အိမ္ၿခံေျမ ေရာင္းရန္ ဒဂံုၿမိဳ ႔သစ္ ဆိပ္ကမ္းၿမိဳ႕နယ္

ပရိေဘာဂပစၥည္းထုတ္စက္ရံု ႏွင့္ ေျမကြက္ ေရာင္းမည္။

 ဒဂံုၿမိဳ ႔သစ္ ဆိပ္ကမ္း |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 25,000 သိန္း (က်ပ္) |  စက္မႈဇုန္
* ေျမဧက 2 ဧက (85120 စတုရန္းေပ) ေပၚတြင္ တည္ေဆာက္ထားသည့္ စက္ရံုျဖစ္သည္။ * ပရိေဘာဂပစၥည္းထုတ္စက္ရံု * ႏွစ္ (60) ဂရံေျမ * စက္မႈဇံုဂိုေထာင္ * လုပ္ငန္းသံုးပစၥည္းမ်ားပါ၀င္သည္။
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

ဒဂံုဆိပ္ကမ္းစက္မႈဇုန္တြင္ ေျမကြက္ေရာင္းရန္ရွိသည္။

 ဒဂံုၿမိဳ ႔သစ္ ဆိပ္ကမ္း |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 5,500 သိန္း (က်ပ္) |  စက္မႈဇုန္
ဒဂံုၿမိဳ႕သစ္ဆိပ္ကမ္းၿမိဳ႕နယ္ တြင္ တည္ရွိသည္။ အက်ယ္အ၀န္း ေျမ 1 ဧက၊ ျခံခတ္ျပီး ေျမဖို႕ျပီး ဒဂံုျမိဳ႕သစ္ဆိပ္ကမ္းတြင္ တည္ရိွေသာေၾကာင့္ တိုင္းရင္းသာေက်းရြာ ဥယ်ာဥ္နွင့္လည္း မေ၀းေသာ...
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

ဒဂံုဆိပ္ကမ္းစက္မႈဇုန္တြင္ ေျမကြက္ေရာင္းရန္ရွိသည္။

 ဒဂံုၿမိဳ ႔သစ္ ဆိပ္ကမ္း |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 57,000 သိန္း (က်ပ္) |  စက္မႈဇုန္
ဒဂံုၿမိဳ႕သစ္ဆိပ္ကမ္းၿမိဳ႕နယ္ တြင္ တည္ရွိသည္။ အက်ယ္အ၀နး္ ေျမ 20 ဧကက်ယ္၀န္းသည္။ ဒဂံုျမိဳ႕သစ္ဆိပ္ကမ္းတြင္ တည္ရိွေသာေၾကာင့္ တိုင္းရင္းသာေက်းရြာ ဥယ်ာဥ္နွင့္လည္း မေ၀းေသာ...
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

တိုက္ခန္း

 ဒဂံုၿမိဳ ႔သစ္ ဆိပ္ကမ္း |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 130 သိန္း (က်ပ္) |  တိုက္ခန္း
ယုဇနဥယ်ာဥ္ရွိ ဒုတိယထပ္allေထာင့္ ျပင္ဆင္ျပီး ေဆးအသစ္ သံဗန္းပတ္လည္ ဆန္းရွိတ္ပတ္လည္ အုတ္ကန္ေႀကြျပားကပ္ ေဗစင္ေႀကြျပားကပ္ ေရာင္းမည္ သိန္း130 ေစ်းနႈန္းညိႈနႈိင္းနိုင္သည္
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

ယုဇနဥယ်ာဥ္အိမ္ရာ တိုက္ခန္းေရာငး္ရန္ရိွသည္

 ဒဂံုၿမိဳ ႔သစ္ ဆိပ္ကမ္း |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 115 သိန္း (က်ပ္) |  တိုက္ခန္း
ဒဂံုဆိပ္ကမ္းၿမိဳ႕နယ္ ယုဇနဥယ်ာဥ္အိမ္ရာ (C) ဘေလာက္၊ (၆) လမ္း၊ ပထမထပ္ ပိုင္ရွင္ကိုယ္တိုင္ေစ်းတန္တန္ျဖင့္အျမန္ေရာင္း လိုပါသည္။...
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

