တိုက္ခန္း ေရာင္းရန္ ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္

ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္၊တကၠသိုလ္ရိပ္သာလမ္းသစ္အနီးရွိ လူေန/ရံုးခန္းဖြင့္ရန္ေကာင္းေသာ ကိုယ္ပိုင္ကားပါကင္ပါ အဆင့္ျမင့္တိုက္ခန္းေျမညီေရာင္းရန္ရွိပါသည္။...

 ဗဟန္း |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 2,800 သိန္း (က်ပ္) |  တိုက္ခန္း
ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္၊ တကၠသိုလ္ရိပ္သာလမ္းသစ္အနီးရွိ လူေန/ရံုးခန္းဖြင့္ရန္ေကာင္းေသာ ကိုယ္ပိုင္ကားပါကင္ပါ အဆင့္ျမင့္တိုက္ခန္းေျမညီထပ္ေရာင္းရန္ရွိပါသည္။ ေပအက်ယ္(1500sqft)ရွိၿပီး Master 1ခန္း၊ Bedroom...
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

ဗဟန္း တြင္ တိုက္ခန္းေရာင္းမည္။

 ဗဟန္း |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 7,700 သိန္း (က်ပ္) |  တိုက္ခန္း
ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္၊ ေရႊဘထမင္းဆိုင္အနီး၊ ေရႊဂံုတုိင္ (1) လမ္းႏွင့္ ေရႊဂံုတိုင္ (4) လမ္းေထာင့္၊ ဗဟနး္ၿမိဳ႕နယ္ တြင္ တည္ရွိသည္။ အက်ယ္အ၀န္း (70×43) ေပက်ယ္၀နး္သည္။ အျမင့္ - 18 ေပျဖစ္သည္။ (6000...
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

ေနရာေကာင္းရိွ တိုက္ခန္း ေရာင္းမည္။

 ဗဟန္း |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 3,000 သိန္း (က်ပ္) |  တိုက္ခန္း
ေနရာေကာင္း တိုက္ခန္း ေရာင္းမည္ = = = = = = = = = = = = = = == = = = = တကၠသိုလ္ရိပ္သာ လမ္းသစ္ ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္၊ • Size: ( 2260 Sq ft ) 7th floor • တိုက္သစ္၊ Lift ပါ • ေျမာက္လွည့္၊ အၾကမ္းထည္ • 1 Master Bedroom, 1 Bedrooms • ကားပါကင္ရွိ၊ KBZ Bank...
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

ေျမညီတိိုက္ခန္းအျမန္ေရာင္းရန္ရွိသည္ ေရတာရွည္လမ္းသစ္

 ဗဟန္း |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 2,700 သိန္း (က်ပ္) |  တိုက္ခန္း
ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္တြင္ (15 x 50) GF Hall, လုပ္ငန္းရ ၊ ျပင္ဆင္ထားေသာ ေျမညီတိုက္ခန္းေရာင္းရန္ရွိပါသည္
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

ဗဟန္းျမိဳ႕နယ္၊ဆရာစံလမ္းသြယ္တြင္တိုက္ခန္းေရာင္းရန္ရွိသည္။

 ဗဟန္း |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 2,500 သိန္း (က်ပ္) |  တိုက္ခန္း
ဗဟန္းျမိဳ႕နယ္၊ဆရာစံလမ္းသြယ္တြင္တိုက္ခန္းေရာင္းရန္ရွိသည္။(1547 sqft) ရွိသည္။1F တြင္တည္ရွိသည္။1Mbr၊2Br၊ပါေကးခင္းထားသည္။ေၾကြျပားခင္း/ကပ္ထားသည္။Lift ပါသည္။ဒီတိုက္ 2F...
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

တကၠသိုလ္ရိပ္သာလမ္းသစ္တြင္ ေနရာေကာင္း တိုက္ခန္း ေရာင္းမည္။

 ဗဟန္း |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 2,200 သိန္း (က်ပ္) |  တိုက္ခန္း
ေနရာေကာင္း တိုက္ခန္း ေရာင္းမည္ = = = = = = = = = = = = = = == = = = = တကၠသိုလ္ရိပ္သာ လမ္းသစ္ ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္၊ ကမ႓ာေအးဘုရားလမ္းအနီး - ( 30' x 50' ) အက်ယ္၊ ၃ လႊာ - အေရွ႕လွည့္၊ အဆင့္ျမင့္ ျပင္ဆင္ၿပီး - 1 Master Bedroom, 2 Bedrooms -...
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

