အိမ္ၿခံေျမ ေရာင္းရန္ ဒဂံုၿမိဳ ႔သစ္ ဆိပ္ကမ္းၿမိဳ႕နယ္

ပရိေဘာဂပစၥည္းထုတ္စက္ရံု ႏွင့္ ေျမကြက္ ေရာင္းမည္။

 ဒဂံုၿမိဳ ႔သစ္ ဆိပ္ကမ္း |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 25,000 သိန္း (က်ပ္) |  စက္မႈဇုန္
* ေျမဧက 2 ဧက (85120 စတုရန္းေပ) ေပၚတြင္ တည္ေဆာက္ထားသည့္ စက္ရံုျဖစ္သည္။ * ပရိေဘာဂပစၥည္းထုတ္စက္ရံု * ႏွစ္ (60) ဂရံေျမ * စက္မႈဇံုဂိုေထာင္ * လုပ္ငန္းသံုးပစၥည္းမ်ားပါ၀င္သည္။
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

ဒဂုံဆိပ္ကမ္းၿမိဳ႕နယ္(168)ရပ္ကြက္ တြင္ ဂရန္အမည္ေပါက္ (ေျမ) ေရာင္းရန္ရွိသည္။

 ဒဂံုၿမိဳ ႔သစ္ ဆိပ္ကမ္း |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 200 သိန္း (က်ပ္) |  ေျမကြက္ ၊ ၿခံကြက္
ဒဂုံဆိပ္ကမ္းၿမိဳ႕နယ္၊(168)ရပ္ကြက္တြင္ အက်ယ္(40'x60')အက်ယ္ အ၀န္းရွိ၊ဂရန္အမည္ေပါက္ ေျမကြက္ ျဖစ္ပါသည္။လုပ္ငန္းလုပ္ကုိင္ လုိသူ လူႀကီးမင္းမ်ားအတြက္ ေရာင္းခ်ေပးလုိပါသည္။ ေစ်းႏႈန္းက ေတာ့...
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

ဒဂံုဆိပ္ကမ္းစက္မႈဇုန္ မွ ဂိုေဒါင္ ေရာင္းရန္ရွိပါသည္။

 ဒဂံုၿမိဳ ႔သစ္ ဆိပ္ကမ္း |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 180 သိန္း (က်ပ္) |  စက္မႈဇုန္
ဒဂံုဆိပ္သစ္ကမ္း၊ ေျမ(3)ဧက၊ ဂိုေဒါင္ (40000Sqft),မီး(315KVA),ph. ဒဂံုျမိဳ႕သစ္ဆိပ္ကမ္းတြင္ တည္ရိွေသာေၾကာင့္ တိုင္းရင္းသာေက်းရြာ ဥယ်ာဥ္နွင့္လည္း မေ၀းေသာ ေနရာျဖစ္သည္။ ေက်ာင္းမ်ား၊ ေစ်းမ်ား၊...
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

စက္မွံဳဇံုေျမကြက္အေရာင္း ဒဂံုဆိပ္ကမ္းစက္မွံဳဇံု

 ဒဂံုၿမိဳ ႔သစ္ ဆိပ္ကမ္း |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 5,500 သိန္း (က်ပ္) |  စက္မႈဇုန္
#စက္မွံဳဇံုေျမကြက္အေရာင္း ================= တည္ေနရာ ။ ဒဂံုဆိပ္ကမ္းစက္မွံဳဇံု (၁ ) ၊ ဒဂံုဆိပ္ကမ္းၿမိဳ႕နယ္။ အက်ယ္အ၀န္း ။ ေပ ၁၀၈ x ၄၇၀ ေပ (စတုန္ရန္းေပ ၅၀,၇၆၀ ) ေျမအမ်ိဳးအစား ။...
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

ဒဂံုဆိပ္ကမ္း စက္မႈဇုန္တြင္ ေျမကြက္ေရာင္းရန္ရွိသည္

 ဒဂံုၿမိဳ ႔သစ္ ဆိပ္ကမ္း |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 9,080 သိန္း (က်ပ္) |  စက္မႈဇုန္
ေျမ 2.27 ဧက၊ 1 ဧက 4000 သိန္း၊ ပါမစ္ ၊ ျခံခတ္ျပီး ေျမဖို႕ျပီး ေနရာေကာင္း
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

