အိမ္ၿခံေျမ ေရာင္းရန္ ဒလၿမိဳ႕နယ္

ရန္ကုန္ေတာင္ပိုင္းခရိုင္ဒလျမိဳ႕နယ္တြင္ ေစ်းႏႈန္းသင့္တင့္ျပီး ေနရာေကာင္း လံုးခ်င္း ေရာင္းမည္။...

 ဒလ |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 780 သိန္း (က်ပ္) |  လံုးခ်င္းအိမ္
(30'x50') ဂရန္ေျမေပၚတြင္ (20'x40') ႏွစ္ထပ္အိမ္ လံုးခ်င္း မင္းတန္းလမ္း၊ ျမိဳ႕မ(၃)ရပ္ကြက္။ မီတာ၊ စည္ပင္ေရလိုင္း၊ ကိုယ္ပိုင္ေရတြင္း၊ အသင့္ေနထိုင္ရုံ အိမ္ေလးျဖစ္ပါသည္။အသစ္ေဆာက္လုပ္မည့္...
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

ရန္ကုန္ေတာင္ပိုင္းခရိုင္ဒလျမိဳ႕နယ္တြင္ ေစ်းႏႈန္းသင့္တင့္ျပီး ေနရာေကာင္း လံုးခ်င္း ေရာင္းမည္။...

 ဒလ |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 780 သိန္း (က်ပ္) |  လံုးခ်င္းအိမ္
(30'x50') ဂရန္ေျမေပၚတြင္ (20'x40') ႏွစ္ထပ္အိမ္ လံုးခ်င္း မင္းတန္းလမ္း၊ ျမိဳ႕မ(၃)ရပ္ကြက္။ မီတာ၊ စည္ပင္ေရလိုင္း၊ ကိုယ္ပိုင္ေရတြင္း၊ အသင့္ေနထိုင္ရုံ အိမ္ေလးျဖစ္ပါသည္။အသစ္ေဆာက္လုပ္မည့္...
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

ဒလၿမီဳ႕နယ္တြင္ လုံခ်င္းအိမ္ေရာင္းရန္ရွိသည္

 ဒလ |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 900 သိန္း (က်ပ္) |  လံုးခ်င္းအိမ္
ဒလၿမိဳ႕နယ္၊ စက္ေျမရပ္ကြက္၊ မင္းရဲေက်ာ္စြာလမ္းသြယ္၂ 25' x 60၊ လုံခ်င္းအိမ္၊ အိပ္ခန္း ၂ ခန္း၊ ေရ၊ မီး၊ အသင့္ေနႏုိင္သည္။
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

ဒလၿမိဳ႕နယ္အတြင္း ေနရာအလြန္ေကာင္းသည့္ ေျမ ၀.၃၄ ဧကေရာင္းရန္ရွိသည္

 ဒလ |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 350 သိန္း (က်ပ္) |  ေျမကြက္ ၊ ၿခံကြက္
ရန္ကုန္-ဒလ တံသားသစ္ေဆာက္မည့္ေနရာမွ ၁၀မိနစ္ ခန္႕သာကြာေ၀း၊ Thilawa SEZ မ်က္ႏွာခ်င္းဆုိင္ေနရာႏွင့္ ၁၅မိနစ္ခန္႕သာ ကြာေ၀း၊ လမ္းေကာင္း၊ လမ္းေမးတင္ေျမကြက္ျဖစ္ပါသည္၊ ေစ်းညိႏိႈင္းႏုိင္ပါသည္။
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

ဒလၿမိဳ႕နယ္အတြင္း ေနရာအလြန္ေကာင္းသည့္ ေျမ ၀.၃၄ ဧကေရာင္းရန္ရွိသည္

 ဒလ |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 350 သိန္း (က်ပ္) |  ေျမကြက္ ၊ ၿခံကြက္
ရန္ကုန္-ဒလ တံသားသစ္ေဆာက္မည့္ေနရာမွ ၁၀မိနစ္ ခန္႕သာကြာေ၀း၊ Thilawa SEZ မ်က္ႏွာခ်င္းဆုိင္ေနရာႏွင့္ ၁၅မိနစ္ခန္႕သာ ကြာေ၀း၊ လမ္းေကာင္း၊ လမ္းေမးတင္ေျမကြက္ျဖစ္ပါသည္၊ ေစ်းညိႏိႈင္းႏုိင္ပါသည္။
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

ဒလတံတားစီမံကိန္းနွင့္နီးေသာပါမစ္ေျမကြက္ေရာင္းရန္ရွိသည္

 ဒလ |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 600 သိန္း (က်ပ္) |  ေျမကြက္ ၊ ၿခံကြက္
ဒလျမိဳ႕။ ရာဇသျကၤန္ရပ္ကြက္။ ဗိုလ္ဥတၱမလမ္းမျကီး ရွိ ေျမကြက္အမွတ္( ၅/၃၈၅ ခ )။ေပ ၂၀×၆၀ ပါမစ္ေျမ။စာရြက္စာတမ္း အျပည့္အစံု။အရႈပ္အရႈင္းကင္း။ပိုင္ရွင္ကိုယ္တိုင္ တိုက္ရိုက္ သိန္း ၆၀၀...
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

ဒလ ေပ ၁၀၀ ပတ္လည္ ဂရမ္ေျမ အမည္ေပါက္ေရာင္းမည္

 ဒလ |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 2,500 သိန္း (က်ပ္) |  ေျမကြက္ ၊ ၿခံကြက္
ေျမကြက္ ျခံခတ္ၿပီး ႏွစ္၆၀ ဂရမ္ေျမ အရႈပ္ရွင္းကင္း က်ဴးေက်ာ္မရွိ လမ္းမေပၚတင္ ေထာင့္ကြက္ ေရာင္းမည္ က်န္စစ္သားရပ္ကြက္ (အကြက္ နံပါတ္ ၁၄၈၀ ၁၄၈၃ ၁၄၈၄ ၁၄၈၇) ေလးကြက္တြဲ ေပ ၁၀၀ ပတ္လည္...
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

