ကြန္ဒို ေရာင္းရန္ ဒဂံုၿမိဳ႕နယ္

Hill Top Condo ဒဂံုျမိဳ႕နယ္ တြင္ ၂၅၀၀ စတုရန္းေပက်ယ္၀န္းေသာ ကြန္ဒိုအခန္း ေရာင္းမည္။

 ဒဂံု |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 5,500 သိန္း (က်ပ္) |  ကြန္ဒို
Hill Top Condo ဒဂံုျမိဳ႕နယ္ အက်ယ္အ၀န္း (2500 sqft) က်ယ္၀န္းသည္။ မာစတာအိပ္ခနး္ (3) ခနး္၊ ရိုးရိုးအိပ္ခန္း (1) ခနး္၊ မီးဖိုခနး္၊ ေရခ်ိဳးခနး္၊ အိမ္သာ ပါ၀င္သည္။ ...
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

Hill Top Condo ဒဂံုျမိဳ႕နယ္ တြင္ ၂၅၀၀ စတုရန္းေပက်ယ္၀န္းေသာ ကြန္ဒိုအခန္း ေရာင္းမည္။

 ဒဂံု |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 5,500 သိန္း (က်ပ္) |  ကြန္ဒို
Hill Top Condo ဒဂံုျမိဳ႕နယ္ အက်ယ္အ၀န္း (2500 sqft) က်ယ္၀န္းသည္။ မာစတာအိပ္ခနး္ (3) ခနး္၊ ရိုးရိုးအိပ္ခန္း (1) ခနး္၊ မီးဖိုခနး္၊ ေရခ်ိဳးခနး္၊ အိမ္သာ ပါ၀င္သည္။ ...
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

ဒဂုံ၊ေယာမင္းႀကီးကြန္ဒုိတြင္ အဆင့္ျမင့္ျပင္ဆင္ၿပီးေသာ ကြန္ဒုိ(တုိက္ခန္း)ေရာင္းရန္ရွိပါသည္။...

 ဒဂံု |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 3,600 သိန္း (က်ပ္) |  ကြန္ဒို
ဒဂုံၿမိဳ႕နယ္၊ေယာမင္းႀကီးလမ္း ေယာမင္းႀကီးကြန္ဒုိတြင္ အဆင့္ျမင္ျ့ပင္ ဆင္ထားၿပီး၊အက်ယ္(2000sqft)အက်ယ္အ၀န္းရွိ၊ အခန္းအေနျဖင့္ မာစတာအိပ္ခန္း(2)ခန္း၊ ရုိးရုိးအိပ္ခန္း(1)ခန္းျဖင့္...
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

ဗိုလ္ရာညြန္႕လမ္း၊ဒဂံုျမိဳ႕နယ္ တြင္ ကြန္ဒိုအခန္းေရာင္းရန္႐ွိသည္။

 ဒဂံု |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 8,500 သိန္း (က်ပ္) |  ကြန္ဒို
Located Area = Boyar Nyunt Street,Dagon Township Room Space = (30'×60') Floor No. = ေျမညီ(ထပ္ခိုးအျပည့္ပါ) Room Type = Hall Type Selling Price = 8500Lakh(Negotiate)
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

ဗိုလ္ရာညြန္႕လမ္း၊ဒဂံုျမိဳ႕နယ္ တြင္ ကြန္ဒိုအခန္းေရာင္းရန္႐ွိသည္။

 ဒဂံု |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 2,200 သိန္း (က်ပ္) |  ကြန္ဒို
Located Area = Boyar Nyunt Street,Dagon Township Room Space = (30'×60') Floor No. = 6th Floor Room Type = (1)Master Bed Room,(1)Single Bed Room Selling Price = 2200Lakh(Negotiate)
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

ဒဂံုၿမိဳ႕နယ္ န၀ေဒးလမ္းရွိ Grand န၀ေဒး Condo တြင္ တုိက္ခန္းေရာင္းရန္ ရွိသည္။

 ဒဂံု |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 2,700 သိန္း (က်ပ္) |  ကြန္ဒို
ဒဂံုၿမိဳ႕နယ္ န၀ေဒးလမ္းရွိ Grand န၀ေဒး Condo တြင္ တုိက္ခန္းေရာင္းရန္ ရွိသည္။ အက်ယ္အ၀န္း - 2050sqft ဖြဲ႕စည္းပံု - Hall , RC ခင္း ေရာင္းေစ်း 2700သိန္း ျဖင့္ ေရာင္းခ်ပါမည္။ အဆင့္ျမင့္ျပင္ဆင္ထားၿပီး...
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