လုးံခ်င္းတုိက္ႏွင့္ၿခံက်ယ္ေရာင္းမည္

 ဒဂံုၿမိဳ ႔သစ္ ဆိပ္ကမ္း |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 1,650 သိန္း (က်ပ္) |  လံုးခ်င္းအိမ္
ဒဂုံဆိပ္ကမ္းၿမဳိ ့နယ္ ၅၉ရပ္ကြက္ ပဲခူးၿမစ္လမ္းမၾကီးႏွင့္ရတနာလမ္းမ ၾကီးအနီး ၿမနႏၵာလမ္းမ ေက်ာကပ္ ေထာင့္ကြက္ ေပ၈၀*ေပ၆၀ အုတ္တံတုိင္းခတ္ၿပီး အသင့္ၿပင္ဆင္ၿပီး တထပ္တုိက္ ပါ ေစ်းႏူန္း ...
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

ဒဂံုဆိပ္ကမ္းစက္မႈဇုန္တြင္ ေျမကြက္ေရာင္းရန္ရွိသည္

 ဒဂံုၿမိဳ ႔သစ္ ဆိပ္ကမ္း |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 22,500 သိန္း (က်ပ္) |  ေျမကြက္ ၊ ၿခံကြက္
ေျမ 9ဧက၊ 1 ဧက 2500သိန္း၊ ကမ္းနားေမးတင္ Nine Sea ဆန္စက္အနီး ဒဂံုျမိဳ႕သစ္ဆိပ္ကမ္းတြင္ တည္ရိွေသာေၾကာင့္ တိုင္းရင္းသာေက်းရြာ ယ်ာဥ္နွင့္လည္း မေ၀းေသာ ေနရာျဖစ္သည္။ ေက်ာင္းမ်ား၊ ေစ်းမ်ား၊...
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

ဒဂံုဆိပ္ကမ္းစက္မႈဇုန္တြင္ ေျမကြက္ေရာင္းရန္ရွိသည္

 ဒဂံုၿမိဳ ႔သစ္ ဆိပ္ကမ္း |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 5,500 သိန္း (က်ပ္) |  ေျမကြက္ ၊ ၿခံကြက္
ေျမ 1 ဧက၊ ျခံခတ္ျပီး၊ ေျမဖို႕ျပီး ဒဂံုျမိဳ႕သစ္ဆိပ္ကမ္းတြင္ တည္ရိွေသာေၾကာင့္ တိုင္းရင္းသာေက်းရြာ ယ်ာဥ္နွင့္လည္း မေ၀းေသာ ေနရာျဖစ္သည္။ ေက်ာင္းမ်ား၊ ေစ်းမ်ား၊ ေဆးခန္းမ်ား၊...
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

ဒဂံုဆိပ္ကမ္းစက္မႈဇုန္တြင္ ေျမကြက္ေရာင္းရန္ရွိသည္

 ဒဂံုၿမိဳ ႔သစ္ ဆိပ္ကမ္း |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 57,000 သိန္း (က်ပ္) |  ေျမကြက္ ၊ ၿခံကြက္
ေျမ 20 ဧက၊ 1 ဧက 2850သိန္း ဒဂံုျမိဳ႕သစ္ဆိပ္ကမ္းတြင္ တည္ရိွေသာေၾကာင့္ တိုင္းရင္းသာေက်းရြာ ယ်ာဥ္နွင့္လည္း မေ၀းေသာ ေနရာျဖစ္သည္။ ေက်ာင္းမ်ား၊ ေစ်းမ်ား၊ ေဆးခန္းမ်ား၊...
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

Land for sale at Dagon Seik Kan Township

 ဒဂံုၿမိဳ ႔သစ္ ဆိပ္ကမ္း |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 300 သိန္း (က်ပ္) |  ေျမကြက္ ၊ ၿခံကြက္
Land Mark 551 , 68 Ward , 40' X 60' Corner land near Bagan Street and Mya Nandar Street
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

ဒဂံုဆိပ္ကမ္းၿမိဳ႕နယ္တြင္ ဂရန္အမည္ေပါက္ ေျမဧက ေရာင္းရန္ရွိသည္။

 ဒဂံုၿမိဳ ႔သစ္ ဆိပ္ကမ္း |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 11,000 သိန္း (က်ပ္) |  ေျမကြက္ ၊ ၿခံကြက္
အက်ယ္အ၀န္း ဧက 1.5 ဧက ရွိသည့္ ဂရန္အမည္ေပါက္ၿပီး ေျမကြက္က်ယ္ျဖစ္သည္။ပဲခူးျမစ္လမ္းမႀကီးေပၚတြင္တည္ရွိသည့္အတြက္ စီးပြားေရးအခ်က္အခ်ာက်ေသာ ေနရာျဖစ္သည္။
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

