အိမ္ၿခံေျမ ေရာင္းရန္ ထန္းတပင္ၿမိဳ႕နယ္

အေနာက္ပိုင္းတကၠသိုလ္အနီးရွိ ေျမကြက္က်ယ္ေရာင္းရန္ရွိပါသည္။

 ထန္းတပင္ |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 3,000 သိန္း (က်ပ္) |  ေျမကြက္ ၊ ၿခံကြက္
ေျမအက်ယ္-၂ဧက ,(လယ ၃၀/က)က်ျပီး။ ျခံစည္းရိုးခတ္ျပီး အရွဳပ္အရွင္းအားလံုးကင္းသည္။အေနာက္ပိုင္းတကၠသိုလ္အနီးတြင္တည္ရွိပါသည္။ လိုွင္သာယာ,ေရြွျပည္သာ,ထန္းတပင္ျမိဳ့မ်ားနွင့္...
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

ရန္ကုန္အေနာက္ပိုင္းတကၠသိုလ္လမ္းမျကီးကပ္ရပ္ရွိေျမကြက္ေရာင္းရန္ရွိပါသည္။

 ထန္းတပင္ |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 500 သိန္း (က်ပ္) |  ေျမကြက္ ၊ ၿခံကြက္
(40'×60') ဥယ်ာဥ္ျခံေျမက်ျပီးေျမကြက္။ ဝါဝါကုမၸဏီနွင့္မ်က္နွာခ်င္းဆိုင္ျဖစ္ျပီး လမ္းမတန္းေမးတင္ျဖစ္ေသာေျကာင့္ *အေဆာင္ေဆာက္လုပ္လိုသူမ်ား *ဆိုင္ဖြင့္လိုသူမ်ားအတြက္...
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

အေရာင္းတင္ခြင့္ျပဳ ပါရန္ခြင့္ေတာင္းအပ္ပါသွ္🏠🏠 🏡🏡🏡🏡🏡တန္ဖိုးနည္းေျမကြက္မ်ား ပိုင္ရွင္ကိုယ္တိုင္ အရစ္က်ေရာင္းမည္။ ပံုစံ(၁၀၅)က်ၿပီး 💲💲ေစ်...

 ထန္းတပင္ |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 15 သိန္း (က်ပ္) |  ေျမကြက္ ၊ ၿခံကြက္
အေရာင္းတင္ခြင့္ျပဳ ပါရန္ခြင့္ေတာင္းအပ္ပါသွ္🏠🏠 🏡🏡🏡🏡🏡တန္ဖိုးနည္းေျမကြက္မ်ား ပိုင္ရွင္ကိုယ္တိုင္ အရစ္က်ေရာင္းမည္။ ပံုစံ(၁၀၅)က်ၿပီး 💲💲ေစ်းႏႈန္း - ေပ(20×60) တစ္ကြက္လ်င္ =(15)သ္ိန္း(20) ...
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

ထန္းတပင္ျမိဳ႕နယ္တြင္ စက္မႈေျမေရာင္းရန္ရွိသည္။

 ထန္းတပင္ |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 1,300 သိန္း (က်ပ္) |  ေျမကြက္ ၊ ၿခံကြက္
ရန္ကုန္ပုသိမ္လမ္းမအနီး၊ေနရာေကာင္း ေျမ(0.84)ဧက၊ (10)ကြက္တြဲ၊ လန(39)က ်ျပီး၊ ေရာင္း (1)ကြက္ 1300 သိန္း
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

ဘိုးဘြားပိုင္ (၁၀၅R3/4) အမည္ေပါက္က်ထားျပီး အိမ္ယာေျမ

 ထန္းတပင္ |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 15 သိန္း (က်ပ္) |  ေျမကြက္ ၊ ၿခံကြက္
က်ြန္ေတာ္ ၏ ဘိုးဘြားပိုင္ျဖစ္ေသာ အိမ္ယာေျမ ပုံစံ( ၁၀၅R3/4 )အမည္ေပါက္က် ေျမကြက္မ်ားအား အရႈပ္ရွင္းမရွိအာမခံ တာဝန္ယူ၍ ကိုယ္ပိုင္ျခံံဝန္း ေလးႏွင့္ ေနထိုင္လိုပါက ဆက္သြယ္လိုက္ပါ။ ...
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

