အိမ္ၿခံေျမ ေရာင္းရန္ ဒဂံုၿမိဳ ႔သစ္ အေရွ ႔ပိုင္းၿမိဳ႕နယ္

အေရွ႕ဒဂံုၿမိဳ႕နယ္ ခ်မ္းသာေရႊျပည္အိမ္ရာတြင္ ေျမကြက္ေရာင္းရန္ ရွိသည္။

 ဒဂံုၿမိဳ ႔သစ္ အေရွ ႔ပိုင္း |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 1,800 သိန္း (က်ပ္) |  ေျမကြက္ ၊ ၿခံကြက္
- 55x75 - ပါမစ္ - ေျမကြက္ ေစ်းႏႈနး္ - 1800သိန္း (ညွိႏႈိင္း) * ေထာင့္ကြက္ * အိမ္ရာ၀င္း * စိတ္ျငိမ္ * ေနထုိင္ရန္ေကာင္း
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

လံုးခ်င္​းအိမ္​အ​ေရာင္​း

 ဒဂံုၿမိဳ ႔သစ္ အေရွ ႔ပိုင္း |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 1,340 သိန္း (က်ပ္) |  လံုးခ်င္းအိမ္
လံုးခ်င္းအိမ္ေရာင္းမည္ 🏡🏡🏡 ရင္းႏွီးျမႇပ္ႏွံထားရန္သင့္ေတာ္သည္ 🌟🌟🌟 သိန္း -1340 💰💰💰 ဒဂံုၿမိဳ႕သစ္အေရွ႕ပိုင္းၿမိဳ႕နယ္ ၁၄ရပ္ကြက္ မ.ဝ.တ လမ္းဆံု မွ(ပင္လံုလမ္းမအတိုင္း)...
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

အေရွ႕ဒဂံုၿမိဳ႔နယ္၊ ခ်မ္းသာေရႊျပည္အိမ္ရာတြင္ ေျမကြက္ေရာင္းရန္ရွိပါသည္။

 ဒဂံုၿမိဳ ႔သစ္ အေရွ ႔ပိုင္း |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 1,900 သိန္း (က်ပ္) |  ေျမကြက္ ၊ ၿခံကြက္
ေပအက်ယ္(75x75)ရွိၿပီး ပါမစ္ေျမျဖစ္သည္။ ေနရာေကာင္းသည္။ (ပင္လံုလမ္းမႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုလမ္းႏွင့္နီးသည္။ မ၀တ လမ္းစံုႏွင့္နီးသည္။
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

အေရွ႕ဒဂံုစက္မႈဇုန္တြင္ ဂိုေဒါင္ေရာင္းရန္ရွိသည္

 ဒဂံုၿမိဳ ႔သစ္ အေရွ ႔ပိုင္း |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 27,000 သိန္း (က်ပ္) |  စက္မႈဇုန္
ေျမ ( 2.4 ) ဧက ဂို (28000 Sqft ) 315 KVA 27000သိန္း
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

ၿခံေရာင္းမည္

 ဒဂံုၿမိဳ ႔သစ္ အေရွ ႔ပိုင္း |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 1,050 သိန္း (က်ပ္) |  ေျမကြက္ ၊ ၿခံကြက္
ဒဂံုၿမိဳ႕သစ္အ ေရွ႕ပိုင္း။ မဝတလမ္းဆံုအနီး ။ ၁၁ ရပ္ကြက္VIP ။ ဗိုလ္ေစာေနာင္ လမ္းမ ။ (41' × 60' ) ဂရမ္ေျမ ။ အုတ္တံတိုင္းခတ္ၿပီး ။ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္အသံုးျပဳရန္ ေနရာေကာင္းျဖစ္သည္ ။...
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

ေျမကြက္အေရာင္း

 ဒဂံုၿမိဳ ႔သစ္ အေရွ ႔ပိုင္း |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 185 သိန္း (က်ပ္) |  ေျမကြက္ ၊ ၿခံကြက္
ေျမသီးသန္႔ ေပ (20"x 60") အေရွဒဂံုျမိဳ႔နယ္ 13ရပ္ကြက္ ပါမစ္မႈရင္းစာရြက္စစ္ဆးျပီးျဖစ္ပါတယ္
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

ခ်မ္းသာေရႊျပည္ အိမ္ရာ ရွိ ျခံ ႏွင့္ ႏွစ္ထပ္တိုက္ ေရာင္းမည္

 ဒဂံုၿမိဳ ႔သစ္ အေရွ ႔ပိုင္း |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 4,300 သိန္း (က်ပ္) |  လံုးခ်င္းအိမ္
ခ်မ္းသာေရႊျပည္ အိမ္ရာ ရွိ ျခံ ႏွင့္ ႏွစ္ထပ္တိုက္ ေရာင္းမည္ ခ်မ္းသာေရႊျပည္ အိမ္ရာ အေရွ႕ဒဂံု မဝတ လမ္းဆံုအနီး ၆၂ ေပ × ၈၂ ေပ ျခံ ၂၅ ေပ × ၄၅ ေပ ႏွစ္ထပ္တိုက္ �ေအာက္ထပ္...
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

အေရွ႕ဒဂံုၿမိဳ႕နယ္၊ (၁၁)ရပ္ကြက္ တပင္ေရႊထီးလမ္းမေပၚတြင္ လံုးခ်င္းအိမ္ေရာင္းရန္ရွိပါသည္။

 ဒဂံုၿမိဳ ႔သစ္ အေရွ ႔ပိုင္း |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 1,850 သိန္း (က်ပ္) |  လံုးခ်င္းအိမ္
ေပအက်ယ္(40×60)ရွိၿပီး Bedroom ၂ခန္းဖြဲ႕စည္းထားသည္။ ေရမီးပါ အသ္ငေနနိုင္သည္။ ေနရာေကာင္းသည္။ ေနိုင္ခ်င္သူမ်ား၊ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံထားခ်င္သူမ်ားအတြက္လည္းအဆင္ေျပပါသည္။...
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

