အိမ္ၿခံေျမ ေရာင္းရန္ ဒဂံုၿမိဳ ႔သစ္ အေရွ ႔ပိုင္းၿမိဳ႕နယ္

အေရွ႕ဒဂံုေနရာေကာင္းတြင္ ျပင္ဆင္ၿပီး အသင့္ေနထိုင္ႏိုင္ေသာ လံုးခ်င္းတိုက္ေရာင္းမည္။

 ဒဂံုၿမိဳ ႔သစ္ အေရွ ႔ပိုင္း |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 1,300 သိန္း (က်ပ္) |  လံုးခ်င္းအိမ္
အက်ယ္အ၀န္း 40x60 ေပရွိၿပီး ႏွစ္ထပ္ခြဲတိုက္တြင္ ေၾကြ+ပါေကးခင္းထားေသာ အသင့္ေနထိုင္ႏိုင္သည္။
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

တပင္ေရႊထီးလမ္းမေပၚတြင္ လုပ္ငန္းလုပ္ရန္ေကာင္းေသာ ေျမကြက္အေရာင္းျဖစ္သည္။

 ဒဂံုၿမိဳ ႔သစ္ အေရွ ႔ပိုင္း |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 1,100 သိန္း (က်ပ္) |  ေျမကြက္ ၊ ၿခံကြက္
အက်ယ္အ၀န္း 20x60 ေပရွိၿပီး ေရမီးစံုပါရွိေသာ လုပ္ငန္းလုပ္ရန္ေနရာေကာင္းေသာ ေျမကြက္အေရာင္းျဖစ္သည္။ ဒဂံုျမိဳ႕သစ္အေရွ႕ပိုင္းတြင္ တည္ရိွျပီး စက္မႈရံုၾကီးမ်ားစြာ ရိွေသာေၾကာင့္...
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

ခ်မ္းသာေရႊျပည္အိမ္ရာတြင္ ေနရာေကာင္းေထာင့္ကြက္ေရာင္းမည္။

 ဒဂံုၿမိဳ ႔သစ္ အေရွ ႔ပိုင္း |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 1,800 သိန္း (က်ပ္) |  ေျမကြက္ ၊ ၿခံကြက္
ဒဂံုၿမိိဳ႕သစ္အေရွ႕ပိုင္းၿမိဳ႕နယ္ တြင္ တည္ရွိသည္။ အက်ယ္အ၀န္း 55x70 ေပရွိေသာ ပါမစ္ေျမေထာင့္ကြက္ျဖစ္သည္။ ဒဂံုျမိဳ႕သစ္အေရွ႕ပိုင္းတြင္ တည္ရိွျပီး စက္မႈရံုၾကီးမ်ားစြာ ရိွေသာေၾကာင့္...
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

ခ်မ္းသာေရႊျပည္အိမ္ရာတြင္ ေျမကြက္က်ယ္ေရာင္းရန္ရွိသည္။

 ဒဂံုၿမိဳ ႔သစ္ အေရွ ႔ပိုင္း |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 2,400 သိန္း (က်ပ္) |  ေျမကြက္ ၊ ၿခံကြက္
အက်ယ္အ၀န္း 75 x 75 ေပရွိၿပီး ေနရာေကာင္း ပါမစ္ေျမကြက္ျဖစ္သည္။ ဒဂံုျမိဳ႕သစ္အေရွ႕ပိုင္းတြင္ တည္ရိွျပီး စက္မႈရံုၾကီးမ်ားစြာ ရိွေသာေၾကာင့္ အလုပ္အကိုင္ေပါမ်ားေသာ ေနရာတစ္ခုျဖစ္သည္။...
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

အရစ္က်ျဖင့္ပိုင္ရွင္ကိုယ္တိုင္ေရာင္းမည္

 ဒဂံုၿမိဳ ႔သစ္ အေရွ ႔ပိုင္း |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 200 သိန္း (က်ပ္) |  ေျမကြက္ ၊ ၿခံကြက္
1) အရစ္က် ေငြေပး ေခ် မူ စနစ္ / အရႈပ္အရွင္းကင္း/ ပိုင္ရွင္ကုိယ္တုိင္ေရာင္းမည္။ (၄၀’ x 8၀’ )/ အိမ္နွင့္ ျခံ။ ေစ်းညိႈႏိႈင္း Near Mawbi Cinema/Mawbi City. 2) အရစ္က် ေငြေပး ေခ် မူ စနစ္ / အရႈပ္အရွင္းကင္း/...
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

