အိမ္ၿခံေျမ ေရာင္းရန္ ဒဂံုၿမိဳ ႔သစ္ ဆိပ္ကမ္းၿမိဳ႕နယ္

ဒဂံုဆိပ္ကမ္းစက္မွဳ႕ဇုန္တြင္ ေျမကြက္ေရာင္းရန္ရွိသည္

 ဒဂံုၿမိဳ ႔သစ္ ဆိပ္ကမ္း |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 6,500 သိန္း (က်ပ္) |  စက္မႈဇုန္
ေျမ ( 1.4 ) ဧက ဂို( 10000Sqft ) 6500 သိန္း
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

ေပ ၄၀ x 60 ျခံကြက္။ စာရြက္အျပည့္အစံု။ အ႐ႈပ္အ႐ွင္းလံုးဝမ႐ွိ။ ပိုင္႐ွင္ကိုယ္တိုင္။

 ဒဂံုၿမိဳ ႔သစ္ ဆိပ္ကမ္း |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 90 သိန္း (က်ပ္) |  ေျမကြက္ ၊ ၿခံကြက္
ေပ ၄၀ x 60 ျခံကြက္။ စာရြက္အျပည့္အစံု။ အ႐ႈပ္အ႐ွင္းလံုးဝမ႐ွိ။ ပိုင္႐ွင္ကိုယ္တိုင္ပါ။ ပြဲစားလံုးဝမပါပါဘူး။ ပြဲစားေခၚလာရင္လည္း အေရာင္းဘက္ကလံုးဝမေပးပါ။ ေစ်းႏႈန္းကိုလည္း...
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

ေျမကြက္ေရာင္းမည္

 ဒဂံုၿမိဳ ႔သစ္ ဆိပ္ကမ္း |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 350 သိန္း (က်ပ္) |  ေျမကြက္ ၊ ၿခံကြက္
ဒဂံုဆိပ္ကမ္းၿမိဳ႕နယ္ ၆၈၇ပ္ကြက္ ေျမကြက္အမွတ္ ၆၃၁ ပါစမ္ေျမ ေစ်းႏႈန္း သိန္း ၃၅၀ ျဖင့္ေရာင္းလိုပါသည္။
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

ေျမကြက္ေရာငး္မည္

 ဒဂံုၿမိဳ ႔သစ္ ဆိပ္ကမ္း |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 300 သိန္း (က်ပ္) |  ေျမကြက္ ၊ ၿခံကြက္
ဒဂံုဆိပ္​ကမ္​း၅၉ရပ္​ကြက္​ၿခံအမွတ္​၁၇၀ပဲခူးျမစ္​လမ္​းမႀကီး​ေက်ာကပ္​ အျမန္​​ေရာင္​းလိုသည္​
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

River View Tower Condo ေရာင္းမည္

 ဒဂံုၿမိဳ ႔သစ္ ဆိပ္ကမ္း |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 880 သိန္း (က်ပ္) |  ကြန္ဒို
ရန္ကုန္ျမိဳ႕ရဲ ႔ ပဲခူးျမစ္ကမ္းနံေဘး အဆင့္ျမင့္Condo 📢 The River View Tower 📢 ႏွင့္မိတ္ဆက္ေပးပါရေစ။ ...
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

River View Tower

 ဒဂံုၿမိဳ ႔သစ္ ဆိပ္ကမ္း |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 800 သိန္း (က်ပ္) |  ကြန္ဒို
ရန္ကုန္ျမိဳ႔ရဲ ႔ ပဲခူးျမစ္ကမ္းနံေဘး အဆင့္ျမင့္Condo 📢 The River View Tower 📢 ႏွင့္မိတ္ဆက္ေပးပါရေစ။ ...
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

ဒဂံုဆိပ္ကမ္းစက္မႈဇုန္တြင္ ေျမကြက္ေရာင္းရန္ရွိသည္

 ဒဂံုၿမိဳ ႔သစ္ ဆိပ္ကမ္း |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 8,700 သိန္း (က်ပ္) |  စက္မႈဇုန္
ေျမ ( 2.5 ) ဧက ျခံကာျပီး 8700သိန္း
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

ဒဂံုဆိပ္ကမ္းစက္မႈဇုန္တြင္ ေျမကြက္ေရာင္းရန္ရွိသည္

 ဒဂံုၿမိဳ ႔သစ္ ဆိပ္ကမ္း |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 17,500 သိန္း (က်ပ္) |  စက္မႈဇုန္
ေျမ ( 5 ) ဧက ေနရာေကာင္း 1 ဧက 3500ေသိန္း
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

ဒဂံုဆိပ္ကမ္းၿမိဳ႕နယ္ပဲခူးျမစ္ကမ္းေဘး ၁၀ ဧက နီးပါးအက ်ယ္အဝန္းရွိသည္႔ ေျမကြက္ေရာင္းမည္။

 ဒဂံုၿမိဳ ႔သစ္ ဆိပ္ကမ္း |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 25,000 သိန္း (က်ပ္) |  ေျမကြက္ ၊ ၿခံကြက္
၁၀ ဧကနီးပါးရွိေျမကြက္ ကြန္ကရစ္စက္ရံုနွင္႔ အုတ္ သဲေက ်ာက္စရစ္ လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ခြင္႔ ပါရွိပါတယ္ ကြန္ကရစ္လမ္းမနွင္ပဲခူးျမစ္ႀကား၊ လမ္းမဘက္ ၅ ဧကေမးတင္ l ပဲခူးျမစ္ကမ္း ဘက္ ၅ ဧက...
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

