အိမ္ၿခံေျမ ေရာင္းရန္ ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္

လံုးခ်င္းအိမ္ေရာင္းရန္ရွိသည္

 ဗဟန္း |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 5,900 သိန္း (က်ပ္) |  လံုးခ်င္းအိမ္
ေပ၃၅x၅၅ေပက်ယ္ပါသည္။နတ္ေမာက္ရိပ္သာလမ္းသြယ္ဖိုးစိန္လမ္းအနီး။1MBR,3BR,အဲယားကြန္း၅လံုးပါ။ပါေကးခင္းျပီး။ဘိုးဘြားပိုင္ေျမအမည္ေပါက္။ေစ်းနူန္းညွိနိဳင္းနိုင္ပါသည္။
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

ဗဟန္းျမိဳ႕နယ္တြင္လုံးခ်င္းအိမ္ေရာင္းရန္ရွိပါသည္

 ဗဟန္း |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 15,000 သိန္း (က်ပ္) |  လံုးခ်င္းအိမ္
ေရႊေတာင္ျကား ၂ လမ္း၊ အမွတ္၁၆(က) ပိုင္ရွင္အမည္ေပါက္ ၊ ဘိုးဘြားပိုင္ေျမျဖစ္ပီး ၊ master 2 ခန္း ၊ single 1ခန္း ၊ aircon 7လုံး ၊ မီးစက္ပါ ၊ ေျမအက်ယ္အ၀နး္က 4200 sq-ft ရွိပီး ၊ အိမ္အက်ယ္က 3500 sq-ft ရွိပါသည္။
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

ယုဇနတာ၀ါတြင္(3000စတုရန္းေပ)ရွိေသာကြန္ဒိုအၿမန္ေရာင္းမည္။

 ဗဟန္း |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 4,000 သိန္း (က်ပ္) |  ကြန္ဒို
ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္တြင္ Hall,ေရခ်ဳိအိမ္သား(3လုံး)၊ေၾကြၿပားကပ္ခင္းအၿမန္ေရာင္းမည္။
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

ေရႊဂုံတိုင္တာ၀ါ တြင္ (1356စတုရန္ေပး)ရွိေသာကြန္ဒိုအၿမန္ေရာင္းမည္။

 ဗဟန္း |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 2,350 သိန္း (က်ပ္) |  ကြန္ဒို
ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္တြင္ မာစတာအိပ္ခန္း(1ခန္း)၊ရုိးရုိးအိပ္ခန္း(1ခန္း)၊အဲယားကြန္း(4လုံး)၊ပါေကးခင္းအၿမန္ေရာင္းမည္။
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

ေတာ္၀င္ၿမန္မာကြန္ဒိုတြင္(1500စတုရန္းေပ)ရွိေသာကြန္ဒိုအၿမန္ေရာင္းမည္။

 ဗဟန္း |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 2,500 သိန္း (က်ပ္) |  ကြန္ဒို
ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္တြင္ မာစတာအိပ္ခန္း(2ခန္း)၊အဲယားကြန္း(2လုံး)၊ေရပူေရေအး၊ကားပါကင္အၿမန္ေရာင္းမည္။
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

၀ိဇယပလာဇာတြင္(2000 စတု၇န္းေပ)ရွိေသာကြန္ဒိုအၿမန္ေရာင္းမည္။

 ဗဟန္း |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 3,500 သိန္း (က်ပ္) |  ကြန္ဒို
ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္တြင္ မာစတာအိပ္ခန္း(1ခန္း)၊ရုိးရုိးအိပ္ခန္း(3ခန္း)၊အဲယားကြန္း၊ဖုန္း အၿမန္ေရာင္းမည္။
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

ေငြကံ႕ေကာ္တြင္(30x70)ေပအက်ယ္၀န္းရွိေသာကြန္ဒိုအၿမန္ေရာင္းမည္။

 ဗဟန္း |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 4,500 သိန္း (က်ပ္) |  ကြန္ဒို
ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္တြင္ မာစတာအိပ္ခန္း(3ခန္း)၊အဲယားကြန္း(7လုံး)၊ဖုန္းအၿမန္ေရာင္းမည္။
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

