ေျမကြက္ ၊ ၿခံကြက္ ေရာင္းရန္ အင္းစိန္ၿမိဳ႕နယ္

အင္းစိန္ျမိဳ႕နယ္၊လမ္းသစ္လမ္းမအနီးတြင္ေျမသီးသန္႕ေရာင္းရန္ရွိသည္။

 အင္းစိန္ |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 4,950 သိန္း (က်ပ္) |  ေျမကြက္ ၊ ၿခံကြက္
အင္းစိန္ျမိဳ႕နယ္၊လမ္းသစ္လမ္းမအနီးတြင္ေျမသီးသန္႕ေရာင္းရန္ရွိသည္။(45×130) sqft ရွိသည္။ေျမသီးသန္႕ျဖစ္သည္။ဘိုးဘြားပိုင္ေျမျဖစ္သည္။
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

GTI ေက်ာင္းအနီး ၿခံေျမကြက္အေရာင္း @ေအာက္မဂၤလာဒံုလမ္းမၿကီး

 အင္းစိန္ |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 8,000 သိန္း (က်ပ္) |  ေျမကြက္ ၊ ၿခံကြက္
GTI ေက်ာင္းအနီး ၿခံေျမကြက္အေရာင္း @ေအာက္မဂၤလာဒံုလမ္းမၿကီး ▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄ တည္ေနရာ ။ ေအာက္မဂၤလာဒံုလမ္းမႀကီးေပၚ ၊ အင္းစိန္(ရြာမအေရွ႕) ၊ ေျမအမ်ိဳးအစား...
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

အင္းစိန္၊ မင္းႀကီးလမ္းမအနီးတြင္ အသင့္ေနထိုင္ႏိုင္ေသာလံုးခ်င္းအိမ္ပါ ျခံကြက္ ေရာင္းရန္ရွိပါသည္။...

 အင္းစိန္ |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 1,800 သိန္း (က်ပ္) |  ေျမကြက္ ၊ ၿခံကြက္
အင္းစိန္ၿမိဳ႕နယ္၊ မင္းႀကီးလမ္းမအနီးတြင္ အသင့္ေနနိူင္ေသာလံုးခ်င္း 2BNပါ ေပအက်ယ္(40×80)ရွိေသာၿခံကြက္ေရာင္းရန္ရွိပါသည္။ ေၾကြခင္းထားၿပီး Bedroom ၅ခန္းပါသည္။ ေရမီးပါၿပီး၊...
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

အင္းစိန္ၿမိဳ႕နယ္၊ ႀကိဳ႕ကုန္း(ေတာင္)တြင္ ဂရန္ေျမကြက္ေရာင္းရန္ရွိပါသည္။

 အင္းစိန္ |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 3,000 သိန္း (က်ပ္) |  ေျမကြက္ ၊ ၿခံကြက္
အင္းစိန္ၿမိဳ႕နယ္၊ ႀကိဳ႕ကုန္း(ေတာင္)တြင္ ဂရန္ေျမကြက္ေရာင္းရန္ရွိပါသည္။ ေပအက်ယ္(50×60)ရွိၿပီး ဂရန္ေျမျဖစ္သည့္အတြက္ပိုင္ဆိုင္မႈခိုင္မာပါသည္။ ေနရာအလြန္ကာင္းသည္။...
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

ေျမအျမန္ေရာင္းရန္ရွိသည္ မာဂလုလင္လမ္း

 အင္းစိန္ |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 15,000 သိန္း (က်ပ္) |  ေျမကြက္ ၊ ၿခံကြက္
(70 x 150) ေျမ အင္းစိန္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ဂရန္အမည္ေပါက္ျဖင့္ေျမအျမန္ေရာင္းရန္ရွိပါသည္
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

​ေအာင္မဂၤလာဒံုလမ္းမႀကီးေပၚ၊ေအာင္ဆန္းေစ်းအနီး၊အင္းစိန္ၿမိဳ႕နယ္

 အင္းစိန္ |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 9,500 သိန္း (က်ပ္) |  ေျမကြက္ ၊ ၿခံကြက္
1.ေအာင္မဂၤလာဒံုလမ္းမႀကီးေပၚ၊ေအာင္စန္းေစ်းအနီး၊အင္းစိန္ၿမိဳ႕နယ္ 2.63×120 3.ေရာင္းရန္ သိန္း(9500) အင္းစိန္ၿမိဳ႕နယ္တြင္တည္႐ွိၿပီး ေအာင္မဂၤလာဒံုလမ္းမႀကီးေပၚတြင္ တည္႐ွိေသာေၾကာင့္...
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

