လံုးခ်င္းအိမ္ ေရာင္းရန္ အလံုၿမိဳ႕နယ္

အလံုၿမိဳ႕နယ္၊ သရဖီလမ္းတြင္ လံုးခ်င္းအိမ္ေရာင္းရန္ရွိပါသည္။

 အလံု |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 6,200 သိန္း (က်ပ္) |  လံုးခ်င္းအိမ္
ေပအက်ယ္(25×50)ရွိၿပီး ဂရန္ေျမျဖစ္သည့္အတြက္ ပိုင္ဆိုင္မႈခိုင္မာပါသည္။ ေနရာေကာင္းသည္။ လူစည္ကားၿပီးအခ်က္အခ်ာက်ေသာေနရာတြင္တည္ရွိပါသည္။ ေက်ာင္း၊ေစ်း၊မွတ္တိုင္နီးသ္ည့အတြက္...
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

လံုးျခင္းအိမ္ေရာင္းရန္ရွိသည္

 အလံု |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 6,500 သိန္း (က်ပ္) |  လံုးခ်င္းအိမ္
အလံုျၿမိနယ္.စက္တြင္းလမ္း (25×50)၂ထပ္လံုးျခင္းေရာင္းရန္ရွိပါသည္
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

ပန္းလွဳိင္အိမ္ရာတြင္ 30 ×70 ေပရွိ ႏွစ္ထပ္တုိက္ေရာင္းရန္ရွိသည္္

 အလံု |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 7,000 သိန္း (က်ပ္) |  လံုးခ်င္းအိမ္
အလုံၿမဳိ႕ နယ္ ပန္းလွဳိင္အိမ္ရာ အာရွေတာ္ဝင္ အနီးာပါေကးခင္းျပင္ဆင္ၿပီး
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

၁ ထပ္ခြဲ တိုက္နွင့္ ျခံေရာင္းမည္

 အလံု |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 6,600 သိန္း (က်ပ္) |  လံုးခ်င္းအိမ္
အလံုျမိဳ႕နယ္ သရဖီလမ္း အက်ယ္အဝန္း (25´×50´) Hall Type ဂရန္အမည္ေပါက္ ေရ / မီး စံု ကားပါကင္က်ယ္
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

အလံု၊သရဖီလမ္းတြင္ (၁)ထပ္ခြဲပ်ဥ္ေထာင္ ေရာင္းရန္ရွိပါသည္။

 အလံု |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 6,600 သိန္း (က်ပ္) |  လံုးခ်င္းအိမ္
အလံု၊ သရဖီလမ္း၊ (25'x50') ေရမီး၊ ဂရန္ပါ။ အလံုျမိဳ႕နယ္အတြင္းတြင္ တည္ရိွသျဖင့္ သြားေရးလာေရးလြယ္ကူအဆင္ေျပသည့္အျပင္ ဟင္းသီးဟင္းရြက္ နွင့္ အသားငါးေစ်း၊ သီရမဂၤလာေစ်းေဟာင္း တုိ႕ကိုလည္း...
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

အလံုတြင္ လံုးခ်င္းအိမ္ ၅ထပ္တိုက္ ၂လံုးေရာငး္ရန္ရွိသည္။

 အလံု |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 30,000 သိန္း (က်ပ္) |  လံုးခ်င္းအိမ္
Code-001242 Hall Type RCခင္း အက်ယ္(44' x 60') 5 RC (၂လံုး)
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

2 ထပ္လုံးခ်င္းေရာင္းရန္ရိွသည္

 အလံု |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 9,000 သိန္း (က်ပ္) |  လံုးခ်င္းအိမ္
အလုံ ၊ စကားစိမ္းလမ္း ၊ (25×50) ေပ ၊ 2 ထပ္လုံးခ်င္း ၊ ဂရံေျမပါ
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

လံုးခ်င္းေရာင္းရန္ရွိသည္

 အလံု |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 6,300 သိန္း (က်ပ္) |  လံုးခ်င္းအိမ္
အလံုၿမိဳ႕နယ္၊ သရဖီလမ္း တြင္ တည္ရွိသည္။ အက်ယ္အ၀န္း (25x50) ေပက်ယ္၀နး္သည္။ မီးဖိုခနး္၊ ေရခ်ိဳးခနး္၊ အိမ္သာ ပါ၀င္သည္။ 1.5 RC, ထပ္ခိုး
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

၁ထပ္ခဲြတိုက္ေရာင္းမည္

 အလံု |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 6,600 သိန္း (က်ပ္) |  လံုးခ်င္းအိမ္
အက်ယ္ေပ (25´×50´) Hall type ကားပါကင္က်ယ္ ေရ/ မီး / စံု ဂရန္အမည္ေပါက္
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

