အိမ္ၿခံေျမ ေရာင္းရန္ ေကာ့မႉးၿမိဳ႕နယ္

ရန္ကုန္ေတာင္ပိုင္းခ႐ိုင္ ေကာ့မႉးၿမိဳ႕နယ္ လယ္ေျမ(20)ဧက ေရာင္းပါမည္ ။

 ေကာ့မႉး |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 400 သိန္း (က်ပ္) |  ေျမကြက္ ၊ ၿခံကြက္
ရန္ကုန္ေတာင္ပိုင္းခ႐ိုင္ ေကာ့မႉးၿမိဳ႕နယ္ ကြင္းအမွတ္393 မွလယ္ေျမ(20)ဧက ေရာင္းပါမည္ ။ (1)ဧက=(20)သိန္းေဈ းျဖင့္ (20)ဧက=(400)သိန္း က်သင့္ပါမည္ ။
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

Land for sale in Kawhmu

 ေကာ့မႉး |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 800 သိန္း (က်ပ္) |  ေျမကြက္ ၊ ၿခံကြက္
25 ACRES LAND TO SELL BESIDE MAIN ROAD AT KAWMHU NEW PROJECT AREA. . LOOKING FOR BUSINESS PARTNER (LOCAL-OVERSEA) HOSPITAL/SHOPPING MALL/APARTMENT TO DEVELOP ON 7.5 ACRES LAND AT DALA NEW CITY.
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

ေကာ့မူး ျၿမိဳ႕နယ္တြင္ ဧက ၄၀ ေရာင္းမည္

 ေကာ့မႉး |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 5,000 သိန္း (က်ပ္) |  ေျမကြက္ ၊ ၿခံကြက္
ေကာ့မႉးျၿမိဳ႕နယ္ ဧက ၄၀ _ 5000 သိန္း ရာဘာျခံ ရွိ ၇ႏွစ္သက္တမ္ရွိ အေစးထြက္ရန္နီး အလုပ္သမားမ်ားႏွင့္ လက္ရွိလုပ္ကိုင္ေန ေစ်းနဴန္းညႇိႏိွူင္း ႏိုင္သည္ ေနရာ ေကာင္း ေျမသန္႔...
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

ျခံေရာင္းရန္ ဥယာဥ္ျခံေျမ အျမန္ေရာင္းမည္

 ေကာ့မႉး |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 250 သိန္း (က်ပ္) |  ေျမကြက္ ၊ ၿခံကြက္
ျခံ ၂ဧကနဲ႔ ၁မတ္ အက်ယ္အဝန္းရွိသည္။ ဝါးပင္မ်ားပါရွိသည္။ ေက်က္တိုင္စိုက္ၿပီး ျခံခတ္ၿပီး ေမြး ျမဴေရး စိုက္ပ်ဳိးရန္အလြန္ေကာင္းသည္။ ေကာ့မူးၿမိဳ႕မေရာက္ခင္ ကားလမ္းေပါက္သည္။...
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

ေကာ့မွဴးၿမဳိ႕နယ္

ေကာ့မွဴးၿမဳိ႕နယ္သည္ ရန္ကုန္တစ္ဖက္ကမ္းဒလၿမဳိ႕နယ္မွ လြယ္ကူစြာသြားေရာက္ႏုိင္သည့္ၿမဳိ႕နယ္တစ္ခုျဖစ္ၿပီးဒလ - တြံ႔ေတးသြားရာကားလမ္းေၾကာင္းေပၚမွ ကြမ္းၿခံကုန္း ၊ ေဒးဒရဲၿမဳိ႕မ်ားသြားရာလမ္းဖက္သုိ႔ ခြဲထြက္ေသာလမ္းေၾကာင္းေပၚတြင္တည္ရွိသည္ ။ နာဂစ္မုန္တြင္းတုိက္ခတ္စဥ္ကရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးအတြင္းမုန္းတုိင္းဒါဏ္ အမ်ားဆုံးထိသြားသည့္ ၿမဳိ႕နယ္တစ္ခုလည္းျဖစ္သည္ ။ ဆန္စပါး ၊ ကြမ္းရြက္ ႏွင့္ ကြမ္းသီးမ်ားအဓိကထြက္ရွိၿပီးေရထြက္ပစၥည္းမ်ားျဖစ္သည့္ ငါး ၊ ပုဇြန္မ်ားလည္းထြက္ရွိသည္ ။ အခ်ဳပ္အားျဖင့္ဆုိေသာ္ ေကာ့မွဴးၿမဳိ႕နယ္သည္ ေဒသထြက္ပစၥည္းမ်ားကုိဒလမွတဆင့္ ရန္ကုန္ၿမဳိ႕သို႔ အဓိကတင္ပုိ႔ေရာင္းခ်လ်က္ ရွိသည့္ ၿမဳိ႕နယ္တစ္ခုျဖစ္ေပသည္ ။