အိမ္ၿခံေျမ ေရာင္းရန္ ထန္းတပင္ၿမိဳ႕နယ္

အိမ္ ႏွင့္ ျခံ အသင့္ေန ေရမီးစုံ

 ထန္းတပင္ |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 350 သိန္း (က်ပ္) |  လံုးခ်င္းအိမ္
အိမ္ ျခံ rc တစ္ထပ္ အိပ္ခန္း { 2}ခန္းထၼင္းစားခန္း{ 1 } ခန္း အိမ္သာ{ 1 } ေရခဴိးခန္း{ 1 }ပါပါမည္ အရႈပ္ရွင္းအားလုံးအတြက္တာဝန္ပါသည္ ျခံအက်ယ္ဝန္း တိုးတက္ လမ္းမျကီးေမး အတင္းေပ (၁၀၀)...
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

အိမ္ႏွင့္ ျခံ ျခံအက်ယ္ဝန္းေပ (၁၀၀) ေပ(၂၀၀)

 ထန္းတပင္ |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 3,500 သိန္း (က်ပ္) |  လံုးခ်င္းအိမ္
ပိုင္ရွင္ကိုယ္တိုင္ေရာငး္ပါမည္အရႈပ္ရွင္းအားလံုးအတြက္တာဝန္ယူပါသည ္ေရမီ အျပည့္စုံပါ ပါမည္ အိပ္ခန္း ၂ ထၼင္းစား ၁ သန္႔ဇင္ခန္း ၁ ေရခ်ဳိးခန္း ၁ စီပါပါသည္
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

အရစ္က်စနစ္ျဖင့္ေျမကြက္မ်ားေရာင္းမည္။

 ထန္းတပင္ |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 15 သိန္း (က်ပ္) |  ေျမကြက္ ၊ ၿခံကြက္
အရစ္က်စနစ္ျဖင့္ေျမကြက္မ်ားေရာင္းမည္။ ************************** ရန္ကုန္တိုင္း * ထန္းတပင္ျမိဳ႕နယ္ အတြင္းရွိ ဘိုးဘြားအစဥ္ဆက္ပိုင္ျဖစ္ေသာ တန္ဘိုးနည္း ကိုယ္ပိုင္...
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

တန္ဖိုးနည္းေၿမကြက္မ်ား

 ထန္းတပင္ |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 27 သိန္း (က်ပ္) |  ေျမကြက္ ၊ ၿခံကြက္
ပုံစံ ၇/ ၁၀၅ က်ၿပီးေၿမကြက္မ်ားေရာင္းမည္
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

အေနာက္ပိုင္းတကၠသိုလ္တြင္ေျမကြက္ေရာင္းရန္းရိွပါသည္။

 ထန္းတပင္ |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 18 သိန္း (က်ပ္) |  ေျမကြက္ ၊ ၿခံကြက္
ေပ(20×60)လမ္းတူးေပးျပီးသုားမီးတိုင္စိုက္ေပးျပီးသားေျမအမ်ိုးအစားR4ပံုစံ105
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

အိမ္ျခံေျမကြက္

 ထန္းတပင္ |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 15 သိန္း (က်ပ္) |  ေျမကြက္ ၊ ၿခံကြက္
🏠🏠 တန္ဖိုးနည္းေျမကြက္မ်ားအရစ္က်စနစ္ျဖင့္ ပိုင္ရွင္ကိုယ္တိုင္ တိုက္ရုိက္ေရာင္းေပးပါသည္ ပံုစံ(၇) ပံုစံ(၁၀၅)က်ၿပီး အရွဳပ္ရွင္းမရွိပါ 💲💲ေစ်းႏႈန္း - ေပ(20×60) တစ္ကြက္...
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

အိမ္ျခံေျမကြက္

 ထန္းတပင္ |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 15 သိန္း (က်ပ္) |  ေျမကြက္ ၊ ၿခံကြက္
🏠🏠 တန္ဖိုးနည္းေျမကြက္မ်ားအရစ္က်စနစ္ျဖင့္ ပိုင္ရွင္ကိုယ္တိုင္ တိုက္ရုိက္ေရာင္းေပးပါသည္ ပံုစံ(၇) ပံုစံ(၁၀၅)က်ၿပီး အရွဳပ္ရွင္းမရွိပါ 💲💲ေစ်းႏႈန္း - ေပ(20×60) တစ္ကြက္...
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