ဒဂံုၿမိဳ႕နယ္ န၀ေဒးလမ္းရွိ Grand န၀ေဒး Condo တြင္ တုိက္ခန္းေရာင္းရန္ ရွိသည္။

 ဒဂံု |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 2,700 သိန္း (က်ပ္) |  ကြန္ဒို
ဒဂံုၿမိဳ႕နယ္ န၀ေဒးလမ္းရွိ Grand န၀ေဒး Condo တြင္ တုိက္ခန္းေရာင္းရန္ ရွိသည္။ အက်ယ္အ၀န္း - 2050sqft ဖြဲ႕စည္းပံု - Hall , RC ခင္း ေရာင္းေစ်း 2700သိန္း ျဖင့္ ေရာင္းခ်ပါမည္။ အဆင့္ျမင့္ျပင္ဆင္ထားၿပီး...
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

ဒဂံုၿမိဳ႕နယ္ ပန္းဆုိးတန္းလမး္ သမၼတ Condoတြင္ တုိက္ခန္းေရာင္းရန္ ရွိသည္။

 ဒဂံု |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 2,600 သိန္း (က်ပ္) |  ကြန္ဒို
ဒဂံုၿမိဳ႕နယ္ ပန္းဆုိးတန္းလမး္ သမၼတ Condoတြင္ တုိက္ခန္းေရာင္းရန္ ရွိသည္။ အက်ယ္အ၀န္း - 1800sqft ဖြဲ႕စည္းပံု - Master Bed Room 1ခန္း၊ ရုိးရုိးအိပ္ခန္း 2ခန္း ျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားပါသည္။ ေရာင္းေစ်း 2600သိန္း...
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

ဒဂံုၿမိဳ႕နယ္ ေယာမင္းႀကီးလမ္း ေယာမင္းႀကီး Condoတြင္ တုိက္ခန္းေရာင္းရန္ ရွိသည္။

 ဒဂံု |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 4,500 သိန္း (က်ပ္) |  ကြန္ဒို
ဒဂံုၿမိဳ႕နယ္ ေယာမင္းႀကီးလမ္း ေယာမင္းႀကီး Condoတြင္ တုိက္ခန္းေရာင္းရန္ ရွိသည္။ အက်ယ္အ၀န္း - 1900sqft ဖြဲ႕စည္းပံု - Master Bed Room 2ခန္း၊ ရုိးရုိးအိပ္ခန္း 2ခန္း ျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားပါသည္။ ေရာင္းေစ်း...
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

ဒဂံုၿမိဳ႕နယ္ရွိ န၀ေဒး Condo တြင္ တုိက္ခန္းေရာင္းရန္ ရွိသည္။

 ဒဂံု |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 1,500 သိန္း (က်ပ္) |  ကြန္ဒို
ဒဂံုၿမိဳ႕နယ္ရွိ န၀ေဒး Condo တြင္ တုိက္ခန္းေရာင္းရန္ ရွိသည္။ အက်ယ္အ၀န္း - 1250sqft ဖြဲ႕စည္းပံု - Master Bed Room 1ခန္း၊ ရုိးရုိးအိပ္ခန္း 1ခန္း ျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားပါသည္။ ေရာင္းေစ်း 1500သိန္း ျဖင့္...
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

ဒဂံုၿမိဳ႕နယ္ နေဝေဒးလမ္းတြင္ ကြန္ဒိုအခန္းေရာင္းရန္ရွိသည္။

 ဒဂံု |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 1,600 သိန္း (က်ပ္) |  ကြန္ဒို
ဒဂံုၿမိဳ႕နယ္ နေဝေဒးလမ္းတြင္ ကြန္ဒိုအခန္းေရာင္းရန္ရွိသည္။ (1250sq/ft) Lift, 1MBR, 1BR, Parquet, Car Park
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

