တိုက္ခန္း ေရာင္းရန္ ဒဂံုၿမိဳ႕နယ္

ဒဂံုျမိဳ႕နယ္တြင္ တိုက္ခန္းေရာင္းရန္ရွိသည္။

 ဒဂံု |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 2,500 သိန္း (က်ပ္) |  တိုက္ခန္း
ဒဂံုျမိဳ႕နယ္၊ (၄လႊာ၊၅လႊာ)၂ခန္းတဲြ၊ အက်ယ္အ၀န္း(15'x60'), 4MBR, 2BR, ပရိေဘာဂပစၥည္းအစံု၊ ျပင္ဆင္ျပီး၊ အသင့္ေနထိုင္ႏိုင္သည္။
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

ေျမညီတိုက္ခန္းေရာင္းရန္ရွိသည္ ဗိုလ္ရာညြန္႕လမ္း

 ဒဂံု |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 6,200 သိန္း (က်ပ္) |  တိုက္ခန္း
ဒဂံုၿမိဳ႕နယ္တြင္ (25 x 60) GF Hall, ထပ္ခိုး၊ ေၾကြခင္း/ကပ္ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းျပင္ဆင္ထားေသာ ေျမညီတိုက္ခန္းငွားရန္ရွိပါသည္
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

တိုက္ခန္းေရာင္းရန္

 ဒဂံု |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 1,150 သိန္း (က်ပ္) |  တိုက္ခန္း
ဒဂုံၿမိဳ႕နယ္၊ န၀ေဒးလမ္း၊ေယာမင္းႀကီးရပ္ကြက္၊ ဒဂုံ(1)ေက်ာင္းမ်က္ႏွာ ခ်င္းဆိုင္၊ အေရာင္း 1150 သိန္း၊ 6F, (20'x55'), 2BR,ကၽြန္းပါေကး အျပည့္ခင္း၊ 3AC, ႀကိဳးဖုန္း
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

ဒဂံုျမိဳ႕နယ္၊ ဗိုလ္ရာညြန္႕လမ္းတြင္ ထပ္ခိုးအျပည့္ပါ ေျမကြက္ တုိက္ခန္း ေရာင္းမည္။

 ဒဂံု |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 7,000 သိန္း (က်ပ္) |  တိုက္ခန္း
ဒဂံုျမိဳ႕နယ္၊ ဗိုလ္ရာညြန္႕လမ္း ထပ္ခိုးအျပည့္ပါ ေျမညီထပ္တုိက္ ၁၈၀၀ စတုရန္းေပ (၁၈ ေပ × ေပ ၆၀) Hall Type ေရခ်ိဳးခန္း နွင့္ အိမ္သာ ေရမီးအစံု ေနရာေကာင္း ၀န္းက်င္ေကာာင္း
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

ေရာင္းရန္

 ဒဂံု |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 1,100 သိန္း (က်ပ္) |  တိုက္ခန္း
(၁၅'x၆၀')(၆)လႊာ၊ ပဥၥမထပ္။ ဗိုလ္ရာၫြန္႔လမ္း၊ ေယာမင္းႀကီးရပ္ကြက္၊ ဒဂံုၿမိဳ႕နယ္။ ေရွ႕ေနာက္ ဗရန္တာပါ။ ေခါင္ျမင့္ ထပ္ခိုးျပည့္ပါ။ထပ္ခိုး ေနာက္ဖက္ (၁၀'x၁၅') လသာေဆာင္ပါ။ (3) aircons (1) digital line phone (1) fibre...
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

တုိက္ခန္းေရာင္းရန္

 ဒဂံု |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 1,800 သိန္း (က်ပ္) |  တိုက္ခန္း
အခန္းအေရာင္းပါ ၂၅×၄၅ ေပ ဒုတိယထပ္ (၃ လႊာ) Double room 1,Single 1, living room 1, dining room 1, shrine room 1, TV room 1, bathroom separate, over head water tank. Car parking ၁ ေနရာ။ ေနရာ။ ဗိုလ္ရာညြန္႕လမ္း၊ ေယာမင္းႀကီးရပ္ကြက္၊ ဒဂံုျမိဳ႕နယ္။ ပိုင္ရွင္...
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

န၀ေဒးလမ္းတြင္ ၄ လြာတိုက္ခန္းေရာင္းရန္

 ဒဂံု |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 800 သိန္း (က်ပ္) |  တိုက္ခန္း
ဒဂံုျမိဳ႕နယ္ ၊ န၀ေဒးလမ္း ၊ အက်ယ္ (15×50) အခန္းတစ္ခန္းပါသည္။ မီးဖိုခန္းေၾကြခင္း air con ပါ ေစ်းႏႈန္း 800
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

ဒဂံုၿမိဳ႕နယ္ နဝေဒးလမ္းတြင္ တိုက္ခန္းေရာင္းရန္ရွိသည္။

 ဒဂံု |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 800 သိန္း (က်ပ္) |  တိုက္ခန္း
ဒဂံုၿမိဳ႕နယ္ နဝေဒးလမ္းတြင္ တိုက္ခန္းေရာင္းရန္ရွိသည္။ (15'x50') 3F, Hall, 1Air Con, Parquet.
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

for rent

 ဒဂံု |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 4,200 သိန္း (က်ပ္) |  တိုက္ခန္း
ဒဂံုၿမိဳ႕နယ္၊ ဒဂံုလမ္​းသန္​႔ တြင္တည္ရွိသည္။ အက်ယ္အ၀န္း (2100 sqft) က်ယ္၀နး္သည္။ အခန္းတြင္ အဲကြန္း တပ္ဆင္ထားၿပီး ပါ​ေကးခင္​း ထားသည္။ အိပ္ခနး္ (2) ခနး္။ ေရခ်ိဳးခနး္ (1) ခနး္။ အိမ္သာ...
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