အိမ္ျခံေျမကြက္

 ထန္းတပင္ |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 15 သိန္း (က်ပ္) |  ေျမကြက္ ၊ ၿခံကြက္
🏠🏠 တန္ဖိုးနည္းေျမကြက္မ်ားအရစ္က်စနစ္ျဖင့္ ပိုင္ရွင္ကိုယ္တိုင္ တိုက္ရုိက္ေရာင္းေပးပါသည္ ပံုစံ(၇) ပံုစံ(၁၀၅)က်ၿပီး အရွဳပ္ရွင္းမရွိပါ 💲💲ေစ်းႏႈန္း - ေပ(20×60) တစ္ကြက္...
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

ေျမကြက္ေရာငး္မည္

 ထန္းတပင္ |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 15 သိန္း (က်ပ္) |  ေျမကြက္ ၊ ၿခံကြက္
တန္ဖိုးနည္းေျမကြက္မ်ားအရစ္က်စနစ္ျဖင့္ ပိုင္ရွင္ကိုယ္တိုင္ တိုက္ရုိက္ေရာင္းေပးပါသည္ ပံုစံ(၇) ပံုစံ(၁၀၅)က်ၿပီး အရွဳပ္ရွင္းမရွိပါ 💲💲ေစ်းႏႈန္း - ေပ(20×60) တစ္ကြက္...
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

တန္ဖိုးနည္းအိမ္ၿခံေၿမကြက္မ်ားေရာင္းမည္

 ထန္းတပင္ |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 27 သိန္း (က်ပ္) |  ေျမကြက္ ၊ ၿခံကြက္
တန္ဖိုးနည္းေျမကြက္မ်ား ပိုင္ရွင္ကိုယ္တိုင္ အရစ္က်ေရာင္းမည္ ။ ပံုစံ(၁၀၅)က်ၿပီး ေပ( ၃၀ )လမ္းမေပၚ ေပ ၂၀ ေပ ၆၀ တစ္ကြက္လ်ွင္ 25 သိန္း ေဒါင့္ကြက္ 27 သိန္းက်ပ္ ေပ(၂၅ )ေပလမ္းမေပၚ -...
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

ထန္းတပင္ၿမဳိ႕နယ္

ထန္းတပင္ၿမဳိ႕နယ္သည္ ရန္ကုန္ၿမဳိ႕၏ အေနာက္ဘက္တြင္တည္ရွိၿပီးေက်းရြာအုပ္စု ၅၉ အုပ္စုႏွင့္ ရြာေပါင္း ၂၃၀ တုိ႔ျဖင့္ဖြဲ႔စည္းထားသည္ ။ လႈိင္ျမစ္ ႏွင့္ ပန္းလႈိင္ျမစ္တုိ႔ျဖင့္ ထိစပ္ေေနသာထန္းတပင္ၿမဳိ႕နယ္သည္ အေနာက္ေျမာက္ဖက္တြင္ ဧရာဝတီတုိင္းေဒသႀကီး ၊ ဇလြန္ၿမဳိ႕နယ္ ၊ အေရွ႕ေျမာက္ႏွင့္အေရွ႕ဖက္တုိ႔တြင္ တုိက္ႀကီးၿမဳိ႕နယ္ ၊ အေရွ႕ဖက္တြင္ ေမွာ္ဘီၿမဳိ႕နယ္ႏွင့္ ေရႊျပည္သာၿမဳိ႕နယ္ ၊ အေရွ႕ေတာင္ဖက္တြင္ လႈိင္သာယာၿမဳိ႕နယ္ ၊ အေနာက္ေတာင္ဖက္တြင္ တြံ႔ေတးၿမဳိ႕နယ္ ၊ အေနာက္ဖက္တြင္ ဧရာဝတီတုိင္းေဒသႀကီးေညာင္တုန္းၿမဳိ႕နယ္ႏွင့္ ဓႏုျဖဴၿမဳိ႕နယ္တုိ႔ျဖင့္ ဝန္းရံတည္ရွိလ်က္ရွိသည္ ။ ထန္းတပင္ၿမဳိ႕နယ္တြင္ စက္မႈဇုန္အတြက္ အဓိကလုိအပ္သည့္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားကုိ ျဖန္႔ေဝေပးသည့္ ၂၇၀ မီဂၢါဝပ္အားထုတ္လုပ္ႏုိင္ သည့္ ပါဝါစြမ္းအင္ရုံႀကီးလည္းတည္ရွိသည္ ။ အခ်ဳပ္အားျဖင့္ဆုိေသာ္ ထန္းတပင္ၿမဳိ႕နယ္သည္ ဧရာဝတီတုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ရန္ကုန္ၿမဳိ႕အတြင္းအဓိကကုန္သြယ္မႈအခန္းက႑တြင္ အေရးပါသည့္ ၿမဳိ႕နယ္တစ္ခု ျဖစ္သည္ ။