အေရွ႕ဒဂုံစက္မႈဇုန္တြင္ စက္မႈေျမေရာင္းရန္ရွိသည္။

 ဒဂံုၿမိဳ ႔သစ္ အေရွ ႔ပိုင္း |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 4,800 သိန္း (က်ပ္) |  စက္မႈဇုန္
အေရွ႕ဒဂုံစက္မႈဇုန္ ေျမ(2.2)ဧက၊ ဂိုေဒါင္အေသးပါ၊ ပါမစ္ ေရာင္း(1)ဧက 4800သိန္း
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

အေရွ႕ဒဂုံစက္မႈဇုန္တြင္ စက္မႈေျမေရာင္းရန္ရွိသည္။

 ဒဂံုၿမိဳ ႔သစ္ အေရွ ႔ပိုင္း |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 3,500 သိန္း (က်ပ္) |  စက္မႈဇုန္
အေရွ႕ဒဂုံစက္မႈဇုန္ ေျမ(4.6)ဧက၊ အုတ္ခတ္ျပီး၊ပါမစ္ ေရာင္း(1)ဧက 3500သိန္း
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

အေရွ႕ဒဂုံၿမဳိ႕နယ္

အေရွ႕ဒဂုံၿမဳိ႕နယ္သည္ ရန္ကုန္ၿမဳိ႕၏ အေရွ႕ဘက္အက်ဆုံး ၿမဳိ႕နယ္တစ္ခုျဖစ္သည္ ။ ဒဂုံၿမဳိ႕သစ္ အေရွ႕ပုိင္း၏ ေျမာက္ဘက္တြင္ လွည္းကူးၿမဳိ႕နယ္ ၊ အေနာက္ဘက္တြင္ ဒဂုံၿမဳိ႕သစ္ေျမာက္ပုိင္း ၊ ေတာင္ႏွင့္ေနာက္ဘက္တြင္ ဒဂုံၿမဳိ႕သစ္ေတာင္ပုိင္းတုိ႔တည္ရွိသည္ ။ အေရွ႕ဒဂုံသည္ အက်ယ္အဝန္းအားျဖင့္ ၉၁.၀၃ ကီလုိမီတာ ရွိၿပီး ရပ္ကြက္ေပါင္း ၅၄ ခုႏွင့္ေက်းရြာ ၃ ခုျဖင့္ဖြဲ႔စည္းတည္ေဆာက္ထားသည္ ။ အေရွ႕ဒဂုံၿမဳိ႕နယ္သည္ ရန္ကုန္ၿမဳိ႕၏ လူေနထူထပ္လာမႈကုိ အေထာက္အကူျပဳေစရန္ ၁၉၈၉ ခုႏွစ္က အသစ္တုိးခ်ဲ႕လုိက္သည့္ ၿမဳိ႕သစ္ ဧရိယာလည္းျဖစ္သည္ ။ ၿမဳိ႕နယ္တြင္း မူလတန္းေက်ာင္း ၁၉ ေက်ာင္း ၊ အလယ္တန္းေက်ာင္း ၄ ေက်ာင္း ႏွင့္ အထက္တန္းေက်ာင္း ၂ ေက်ာင္းတည္ရွိသည္ ။ ငမုိးရိပ္ေခ်ာင္း ႏွင့္ ပုဇြန္ေတာင္ေခ်ာင္းတုိ႔ ျဖတ္သန္းစီးဆင္း သည့္ ၿမဳိ႕နယ္လည္းျဖစ္သည္ ။ ရန္ကုန္ၿမဳိ႕ပတ္ရထားလမ္းျဖစ္သည့္ တုိးေက်ာင္ကေလးဘူတာရုံရွိၿပီး ရန္ကုန္ - ပဲခူး မီးရထားခရီးစဥ္ ေခတၱရပ္နားသည့့္ ဘူတာရုံလည္းျဖစ္သည္ ။ အေရွ႕ဒဂုံၿမဳိ႕နယ္သည္ တုိးခ်ဲ႕ၿမဳိ႕သစ္ျဖစ္တာနဲ႔ အညီ ေျမကြက္အလြတ္မ်ား ၊ လုပ္ငန္းအတြက္ အသုံးျပဳသည့္ စက္မႈဇုန္ဝန္းမ်ား ၊ လူေနအိမ္ရာ အခ်ဳိ႕တုိ႔ရွိသည္ ။ လူေနမႈ ထူထပ္မႈ သိပ္မရွိေသးသည့္အတြက္ ကန္ထရိုက္ တုိက္ခန္း မရွိသေလာက္ ရွားသည့္ၿမဳိ႕နယ္ျဖစ္ၿပီး လုံးခ်င္းအိမ္ အေသးစား အမ်ားအျပားရွိသည့္ၿမဳိ႕နယ္ျဖစ္သည္ ။ အခ်ဳပ္အားျဖင့္ဆုိေသာ အေရွ႕ဒဂုံၿမဳိ႕နယ္သည္ အနာဂတ္ ရန္ကုန္ၿမဳိ႕လူေနထူထပ္လာမႈနဲဲ႔အတူ တစ္စတစ္စ စည္ကားလာမည့္ ေနရာေကာင္းျဖစ္သည္ ။ ေျမလြတ္ေျမရုိင္းမ်ား ေျမကြက္လက္မ်ားအလြန္ေပါမ်ားသည့္ အတြက္ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံရန္ေကာင္းေသာ ေစ်းကြက္ေကာင္းေနရာတစ္ခု ျဖစ္သည္ ။