အိမ္ၿခံေျမ ေရာင္းရန္ ဒဂံုၿမိဳ ႔သစ္ အေရွ ႔ပိုင္းၿမိဳ႕နယ္

ေျမာက္ဒဂုံအေ့ရွပုိင္းေျမကြက္ေရာင္းမည္။

 ဒဂံုၿမိဳ ႔သစ္ အေရွ ႔ပိုင္း |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 140 သိန္း (က်ပ္) |  ေျမကြက္ ၊ ၿခံကြက္
(၄၀×၆၀)ပါမစ္ေျမ၊(၁၂၃)ရပ္ကြက္၊အမွတ္(၅၉၇)၊လူေတြေနေနပါၿပီ၊(၁၃၃)ႏွင့္နီးပါသည္၊ပုိင္ရွင္ကုိယ္တုိင္ေရာင္ူမည္၊
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

ေျမာက္ဒဂုံ အေ့ရွပုိင္း ေျမကြက္ေရာင္းမည္။

 ဒဂံုၿမိဳ ႔သစ္ အေရွ ႔ပိုင္း |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 100 သိန္း (က်ပ္) |  ေျမကြက္ ၊ ၿခံကြက္
(၄၀×၆၀)ပါမစ္၊(၁၂၉)ရပ္ကြက္၊အမွတ္(၅၁၉)၊ဘူတာႀကီးပေရာဂ်က္အနီး၊ေနရာေကာင္း၊ပုိင္ရွင္ကုိယ္တုိင္ေရာင္းမည္။
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

အေရွ့ဒဂံု တြင္ ပိုင္ရွင္ကိုယ္တိုင္ ေျမကြက္ေရာင္းရန္ရွိသည္

 ဒဂံုၿမိဳ ႔သစ္ အေရွ ႔ပိုင္း |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 450 သိန္း (က်ပ္) |  ေျမကြက္ ၊ ၿခံကြက္
အေရွ့ဒဂံု ၁၄ရပ္ကြက္, ျခံအမွတ္ ၄၈၈, သစၥာလမ္း, ေျမအမိ်ုးစား ပါမစ္ ေျမ
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

၁၃၆ ရပ္ကြက္။40'*60'

 ဒဂံုၿမိဳ ႔သစ္ အေရွ ႔ပိုင္း |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 190 သိန္း (က်ပ္) |  ေျမကြက္ ၊ ၿခံကြက္
၁၃၆ ရပ္ကြက္။40'*60' ေထာင့္ကြက္။ဗထူးလမ္းကပ္လ်က္။၁၃၃ရပ္ကြက္အနီး။လမ္းထိပ္တြင္ busကားမ်ိဳးစုံသြားလာေနသည္။
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

ေရာင္းရန္ရွိသည္။

 ဒဂံုၿမိဳ ႔သစ္ အေရွ ႔ပိုင္း |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 4,800 သိန္း (က်ပ္) |  စက္မႈဇုန္
အေရွ႕ဒဂံုစက္မႈဇုန္ ေျမ (2.105) ဧက ငွား 1လ=2.105 ဧက x 27သိန္း= 5,683,500ks ေရာင္း = 2.105ဧက x 4800သိန္း= 10,104သိန္း
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

ရြာေျမ

 ဒဂံုၿမိဳ ႔သစ္ အေရွ ႔ပိုင္း |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 450 သိန္း (က်ပ္) |  ေျမကြက္ ၊ ၿခံကြက္
ရြာေျမ၃ဧက၄၅၀ေလ်ွာ့တင္းရွိသည္။ ဒဂံုျမိဳ႕သစ္အေရွ႕ပိုင္းတြင္ တည္ရိွျပီး စက္မႈရံုၾကီးမ်ားစြာ ရိွေသာေၾကာင့္ အလုပ္အကိုင္ေပါမ်ားေသာ ေနရာတစ္ခုျဖစ္သည္။ အနီးအနားတြင္...
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

လယ္ေျမ1ဧကေက်ာ္

 ဒဂံုၿမိဳ ႔သစ္ အေရွ ႔ပိုင္း |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 150 သိန္း (က်ပ္) |  ေျမကြက္ ၊ ၿခံကြက္
လယ္ေျမ၁ဧကေက်ာ္ေရာင္းမည္ ေလ်ွာ့တင္းရွိသည္
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

အေရွ႕ဒဂံု စက္မူ႔ဇံု အလုပ္ရံုဂိုေဒါင္ ေရာင္းမည္

 ဒဂံုၿမိဳ ႔သစ္ အေရွ ႔ပိုင္း |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 19,000 သိန္း (က်ပ္) |  စက္မႈဇုန္
ကေနာင္မင္သားႀကီးလမ္းမ၊ အေရွ႕ဒဂံုၿမိဳ႕နယ္။ ၄၀၀'*၂၆၃' ( ဂရံေျမ ) အမည္ေပါက္၊ စက္ရံုအလုပ္ရံု ဂိုေဒါင္ပါ၊ လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ႏိုင္ရန္အဆင္သင့္ အသံုးျပဳႏိုင္ပါသည္၊ ေရ၊ မီး၊...
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