 ထန္းတပင္ |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 15 သိန္း (က်ပ္) |  ေျမကြက္ ၊ ၿခံကြက္
🏠🏠 🏡🏡🏡🏡🏡တန္ဖိုးနည္းေျမကြက္မ်ား ပိုင္ရွင္ကိုယ္တိုင္ အရစ္က်ေရာင္းမည္။ ပံုစံ(၁၀၅)က်ၿပီး 💲💲ေစ်းႏႈန္း - ေပ(20×60) တစ္ကြက္လ်င္ =(15)သ္ိန္း(20) ေဒါင့္ကြက္ မ်ားဦးရာစနစ္ ...
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

အရစ္က် ေပးေခ်မႈ႔ျဖင့္ဘိုးဘြားပိုင္အိမ္ယာေျမကြက္မ်ားဝယ္ယူနိုင္ပါသည္

 ထန္းတပင္ |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 15 သိန္း (က်ပ္) |  ေျမကြက္ ၊ ၿခံကြက္
ရန္ကုန္တိုင္း * ထန္းတပင္ျမိဳ႕နယ္ အတြင္းရွိ ဘိုးဘြားအစဥ္ဆက္ပိုင္ျဖစ္ေသာ တန္ဘိုးနည္း ကိုယ္ပိုင္ အိမ္ယာေျမကြက္မ်ား လပ္ရွိေနအိမ္မ်ား ေဆာက္လုပ္ ေနထိုင္လ်ွက္ရွိျပီး...
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

အရစ္က်စနစ္ျဖင့္ေျမကြက္မ်ားေရာင္းမည္။

 ထန္းတပင္ |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 18 သိန္း (က်ပ္) |  ေျမကြက္ ၊ ၿခံကြက္
ေက်းဇူးျပဳျပီးေျမကြက္အေရာင္းတင္ခြင့္ျပဳပါခင္ဗ်ာ 🏠🏠 တန္ဖိုးနည္းေျမကြက္မ်ား ပိုင္ရွင္ကိုယ္တိုင္ ေရာင္းမည္။ ပံုစံ (၇ ) ပံုစံ(၁၀၅)က်ၿပီး 💲💲ေစ်းႏႈန္း - ေပ(20×60) တစ္ကြက္လ်ွင္ ၁၈ သိန္း / ၂၀...
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

ရန္ကုန္အေနာက္ပိုင္းတကၠသိုလ္လမ္းမျကီးကပ္ရပ္ရွိေျမကြက္ေရာင္းရန္ရွိပါသည္။

 ထန္းတပင္ |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 500 သိန္း (က်ပ္) |  ေျမကြက္ ၊ ၿခံကြက္
(40'×60') ဥယ်ာဥ္ျခံေျမက်ျပီးေျမကြက္။ ဝါဝါကုမၸဏီနွင့္မ်က္နွာခ်င္းဆိုင္ျဖစ္ျပီး လမ္းမတန္းေမးတင္ျဖစ္ေသာေျကာင့္ *အေဆာင္ေဆာက္လုပ္လိုသူမ်ား *ဆိုင္ဖြင့္လိုသူမ်ားအတြက္...
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

အေနာက္ပိုင္းတကၠသိုလ္အနီးရွိ ေျမကြက္က်ယ္ေရာင္းရန္ရွိပါသည္။

 ထန္းတပင္ |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 3,000 သိန္း (က်ပ္) |  ေျမကြက္ ၊ ၿခံကြက္
ေျမအက်ယ္-၂ဧက ,(လယ ၃၀/က)က်ျပီး။ ျခံစည္းရိုးခတ္ျပီး အရွဳပ္အရွင္းအားလံုးကင္းသည္။အေနာက္ပိုင္းတကၠသိုလ္အနီးတြင္တည္ရွိပါသည္။ လိုွင္သာယာ,ေရြွျပည္သာ,ထန္းတပင္ျမိဳ့မ်ားနွင့္...
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

