အိမ္ၿခံေျမ ေရာင္းရန္ ဒလၿမိဳ႕နယ္

ရန္ကုန္ေတာင္ပိုင္းခရိုင္ဒလျမိဳ႕နယ္တြင္ ေစ်းႏႈန္းသင့္တင့္ျပီး ေနရာေကာင္း လံုးခ်င္း ေရာင္းမည္။...

 ဒလ |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 780 သိန္း (က်ပ္) |  လံုးခ်င္းအိမ္
(30'x50') ဂရန္ေျမေပၚတြင္ (20'x40') ႏွစ္ထပ္အိမ္ လံုးခ်င္း မင္းတန္းလမ္း၊ ျမိဳ႕မ(၃)ရပ္ကြက္။ မီတာ၊ စည္ပင္ေရလိုင္း၊ ကိုယ္ပိုင္ေရတြင္း၊ အသင့္ေနထိုင္ရုံ အိမ္ေလးျဖစ္ပါသည္။အသစ္ေဆာက္လုပ္မည့္...
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

ဒလျမိဳ႕၊တပင္ေရႊထီးရပ္ကြက္၊တပင္ေရႊထီး(၉)လမ္း တြင္ ေျမကြက္(အေဆာက္အဦး)ပါေရာင္းရန္ရွိသည္။

 ဒလ |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 400 သိန္း (က်ပ္) |  ေျမကြက္ ၊ ၿခံကြက္
တည္ေနရာ = တပင္ေရႊထီးရပ္ကြက္၊တပင္ေရႊထီး(၉)လမ္း၊ဒလျမိဳ႕။ အက်ယ္အ၀န္း = (20'×60') Land Type = ပါမစ္ေျမ ေရာင္းေစ်း = သိန္း 400 မွတ္ခ်က္ - ဒလျမိဳ႕သည္ ေနာက္ပိုင္းတြင္တံတားထိုးေတာ့မည္ျဖစ္ပါေသာေၾကာင့္...
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

ဒလျမိဳ႕အစြန္ေပ်ာ္ဘြယ္ေလးေက်းရြာ ေရမီးအဆင္ေျပသည္။30'ေပ 75' ေပ ေျပစာrx

 ဒလ |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 210 သိန္း (က်ပ္) |  ေျမကြက္ ၊ ၿခံကြက္
ဒလျမိဳ႕အစြန္ေပ်ာ္ဘြယ္ေလးေက်းရြာ ေရမီးအဆင္ေျပသည္။30'ေပ 75' ေပ ေျပစာ
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

ရန္ကုန္ေတာင္ပိုင္းခရိုင္ဒလျမိဳ႕နယ္တြင္ ေစ်းႏႈန္းသင့္တင့္ျပီး ေနရာေကာင္း လံုးခ်င္း ေရာင္းမည္။...

 ဒလ |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 780 သိန္း (က်ပ္) |  လံုးခ်င္းအိမ္
(30'x50') ဂရန္ေျမေပၚတြင္ (20'x40') ႏွစ္ထပ္အိမ္ လံုးခ်င္း မင္းတန္းလမ္း၊ ျမိဳ႕မ(၃)ရပ္ကြက္။ မီတာ၊ စည္ပင္ေရလိုင္း၊ ကိုယ္ပိုင္ေရတြင္း၊ အသင့္ေနထိုင္ရုံ အိမ္ေလးျဖစ္ပါသည္။အသစ္ေဆာက္လုပ္မည့္...
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

ဒလၿမီဳ႕နယ္တြင္ လုံခ်င္းအိမ္ေရာင္းရန္ရွိသည္

 ဒလ |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 900 သိန္း (က်ပ္) |  လံုးခ်င္းအိမ္
ဒလၿမိဳ႕နယ္၊ စက္ေျမရပ္ကြက္၊ မင္းရဲေက်ာ္စြာလမ္းသြယ္၂ 25' x 60၊ လုံခ်င္းအိမ္၊ အိပ္ခန္း ၂ ခန္း၊ ေရ၊ မီး၊ အသင့္ေနႏုိင္သည္။
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

ဒလၿမိဳ႕နယ္အတြင္း ေနရာအလြန္ေကာင္းသည့္ ေျမ ၀.၃၄ ဧကေရာင္းရန္ရွိသည္

 ဒလ |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 350 သိန္း (က်ပ္) |  ေျမကြက္ ၊ ၿခံကြက္
ရန္ကုန္-ဒလ တံသားသစ္ေဆာက္မည့္ေနရာမွ ၁၀မိနစ္ ခန္႕သာကြာေ၀း၊ Thilawa SEZ မ်က္ႏွာခ်င္းဆုိင္ေနရာႏွင့္ ၁၅မိနစ္ခန္႕သာ ကြာေ၀း၊ လမ္းေကာင္း၊ လမ္းေမးတင္ေျမကြက္ျဖစ္ပါသည္၊ ေစ်းညိႏိႈင္းႏုိင္ပါသည္။
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

ဒလၿမိဳ႕လယ္ေျမ ပိုင္႐ွင္ကိုယ္တိုင္ ေရာင္းမည္။

 ဒလ |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 1,350 သိန္း (က်ပ္) |  ေျမကြက္ ၊ ၿခံကြက္
ဒလၿမိဳ႕နယ္ ရဲေခ်ာင္းဝေက်းရြာ အ.မ.က ေက်ာင္းအနီး (ဒလ - ဓႏုတ္)လမ္းမႀကီးေမးတင္ ကိုရီးယား ျမန္မာခ်စ္ၾကည္ေရး တံတားအလြန္ အကြက္အမွတ္ ၁၉၆ / ခ ကြင္းအမည္ ငါးတံတရာကြင္း ဦးပိုင္အမွတ္ ၁၄ /...
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