အေရွ႕ဒဂံု (၁၃၂) ၈၄ အကြက္ေရာင္းမည္

 ဒဂံုၿမိဳ ႔သစ္ အေရွ ႔ပိုင္း |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 155 သိန္း (က်ပ္) |  ေျမကြက္ ၊ ၿခံကြက္
ပိုင္ရွင္ကိုယ္တိုင္ေရာင္းမည္။ အေရွ႕ဒဂံု (၁၃၂) ၈၄ အကြက္ေရာင္းမည္။ ၁၅၅ သိန္း
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

အေရွ႕ဒဂံု (၁၃၆) ၉၈ အကြက္ေရာင္းမည္။

 ဒဂံုၿမိဳ ႔သစ္ အေရွ ႔ပိုင္း |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 150 သိန္း (က်ပ္) |  ေျမကြက္ ၊ ၿခံကြက္
ပိုင္ရွင္ကိုယ္တိုင္ေရာင္းမည္။ အေရွ႕ဒဂံု (၁၃၆) ၉၈ အကြက္ေရာင္းမည္။ ၁၅၀ သိန္း
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

အေရွ႕ဒဂုံၿမဳိ႕နယ္

အေရွ႕ဒဂုံၿမဳိ႕နယ္သည္ ရန္ကုန္ၿမဳိ႕၏ အေရွ႕ဘက္အက်ဆုံး ၿမဳိ႕နယ္တစ္ခုျဖစ္သည္ ။ ဒဂုံၿမဳိ႕သစ္ အေရွ႕ပုိင္း၏ ေျမာက္ဘက္တြင္ လွည္းကူးၿမဳိ႕နယ္ ၊ အေနာက္ဘက္တြင္ ဒဂုံၿမဳိ႕သစ္ေျမာက္ပုိင္း ၊ ေတာင္ႏွင့္ေနာက္ဘက္တြင္ ဒဂုံၿမဳိ႕သစ္ေတာင္ပုိင္းတုိ႔တည္ရွိသည္ ။ အေရွ႕ဒဂုံသည္ အက်ယ္အဝန္းအားျဖင့္ ၉၁.၀၃ ကီလုိမီတာ ရွိၿပီး ရပ္ကြက္ေပါင္း ၅၄ ခုႏွင့္ေက်းရြာ ၃ ခုျဖင့္ဖြဲ႔စည္းတည္ေဆာက္ထားသည္ ။ အေရွ႕ဒဂုံၿမဳိ႕နယ္သည္ ရန္ကုန္ၿမဳိ႕၏ လူေနထူထပ္လာမႈကုိ အေထာက္အကူျပဳေစရန္ ၁၉၈၉ ခုႏွစ္က အသစ္တုိးခ်ဲ႕လုိက္သည့္ ၿမဳိ႕သစ္ ဧရိယာလည္းျဖစ္သည္ ။ ၿမဳိ႕နယ္တြင္း မူလတန္းေက်ာင္း ၁၉ ေက်ာင္း ၊ အလယ္တန္းေက်ာင္း ၄ ေက်ာင္း ႏွင့္ အထက္တန္းေက်ာင္း ၂ ေက်ာင္းတည္ရွိသည္ ။ ငမုိးရိပ္ေခ်ာင္း ႏွင့္ ပုဇြန္ေတာင္ေခ်ာင္းတုိ႔ ျဖတ္သန္းစီးဆင္း သည့္ ၿမဳိ႕နယ္လည္းျဖစ္သည္ ။ ရန္ကုန္ၿမဳိ႕ပတ္ရထားလမ္းျဖစ္သည့္ တုိးေက်ာင္ကေလးဘူတာရုံရွိၿပီး ရန္ကုန္ - ပဲခူး မီးရထားခရီးစဥ္ ေခတၱရပ္နားသည့့္ ဘူတာရုံလည္းျဖစ္သည္ ။ အေရွ႕ဒဂုံၿမဳိ႕နယ္သည္ တုိးခ်ဲ႕ၿမဳိ႕သစ္ျဖစ္တာနဲ႔ အညီ ေျမကြက္အလြတ္မ်ား ၊ လုပ္ငန္းအတြက္ အသုံးျပဳသည့္ စက္မႈဇုန္ဝန္းမ်ား ၊ လူေနအိမ္ရာ အခ်ဳိ႕တုိ႔ရွိသည္ ။ လူေနမႈ ထူထပ္မႈ သိပ္မရွိေသးသည့္အတြက္ ကန္ထရိုက္ တုိက္ခန္း မရွိသေလာက္ ရွားသည့္ၿမဳိ႕နယ္ျဖစ္ၿပီး လုံးခ်င္းအိမ္ အေသးစား အမ်ားအျပားရွိသည့္ၿမဳိ႕နယ္ျဖစ္သည္ ။ အခ်ဳပ္အားျဖင့္ဆုိေသာ အေရွ႕ဒဂုံၿမဳိ႕နယ္သည္ အနာဂတ္ ရန္ကုန္ၿမဳိ႕လူေနထူထပ္လာမႈနဲဲ႔အတူ တစ္စတစ္စ စည္ကားလာမည့္ ေနရာေကာင္းျဖစ္သည္ ။ ေျမလြတ္ေျမရုိင္းမ်ား ေျမကြက္လက္မ်ားအလြန္ေပါမ်ားသည့္ အတြက္ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံရန္ေကာင္းေသာ ေစ်းကြက္ေကာင္းေနရာတစ္ခု ျဖစ္သည္ ။