ဒဂံုဆိပ္ကမ္းစက္မွဳ႕ဇုန္တြင္ ေျမကြက္ေရာင္းရန္ရွိသည္

 ဒဂံုၿမိဳ ႔သစ္ ဆိပ္ကမ္း |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 9,000 သိန္း (က်ပ္) |  စက္မႈဇုန္
ေျမ ( 2.5 ) ဧက ျခံကာျပီး ၁ ဧက 3500သိန္း
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

River View Tower

 ဒဂံုၿမိဳ ႔သစ္ ဆိပ္ကမ္း |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 15,000 သိန္း (က်ပ္) |  ကြန္ဒို
#မဂၤလာပါ# ရန္ကုန္ျမိဳ႔ရဲ ႔ ပဲခူးျမစ္ကမ္းနံေဘး အဆင့္ျမင့္Condo 📢 The River View Tower 📢...
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

ဒဂုံဆိပ္ကမ္းၿမဳိ႕နယ္

ရန္ကုန္ၿမဳိ႕၏ တုိးခ်ဲဲဲ႕ၿမဳိ႕နယ္မ်ားထဲတြင္တစ္ခုအပါဝင္ျဖစ္သည့္ ဒဂုံဆိပ္ကမ္းၿမဳိ႕နယ္သည္ ေျမာက္ဘက္တြင္ လွည္းကူးၿမဳိ႕နယ္ ၊ အေနာက္ဘက္တြင္ ေတာင္ဒဂုံၿမဳိ႕နယ္ ၊ အေနာက္ေတာင္ဘက္တြင္ သာေကတၿမဳိ႕နယ္ ၊ အေရွ႕ႏွင့္ အေရွ႕ေတာင္ဘက္တြင္ သံလ်င္ၿမဳိ႕နယ္တုိ႔တည္ရွိသည္ ။ ရန္ကုန္ၿမဳိ႕၏ အေရွ႕အလယ္ပုိင္းတြင္ တည္ရွိေသာ ဒဂုံၿမဳိ႕သစ္ဆိပ္ကမ္းသည္ ၈၅.၄ ကီလုိမီတာက်ယ္ဝန္းၿပီး မူလတန္းေက်ာင္း (၁၀) ေက်ာင္း ၊ အလယ္တန္းေက်ာင္း (၂) ေက်ာင္း ႏွင့္ အထက္တန္းေက်ာင္း (၁) ေက်ာင္းတုိ႔တည္ရွိသည္ ။ ရန္ကုန္ၿမဳိ႕၏ တကၠသုိလ္မ်ားထဲဲက တစ္ခုျဖစ္သည့္ “ ျပည္ေထာင္စုတုိင္းရင္းသားလူငယ္မ်ား စြမ္းရည္ဖြံ႔ၿဖဳိးေရးဒီဂရီေကာလိပ္ “ သည္ဒဂုံဆိပ္ကမ္းၿမဳိ႕နယ္တြင္တည္ ရွိသည္ ။ တုိးခ်ဲ႕ၿမဳိ႕နယ္ျဖစ္သည္ႏွင့္အညီစက္မႈဇုန္လုပ္ကြက္မ်ား ၊ တုိးခ်ဲ႕အိမ္ရာမ်ား အမ်ားအျပားတည္ရွိသည္ ။ ၿမဳိ႕ခ်ဲ႕စ လူေနက်ဲပါးေပမယ့္ ယခုအခါ တစ္စတစ္စ လူေနထူထပ္လာၿပီး ေျမကြက္လြတ္မ်ားလည္း က်န္ရွိေနေသး သည့္ၿမဳိ႕နယ္ျဖစ္သည္ ။ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး တုိးတက္ေကာင္းမြန္လာၿပီး သန္လ်င္ၿမဳိ႕နယ္ကုိ ခ်ိတ္ဆိတ္သြားလာ လြယ္ကူေစရန္ အတြက္ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္ကဖြင့္လွစ္လိုက္သည့္ ဒဂုံတံတား သည္လည္း အေရးပါးသည့္ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး တစ္ခုျဖစ္လာသည္ ။ အဆုိပါ ဒဂုံတံတားသည္ ဒဂုံဆိပ္ကမ္းၿမဳိ႕နယ္ကုိ ျဖတ္သန္းစီးဆင္းသည့္ ပဲခူးျမစ္ေပၚတြင္ တည္ေဆာက္ထားၿပီး ရန္ကုန္ၿမဳိ႕ရွိ ပဲခူးျမစ္ကုိ ျဖတ္ထုိးေသာ ဒုတိယေျမာက္တံတားတစ္စင္း ျဖစ္သည္ ။ အခ်ဳပ္အားျဖင့္ဆုိေသာ္ ဒဂုံဆိပ္ကမ္းၿမဳိ႕နယ္သည္ ေျမကြက္ အလြတ္မ်ား ၊ လူေနထုိင္ရန္သင့္ေလ်ာ္ေသာ လုံးခ်င္းအိမ္မ်ား တည္ရွိေသးသည့္အျပင္ သြားလာရန္ေကာင္းေသာၿမဳိ႕နယ္တစ္ခုျဖစ္ေပသည္ ။