ဒလ ဓႏုတ္လမ္းမႀကီးေမးတင္ လယ္ေျမ ပိုင္႐ွင္ကိုယ္တိုင္ အျမန္ေရာင္းမည္။

 ဒလ |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 1,500 သိန္း (က်ပ္) |  ေျမကြက္ ၊ ၿခံကြက္
ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ဒလၿမိဳ႕နယ္ ဒလ ဓႏုတ္ လမ္းမႀကီးေမးတင္ ရဲေခ်ာင္းဝေက်းရြာ အ.မ.က ေက်ာင္းအနီး ကိုရီးယား ျမန္မာခ်စ္ၾကည္ေရး တံတားစီမံကိန္း(အလြန္) အကြက္အမွတ္ ၁၉၆ / ခ ကြင္းအမွတ္ ...
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

ဒလ တြံ႕ေတး ကားလမ္းေဘး ဒလျမိဳ႕ တာျကီးရပ္ကြက္ အမွတ္(185) 40×60 ပါမစ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။

 ဒလ |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 3,000 သိန္း (က်ပ္) |  ေျမကြက္ ၊ ၿခံကြက္
ဒလ တြံ႕ေတး ကားလမ္းမျကီးေဘး ဒလျမိဳ႕ တာျကီးရပ္ကြက္ အမွတ္(185) 40×60 ပါမစ္ ေျမကြက္ ေရာင္းရန္ရွိသည္
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

ဒလ-တြံေတးလမး္မရိွ ေျမကြက္ေရာင္းရန္ရိွပါသည္။

 ဒလ |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 1,500 သိန္း (က်ပ္) |  ေျမကြက္ ၊ ၿခံကြက္
ဒလ-တြံေတး လမ္းမ၊ ၀ိုင္း Restaurant အနီး၊ေျမ၊(0.5ဧက)ပံုစံ 105
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

Dala city/ selling house

 ဒလ |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 900 သိန္း (က်ပ္) |  လံုးခ်င္းအိမ္
ဒလျမိဳ႕နယ္ ကမာကဆစ္ရပ္ကြက္ ယုဇနလမ္း (20'x60')ေပက်ယ္ေသာ ပါမစ္ႏွင့္ပ်ဥ္သြပ္ေရမီးပါေသာ။ ေနာက္ကာလမၾကာမီအခ်ိန္တြင္ ရန္ကုန္-ဒလ တံတားအား ေဆာက္လုပ္ေတာ့မည္ ာျဖစ္ေသာေၾကာင့္...
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

ဒလၿမဳိ႕နယ္

ဒလၿမဳိ႕နယ္သည္ ရန္ကုန္ၿမဳိ႕၏ တစ္ဖက္ကမ္းတြင္တည္ရွိၿပီးသေဘၤာျဖင့္ ၁၀ မိနစ္ခန္႔သြားလ်င္ ေရာက္ရွိႏုိင္ေသာ ၿမဳိ႕နယ္ျဖစ္သည္ ။ ေရွးသမုိင္းေၾကာင္းအရ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ေတာင္ဖက္စြန္းခံတပ္ ျဖစ္ခဲ့သည့္ ေနရာျဖစ္သည္ ။ ယခင္ကေက်းရြာအျဖစ္သာရွိခဲ့ေသာဒလၿမဳိ႕နယ္သည္ ၁၉၇၄ ခုႏွစ္ကရန္ကုန္ၿမဳိ႕ေတာ္စည္ပင္ သာယာေရးနယ္နိမိတ္ေကာ္မတီအတြင္းထည့္တြင္းခဲ့တာေၾကာင့္ ၿမဳိ႕နယ္အျဖစ္သုိ႔ ေရာက္ရွိခဲ့သည္ ။ ဒလၿမဳိ႕နယ္၏ အေနာက္ဘက္တြင္ တြံ႔ေတးတူးေျမာင္းႏွင့္ ေျမာက္ဘက္တြင္ ရန္ကုန္ျမစ္တုိ႔ ဆက္သြယ္စီးဆင္းသည္ ။ ဒလၿမဳိ႕နယ္သည္ ၂၈.၃ ကီလုိမီတာက်ယ္ဝန္းၿပီးရပ္ကြက္ေပါင္း ၂၃ ရပ္ကြက္ ၊ ေက်းရြာအုပ္စုေပါင္း ၂၃ အုပ္စုႏွင့္ ရြာေပါင္း ၄၅ ရြာတုိ႔ျဖင့္ဖြဲ႔စည္းထားသည္ ။ ထုိၿမဳိ႕နယ္မွတဆင့္ တြံ႔ေတး ၊ ေကာ့မွဴး ၊ ကြမ္းၿခံကုန္း ၊ ေဒးဒရဲ႕ ၊ ဖ်ာပုံ ႏွင့္ က်ဳိတ္လတ္ၿမဳိ႕မ်ားသုိ႔ ဒလမွ တဆင့္ အဓိကခ်ိတ္ဆက္သြားလာႏုိင္သည္ ။ အခ်ဳပ္အားျဖင့္ဆုိေသာ္ ဒလၿမဳိ႕နယ္သည္ ရန္ကုန္ၿမဳိ႕၏ တစ္ဖက္ကမ္းတြင္ ရွိေသာ ၿမဳိ႕နယ္တစ္ခုျဖစ္ေသာ္လည္းသေဘာၤျဖင့္အလြယ္တကူသြားလာႏုိင္ၿပီးေျမကြက္လြတ္မ်ားစြာက်န္ရွိေနေသးရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးအတြင္းရွိ ၿမဳိ႕နယ္တစ္ခုျဖစ္ေပသည္ ။