Delta Plaza တြင္(1900စတုရန္းေပ)ရွိေသာကြန္ဒိုအၿမန္ေရာင္းမည္။

 ဗဟန္း |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 2,100 သိန္း (က်ပ္) |  ကြန္ဒို
ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္တြင္ မာစတာအိပ္ခန္း(3ခန္း)၊ရုိးရုိးအိပ္ခန္း(3ခန္း)၊ဖုန္း၊ပါေကးခင္းအၿမန္ေရာင္းမည္။
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

ေရြဂုံတိုင္တာ၀ါကြန္ဒိုတြင္(1356 စတုရန္းေပ)ရွိေသာကြန္ဒိုအၿမန္ေရာင္းမည္။

 ဗဟန္း |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 2,350 သိန္း (က်ပ္) |  ကြန္ဒို
ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္တြင္ မာစတာအိပ္ခန္း(1ခန္း)၊ရုိးရုိးအိပ္ခန္း(1ခန္း)၊အဲယားကြန္း(4လုံး)၊ေၾကြၿပား၊လွ ်ာထိုးခင္း၊ပ ်ဥ္ကတိုးခင္းအၿမန္ေရာင္းမည္။
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

Delta Plaza Condo ေရာင္းရန္ရွိသည္

 ဗဟန္း |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 2,300 သိန္း (က်ပ္) |  ကြန္ဒို
( 1620 sq ), 1MBR, 2BR, 3A/C, Funiture, ပါေကးခင္းၿပီးျဖစ္ပါသည္။ လမ္းမတန္း ေနရာေကာင္းၿပီး ေစ်းႏႈန္းသင့္တင့္ေသာအခန္းျ္ဖစ္ပါသည္။
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

ေတာ္၀င္ၿမန္မာကြန္ဒိုတြင္(1500စတုရန္းေပ)ရွိေသာကြန္ဒိုအၿမန္ေရာင္းမည္။

 ဗဟန္း |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 2,500 သိန္း (က်ပ္) |  ကြန္ဒို
ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္တြင္ မာစတာအိပ္ခန္း(2ခန္း)၊အဲယားကြန္း(2လုံး)၊ေရပူေရေအး၊ကားပါကင္အၿမန္ေရာင္းမည္။
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

ဗဟန္း၊ ဦးခ်စ္ေမာင္ေမာင္လမ္းမေပၚရွိ ေရာင္းရန္ရွိေသာ တုိက္ခန္း

 ဗဟန္း |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 800 သိန္း (က်ပ္) |  တိုက္ခန္း
ဗဟန္း၊ ဦခ်စ္ေမာင္လမ္းမေပၚ၊ 20’ x 40’ (2F, 1BR, ေၾကြျပားအျပည္႔ခင္း/ကပ္) - 800 Lks
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

