အိမ္ၿခံေျမ ေရာင္းရန္ ဗိုလ္တေထာင္ၿမိဳ႕နယ္

အျမန္ေရာင္းမည္ ၊ ရန္ကုန္၏အခၽက္အခၽာကၽေသာေနရာတြင္ ရံုးခန္းေရာင္းရန္ရွိသည္.

 ဗိုလ္တေထာင္ |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 1,950 သိန္း (က်ပ္) |  ကြန္ဒို
- အမွတ္(၁၅၅/၁၅၇) (၈-လႊာ ၊ ဘီ) ၊ (၄၈)လမ္း (အထက္) ၊ ဗိုလ္တေထာင္ ျမိဳ႕နယ္။ - အက်ယ္အဝန္း (၂၅’ x ၆၀’) ၊ ဓါတ္ေလွခါး ၊ တိုက္သစ္။ - မွန္းျဖင့္ရံုးခန္း (၂)ခန္း ၊ ေၾကြျပားခင္း ၊ အဲကြန္း (၄) လံုး ၊ ပါဝါမီတာ...
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

ဗိုလ္တစ္ေထာင္,လမ္း50 condo ေရာင္းမည္

 ဗိုလ္တေထာင္ |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 950 သိန္း (က်ပ္) |  ကြန္ဒို
#Condo_​ေရာင္းမည္_သို႔_ဌားမည္​🏩🏩🏩 #​ေရာင္​း_950_သိန္​း_ညႇိႏွိုင္း 💰💰💰 #ဌား_တစ္လ_8_သိန္း_ညိွနႈိင္​း...
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

ဗုိလ္တစ္ေထာင္၊ ဗုိလ္တစ္ေထာင္ဘုရားအနီးရွိ ေရာင္းရန္ရွိေသာ ကြန္ဒုိ

 ဗိုလ္တေထာင္ |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 950 သိန္း (က်ပ္) |  ကြန္ဒို
ဗုိလ္တစ္ေထာင္၊ ဗုိလ္တစ္ေထာင္ဘုရားအနီး၊ 600Sqft (4F, 2BR, 3AC, ပါေကး, Car Parking, Lift, Security, အမွဳိက္စြန္႔ပစ္စနစ္, Exhaust Fans, Fire Alarm System, ျပင္ဆင္ၿပီး, တုိက္သစ္) - 950Lks
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

ဗိုလ္တစ္ေထာင္၊ ဗိုလ္ဆြန္ပက္ကြန္ဒို ရွိ ေရာင္းရန္ရွိေသာ အလႊာျမင့္ ကြန္ဒိုအခန္း

 ဗိုလ္တေထာင္ |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 4,500 သိန္း (က်ပ္) |  ကြန္ဒို
တည္ေနရာ - ဗုိလ္ဆြန္ပက္ကြန္ဒုိ ၊ ဗုိလ္တစ္ေထာင္ အက်ယ္အ၀န္း - ၁၇၅၀ စတုရန္းေပ - Hall type အခန္း - အခန္းျမင့္ - ေလေအးေပးစက္ ၄ လံုး တပ္ဆင္ထား - ၾကမ္းျပင္ပါေကးခင္း - ပါ၀ါမီတာ ပါ၀င္ - ရံုးခန္း...
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

ဗိုလ္တစ္ေထာင္၊ ၄၈ လမ္း ရွိ ေရာင္းရန္ရွိေသာ ၄ လႊာအခန္း

 ဗိုလ္တေထာင္ |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 1,200 သိန္း (က်ပ္) |  တိုက္ခန္း
ဗိုလ္တစ္ေထာင္၊ ၄၈ လမ္း တြင္တည္ရွိပါသည္။ အက်ယ္အဝန္း (20’x60’) ေပက်ယ္ဝန္းပါသည္။ ရိုးရိုးအိပ္ခနး္ (2) ခနး္၊ မီးဖိုခနး္၊ ေ၇ခ်ိဳးခန္း၊ အိမ္သာ ပါဝင္ပါသည္။ အခန္းတြင္ ေရပူေရေအးစနစ္၊ အဲကြန္း...
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

ေက်ာက္စိမ္းကြန္ဒိုတြင္(25x60)ရွိေသာကြန္ဒိုအၿမန္ေရာင္းမည္။

 ဗိုလ္တေထာင္ |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 4,000 သိန္း (က်ပ္) |  ကြန္ဒို
ဗိုလ္တထာင္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ မာစတာအိပ္ခန္း(1ခန္း)၊ရုိးရုိးအိပ္ခန္း(2ခန္း)၊အဲယားကြန္း၊ကၽြန္းပါေကးခင္းအၿမန္ေရာင္းမည္။
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