ေျမကြက္ေရာငး္မည္

 ဒဂံုၿမိဳ ႔သစ္ ဆိပ္ကမ္း |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 1,000 သိန္း (က်ပ္) |  ေျမကြက္ ၊ ၿခံကြက္
ဒဂုံဆိပ္ကမ္းၿမိဳ႕နယ္မွေနရာေကာင္းအခ်က္အျခာက်ၿပီးစီးပြားေရးလုပ္ရန္ေကာင္းေသာလမ္းမတန္း...
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

ပဲခူးျမစ္လမ္းမေပၚရွိ ေစ်းႏႈန္းတန္ေသာ ဂရန္ေျမကြက္အေရာင္း။

 ဒဂံုၿမိဳ ႔သစ္ ဆိပ္ကမ္း |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 1,800 သိန္း (က်ပ္) |  ေျမကြက္ ၊ ၿခံကြက္
အက်ယ္အ၀န္း 40 x 60 ေပရွိသည့္ ဂရန္ေျမကြက္ျဖစ္သည္။
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

ခ်င္းတြင္းရိပ္မြန္အိမ္ရာတြင္ အဆင့္ျမင့္လံုးခ်င္းတုိက္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။

 ဒဂံုၿမိဳ ႔သစ္ ဆိပ္ကမ္း |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 3,500 သိန္း (က်ပ္) |  လံုးခ်င္းအိမ္
ၿခံအက်ယ္အ၀န္း 90x70 ေပရွိၿပီး ၿခံ၀န္းအတြင္း Master Bedrooms 7 ခန္း ၊ ရိုးရိုးအိပ္ခန္း ၂ ခန္း Aircons 11 လံုး ၊ ပါရွိၿပီးျဖစ္ေသာ ၂ ထပ္အာစီတိုက္သစ္အျပင္ ျမက္ခင္း၊ ကားပါကင္တို႔ ပါရွိသည့္...
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

ရတနာအဆင့္ျမင့္အိမ္ရာတြင္ ေျမကြက္က်ယ္ေရာင္းရန္ရွိသည္။

 ဒဂံုၿမိဳ ႔သစ္ ဆိပ္ကမ္း |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 4,000 သိန္း (က်ပ္) |  ေျမကြက္ ၊ ၿခံကြက္
အက်ယ္အ၀န္း 110 ေပပတ္လည္ရွိေသာ ေျမကြက္က်ယ္ျဖစ္ၿပီး အိမ္ရာတြင္းျဖစ္သည့္အတြက္ ေအးခ်မ္းစြာေနထိုင္လိုသူမ်ားအတြက္ သင့္ေတာ္သည္။
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

ရတနာလမ္းမေပၚတြင္ ေနရာေကာင္းေထာင့္ကြက္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။

 ဒဂံုၿမိဳ ႔သစ္ ဆိပ္ကမ္း |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 2,200 သိန္း (က်ပ္) |  ေျမကြက္ ၊ ၿခံကြက္
ဒဂံုၿမိဳ႕သစ္ဆိပ္ကမ္းၿမိဳ႕နယ္၊ ရတနာလမ္းမေပၚတြင္ တည္ရွိသည္။ အက်ယ္အ၀န္း (40x60) ေပရွိၿပီး ပိုင္ဆိုင္မႈေကာင္း ဂရန္ေျမကြက္ျဖစ္သည္။ ဒဂံုျမိဳ႕သစ္ဆိပ္ကမ္းတြင္ တည္ရိွေသာေၾကာင့္...
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

ပဲခူးျမစ္လမ္းမေပၚတြင္ ေျမကြက္က်ယ္ေရာင္းရန္ရွိသည္။

 ဒဂံုၿမိဳ ႔သစ္ ဆိပ္ကမ္း |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 4,200 သိန္း (က်ပ္) |  ေျမကြက္ ၊ ၿခံကြက္
အက်ယ္အ၀န္း 80x60 ေပရွိေသာ ေနရာေကာင္းေထာင့္ကြက္တြင္တည္ရွိသည့္ ဂရန္ေျမကြက္ျဖစ္သည္။
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