အေရွ႕ဒဂံု/ေျမာက္ဒဂံုေျမကြက္မ်ားေရာင္းမည္။

 ဒဂံုၿမိဳ ႔သစ္ အေရွ ႔ပိုင္း |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 200 သိန္း (က်ပ္) |  ေျမကြက္ ၊ ၿခံကြက္
ဒဂံုၿမိဳ႕နယ္ အေရွ႕ဒဂံု/ေျမာက္ဒဂံု ၿမိဳ႕နယ္ အတြင္းရွိ လူေနထိုင္ရန္ (သို႔မဟုတ္) ဝယ္ၿပီးျပန္ေရာင္းရန္ အလြန္သင့္ေတာ္ေသာ ေစ်းႏႈန္းမ်ားျဖင့္ အျမန္ေရာင္းလိုေသာ ေျမကြက္မ်ားရွိပါသည္...
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

ေနရာေကာင္း ေရာင္းမည္။

 ဒဂံုၿမိဳ ႔သစ္ အေရွ ႔ပိုင္း |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 7,000 သိန္း (က်ပ္) |  ေျမကြက္ ၊ ၿခံကြက္
ရာဇဓိရာဇ္လမ္းမေပၚႏွင့္ဗိုလ္ေစာေနာင္လမ္းမ ေထာင့္ကြက္ ၁၀၀ ေပ×၁၀၀ ေပ ဒဂံုျမိဳ႕သစ္အေရွ႕ပိုင္းတြင္ တည္ရိွျပီး စက္မႈရံုၾကီးမ်ားစြာ ရိွေသာေၾကာင့္ အလုပ္အကိုင္ေပါမ်ားေသာ...
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

အေရွ႕ဒဂဳုံစက္မႈဇုန္

 ဒဂံုၿမိဳ ႔သစ္ အေရွ ႔ပိုင္း |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 3,300 သိန္း (က်ပ္) |  စက္မႈဇုန္
အေရွ႕ဒဂုံစက္မႈဇုန္ ေျမ(2.25)ဧက (2)ကြက္တြဲ အုတ္ခတ္ၿပီး ပါမစ္ေျမ ေရာင္း(1)ဧက 3300သိန္း
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

ဒဂံုျမိဳသစ္အေရွ႕ပိုင္းျမိဳနယ္တြင္ ႏွစ္ထပ္ခြဲတိုက္ေရာင္းရန္ရိွသည္။

 ဒဂံုၿမိဳ ႔သစ္ အေရွ ႔ပိုင္း |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 1,500 သိန္း (က်ပ္) |  လံုးခ်င္းအိမ္
ဒဂံုျမိဳသစ္အေရွ႕ပိုင္းျမိိဳနယ္၊(၃)ရပ္ကြက္၊ဒဂံုတကၠသိုလ္အနီး၊က်န္စစ္သားလမ္းမေက်ာကပ္(၄၀×၆၀)ေပ၊2RC new၊ အိပ္ခန္း၄ခန္း၊ ေရခ်ိဳးခန္း၃ခန္း၊ ပါေကးခင္းျပီး၊ပါမစ္ေျမ၊သိန္း ၁၅၀၀...
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

ေက်ာက္နတ္သားရုပ္ႏွင့္ ပုဂံလက္ရာ ျမန္မာပန္းေေတာ့ ကႏုတ္ပန္း စိန္ေတာင္

 ဒဂံုၿမိဳ ႔သစ္ အေရွ ႔ပိုင္း |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 60,000 သိန္း (က်ပ္) |  လံုးခ်င္းအိမ္
ဘုရားတည္ ေက်ာင္းေဆာက္ ျမန္မာမႈျဖင့္ အိမ္အလွဆင္လိုသူမ်ားအတြက္ အခ်ိန္ကုန္သက္သာ ေငြကုန္သက္သာ ခိုင္ခန္႕ေသာ ေက်ာက္သား ျမန္မာ႕ပန္းေတာ့လက္ရာမ်ားကို ဝယ္ယူနိုင္ပါျပီ
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