ဒဂံုၿမိဳ႕နယ္ နဝေဒးလမ္းတြင္ တိုက္ခန္းေရာင္းရန္ရွိသည္။

 ဒဂံု |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 800 သိန္း (က်ပ္) |  တိုက္ခန္း
ဒဂံုၿမိဳ႕နယ္ နဝေဒးလမ္းတြင္ တိုက္ခန္းေရာင္းရန္ရွိသည္။ အက်ယ္အ၀န္း (15'x50') က်ယ္၀နး္ပါသည္။ 3F, Hall ျဖစ္၍ မိမိစိတ္ႀကိဳက္အခန္းဖြဲ႔ႏိုင္ပါသည္။ အခန္းတြင္ ပါေကးခင္းထားသည္။...
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

ဒဂုံၿမဳိ႕နယ္

ဒဂုံၿမဳိ႕နယ္သည္ ရန္ကုန္ၿမဳိ႕၏ အထင္ကရေပါင္းမ်ားစြာႏွင့္ ရာဇဝင္သမုိင္းေၾကာင္းအမ်ားဆုံးရွိသည့္ ၿမဳိ႕နယ္ တစ္ခုျဖစ္သည္ ။ ရန္ကုန္အစ ဒဂုံကဟုပင္ေခၚတြင္ရေလာက္သည္အထိ သမုိင္းတြင္သည့္ ၿမဳိ႕နယ္တစ္ခု ျဖစ္သည္ ။ ရပ္ကြက္ေပါင္း (၅) ခုျဖင့္တည္ေဆာက္ထားေသာ ဒဂုံၿမဳိ႕နယ္သည္ အက်ယ္အဝန္း ၁၂ ကီလုိမီတာရွိၿပီး ေျမာက္ဘက္တြင္ ဗဟန္းၿမဳိ႕နယ္ ၊ အေနာက္ဘက္တြင္ အလုံၿမဳိ႕နယ္ ၊ အေရွ႕ဘက္တြင္ မဂၤလာေတာင္ညႊန္႔ၿမဳိ႕နယ္ ၊ ေတာင္ဘက္တြင္ လမ္းမေတာ္ၿမဳိ႕နယ္ ၊ လသာၿမဳိ႕နယ္ႏွင့္ ပန္းပဲတန္းၿမဳိ႕နယ္တုိ႔ တည္ရွိသည္ ။ ရန္ကုန္ၿမဳိ႕၏ အထင္ရွားဆုံးျဖစ္ေသာ ေရႊတိဂုံေစတီေတာ္ ၊မဟာဝိဇယေစတီေတာ္ ၊ အမ်ဳိးသားျပတုိက္ ၊ အမ်ဳိးသားျပဇာတ္ရုံႏွင့္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ အေဆာက္အဦး တုိ႔သည္ ဒဂုံၿမဳိ႕နယ္တြင္တည္ရွိသည္ ။ ျမန္မာျပည္၏ ထပ္တန္းနာမည္ႀကီး အထက္တန္းေက်ာင္းမ်ားျဖစ္သည့္ အ.ထ.က(၁) ၊ အ.ထ.က(၂) ဒဂုံေက်ာင္းမ်ားလည္းတည္ရွိသည္ ။ ၿမဳိ႕နယ္တြင္း နာမည္ႀကီး ေတာ္ဝင္ေစ်းဝယ္စင္တာႀကီးလည္းရွိၿပီး သီတဂူဆရာေတာ္ဖြင့္လွစ္ထားသည့္ သီတဂူအျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ဗုဒၶဘာသာသင္တန္းေက်ာင္းလည္း ဒဂုံၿမဳိ႕နယ္တြင္တည္ရွိသည္ ။ ဒဂုံၿမဳိ႕နယ္သည္ စည္ကားထြန္းကားေသာ အထင္ကရေနရာေကာင္းမ်ားေၾကာင့္ သံရုံးမ်ား ၊ ဟုိတယ္မ်ား ႏွင့္ သံတမန္ဝန္ထမ္းအိမ္ရာမ်ားစြာလည္းတည္ ရွိသည္ ။ အဆင့္ျမင့္ကြန္ဒုိမ်ားလည္းတည္ရွိၿပီး လူသိမ်ား သက္တမ္းရင့္ သမၼတရုပ္ရွင္ရုံတည္ရွိသည့္ ၿမဳိ႕နယ္ တစ္ခုလည္းျဖစ္သည္ ။ အခ်ဳပ္အားျဖင့္ဆုိေသာ္ ဒဂုံၿမဳိ႕နယ္သည္ ရန္ကုန္၏သမုိင္းေၾကာင္းအစၿမဳိ႕နယ္တစ္ခု ျဖစ္ခဲ့ၿပီး ဟုိေရွးယခင္ ေရႊတိဂုံေစတီေတာ္အနီးတည္ရွိခဲ့သည့္ ရြာငယ္ေလးျဖစ္ခ့ဲေပမယ့္လည္း ယခုအခါတြင္ ရန္ကုန္ၿမဳိ႕၏ ထင္ရွားေက်ာ္ၾကားေသာ အခ်က္အခ်ာေပါင္းမ်ားစြာျဖင့္ ျပည့္နက္သည့္ၿမဳိ႕နယ္တစ္ခုျဖစ္သည္ ။