ေလဆိပ္အနီးေျမကြက္အျမန္ေရာင္းမည္

 အင္းစိန္ |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 1,200 သိန္း (က်ပ္) |  ေျမကြက္ ၊ ၿခံကြက္
အင္းစိန္ၿမိဳ႕နယ္၊ ေလဆိပ္အနီး အက်ယ္အ၀န္း (64×60) ပါမစ္ေျမ ေျမသီးသန္႔ အင္းစိန္ျမိဳ႕နယ္အတြင္းတြင္တည္ရိွေသာေၾကာင့္ တည္ေနရာအေနအထားအရ ေနခ်င္စဖြယ္ေကာင္းျပီး ေနလူမ်ားေသာ...
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

အင္းစိန္ျမိဳ႕နယ္မဂၤလာဒုံေလဆိပ္အနီးတြင္ေျမကြက္ေရာင္းရန္ရွိပါသည္။

 အင္းစိန္ |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 7,500 သိန္း (က်ပ္) |  ေျမကြက္ ၊ ၿခံကြက္
ေလဆိပ္ရိပ္သာ (၂)လမ္း၊ ျခံအမွတ္(၆၁၇) ၅၀ေပ> ၁၀၀ေပ ၊ ေျမကြက္ေလးကြက္တြဲ၊ တစ္ကြက္လ်ွင္၇၅၀၀ ၊ ေလးကြက္တြဲ သိန္းေပါင္း ၃၀၀၀၀ နွင့္ေရာင္းရန္ရွိပါသည္။ တစ္ကြက္ကို ၈ သိန္းက်ပ္...
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

ေအာင္မဂၤလာဒံုလမ္းမႀကီးေပၚ၊ေအာင္ဆန္းေစ်းအနီး၊အင္းစိန္ၿမိဳ႕နယ္

 အင္းစိန္ |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 9,500 သိန္း (က်ပ္) |  ေျမကြက္ ၊ ၿခံကြက္
1.ေအာင္မဂၤလာဒံုလမ္းမႀကီးေပၚ၊ေအာင္စန္းေစ်းအနီး၊အင္းစိန္ၿမိဳ႕နယ္ 2.63×120 3.ေရာင္းရန္ သိန္း(9500) အင္းစိန္ၿမိဳ႕နယ္တြင္တည္ရွိၿပီး ေအာင္မဂၤလာဒံုလမ္းမႀကီးေပၚတြင္ တည္ရွိေသာေၾကာင့္...
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

အင္းစိန္ၿမိဳ႕သစ္ရပ္ကြက္သန္႔လုံးခ်င္းတစ္လုံးပါေျမကြက္အေရာင္း

 အင္းစိန္ |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 2,500 သိန္း (က်ပ္) |  ေျမကြက္ ၊ ၿခံကြက္
အင္းစိန္၊ ၿမိဳ႕သစ္ရပ္ကြက္၊ ခ/၇ လမ္း၊ 40'x60', ေရမီးစုံ၊ 1PT, 2500 သိန္း (ညိွႏိႈင္း)
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