ႏွစ္၆၀ ဂရံေျမကြက္ က်န္စစ္သားရပ္ကြက္ တံတားစီမံကိန္ႏွင့္ အနီးဆံုး

 ဒလ |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 1,200 သိန္း (က်ပ္) |  ေျမကြက္ ၊ ၿခံကြက္
ေပ ၅၀ ပတ္လည္ အကြက္ ၁၄၈၀ ၁၄၈၃(1480 1483) က်န္စစ္သားရပ္ကြက္ လမ္းမေပၚတင္ ေထာင့္ကြက္ အရႈပ္ရွင္းကင္း ျခံခတ္ၿပီး က်ဴးေက်ာ္ကင္း ဂရံေျမ အမည္ေပါက္ အျမန္ေရာင္းလိုပါသည္။
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

အိမ္ႏွင့္ၿခံေရာင္းရန္ရွိသည္ 25' x 50'

 ဒလ |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 900 သိန္း (က်ပ္) |  လံုးခ်င္းအိမ္
25' x 50' ၊ လုံးခ်င္းအိမ္ေရာင္းရန္ရွိသည္၊ အိပ္ခန္း ၂ခန္း၊ ေရ၊ မီး ပါ၊ မင္းရဲေက်ာ္စြာလမ္းသြယ္၊ စက္ေျမရပ္ကြက္၊ ဒလၿမိဳ႕နယ္
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

ဒလၿမိဳ႕နယ္တြင္အိမ္ႏွင့္ျခံေရာင္းရန္ရွိသည္။

 ဒလ |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 1,000 သိန္း (က်ပ္) |  ေျမကြက္ ၊ ၿခံကြက္
Code-001096 ဦးေအာင္ေဇယ်လမ္း ၁ထပ္ပ်ဥ္ေထာင္အိမ္ပါ အက်ယ္(20' x 60') ေျမပိုပါ ေထာင့္ကြက္ ေရာင္းရန္ရွိပါသည္။ ညွိႏႈိင္းေဈးျဖင့္အျမန္ေရာင္းပါမည္။
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

တိုက္ခန္းေရာင္းမည္

 ဒလ |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 1,000 သိန္း (က်ပ္) |  တိုက္ခန္း
ဝယ္ခ်င္ဝယ္ မဝယ္ခ်င္ေန
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

ဒလၿမဳိ႕နယ္

ဒလၿမဳိ႕နယ္သည္ ရန္ကုန္ၿမဳိ႕၏ တစ္ဖက္ကမ္းတြင္တည္ရွိၿပီးသေဘၤာျဖင့္ ၁၀ မိနစ္ခန္႔သြားလ်င္ ေရာက္ရွိႏုိင္ေသာ ၿမဳိ႕နယ္ျဖစ္သည္ ။ ေရွးသမုိင္းေၾကာင္းအရ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ေတာင္ဖက္စြန္းခံတပ္ ျဖစ္ခဲ့သည့္ ေနရာျဖစ္သည္ ။ ယခင္ကေက်းရြာအျဖစ္သာရွိခဲ့ေသာဒလၿမဳိ႕နယ္သည္ ၁၉၇၄ ခုႏွစ္ကရန္ကုန္ၿမဳိ႕ေတာ္စည္ပင္ သာယာေရးနယ္နိမိတ္ေကာ္မတီအတြင္းထည့္တြင္းခဲ့တာေၾကာင့္ ၿမဳိ႕နယ္အျဖစ္သုိ႔ ေရာက္ရွိခဲ့သည္ ။ ဒလၿမဳိ႕နယ္၏ အေနာက္ဘက္တြင္ တြံ႔ေတးတူးေျမာင္းႏွင့္ ေျမာက္ဘက္တြင္ ရန္ကုန္ျမစ္တုိ႔ ဆက္သြယ္စီးဆင္းသည္ ။ ဒလၿမဳိ႕နယ္သည္ ၂၈.၃ ကီလုိမီတာက်ယ္ဝန္းၿပီးရပ္ကြက္ေပါင္း ၂၃ ရပ္ကြက္ ၊ ေက်းရြာအုပ္စုေပါင္း ၂၃ အုပ္စုႏွင့္ ရြာေပါင္း ၄၅ ရြာတုိ႔ျဖင့္ဖြဲ႔စည္းထားသည္ ။ ထုိၿမဳိ႕နယ္မွတဆင့္ တြံ႔ေတး ၊ ေကာ့မွဴး ၊ ကြမ္းၿခံကုန္း ၊ ေဒးဒရဲ႕ ၊ ဖ်ာပုံ ႏွင့္ က်ဳိတ္လတ္ၿမဳိ႕မ်ားသုိ႔ ဒလမွ တဆင့္ အဓိကခ်ိတ္ဆက္သြားလာႏုိင္သည္ ။ အခ်ဳပ္အားျဖင့္ဆုိေသာ္ ဒလၿမဳိ႕နယ္သည္ ရန္ကုန္ၿမဳိ႕၏ တစ္ဖက္ကမ္းတြင္ ရွိေသာ ၿမဳိ႕နယ္တစ္ခုျဖစ္ေသာ္လည္းသေဘာၤျဖင့္အလြယ္တကူသြားလာႏုိင္ၿပီးေျမကြက္လြတ္မ်ားစြာက်န္ရွိေနေသးရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးအတြင္းရွိ ၿမဳိ႕နယ္တစ္ခုျဖစ္ေပသည္ ။