ေျမကြက္ ၊ ၿခံကြက္ ေရာင္းရန္ အင္းစိန္ၿမိဳ႕နယ္

အင္းစိန္ ေအာက္မဂၤလာဒံုလမ္းမေပၚရွိေျမကြက္က်ယ္အား ေစ်းေလွ်ာ့ေရာင္းမည္။

 အင္းစိန္ |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 8,500 သိန္း (က်ပ္) |  ေျမကြက္ ၊ ၿခံကြက္
55×150က်ယ္၀န္းျပီး ပါ၀ါမီတာ ရိုးရိုးမီတာ ေရမီးစံုလင္စြာျဖင့္ လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ရန္ ေနရာအလြန္ေကာင္းေသာေနရာျဖစ္ျပီး အထက္ပါေစ်းႏွုန္းအားညွိႏွိုင္းျပီး အျမန္ေရာင္းမည္။
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

အင္းစိန္ျမိဳ႕နယ္။ၾကိဳ႕ကုန္းလမ္းသြယ္တြင္ ေစ်းႏွုန္းသက္သာေသာေထာင့္ကြက္ အျမန္ေရာင္းမည္။

 အင္းစိန္ |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 3,000 သိန္း (က်ပ္) |  ေျမကြက္ ၊ ၿခံကြက္
အက်ယ္အ၀န္း(35×60)ရွိျပီး ေရမီးစံုလင္စြာပါရွိျပီး ေထာင့္ကြက္ျဖစ္ကာ ေနရာအလြန္ေကာင္းပါသည္။
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

အင္းစိန္ျမိဳ႔နယ္ ေဖါ့ကန္ရပ္ကြက္ ေပ၁၅×၉၀ အျမန္ေရာင္းမည္။

 အင္းစိန္ |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 1,100 သိန္း (က်ပ္) |  ေျမကြက္ ၊ ၿခံကြက္
အင္းစိန္ျမိဳ႔နယ္ ေဖါ့ကန္ရပ္ကြက္ ဝါဦး ၅ လမ္းရွိ အိမ္ (ပ်ဥ္ေထာင္)+ျခံ ေပ ၁၅×၉၀ မီတာ၁လံုးပါသည္။ ေစ်းနီး ေက်ာင္းနီး ေစ်းညွိနႈိင္းႏိုင္သည္။
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

ေအာက္မဂၤလာဒံုလမ္းမႀကီးေပၚတြင္ ေစ်းႏွုန္းခ်ိဳသာစြာျဖင့္ အျမန္ေရာင္းမည္။

 အင္းစိန္ |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 8,000 သိန္း (က်ပ္) |  ေျမကြက္ ၊ ၿခံကြက္
အက်ယ္အ၀န္း(50×150)တြင္ ေျမလြတ္ ေျမရွင္းထားကာ ဘိုးဘြားပိုင္စာရြက္စာတန္းပါရွိျပီး ပါ၀ါမီတာတပ္ဆင္ထားေသာေၾကာင့္ လုပ္ငန္းလုပ္ရန္အသင့္ေတာ္ဆံုးေနရာေကာင္းျဖစ္ပါသည္။
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

ေစာ္ဘြားႀကီးကုန္းအနီးတြင္ ေစ်းႏွုန္းခ်ိဳေသာေျမကြက္အျမန္ေရာင္းမည္။

 အင္းစိန္ |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 3,400 သိန္း (က်ပ္) |  ေျမကြက္ ၊ ၿခံကြက္
အင္းစိန္ၿမိဳ႕နယ္။ ေစာ္ဘြားႀကီးကုန္းအနီး တြင္ တည္ရွိသည္။ 45×128 ေျမ ဘိုးဘြားပိုင္ ေနရာေကာင္း
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