ဒဂုံဆိပ္ကမ္းၿမဳိ႕နယ္

ရန္ကုန္ၿမဳိ႕၏ တုိးခ်ဲဲဲ႕ၿမဳိ႕နယ္မ်ားထဲတြင္တစ္ခုအပါဝင္ျဖစ္သည့္ ဒဂုံဆိပ္ကမ္းၿမဳိ႕နယ္သည္ ေျမာက္ဘက္တြင္ လွည္းကူးၿမဳိ႕နယ္ ၊ အေနာက္ဘက္တြင္ ေတာင္ဒဂုံၿမဳိ႕နယ္ ၊ အေနာက္ေတာင္ဘက္တြင္ သာေကတၿမဳိ႕နယ္ ၊ အေရွ႕ႏွင့္ အေရွ႕ေတာင္ဘက္တြင္ သံလ်င္ၿမဳိ႕နယ္တုိ႔တည္ရွိသည္ ။ ရန္ကုန္ၿမဳိ႕၏ အေရွ႕အလယ္ပုိင္းတြင္ တည္ရွိေသာ ဒဂုံၿမဳိ႕သစ္ဆိပ္ကမ္းသည္ ၈၅.၄ ကီလုိမီတာက်ယ္ဝန္းၿပီး မူလတန္းေက်ာင္း (၁၀) ေက်ာင္း ၊ အလယ္တန္းေက်ာင္း (၂) ေက်ာင္း ႏွင့္ အထက္တန္းေက်ာင္း (၁) ေက်ာင္းတုိ႔တည္ရွိသည္ ။ ရန္ကုန္ၿမဳိ႕၏ တကၠသုိလ္မ်ားထဲဲက တစ္ခုျဖစ္သည့္ “ ျပည္ေထာင္စုတုိင္းရင္းသားလူငယ္မ်ား စြမ္းရည္ဖြံ႔ၿဖဳိးေရးဒီဂရီေကာလိပ္ “ သည္ဒဂုံဆိပ္ကမ္းၿမဳိ႕နယ္တြင္တည္ ရွိသည္ ။ တုိးခ်ဲ႕ၿမဳိ႕နယ္ျဖစ္သည္ႏွင့္အညီစက္မႈဇုန္လုပ္ကြက္မ်ား ၊ တုိးခ်ဲ႕အိမ္ရာမ်ား အမ်ားအျပားတည္ရွိသည္ ။ ၿမဳိ႕ခ်ဲ႕စ လူေနက်ဲပါးေပမယ့္ ယခုအခါ တစ္စတစ္စ လူေနထူထပ္လာၿပီး ေျမကြက္လြတ္မ်ားလည္း က်န္ရွိေနေသး သည့္ၿမဳိ႕နယ္ျဖစ္သည္ ။ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး တုိးတက္ေကာင္းမြန္လာၿပီး သန္လ်င္ၿမဳိ႕နယ္ကုိ ခ်ိတ္ဆိတ္သြားလာ လြယ္ကူေစရန္ အတြက္ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္ကဖြင့္လွစ္လိုက္သည့္ ဒဂုံတံတား သည္လည္း အေရးပါးသည့္ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး တစ္ခုျဖစ္လာသည္ ။ အဆုိပါ ဒဂုံတံတားသည္ ဒဂုံဆိပ္ကမ္းၿမဳိ႕နယ္ကုိ ျဖတ္သန္းစီးဆင္းသည့္ ပဲခူးျမစ္ေပၚတြင္ တည္ေဆာက္ထားၿပီး ရန္ကုန္ၿမဳိ႕ရွိ ပဲခူးျမစ္ကုိ ျဖတ္ထုိးေသာ ဒုတိယေျမာက္တံတားတစ္စင္း ျဖစ္သည္ ။ အခ်ဳပ္အားျဖင့္ဆုိေသာ္ ဒဂုံဆိပ္ကမ္းၿမဳိ႕နယ္သည္ ေျမကြက္ အလြတ္မ်ား ၊ လူေနထုိင္ရန္သင့္ေလ်ာ္ေသာ လုံးခ်င္းအိမ္မ်ား တည္ရွိေသးသည့္အျပင္ သြားလာရန္ေကာင္းေသာၿမဳိ႕နယ္တစ္ခုျဖစ္ေပသည္ ။