ပထမထပ္တိုက္ခန္း

 ဗဟန္း |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 345 သိန္း (က်ပ္) |  တိုက္ခန္း
ဗဟနး္ၿမိဳ႕နယ္ တြင္ တည္ရွိသည္။ မိးဖိုခနး္၊ ေရခ်ိဳးခနး္၊ အိမ္သာ ပါ၀င္သည္။ ဗဟန္းျမိဳ႕နယ္အတြင္းတြင္ တည္ရိွေသာေၾကာင့္ လူေနထူထပ္လွေသာ ေနရာတစ္ခုျဖစ္သည္။ ေန႕စဥ္နံနက္တုိင္း...
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္ ပထမထပ္တိုက္ခန္းေရာင္းမည္

 ဗဟန္း |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 345 သိန္း (က်ပ္) |  တိုက္ခန္း
ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္ပထမထပ္တိုက္ခန္းေရာင္းမည္။ မီးဖိုခနး္၊ ေရခ်ိဳးခနး္ (1) ခန္း၊ အိမ္သာ (1) ခနး္ ပါ၀င္သည္။ ဗဟန္းျမိဳ႕နယ္အတြင္းတြင္ တည္ရိွေသာေၾကာင့္ လူေနထူထပ္လွေသာ ေနရာတစ္ခုျဖစ္သည္။...
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

တိုက္ခန္းေရာင္းမည္

 ဗဟန္း |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 750 သိန္း (က်ပ္) |  တိုက္ခန္း
ဘိုးဘြားပိုင္ေျမမွတိုက္ခန္းအျမန္ေရာင္းမည္(ဗဟန္း၂လမ္း ၿမိဳ႕မရပ္ကြက္ ၅လႊာပိုင္ရွင္ကိုယ္တိုင္)ညႇိႏႈင္း
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

ေနရာေကာင္းရိွ တိုက္ခန္း ေရာင္းမည္။

 ဗဟန္း |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 3,000 သိန္း (က်ပ္) |  တိုက္ခန္း
ေနရာေကာင္း တိုက္ခန္း ေရာင္းမည္ = = = = = = = = = = = = = = == = = = = တကၠသိုလ္ရိပ္သာ လမ္းသစ္ ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္၊ • Size: ( 2260 Sq ft ) 7th floor • တိုက္သစ္၊ Lift ပါ • ေျမာက္လွည့္၊ အၾကမ္းထည္ • 1 Master Bedroom, 1 Bedrooms • ကားပါကင္ရွိ၊ KBZ Bank...
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

တိိုက္ခန္းအျမန္ေရာင္းမည္ သံလြင္လမ္း

 ဗဟန္း |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 2,000 သိန္း (က်ပ္) |  တိုက္ခန္း
ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္တြင္ (2000)sqft 2F မာစတာအိပ္ခန္း(၁)ခန္း၊ ရိုးရိုးအိပ္ခန္း(၃)ခန္း၊ ျပင္ဆင္ထားေသာ တိုက္ခန္းေရာင္းရန္ရွိပါသည္
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

ေျမညီတိုက္ခန္းေရာင္းရန္ရွိသည္ ေရတာရွည္လမ္းသစ္

 ဗဟန္း |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 2,700 သိန္း (က်ပ္) |  တိုက္ခန္း
ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္္တြင္ (15 x 50) GF Hall, တစ္စိတ္တစ္ပုိင္းျပင္ဆင္ထားေသာ ေျမညီတုိက္ခန္းငွားရန္ရွိပါသည္
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

ဗဟန္း တြင္ တိုက္ခန္းေရာင္းမည္။

 ဗဟန္း |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 7,700 သိန္း (က်ပ္) |  တိုက္ခန္း
ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္၊ ေရႊဘထမင္းဆိုင္အနီး၊ ေရႊဂံုတုိင္ (1) လမ္းႏွင့္ ေရႊဂံုတိုင္ (4) လမ္းေထာင့္၊ ဗဟနး္ၿမိဳ႕နယ္ တြင္ တည္ရွိသည္။ အက်ယ္အ၀န္း (70×43) ေပက်ယ္၀နး္သည္။ အျမင့္ - 18 ေပျဖစ္သည္။ (6000...
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