နီလာကြန္ဒိုတြင္(1500စတုရန္းေပ)ရွိေသာကြန္ဒိုအၿမန္ေရာင္းမည္။

 ဗိုလ္တေထာင္ |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 2,000 သိန္း (က်ပ္) |  ကြန္ဒို
ဗိုလ္တေထာင္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ မာစတာအိပ္ခန္း(1ခန္း)၊ရုိးရုိးအိပ္ခန္း(1ခန္း)၊အဲယားကြန္း၊ဖုန္း၊ပါေကးခင္းထားအၿမန္ေရာင္းမည္။
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

ဗိုလ္တစ္ေထာင္၊ ၅၂ လမ္း၊ ရွိ ေရာင္းရန္ရွိေသာ အလႊာျမင့္ ကြန္ဒိုအခန္း

 ဗိုလ္တေထာင္ |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 1,300 သိန္း (က်ပ္) |  ကြန္ဒို
ဗိုလ္တစ္ေထာင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ၅၂ လမ္း တြင္တည္ရွိပါသည္ အက်ယ္အဝန္း (25’x60’) ေပက်ယ္ဝန္းပါသည္။ မာစတာအိပ္ခနး္ (1) ခနး္၊ ရိုးရိုးအိပ္ခန္း (1) ခနး္၊ မီးဖိုခနး္၊ ေရခ်ိဳးခနး္၊ အိမ္သာ ပါဝင္ပါသည္။...
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

48လမ္း ၊ အလယ္ဘေလာက္တြင္ တိုက္ခန္းသန္႕ေရာင္းရန္ရွိသည္။

 ဗိုလ္တေထာင္ |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 650 သိန္း (က်ပ္) |  တိုက္ခန္း
ဗိုလ္တေထာင္ ၄၈ လမ္းသန္႕၊ ၅လႊာ ၊ ေရ၊မီး။ဖုန္း ၊အဲယားကြန္း၊ ပါေကးခင္း၊ မီးဖိုခန္းသီးသန္႕ေၾကြျပားခင္း၊ ျပင္ဆင္ၿပီးအသင့္ေနထုိင္ႏိုင္၊ (ႏိုင္ငံျခားသားဧည့္သည္မ်ား အငွားမ်ားေသာ...
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

လမ္း50တြင္(25x50) ေပအက်ယ္၀န္းရွိေသာကြန္ဒိုအၿမန္ေရာင္းမည္။

 ဗိုလ္တေထာင္ |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 2,100 သိန္း (က်ပ္) |  ကြန္ဒို
ဗိုလ္တေထာင္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ မာစတာအိပ္ခန္း(1ခန္း)၊ရုိးရုိးအိပ္ခန္း(1ခန္း)၊အဲယားကြန္း၊ထပ္ခိုးအၿမန္ေရာင္းမည္။
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

ေတာ္၀င္ၿမန္မာကြန္ဒိုတြင္(25x60)တြင္ရွိေသာကြန္ဒိုအၿမန္ေရာင္းမည္။

 ဗိုလ္တေထာင္ |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 7,500 သိန္း (က်ပ္) |  ကြန္ဒို
ဗိုလ္တေထာင္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ Hall,အဲယားကြန္း(2ခန္း)၊ၿပင္ဆင္ၿပီးအၿမန္ေရာင္းမည္။
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