အင္းစိန္ၿမဳိ႕နယ္

အင္းစိန္ၿမဳိ႕နယ္သည္ ရန္ကုန္ၿမဳိ႕၏ ေျမာက္ဘက္တြင္တည္ရွိေသာ ၿမဳိ႕နယ္ျဖစ္သည္ ။ ၿမဳိ႕နယ္၏ ေျမာက္ဘက္တြင္ ေရႊျပည္သာၿမဳိ႕နယ္ ၊ အေနာက္ဘက္တြင္ လႈိင္သာယာၿမဳိ႕နယ္ ၊ အေရွ႕ဘက္ႏွင့္ေတာင္ဘက္တြင္ မဂၤလာဒုံၿမဳိ႕နယ္တုိ႔တည္ရွိသည္ ။ အင္းစိန္ၿမဳိ႕နယ္သည္ အက်ယ္အဝန္း ၃၅ ကီလုိမီတာရွိၿပီး ရပ္ကြက္ေပါင္း ၂၁ ခု ၊ မူလတန္းေက်ာင္း ၃၃ ေက်ာင္း ၊ အလယ္တန္းေက်ာင္း ၁၀ ေက်ာင္း ႏွင့္ အထက္တန္းေက်ာင္း ၅ ေက်ာင္း ရွိသည္ ။ ကုိလိုနီေခတ္ ၿဗိတိသွ်အစုိးရ ေဆာက္လုပ္ခဲ့သည့္ နာမည္ႀကီး အင္းစိန္အက်ဥ္းေထာင္ႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ဥာဏ္ေတာ္အျမင့္ဆုံး စက်င္ေက်ာက္ ဆင္းတုေတာ္ ေက်ာက္ေတာ္ႀကီး ဘုရားတည္ရွိသည့္ၿမဳိ႕နယ္လည္းျဖစ္သည္ ။ ကရင္တုိင္းရင္းသားမ်ားကုိ အင္းစိန္ၿမဳိ႕နယ္တြင္ အမ်ားဆုံးျမင္ေတြ႔ႏုိင္ၿပီး ခရစ္ယာန္ ဓမၼတကၠသုိလ္ လည္းတည္ရွိသည္ ။ ျမန္မာႏုိင္ငံ ဓမၼတကၠသုိလ္ ၊ ရန္ကုန္ေဆးဘက္ဆုိင္ရာနည္းပညာတကၠသုိလ္ ၊ ရန္ကုန္နည္းပညာတကၠသုိလ္ ၊ တိရိစာၦန္ေမြးျမဴေရးႏွင့္ေဆးကုသေရးတကၠသုိလ္ဌာနခ်ဳပ္ ၊ မႈခင္းစုံစမ္းေရးဌာန ၊ အင္းစိန္ၿမဳိ႕မေစ်း အစရွိသည့္ အထင္ကရ အေဆာက္အဦးမ်ားသည္ အင္းစိန္ၿမဳိ႕နယ္တြင္း လူသိမ်ားသည့္ ေနရာျဖစ္သည္ ။ အင္းစိန္ရြာမ အေနာက္ရပ္ကြက္တြင္ရွိေသာ ရြာမပရိယၱိ စာသင္တုိက္သည္ ရန္ကုန္ၿမဳိ႕တြင္ လူသိမ်ားထင္ရွားၿပီး ႏုိင္ငံတစ္ဝန္းမွ သာသနာ့အာဇာနည္မ်ားကုိ ႏွစ္စဥ္ေမြးထုတ္လ်က္ရွိသည္ ။ ကရင္ရုိးရြာပြဲမ်ားကုိလည္း ႏွစ္စဥ္က်င္းပေလ့ရွိသည့္ၿမဳိ႕နယ္လည္းျဖစ္ၿပီး အင္းစိန္ၿမဳိ႕နယ္တြင္း ရပ္ကြက္ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားသည္ “ ကုန္း “ အမည္ အမ်ားအျပားပါဝင္သည္ ။ ၿမဳိ႕နယ္တြင္း ထင္ရွားေသာ “ ကုန္း (၉) ကုန္း “ ျဖစ္သည့္ ဒညင္းကုန္း ၊ ဘုိကုန္း ၊ ေတာင္သူကုန္း ၊ ရွမ္းကုန္း ၊ ေစ်းကုန္း ၊ ဇီးအုံ႔ကုန္း ၊ နံံ႔သာကုန္း ၊ ေစာ္ဘြာႀကီးကုန္း ႏွင့္ ႀကဳိ႕ကုန္း ဟူ၍ရွိၾကသည္ ။ လူေနထူထပ္ေသာၿမဳိ႕နယ္ျဖစ္ၿပီး တုိက္ခန္းမ်ား ၊ ေစ်းခန္း ၊ ဆုိင္ခန္းမ်ား ၊ လုံးခ်င္းအိမ္မ်ား အမ်ားအျပားက်န္ရွိေနေသးေသာၿမဳိ႕နယ္တစ္ခုျဖစ္ေပသည္ ။