ဗဟန္းၿမဳိ႕နယ္

ဗဟန္းၿမဳိ႕နယ္သည္ အက်ယ္ ၈.၈၄ ကီလုိမီတာက်ယ္ဝန္းၿပီး စုစုေပါင္းရပ္ကြက္ ၂၂ ခုျဖင့္ဖြဲ႔စည္းထားေသာ ၿမဳိ႕နယ္ျဖစ္သည္ ။ ရန္ကင္း ၊ မရမ္းကုန္း ၊ စမ္းေခ်ာင္း ႏွင့္ ကမာရြတ္ၿမဳိ႕နယ္တုိ႔ ပတ္လည္ဝန္းရံထားေသာ ၿမဳိ႕နယ္လည္းျဖစ္ေပသည္ ။ ျမန္တုိ႔ အထိတ္အျမတ္ထားရာ ေလးဆူဓာတ္ပုံေစတီေတာ္ ေရႊဒဂုံဘုရားနဲဲ႔အနီးကပ္ ဆုံးရွိသည့္ၿမဳိ႕နယ္ဟုလည္းဆုိႏုိင္သည္ ။ မူလတန္း ၊ အလယ္တန္း ၊ အထက္တန္းေက်ာင္း စုစုေပါင္း ၂၁ ေက်ာင္းရွိသည့္ၿမဳိ႕နယ္ျဖစ္သည္ ။ ကုိလုိနီေခတ္ဦးကလာက ဗဟန္းၿမဳိ႕နယ္သည္ သစ္ပင္မ်ား ၊ ေတာင္ကုန္းမ်ားျဖင့္ ဖုန္းလႊမ္းၿပီးအလြန္စိမ္းလန္းေသာနယ္ေျမ တစ္ခု ျဖစ္ခဲဲ့ဖူးသည္ ။ ယေန႔ေခတ္မွာေတာ့ ၿမဳိ႕ျပတုိက္တာ အေဆာက္အဦးမ်ား ၊ တုိက္ခန္းမ်ား ၊ လုံးခ်င္းအိမ္မ်ား ၊ ကြန္ဒုိမ်ား ၊ ရုံးခန္းဆုိင္ခန္းႏွင့္ ဂုံးေက်ာ္တံတားမ်ားျဖင့္ျပည့္နက္ေနၿပီး လူေနထူထပ္စည္ကားေသာၿမဳိ႕ျပ တစ္ခုအျဖစ္ ေျပာင္းလဲေရာက္ရွိခဲ့ၿပီျဖစ္သည္ ။ ဗဟန္းၿမဳိ႕နယ္တြင္းရွိ ေရႊေတာင္ၾကားရပ္ကြက္ ရန္ကုန္ၿမဳိ႕၏ လူခ်မ္းသာမ်ားေနထုိင္ေသာ ရပ္ကြက္ဟုပင္သတ္မွတ္ခံထားရၿပီး သိန္းေသာင္းခ်ီမက တန္ဖုိးျမင့္ေစ်းႀကီးလြန္းေသာ လုံးခ်င္းအိမ္ေကာင္းႀကီးမ်ားစြာတည္ရွိေသာရပ္ကြက္ျဖစ္သည္ ။ ၿမဳိ႕နယ္၏ ေနာက္ထပ္အနီးဆုံး ဥယ်ာဥ္ႀကီးမွာ ကန္ေတာ္ႀကီးဥယ်ာဥ္ပင္ျဖစ္ၿပီး ေနရာေကာင္းၿပီး ေနထုိင္ရန္အလြန္ေကာင္းေသာ ၿမဳိ႕နယ္ျဖစ္သည္ ။ ထုိ႔ျပင္က်န္မာေရးအတြက္ အမ်ဳိးသမီးစင္တာ ၊ SSC ေဆးရုံႀကီးဟာလည္းၿမဳိ႕နယ္၏ လူသိမ်ားထင္ရွားေသာ က်န္မာေရးစင္တာႀကီးမ်ားျဖစ္သည္ ။ ထင္ရွားေသာ အေဆာက္အဦးမ်ားႏွင့္အထင္ကရမ်ားျဖစ္သည့္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းလမ္းသြယ္ရွိ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းျပတုိက္ ၊ ေရႊဂုံတုိင္လမ္းမေပၚရွိ ေျခာက္ထပ္ႀကီးဘုရားႏွင့္ငါးထပ္ႀကီးဘုရား ၊ ကင္းဘဲလမ္းရွိ တုိင္းရင္းေဆးရုံ ၊ ဓမၼေဇာတိ တရားစခန္း ၊ ေဒၚခင္ၾကည္ေဆးရုံ(ယခုဗဟန္းအမ်ဳိးသမီးေဆးရုံ) တုိ႔တည္ရွိသည့္ၿမဳိ႕နယ္တစ္ခု ျဖစ္သည္ ။