ေျမကြက္ေရာင္းမည္။

 ထန္းတပင္ |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 15 သိန္း (က်ပ္) |  ေျမကြက္ ၊ ၿခံကြက္
တန္ဖိုးနည္းေျမကြက္မ်ား ပိုင္ရွင္ကိုယ္တိုင္ အရစ္က်ေရာင္းမည္။ ပံုစံ(၁၀၅)က်ၿပီး 💲💲ေစ်းႏႈန္း - ေပ(20×60) တစ္ကြက္လ်င္ =(15)သ္ိန္း(20) ေဒါင့္ကြက္ မ်ားဦးရာစနစ္ ...
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

တန္ဖိုးနဲးေျမကြက္ေရာငး္မည္

 ထန္းတပင္ |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 15 သိန္း (က်ပ္) |  ေျမကြက္ ၊ ၿခံကြက္
ရန္ကုန္တိုင္း * ထန္းတပင္ျမိဳ႕နယ္ အတြင္းရွိ ဘိုးဘြားအစဥ္ဆက္ပိုင္ျဖစ္ေသာ တန္ဘိုးနည္း ကိုယ္ပိုင္ အိမ္ယာေျမကြက္မ်ား ပိုင္ရွင္တိုက္ရိုက္ အရႈပ္ရွင္းမရွိ တာဝန္ယူ အာမခံ၍ ...
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

ထန္းတပင္ၿမဳိ႕နယ္

ထန္းတပင္ၿမဳိ႕နယ္သည္ ရန္ကုန္ၿမဳိ႕၏ အေနာက္ဘက္တြင္တည္ရွိၿပီးေက်းရြာအုပ္စု ၅၉ အုပ္စုႏွင့္ ရြာေပါင္း ၂၃၀ တုိ႔ျဖင့္ဖြဲ႔စည္းထားသည္ ။ လႈိင္ျမစ္ ႏွင့္ ပန္းလႈိင္ျမစ္တုိ႔ျဖင့္ ထိစပ္ေေနသာထန္းတပင္ၿမဳိ႕နယ္သည္ အေနာက္ေျမာက္ဖက္တြင္ ဧရာဝတီတုိင္းေဒသႀကီး ၊ ဇလြန္ၿမဳိ႕နယ္ ၊ အေရွ႕ေျမာက္ႏွင့္အေရွ႕ဖက္တုိ႔တြင္ တုိက္ႀကီးၿမဳိ႕နယ္ ၊ အေရွ႕ဖက္တြင္ ေမွာ္ဘီၿမဳိ႕နယ္ႏွင့္ ေရႊျပည္သာၿမဳိ႕နယ္ ၊ အေရွ႕ေတာင္ဖက္တြင္ လႈိင္သာယာၿမဳိ႕နယ္ ၊ အေနာက္ေတာင္ဖက္တြင္ တြံ႔ေတးၿမဳိ႕နယ္ ၊ အေနာက္ဖက္တြင္ ဧရာဝတီတုိင္းေဒသႀကီးေညာင္တုန္းၿမဳိ႕နယ္ႏွင့္ ဓႏုျဖဴၿမဳိ႕နယ္တုိ႔ျဖင့္ ဝန္းရံတည္ရွိလ်က္ရွိသည္ ။ ထန္းတပင္ၿမဳိ႕နယ္တြင္ စက္မႈဇုန္အတြက္ အဓိကလုိအပ္သည့္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားကုိ ျဖန္႔ေဝေပးသည့္ ၂၇၀ မီဂၢါဝပ္အားထုတ္လုပ္ႏုိင္ သည့္ ပါဝါစြမ္းအင္ရုံႀကီးလည္းတည္ရွိသည္ ။ အခ်ဳပ္အားျဖင့္ဆုိေသာ္ ထန္းတပင္ၿမဳိ႕နယ္သည္ ဧရာဝတီတုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ရန္ကုန္ၿမဳိ႕အတြင္းအဓိကကုန္သြယ္မႈအခန္းက႑တြင္ အေရးပါသည့္ ၿမဳိ႕နယ္တစ္ခု ျဖစ္သည္ ။