အိမ္ၿခံေျမ ေရာင္းရန္ ဒဂံုၿမိဳ ႔သစ္ ေျမာက္ပိုင္းၿမိဳ႕နယ္

ေျမာက္ဒဂုံ ၃၉ရပ္ကြက္ရိွ ၂ကြက္တြဲေျမကြက္အျမန္ေရာင္းမည္

 ဒဂံုၿမိဳ ႔သစ္ ေျမာက္ပိုင္း |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 2,300 သိန္း (က်ပ္) |  ေျမကြက္ ၊ ၿခံကြက္
စီးပြားေရးလုပ္ငန္းႏွင္ေဟာ္တယ္လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ခ်င္သူမ်ားအတြက္သင့္ေတာ္ေသာ- အလြန္တန္ေသာ ေစ်းႏွုန္းျဖင့္ 50ပတ္လည္ေျမကြက္၂ကြက္တြဲ(100'×50')အက်ာ္ရွိေျမကြက္က်ယ္အျမန္ေရာင္းပါမည္။
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

အလြန္တန္ေသာေစ်းႏႈန္းျဖင့္လံုးခ်င္းတိုက္အသစ္စက္စက္ေရာင္းပါမည္။

 ဒဂံုၿမိဳ ႔သစ္ ေျမာက္ပိုင္း |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 2,580 သိန္း (က်ပ္) |  လံုးခ်င္းအိမ္
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ၊ ေျမာက္ဒဂံုုၿမိဳ႕နယ္ ၊ ၂၉ ရပ္ကြက္ ၊ ႏြယ္သာကီလမ္း ၊ (မႏၲေလးလမ္းမေက်ာကပ္)/(ဆရာစံလမ္းအနီး) / ႏြယ္သာကီအဆင့္ျမင့္အိမ္ရာအနီးရွိ 40'×60' ႏွစ္ထပ္ RC တိုက္အသစ္စက္စက္ ၊ Master Bedroom 1 ခန္း ၊...
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

For sales...... No.443, Shwe Tha Htay Street, North Dagon

 ဒဂံုၿမိဳ ႔သစ္ ေျမာက္ပိုင္း |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 350 သိန္း (က်ပ္) |  တိုက္ခန္း
အမွတ္ ၄၄၃, ေရႊသူေဌးလမ္း, ၃၆ ရပ္ကြက္ ေျမာက္ဒဂံုၿမိဳ႕နယ္တြင္တည္ရွိၿပီး ေျမကြက္အက်ယ္ ေပ ၄၀ x ေပ ၆၀ တြင္ မ်က္ႏွာစာ ၃၆ေပx အလ်ား၅၄ေပ ရွိ ၅ထပ္ ရင္ကြဲ (hall type), bcc က်ပီး အသင့္ေနႏိုင္ေသာ...
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

ၾကည္ျမန္မာမွ ေျမာက္ဒဂံု(၃၄)..၊သရဖီ(၅)လမ္းတြင္ ေျမကြက္လြတ္ေရာင္းမည္..။

 ဒဂံုၿမိဳ ႔သစ္ ေျမာက္ပိုင္း |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 1,380 သိန္း (က်ပ္) |  ေျမကြက္ ၊ ၿခံကြက္
ေျမာက္ဒဂံု(၃၄)..၊သစ္ေတာမွာ ေျမသီးသန္႔ေလး သိန္း ၁၃၈၀ နဲ႔ အေရာင္းထြက္လာတယ္ဆုိရင္ စိတ္၀င္စားၾကမလားအမ်ိဴးတုိ႔ေရ...။ ************************************************ ေျမာက္ဒဂံု(၃၄)..၊သရဖီ(၅)လမ္း...။ ၄၀*၆၀ေပ..။ ဂရန္..။...
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

ေျမာက္ဒဂံုရွိ၂ထပ္တိုက္သစ္တစ္လံုးအလြန္တန္ေသာေဈးျဖင့္ေရာင္းမည္

 ဒဂံုၿမိဳ ႔သစ္ ေျမာက္ပိုင္း |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 2,300 သိန္း (က်ပ္) |  လံုးခ်င္းအိမ္

ေျမာက္ဒဂံု(၄၁)..၊ဦး၀ိစာရလမ္းမေပၚတြင္ ေထာင္႔ေျမကြက္လြတ္ေရာင္းရန္ရွိပါသည္...။

 ဒဂံုၿမိဳ ႔သစ္ ေျမာက္ပိုင္း |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 9,000 သိန္း (က်ပ္) |  ေျမကြက္ ၊ ၿခံကြက္
ေျမာက္ဒဂံု(၄၁)..၊ဦး၀ိစာရလမ္းနွင္႔ ေတာ္၀င္လမ္းေထာင္႔ကြက္...။ ၉၀*၁၀၀ ေပ...။ ဂရန္အမည္ေပါက္...။ ေျမကြက္လြတ္...။ ေျမဖုိ႔ထားၿပီး...။ SqFt ၉၀၀၀ ေက်ာ္ပါသည္...။ ၁SqFt ကို ၁သိန္းနူန္း...
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