ဗဟန္းၿမဳိ႕နယ္

ဗဟန္းၿမဳိ႕နယ္သည္ အက်ယ္ ၈.၈၄ ကီလုိမီတာက်ယ္ဝန္းၿပီး စုစုေပါင္းရပ္ကြက္ ၂၂ ခုျဖင့္ဖြဲ႔စည္းထားေသာ ၿမဳိ႕နယ္ျဖစ္သည္ ။ ရန္ကင္း ၊ မရမ္းကုန္း ၊ စမ္းေခ်ာင္း ႏွင့္ ကမာရြတ္ၿမဳိ႕နယ္တုိ႔ ပတ္လည္ဝန္းရံထားေသာ ၿမဳိ႕နယ္လည္းျဖစ္ေပသည္ ။ ျမန္တုိ႔ အထိတ္အျမတ္ထားရာ ေလးဆူဓာတ္ပုံေစတီေတာ္ ေရႊဒဂုံဘုရားနဲဲ႔အနီးကပ္ ဆုံးရွိသည့္ၿမဳိ႕နယ္ဟုလည္းဆုိႏုိင္သည္ ။ မူလတန္း ၊ အလယ္တန္း ၊ အထက္တန္းေက်ာင္း စုစုေပါင္း ၂၁ ေက်ာင္းရွိသည့္ၿမဳိ႕နယ္ျဖစ္သည္ ။ ကုိလုိနီေခတ္ဦးကလာက ဗဟန္းၿမဳိ႕နယ္သည္ သစ္ပင္မ်ား ၊ ေတာင္ကုန္းမ်ားျဖင့္ ဖုန္းလႊမ္းၿပီးအလြန္စိမ္းလန္းေသာနယ္ေျမ တစ္ခု ျဖစ္ခဲဲ့ဖူးသည္ ။ ယေန႔ေခတ္မွာေတာ့ ၿမဳိ႕ျပတုိက္တာ အေဆာက္အဦးမ်ား ၊ တုိက္ခန္းမ်ား ၊ လုံးခ်င္းအိမ္မ်ား ၊ ကြန္ဒုိမ်ား ၊ ရုံးခန္းဆုိင္ခန္းႏွင့္ ဂုံးေက်ာ္တံတားမ်ားျဖင့္ျပည့္နက္ေနၿပီး လူေနထူထပ္စည္ကားေသာၿမဳိ႕ျပ တစ္ခုအျဖစ္ ေျပာင္းလဲေရာက္ရွိခဲ့ၿပီျဖစ္သည္ ။ ဗဟန္းၿမဳိ႕နယ္တြင္းရွိ ေရႊေတာင္ၾကားရပ္ကြက္ ရန္ကုန္ၿမဳိ႕၏ လူခ်မ္းသာမ်ားေနထုိင္ေသာ ရပ္ကြက္ဟုပင္သတ္မွတ္ခံထားရၿပီး သိန္းေသာင္းခ်ီမက တန္ဖုိးျမင့္ေစ်းႀကီးလြန္းေသာ လုံးခ်င္းအိမ္ေကာင္းႀကီးမ်ားစြာတည္ရွိေသာရပ္ကြက္ျဖစ္သည္ ။ ၿမဳိ႕နယ္၏ ေနာက္ထပ္အနီးဆုံး ဥယ်ာဥ္ႀကီးမွာ ကန္ေတာ္ႀကီးဥယ်ာဥ္ပင္ျဖစ္ၿပီး ေနရာေကာင္းၿပီး ေနထုိင္ရန္အလြန္ေကာင္းေသာ ၿမဳိ႕နယ္ျဖစ္သည္ ။ ထုိ႔ျပင္က်န္မာေရးအတြက္ အမ်ဳိးသမီးစင္တာ ၊ SSC ေဆးရုံႀကီးဟာလည္းၿမဳိ႕နယ္၏ လူသိမ်ားထင္ရွားေသာ က်န္မာေရးစင္တာႀကီးမ်ားျဖစ္သည္ ။ ထင္ရွားေသာ အေဆာက္အဦးမ်ားႏွင့္အထင္ကရမ်ားျဖစ္သည့္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းလမ္းသြယ္ရွိ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းျပတုိက္ ၊ ေရႊဂုံတုိင္လမ္းမေပၚရွိ ေျခာက္ထပ္ႀကီးဘုရားႏွင့္ငါးထပ္ႀကီးဘုရား ၊ ကင္းဘဲလမ္းရွိ တုိင္းရင္းေဆးရုံ ၊ ဓမၼေဇာတိ တရားစခန္း ၊ ေဒၚခင္ၾကည္ေဆးရုံ(ယခုဗဟန္းအမ်ဳိးသမီးေဆးရုံ) တုိ႔တည္ရွိသည့္ၿမဳိ႕နယ္တစ္ခု ျဖစ္သည္ ။