ဒဂုံၿမဳိ႕နယ္

ဒဂုံၿမဳိ႕နယ္သည္ ရန္ကုန္ၿမဳိ႕၏ အထင္ကရေပါင္းမ်ားစြာႏွင့္ ရာဇဝင္သမုိင္းေၾကာင္းအမ်ားဆုံးရွိသည့္ ၿမဳိ႕နယ္ တစ္ခုျဖစ္သည္ ။ ရန္ကုန္အစ ဒဂုံကဟုပင္ေခၚတြင္ရေလာက္သည္အထိ သမုိင္းတြင္သည့္ ၿမဳိ႕နယ္တစ္ခု ျဖစ္သည္ ။ ရပ္ကြက္ေပါင္း (၅) ခုျဖင့္တည္ေဆာက္ထားေသာ ဒဂုံၿမဳိ႕နယ္သည္ အက်ယ္အဝန္း ၁၂ ကီလုိမီတာရွိၿပီး ေျမာက္ဘက္တြင္ ဗဟန္းၿမဳိ႕နယ္ ၊ အေနာက္ဘက္တြင္ အလုံၿမဳိ႕နယ္ ၊ အေရွ႕ဘက္တြင္ မဂၤလာေတာင္ညႊန္႔ၿမဳိ႕နယ္ ၊ ေတာင္ဘက္တြင္ လမ္းမေတာ္ၿမဳိ႕နယ္ ၊ လသာၿမဳိ႕နယ္ႏွင့္ ပန္းပဲတန္းၿမဳိ႕နယ္တုိ႔ တည္ရွိသည္ ။ ရန္ကုန္ၿမဳိ႕၏ အထင္ရွားဆုံးျဖစ္ေသာ ေရႊတိဂုံေစတီေတာ္ ၊မဟာဝိဇယေစတီေတာ္ ၊ အမ်ဳိးသားျပတုိက္ ၊ အမ်ဳိးသားျပဇာတ္ရုံႏွင့္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ အေဆာက္အဦး တုိ႔သည္ ဒဂုံၿမဳိ႕နယ္တြင္တည္ရွိသည္ ။ ျမန္မာျပည္၏ ထပ္တန္းနာမည္ႀကီး အထက္တန္းေက်ာင္းမ်ားျဖစ္သည့္ အ.ထ.က(၁) ၊ အ.ထ.က(၂) ဒဂုံေက်ာင္းမ်ားလည္းတည္ရွိသည္ ။ ၿမဳိ႕နယ္တြင္း နာမည္ႀကီး ေတာ္ဝင္ေစ်းဝယ္စင္တာႀကီးလည္းရွိၿပီး သီတဂူဆရာေတာ္ဖြင့္လွစ္ထားသည့္ သီတဂူအျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ဗုဒၶဘာသာသင္တန္းေက်ာင္းလည္း ဒဂုံၿမဳိ႕နယ္တြင္တည္ရွိသည္ ။ ဒဂုံၿမဳိ႕နယ္သည္ စည္ကားထြန္းကားေသာ အထင္ကရေနရာေကာင္းမ်ားေၾကာင့္ သံရုံးမ်ား ၊ ဟုိတယ္မ်ား ႏွင့္ သံတမန္ဝန္ထမ္းအိမ္ရာမ်ားစြာလည္းတည္ ရွိသည္ ။ အဆင့္ျမင့္ကြန္ဒုိမ်ားလည္းတည္ရွိၿပီး လူသိမ်ား သက္တမ္းရင့္ သမၼတရုပ္ရွင္ရုံတည္ရွိသည့္ ၿမဳိ႕နယ္ တစ္ခုလည္းျဖစ္သည္ ။ အခ်ဳပ္အားျဖင့္ဆုိေသာ္ ဒဂုံၿမဳိ႕နယ္သည္ ရန္ကုန္၏သမုိင္းေၾကာင္းအစၿမဳိ႕နယ္တစ္ခု ျဖစ္ခဲ့ၿပီး ဟုိေရွးယခင္ ေရႊတိဂုံေစတီေတာ္အနီးတည္ရွိခဲ့သည့္ ရြာငယ္ေလးျဖစ္ခ့ဲေပမယ့္လည္း ယခုအခါတြင္ ရန္ကုန္ၿမဳိ႕၏ ထင္ရွားေက်ာ္ၾကားေသာ အခ်က္အခ်ာေပါင္းမ်ားစြာျဖင့္ ျပည့္နက္သည့္ၿမဳိ႕နယ္တစ္ခုျဖစ္သည္ ။