ေျမသီးသန္႔၊ ၂၅'*၄၀' အင္းစိန္ေဖာ့ကန္၊ေအာက္မဂၤလာဒံုလမ္းမႀကီးအနီး၊ေအာင္ေဘာဂလမ္း

 အင္းစိန္ |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 330 သိန္း (က်ပ္) |  ေျမကြက္ ၊ ၿခံကြက္
ေျမသီးသန္႔၊ ၂၅'*၄၀' အင္းစိန္ေဖာ့ကန္၊ေအာက္မဂၤလာဒံုလမ္းမႀကီးအနီး၊ေအာင္ေဘာဂလမ္း၊ဦးၾကဴဂ်ံဳစက္အေနာက္ဘက္။ Insein, Phaw Kan, Aung Zay Ya Street, Behind U KYU Floor Mill. 25 x 40 Land Only! Near Lower Mingalardone Street
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

တညင္းကုန္း အင္းစိန္ျမိဳနယ္ ျခံက်ယ္။16500sqft

 အင္းစိန္ |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 8,000 သိန္း (က်ပ္) |  ေျမကြက္ ၊ ၿခံကြက္
75' * 220(16500sqft)တညင္းကုန္း။ 2ထပ္အိမ္ႏွင္၁ထပ္အိမ္ ပါသည္။အိမ္ႏွစ္လုံးပါသည္။
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

အထက္ဗဟိုလမ္း ဘီပီအိုင္အနီးေျမကြက္ေရာင္းရန္ရွိသည္

 အင္းစိန္ |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 2,800 သိန္း (က်ပ္) |  ေျမကြက္ ၊ ၿခံကြက္
ဘိုးဘြားပိုင္ျခံျဖစ္ပါသည္ ။ အမက (၁၁)ေက ်ာင္း အမက(၃၈)ေက ်ာင္းနွင့္နီးပါသည္။ အေရွ့ဘက္ဗဟိုလမ္းမသည္ ၃၇ေပ ၁၀လက္မ ။ ေနာက္ဘက္တြင္၃၉ေပ၉လက္မ ။ ညာဘက္တြင္၅၈ေပ ။ဘယ္ဘက္တြင္ ၅၅ပ ၆လက္မ...
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

ေပ 30 x 40 ေျမကြက္ ေရာင္းမည္။

 အင္းစိန္ |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 550 သိန္း (က်ပ္) |  ေျမကြက္ ၊ ၿခံကြက္
ေပ ၃၀ x ၄၀ ေျမကြက္၊ အမည္ေပါက္ ေဆာင္ ရြက္ေပးမည္။ အင္းစိန္ နံ့သာကုန္းလမ္း။ ထ-၁ / ေဆးရံုနီး။ ကားဝင္ထြက္နိုင္သည္။သိန္း 550 ။ အ က ် ုိ း ေဆာင္ မ ်ား ၂%။
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

ရန္ကုန္ အင္းစိန္ျမိဳ.နယ္ ျခံ ေရာင္းရန္ ရွိသည္

 အင္းစိန္ |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 30,000 သိန္း (က်ပ္) |  ေျမကြက္ ၊ ၿခံကြက္
အင္းစိန္ျမိဳ.နယ္ မုဒိတာ အိမ္ယာ အနီး ေစ်း ေက်ာင္း နဲ. နီး ျခံေျမဥယဥ္ ဧကက်ယ္၀န္း စက္ရုံ ဂိုေဒါင္ စက္မူ.ဇုန္ လုပ္လို.ရသည္ တစ္ထပ္တိုက္ အိမ္ 2 လုံးပါ၀င္သည္
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