အေရွ႕ဒဂုံၿမဳိ႕နယ္

အေရွ႕ဒဂုံၿမဳိ႕နယ္သည္ ရန္ကုန္ၿမဳိ႕၏ အေရွ႕ဘက္အက်ဆုံး ၿမဳိ႕နယ္တစ္ခုျဖစ္သည္ ။ ဒဂုံၿမဳိ႕သစ္ အေရွ႕ပုိင္း၏ ေျမာက္ဘက္တြင္ လွည္းကူးၿမဳိ႕နယ္ ၊ အေနာက္ဘက္တြင္ ဒဂုံၿမဳိ႕သစ္ေျမာက္ပုိင္း ၊ ေတာင္ႏွင့္ေနာက္ဘက္တြင္ ဒဂုံၿမဳိ႕သစ္ေတာင္ပုိင္းတုိ႔တည္ရွိသည္ ။ အေရွ႕ဒဂုံသည္ အက်ယ္အဝန္းအားျဖင့္ ၉၁.၀၃ ကီလုိမီတာ ရွိၿပီး ရပ္ကြက္ေပါင္း ၅၄ ခုႏွင့္ေက်းရြာ ၃ ခုျဖင့္ဖြဲ႔စည္းတည္ေဆာက္ထားသည္ ။ အေရွ႕ဒဂုံၿမဳိ႕နယ္သည္ ရန္ကုန္ၿမဳိ႕၏ လူေနထူထပ္လာမႈကုိ အေထာက္အကူျပဳေစရန္ ၁၉၈၉ ခုႏွစ္က အသစ္တုိးခ်ဲ႕လုိက္သည့္ ၿမဳိ႕သစ္ ဧရိယာလည္းျဖစ္သည္ ။ ၿမဳိ႕နယ္တြင္း မူလတန္းေက်ာင္း ၁၉ ေက်ာင္း ၊ အလယ္တန္းေက်ာင္း ၄ ေက်ာင္း ႏွင့္ အထက္တန္းေက်ာင္း ၂ ေက်ာင္းတည္ရွိသည္ ။ ငမုိးရိပ္ေခ်ာင္း ႏွင့္ ပုဇြန္ေတာင္ေခ်ာင္းတုိ႔ ျဖတ္သန္းစီးဆင္း သည့္ ၿမဳိ႕နယ္လည္းျဖစ္သည္ ။ ရန္ကုန္ၿမဳိ႕ပတ္ရထားလမ္းျဖစ္သည့္ တုိးေက်ာင္ကေလးဘူတာရုံရွိၿပီး ရန္ကုန္ - ပဲခူး မီးရထားခရီးစဥ္ ေခတၱရပ္နားသည့့္ ဘူတာရုံလည္းျဖစ္သည္ ။ အေရွ႕ဒဂုံၿမဳိ႕နယ္သည္ တုိးခ်ဲ႕ၿမဳိ႕သစ္ျဖစ္တာနဲ႔ အညီ ေျမကြက္အလြတ္မ်ား ၊ လုပ္ငန္းအတြက္ အသုံးျပဳသည့္ စက္မႈဇုန္ဝန္းမ်ား ၊ လူေနအိမ္ရာ အခ်ဳိ႕တုိ႔ရွိသည္ ။ လူေနမႈ ထူထပ္မႈ သိပ္မရွိေသးသည့္အတြက္ ကန္ထရိုက္ တုိက္ခန္း မရွိသေလာက္ ရွားသည့္ၿမဳိ႕နယ္ျဖစ္ၿပီး လုံးခ်င္းအိမ္ အေသးစား အမ်ားအျပားရွိသည့္ၿမဳိ႕နယ္ျဖစ္သည္ ။ အခ်ဳပ္အားျဖင့္ဆုိေသာ အေရွ႕ဒဂုံၿမဳိ႕နယ္သည္ အနာဂတ္ ရန္ကုန္ၿမဳိ႕လူေနထူထပ္လာမႈနဲဲ႔အတူ တစ္စတစ္စ စည္ကားလာမည့္ ေနရာေကာင္းျဖစ္သည္ ။ ေျမလြတ္ေျမရုိင္းမ်ား ေျမကြက္လက္မ်ားအလြန္ေပါမ်ားသည့္ အတြက္ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံရန္ေကာင္းေသာ ေစ်းကြက္ေကာင္းေနရာတစ္ခု ျဖစ္သည္ ။