ်းတန္ ေနရာမွန္လယ္ယာေျမ ေရာင္းလိုပါသည္ (1 yard-80Lks only)

 ကြမ္းၿခံကုန္း |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 80 သိန္း (က်ပ္) |  ေျမကြက္ ၊ ၿခံကြက္
ေစ်းတန္ ေနရာမွန္လယ္ယာေျမ ေရာင္းလိုပါသည္ ရန္ကုန္တိုင္း ကြမ္းျခံကုန္းျမို့နယ္ ေတာင္ဘက္ပုိင္း ရပ္ကြက္ စံမတူတိုးခ်ဲ့ ရပ္ကြက္ အနီး အခ်က္အခ်ာ က်ေသာ...
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

Urgent Sales only 80 lks အျမန္ေရာင္းမည္

 ကြမ္းၿခံကုန္း |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 80 သိန္း (က်ပ္) |  ေျမကြက္ ၊ ၿခံကြက္
"ေစ်းတန္ ေနရာမွန္လယ္ယာေျမ ေရာင္းလိုပါသည္" Only = 80 lks each (Nego) ဒီလအတြင္းအျမန္ေရာငါးပါမည္။ အရင္ 85 lks မွ 80lks သို့ေလ်ာ့လိုက္ပါျပီ အျမန္ေရာင္းခ်င္လို့ပါခဗ်ာ ရန္ကုန္တိုင္း...
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

ေရသြင္း/ထုတ္လုပ္ရံုျဖင့္လစဥ္ဝင္ေငြရေနေသာပုစြန္ေမြးျမဴေရး စခန္းသာတန္မွဝယ္ပါ(မုတၱမ ပင္လယ္ မ်က္ႏွာမူ)...

 ကြမ္းၿခံကုန္း |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 140 သိန္း (က်ပ္) |  ေျမကြက္ ၊ ၿခံကြက္
ပိုင္ရွင္ကိုယ္တိုင္ေရာင္းမည္ အထူးေလ်ာ့ေစ်းျဖင့္ဦးရာသူအျမန္ရမည္,ေရသြင္း/ထုတ္လုပ္ရံုျဖင့္ လစဥ္ ဝင္ေငြရေန ေသာ ေရငန္ပုစြန္ေမြးျမဴေရးစခန္းသာ ေရလမ္းကုန္းလမ္းႏွစ္သြယ္...
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

ကြမ္းျခံကုန္း ေတာင္ဘက္ပိုင္း လမ္းမေဘး လယ္ေျမ ၁၁ ဧက ေရာင္းမည္

 ကြမ္းၿခံကုန္း |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 80 သိန္း (က်ပ္) |  ေျမကြက္ ၊ ၿခံကြက္
ကြမ္းျခံကုန္း ေတာင္ဘက္ပိုင္း လမ္းမေဘး လယ္ေျမ ၁၁ ဧက အား (၁ ဧက= သိန္း ၈၀) (ညွိ နိႈင္း) ျဖင့္ ပိုင္ရွင္ကိုယ္တိုင္ ေရာင္းမည္။ပံုစံ (၇) ၊ ပံုစံ (၁၀၅) ရွိသည္။ အက ်ိဳးေဆာင္မ်ားလည္း...
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

လက္ခုတ္ကုန္းေျမကြက္

 ကြမ္းၿခံကုန္း |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 90 သိန္း (က်ပ္) |  ေျမကြက္ ၊ ၿခံကြက္
လက္ခုတ္ကုန္း,ပင္လယ္ေဘးေျမကြက္, ေပ ၇၂' * ေပ၂၉၀' , ေနရာသည္ပင္လယ္နင့္မ်က္နာခ်င္ဆိုင္ေနရာျဖစ္သည္။
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

ကြမ္းၿခံကုန္းလက္ခုပ္ကုန္းလမ္းမေမးတင္လယ္ေျမေရာင္းမည္

 ကြမ္းၿခံကုန္း |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 630 သိန္း (က်ပ္) |  ေျမကြက္ ၊ ၿခံကြက္
ရန္ကုန္ေတာင္ပိုင္းခရိုင္ကြမ္းၿခံကုန္း ၿမိဳ႕နယ္ လက္ခုပ္ကုန္းလမ္းမေမးတင္ (တစ္ဧက=83သိန္း)တန္လယ္ေျမ (7.60) ဧကကို (630) သိန္းျဖင့္ ေရာင္းပါမည္ ။ ထိပ္ဝေပ ( 300 ) ပြင့္ပါသည္ လယ္ေျမပံုမွာ...
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

ကြမ္းၿခံကုန္းလက္ခုပ္ကုန္းလမ္းမေမးတင္လယ္ေျမ42.50ဧကေရာင္းမည္

 ကြမ္းၿခံကုန္း |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 3,612 သိန္း (က်ပ္) |  ေျမကြက္ ၊ ၿခံကြက္
ရန္ကုန္ေတာင္ပိုင္းခ႐ိုင္ကြမ္းၿခံကုန္း ၿမိဳ႕နယ္ လက္ခုပ္ကုန္းအဝင္ လမ္းမ ေမးတင္မွ (တစ္ဧက=85သိန္း)တန္ လယ္ေျမ ( 42.50 ) ဧကကို (361200000) ျဖင့္ေရာင္းပါမည္။ ထိုလယ္ေျမပံုသည္ေလးေထာင့္ပံုစံ ျဖစ္ၿပီး...
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္