ေျမာက္ဒဂံုစံျပရပ္ကြက္ရွိပင္လံုလမ္းမႀကီးအနီး၂ထပ္တိုက္သစ္ေရာင္းမည္

 ဒဂံုၿမိဳ ႔သစ္ ေျမာက္ပိုင္း |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 4,300 သိန္း (က်ပ္) |  လံုးခ်င္းအိမ္

ၾကည္ျမန္မာမွ ေျမာက္ဒဂံု(၃၄)..၊တပင္ေရႊထီးလမ္းမေပၚတြင္ ဆိုင္ခန္းပါေျမႀကီး ေရာင္းရန္ရွိပါသည္...။...

 ဒဂံုၿမိဳ ႔သစ္ ေျမာက္ပိုင္း |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 2,500 သိန္း (က်ပ္) |  ေျမကြက္ ၊ ၿခံကြက္
ေျမာက္ဒဂံု(၃၄)..၊တပင္ေရႊထီးလမ္းမေပၚ...။ ၄၀*၆၀ေပ...။ ဂရန္အမည္ေပါက္...။ ေစ်းဆိုင္ခန္းပါၿပီး...။ အိမ္မပါေသးပါ...။ ဦး၀ိစာရလမ္းနွင္႔ အလြန္နီးပါသည္....။ လုပ္ငန္းလုပ္ရန္...
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

ၾကည္ျမန္မာမွ ေျမာက္ဒဂံု(၃၄)ရပ္ကြက္..၊တပင္ေရႊထီးလမ္းမေပၚတြင္ ေျမကြက္လြတ္ေရာင္းရန္ရွိပါသည္...။...

 ဒဂံုၿမိဳ ႔သစ္ ေျမာက္ပိုင္း |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 2,500 သိန္း (က်ပ္) |  ေျမကြက္ ၊ ၿခံကြက္
ေျမာက္ဒဂံု(၃၄)ရပ္ကြက္..၊တပင္ေရႊထီးလမ္းမေပၚ..။ ၄၀*၆၀ေပ..။ ဂရန္အမည္ေပါက္...။ ေျမကြက္လြတ္...။ အုတ္တံတိုင္းခတ္ထား..။ ဦး၀ိစာရလမ္းနွင္႔ အလြန္နီးပါသည္...။ ေျမကြက္လြတ္သာရွိေသးသျဖင္႔...
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

ေျမာက္ဒဂံုစိတ္ျငိမ္ရပ္ကြက္သန္႔တြင္၂ထပ္တိုက္အသစ္စက္စက္တစ္လံုးေရာင္းမည္

 ဒဂံုၿမိဳ ႔သစ္ ေျမာက္ပိုင္း |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 3,000 သိန္း (က်ပ္) |  လံုးခ်င္းအိမ္
#ေျမာက္ဒဂံုရပ္ကြက္သန္႔သန္႔ မႏၲေလးလမ္းေက်ာကပ္ # ေျမအက်ယ္(45'×60') # ၂ထပ္Rcတိုက္သစ္ # ဧည့္ခန္း၊ထမင္းစားခန္း၊မီးဖိုခန္း၊ဘုရားခန္း၊...
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

လံုးခ်င္​းတိုက္​သစ္​​ေရာင္​းမည္​။

 ဒဂံုၿမိဳ ႔သစ္ ေျမာက္ပိုင္း |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 3,200 သိန္း (က်ပ္) |  လံုးခ်င္းအိမ္
ဒဂံုၿမိဳ႕သစ္ေတာင္ပိုင္းၿမိဳ႕နယ္၊ ၂၉ ရပ္​ကြက္​၊ VIP တြင္ တည္ရွိသည္။ အက်ယ္အ၀န္း (40'×60') ေပက်ယ္၀နး္သည္။ 2 RC မာစတာအိပ္ခနး္ (3) ခန္း၊ ရိုးရိုးအိပ္ခနး္ (2) ခန္း၊ မီးဖိုခနး္၊ ေရခ်ိဳးခန္း၊ အိမ္သာ...
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

ေျမာက္ဒဂံုစိတ္ျငိမ္ရပ္ကြက္သန္႔တြင္၂ထပ္တိုက္အသစ္စက္စက္တစ္လံုးေရာင္းမည္

 ဒဂံုၿမိဳ ႔သစ္ ေျမာက္ပိုင္း |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 1,500 သိန္း (က်ပ္) |  လံုးခ်င္းအိမ္
# ေျမာက္ဒဂံုစံျပရပ္ကြက္ပင္လံုလမ္းမႀကီးအနီး # ေျမအက်ယ္ေပ(20'×60') # ၂ထပ္တိုက္အသစ္စက္စက္ # masterအိပ္ခန္း၁ခန္း ၊ ရိုးရိုးအိပ္ခန္း၂ခန္း # မီးဖိုခန္း ၊ အိမ္သာေရခ်ိဳးခန္း၂ခန္း # ဘုရားေဆာင္...
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

ေျမာက္ဒဂံု ၄၆ လမ္းဆုံ ဗထူးလမ္းမေပါ ္စီးပြားေရးလုပ္ရန္အကြက္ေကာင္းကားဂိတ္အလြန္နီးေရာင္းမည္...