ဒဂုံဆိပ္ကမ္းၿမဳိ႕နယ္

ရန္ကုန္ၿမဳိ႕၏ တုိးခ်ဲဲဲ႕ၿမဳိ႕နယ္မ်ားထဲတြင္တစ္ခုအပါဝင္ျဖစ္သည့္ ဒဂုံဆိပ္ကမ္းၿမဳိ႕နယ္သည္ ေျမာက္ဘက္တြင္ လွည္းကူးၿမဳိ႕နယ္ ၊ အေနာက္ဘက္တြင္ ေတာင္ဒဂုံၿမဳိ႕နယ္ ၊ အေနာက္ေတာင္ဘက္တြင္ သာေကတၿမဳိ႕နယ္ ၊ အေရွ႕ႏွင့္ အေရွ႕ေတာင္ဘက္တြင္ သံလ်င္ၿမဳိ႕နယ္တုိ႔တည္ရွိသည္ ။ ရန္ကုန္ၿမဳိ႕၏ အေရွ႕အလယ္ပုိင္းတြင္ တည္ရွိေသာ ဒဂုံၿမဳိ႕သစ္ဆိပ္ကမ္းသည္ ၈၅.၄ ကီလုိမီတာက်ယ္ဝန္းၿပီး မူလတန္းေက်ာင္း (၁၀) ေက်ာင္း ၊ အလယ္တန္းေက်ာင္း (၂) ေက်ာင္း ႏွင့္ အထက္တန္းေက်ာင္း (၁) ေက်ာင္းတုိ႔တည္ရွိသည္ ။ ရန္ကုန္ၿမဳိ႕၏ တကၠသုိလ္မ်ားထဲဲက တစ္ခုျဖစ္သည့္ “ ျပည္ေထာင္စုတုိင္းရင္းသားလူငယ္မ်ား စြမ္းရည္ဖြံ႔ၿဖဳိးေရးဒီဂရီေကာလိပ္ “ သည္ဒဂုံဆိပ္ကမ္းၿမဳိ႕နယ္တြင္တည္ ရွိသည္ ။ တုိးခ်ဲ႕ၿမဳိ႕နယ္ျဖစ္သည္ႏွင့္အညီစက္မႈဇုန္လုပ္ကြက္မ်ား ၊ တုိးခ်ဲ႕အိမ္ရာမ်ား အမ်ားအျပားတည္ရွိသည္ ။ ၿမဳိ႕ခ်ဲ႕စ လူေနက်ဲပါးေပမယ့္ ယခုအခါ တစ္စတစ္စ လူေနထူထပ္လာၿပီး ေျမကြက္လြတ္မ်ားလည္း က်န္ရွိေနေသး သည့္ၿမဳိ႕နယ္ျဖစ္သည္ ။ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး တုိးတက္ေကာင္းမြန္လာၿပီး သန္လ်င္ၿမဳိ႕နယ္ကုိ ခ်ိတ္ဆိတ္သြားလာ လြယ္ကူေစရန္ အတြက္ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္ကဖြင့္လွစ္လိုက္သည့္ ဒဂုံတံတား သည္လည္း အေရးပါးသည့္ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး တစ္ခုျဖစ္လာသည္ ။ အဆုိပါ ဒဂုံတံတားသည္ ဒဂုံဆိပ္ကမ္းၿမဳိ႕နယ္ကုိ ျဖတ္သန္းစီးဆင္းသည့္ ပဲခူးျမစ္ေပၚတြင္ တည္ေဆာက္ထားၿပီး ရန္ကုန္ၿမဳိ႕ရွိ ပဲခူးျမစ္ကုိ ျဖတ္ထုိးေသာ ဒုတိယေျမာက္တံတားတစ္စင္း ျဖစ္သည္ ။ အခ်ဳပ္အားျဖင့္ဆုိေသာ္ ဒဂုံဆိပ္ကမ္းၿမဳိ႕နယ္သည္ ေျမကြက္ အလြတ္မ်ား ၊ လူေနထုိင္ရန္သင့္ေလ်ာ္ေသာ လုံးခ်င္းအိမ္မ်ား တည္ရွိေသးသည့္အျပင္ သြားလာရန္ေကာင္းေသာၿမဳိ႕နယ္တစ္ခုျဖစ္ေပသည္ ။