ဗုိလ္တေထာင္ၿမဳိ႕နယ္

ရန္ကုန္အေရွ႕ပိုင္းခရုိင္တြင္တည္ရွိသည့္ ဗုိလ္တေထာင္ၿမဳိ႕နယ္သည္ ၂.၄ ကီလိုမီတာက်ယ္ဝန္းၿပီး ရန္ကုန္ၿမဳိ႕၏ downtown ၆ ၿမဳိ႕နယ္တြင္ပါဝင္သည္ ။ ရပ္ကြက္ေပါင္း ၁၀ ခုျဖင့္ဖြဲ႔စည္းထားသည့္ ဗုိလ္တေထာင္ၿမဳိ႕နယ္သည္ အေရွ႕ေျမာက္ဘက္တြင္ ပုဇြန္ေတာင္ၿမဳိ႕နယ္ ၊ ေတာင္ဘက္တြင္ ရန္ကုန္ျမစ္ ၊ အေနာက္ဘက္တြင္ ေက်ာက္တံတားၿမဳိ႕နယ္ႏွင့္ ေျမာက္ဘက္တြင္ မဂၤလာေတာင္ညႊန္႔ၿမဳိ႕နယ္တုိ႔တည္ရွိသည္ ။ ဆံေတာ္ရွင္ဗုိလ္တေထာင္ေစတီေတာ္ကုိအစြဲဲျပဳၿပီး ဗုိလ္တေထာင္ၿမဳိ႕နယ္ဟု ေရွးယခင္ကေခၚဆုိခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္ ။ အေၾကာင္းမွာမူ ေစတီေတာ္ကုိတည္သည့္အခါ ဆံေတာ္ကုိ ဗုိလ္ေျခတစ္ေထာင္တုိ႔ျဖင့္ ႀကဳိဆုိခဲ့ေသာအရပ္ျဖစ္ ခဲ့ေသာေၾကာင့္ ဗုိလ္တေထာင္ေစတီဟု အမည္တြင္ခဲဲ့သည္ ။ ဗုိလ္တေထာင္ၿမဳိ႕နယ္တြင္ မူလတန္းေက်ာင္း(၅) ေက်ာင္း ၊ အလယ္တန္းေက်ာင္း (၂) ေက်ာင္း ၊ အထက္တန္းေက်ာင္း (၆) ေက်ာင္းႏွင့္ တကၠသုိလ္ေက်ာင္း ၁ ခုတည္ရွိသည္ ။ ရန္ကုန္ၿမဳိ႕ အေရွပုိင္းခရုိင္၏အဓိက ေဆရုံႀကီးျဖစ္သည့္ ျပည္သူ႔ေဆးရုံ (၃) ရုံ ၊ ကုိယ္ပုိင္ ေဆးရုံ (၃) ရုံလည္းတည္ရွိသည္ ။ ျမန္မာျပည္တြင္ ထင္ရွားေသာ ေၾကးမုံသတင္းစာတုိက္ရွိေသာၿမဳိ႕နယ္လည္း ျဖစ္သလုိ ျမန္မာ့ေရးေၾကာင္းကုန္သြယ္ပုိ႔ေဆာင္ေရးတြင္ အေရးပါသည့္ ၾကယ္ငါးပြင့္ သေဘာၤရုံးအေျခစုိက္ရာ ၿမဳိ႕နယ္လည္းျဖစ္သည္ ။ အဂၤလိပ္ေခတ္ကတည္းက အကြက္က်က်တည္ေဆာက္ထားသည့္ ၿမဳိ႕နယ္တစ္ခုျဖစ္သည့္ ဗုိလ္တေထာင္ၿမဳိ႕နယ္သည္ ကုိလိုနီေခတ္ အေဆာက္အဦးမ်ားစြာတည္ရွိသည္ ။ ဥပမာ ရန္ကုန္ၿမဳိ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီအေဆာက္အဦးသည္ အဂၤလိပ္ေခတ္ဗိသုကာ လက္ရာမ်ားကုိ အထင္အရွားေတြ႔ျမင္ႏုိင္မည္ျဖစ္သည္ ။ ၁၈၉၀ ခုႏွစ္ကတည္ေဆာက္ခဲ့သည့္ လက္ရွိဝန္ႀကီးမ်ားရုံး(ယခင္ အတြင္းဝန္ရုံး) တည္ရွိသည့္ၿမဳိ႕နယ္လည္းျဖစ္သည္ ။ အျခားသမုိင္းဝင္ အေဆာက္အဦးမ်ားျဖစ္သည့္ ယခုလက္ရွိ မူလတန္းေက်ာင္းမ်ားျဖစ္သည့္ အ.မ.က (၂) ၊ အ.မ.က (၄) ၊ အ.မ.က(၆) ႏွင့္ ဗုိလ္ျမတ္ထြန္းလမ္းရွိ စီရင္ဘပ္တစ္ ခရစ္ယာဥ္ဘုရားရွိခုိးေက်ာင္း ၊ ျမန္မာျပည္တြင္း အႀကီးဆုံး ခရစ္ယာန္ဘုရားရွိခုိးေက်ာင္းႀကီးျဖစ္သည့္ ဗုိလ္ေအာင္ေက်ာ္လမ္းမေပၚရွိ စိန္႔ေမရီဘုရားရွိခုိးေက်ာင္းတုိ႔သည္ ၿဗီတိသွ်ေခတ္ ဗိသုကာလက္ရာမ်ားကုိ အေျမာက္အမ်ားျမင္ေတြ႔ႏုိင္မည္ျဖစ္သည္ ။ အႏွစ္ခ်ဳပ္အားျဖင့္ဆုိေသာ္ ဗုိလ္တေထာင္ၿမဳိ႕နယ္သည္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာတုိးတက္ေျပာင္းလဲလာခဲဲ့ေသာ္လည္း ေခတ္သစ္အေဆာက္အဦးမ်ား ၊ ကြန္ဒုိမ်ား ၊ တုိက္ခန္းမ်ားႏွင့္အတူ ေခတ္ေဟာင္းအေဆာက္အဦးမ်ားဟာ လည္း ယေန႔တုိင္ မပ်က္စီးပဲ သက္ဝင္လ်က္ရွိသည့္ ၿမဳိ႕နယ္တစ္ခုျဖစ္ေပသည္ ။