အင္းစိန္ၿမဳိ႕နယ္

အင္းစိန္ၿမဳိ႕နယ္သည္ ရန္ကုန္ၿမဳိ႕၏ ေျမာက္ဘက္တြင္တည္ရွိေသာ ၿမဳိ႕နယ္ျဖစ္သည္ ။ ၿမဳိ႕နယ္၏ ေျမာက္ဘက္တြင္ ေရႊျပည္သာၿမဳိ႕နယ္ ၊ အေနာက္ဘက္တြင္ လႈိင္သာယာၿမဳိ႕နယ္ ၊ အေရွ႕ဘက္ႏွင့္ေတာင္ဘက္တြင္ မဂၤလာဒုံၿမဳိ႕နယ္တုိ႔တည္ရွိသည္ ။ အင္းစိန္ၿမဳိ႕နယ္သည္ အက်ယ္အဝန္း ၃၅ ကီလုိမီတာရွိၿပီး ရပ္ကြက္ေပါင္း ၂၁ ခု ၊ မူလတန္းေက်ာင္း ၃၃ ေက်ာင္း ၊ အလယ္တန္းေက်ာင္း ၁၀ ေက်ာင္း ႏွင့္ အထက္တန္းေက်ာင္း ၅ ေက်ာင္း ရွိသည္ ။ ကုိလိုနီေခတ္ ၿဗိတိသွ်အစုိးရ ေဆာက္လုပ္ခဲ့သည့္ နာမည္ႀကီး အင္းစိန္အက်ဥ္းေထာင္ႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ဥာဏ္ေတာ္အျမင့္ဆုံး စက်င္ေက်ာက္ ဆင္းတုေတာ္ ေက်ာက္ေတာ္ႀကီး ဘုရားတည္ရွိသည့္ၿမဳိ႕နယ္လည္းျဖစ္သည္ ။ ကရင္တုိင္းရင္းသားမ်ားကုိ အင္းစိန္ၿမဳိ႕နယ္တြင္ အမ်ားဆုံးျမင္ေတြ႔ႏုိင္ၿပီး ခရစ္ယာန္ ဓမၼတကၠသုိလ္ လည္းတည္ရွိသည္ ။ ျမန္မာႏုိင္ငံ ဓမၼတကၠသုိလ္ ၊ ရန္ကုန္ေဆးဘက္ဆုိင္ရာနည္းပညာတကၠသုိလ္ ၊ ရန္ကုန္နည္းပညာတကၠသုိလ္ ၊ တိရိစာၦန္ေမြးျမဴေရးႏွင့္ေဆးကုသေရးတကၠသုိလ္ဌာနခ်ဳပ္ ၊ မႈခင္းစုံစမ္းေရးဌာန ၊ အင္းစိန္ၿမဳိ႕မေစ်း အစရွိသည့္ အထင္ကရ အေဆာက္အဦးမ်ားသည္ အင္းစိန္ၿမဳိ႕နယ္တြင္း လူသိမ်ားသည့္ ေနရာျဖစ္သည္ ။ အင္းစိန္ရြာမ အေနာက္ရပ္ကြက္တြင္ရွိေသာ ရြာမပရိယၱိ စာသင္တုိက္သည္ ရန္ကုန္ၿမဳိ႕တြင္ လူသိမ်ားထင္ရွားၿပီး ႏုိင္ငံတစ္ဝန္းမွ သာသနာ့အာဇာနည္မ်ားကုိ ႏွစ္စဥ္ေမြးထုတ္လ်က္ရွိသည္ ။ ကရင္ရုိးရြာပြဲမ်ားကုိလည္း ႏွစ္စဥ္က်င္းပေလ့ရွိသည့္ၿမဳိ႕နယ္လည္းျဖစ္ၿပီး အင္းစိန္ၿမဳိ႕နယ္တြင္း ရပ္ကြက္ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားသည္ “ ကုန္း “ အမည္ အမ်ားအျပားပါဝင္သည္ ။ ၿမဳိ႕နယ္တြင္း ထင္ရွားေသာ “ ကုန္း (၉) ကုန္း “ ျဖစ္သည့္ ဒညင္းကုန္း ၊ ဘုိကုန္း ၊ ေတာင္သူကုန္း ၊ ရွမ္းကုန္း ၊ ေစ်းကုန္း ၊ ဇီးအုံ႔ကုန္း ၊ နံံ႔သာကုန္း ၊ ေစာ္ဘြာႀကီးကုန္း ႏွင့္ ႀကဳိ႕ကုန္း ဟူ၍ရွိၾကသည္ ။ လူေနထူထပ္ေသာၿမဳိ႕နယ္ျဖစ္ၿပီး တုိက္ခန္းမ်ား ၊ ေစ်းခန္း ၊ ဆုိင္ခန္းမ်ား ၊ လုံးခ်င္းအိမ္မ်ား အမ်ားအျပားက်န္ရွိေနေသးေသာၿမဳိ႕နယ္တစ္ခုျဖစ္ေပသည္ ။