 ဒဂံုၿမိဳ ႔သစ္ ေျမာက္ပိုင္း |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 3,100 သိန္း (က်ပ္) |  ေျမကြက္ ၊ ၿခံကြက္
အမွတ္ ၅ ေစ် းနီး စာသင္ေက် ာင္းနီး ဝင္လမ္းထြက္လမ္းသာ၍ ေအးခ်မ္း တ့ဲ ေနရာျဖစ္ ျပီး အမည္ေပါက္ကိုယ္တိုင္မွSp ေပးခြဲေရာင္းပါမည္
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

ဒဂုံၿမဳိ႕သစ္ေျမာက္ပုိင္း

ရန္ကုန္ၿမဳိ႕၏ တုိးခ်ဲ႕ၿမဳိ႕သစ္တြင္ ေျမာက္ဒဂုံၿမိဳ႕နယ္သည္လည္း တစ္ခုအပါအဝင္ျဖစ္သည္ ။ အက်ယ္အဝန္း ၂၆.၂၈ ကီလုိမီတာရွိၿပီး ၿမဳိ႕နယ္၏ အေရွ႕ဘက္ႏွင့္ေျမာက္ဘက္တြင္ ဒဂုံၿမဳိ႕သစ္အေရွ႕ပုိင္း ၊ အေနာက္ဘက္တြင္ ေတာင္ဥကၠလာပၿမဳိ႕နယ္ ၊ ေတာင္ဘက္တြင္ ဒဂုံၿမဳိ႕သစ္ေတာင္ပုိင္း တုိ႔ ဝန္းရံတည္ရွိသည္ ။ ေျမာက္ဒဂုံသည္ ရပ္ကြက္ေပါင္း ၂၀ ခုျဖင့္ ဖြ႔ဲစည္းတည္ေဆာက္ထားၿပီး မူလတန္းေက်ာင္း ၂၄ ေက်ာင္း ၊ အလယ္တန္းေက်ာင္း (၁) ေက်ာင္း ႏွင့္ အထက္တန္းေက်ာင္း (၄) ေက်ာင္းတုိ႔ရွိသည္ ။ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အႀကီးဆုံး တကၠသုိလ္ျဖစ္သည့္ ဒဂုံတကၠသုိလ္ တည္ရွိေသာၿမဳိ႕နယ္လည္းျဖစ္သည္ ။ တုိးခ်ဲ႕ၿမဳိ႕သစ္ ျဖစ္တာနဲ႔အညီ ေျမကြက္မ်ား ၊ ေျမလြတ္မ်ား ၊ စက္မႈဇုန္မ်ား အမ်ားအျပားတည္ရွိသည္ ။ ရန္ကုန္ဘူတာႀကီးက တဆင့္ ဒဂုံတကၠသုိလ္အထိ တုိက္ရုိက္သြားႏုိင္သည့္ ရထားလမ္းလည္းတည္ရွိသည္ ။ တကၠသုိလ္ေက်ာင္း ရွိသည့္အတြက္ ၿမဳိ႕နယ္စုံ ေက်ာင္းသား ၊ ေက်ာင္းသူမ်ားတက္ေရာက္သည့္အတြက္ ေက်ာင္းဖြင့္ခ်ိန္တြင္ စည္ကားေသာၿမဳိ႕နယ္ျဖစ္သည္ ။ တကၠသုိလ္ေက်ာင္းသားမ်ား ငွားရမ္းေနထုိင္သည့္ အေဆာင္လည္း အမ်ားအျပားတည္ရွိၿပီး ေမာ္ေတာ္ယာဥ္လုိင္းေပါင္းစုံ လာေရာက္ေျပးဆြဲသည့္အတြက္ သြားလာရလြယ္ကူ ေသာၿမဳိ႕နယ္လည္းျဖစ္သည္ ။ အနာဂတ္ဖြံ႔ၿဖဳိးတုိးတက္လာမည့္ ၿမဳိ႕ျပႏွင့္အတူ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ား အိမ္ၿခံေျမ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံရန္ ေကာင္းေသာ ေျမာက္ဒဂုံၿမဳိ႕နယ္ျဖစ္သည္ ။