အလံုလမ္းသန္႔တြင္ လံုးခ်င္းအိမ္ ေရာင္းရန္ရွိပါသည္

 အလံု |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 10,000 သိန္း (က်ပ္) |  လံုးခ်င္းအိမ္
အလံု ၊ လမ္သန္႔ ၊ အက်ယ္အဝန္း (၃၈ ေပ × ၆၈ ေပ) ၊ ဂရံ ၊ ၂ ထပ္တိုက္လံုးခ်င္းအိမ္ ၊ -အလံုျမိဳ႕နယ္အတြင္းတြင္ တည္ရိွသျဖင့္ သြားေရးလာေရးလြယ္ကူအဆင္ေျပသည့္အျပင္ ဟင္းသီးဟင္းရြက္ နွင့္...
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

အလုံၿမဳိ႕နယ္

ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးအတြင္းရွိ ၊ အလုံၿမဳိ႕နယ္သည္ အက်ယ္အဝန္း ၄ ကီလုိမီတာရွိၿပီး ရပ္ကြက္ေပါင္း ၁၁ ခုတည္ရွိသည္ ။ ၿမဳိ႕နယ္၏ ေျမာက္ဖက္တြင္ စမ္းေခ်ာင္းၿမဳိ႕နယ္ ၊ ၾကည့္ျမင္တုိင္ၿမဳိ႕နယ္ ၊ အေနာက္ဖက္တြင္ ရန္ကုန္ျမစ္ ၊ အေရွ႕ဘက္တြင္ ဒဂုံၿမဳိ႕နယ္ႏွင့္ ေတာင္ဖက္တြင္ လမ္းမေတာ္ၿမဳိ႕နယ္ တုိျဖင့္ထိဆက္လ်က္ရွိသည္ ။ အလုံၿမဳိ႕နယ္တြင္း ကရင္လူမ်ဳိးအမ်ာအျပားေနထုိင္သည့္ ကရင္ၿခံရပ္ကြက္တည္ရွိၿပီး ခရစ္ယန္ဘုရားေက်ာင္း လည္း အမ်ားျပားတည္ရွိသည့္ ၿမဳိ႕နယ္ျဖစ္သည္ ။ ကြင္းေက်ာင္းလမ္းတြင္တည္ရွိသည့္ ကြင္းေက်ာင္း ေက်ာင္းတုိက္ သည္လည္း ဗုဒၶဘာဘာဝင္မ်ားအတြက္ ၿမဳိ႕နယ္တြင္း အထင္ကရေက်ာင္းတိုက္ ျဖစ္သည္ ။ အျခားေသာ ဘာသာျခားလူမ်ဳိးစု အတင့္အသင့္ထုိင္ၿပီး ဗလီ ၁ ခုႏွင့္ ဟီႏၵဴဘုရားေက်ာင္းႏွစ္ေက်ာင္းရွိသည္ ။ ၿမဳိ႕နယ္၏ အေနာက္ဖက္ ရန္ကုန္ျမစ္တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ကုန္သြယ္မႈတြင္အေရးပါေသာ ေအးရွားေဝါဆိပ္ကမ္း ႏွင့္ ျမန္မာ့စက္မႈဆိပ္ကမ္းတည္ရွိသည့္ၿမဳိ႕နယ္လည္းျဖစ္သည္ ။ ျပည္သူမ်ားအပန္းေျဖရန္အတြက္ သခင္ျမပန္းၿခံသည္လည္း ၿမဳိ႕နယ္တြင္း အထင္ကရတစ္ခုျဖစ္ၿပီး ဟုိယခင္က ရန္ကုန္ၿမဳိ႕တစ္ၿမဳိ႕လုံးအတြက္ ဟင္းသီးဟင္းရြက္ ၊ အသားငါးမ်ားကုိ အဓိကျဖန္႔ေဝေပးခဲ့သည့္ သီရိမဂၤလာေစ်းေဟာင္းႀကီးရွိခဲ့ေသာ ၿမဳိ႕နယ္လည္းျဖစ္သည္ ။ ယခုအခါမွာေတာ့ အဆုိပါေစ်းႀကီးကုိ လႈိင္ၿမဳိ႕နယ္တြင္ ေျပာင္းေရြ႕ဖြင့္လွစ္ေစခဲ့ၿပီး ျဖစ္သည္ ။ ၿမဳိိ႕နယ္တြင္းေနထုိင္သူမ်ားအတြက္ လူေနတုိက္ခန္းမ်ား ၊ အိမ္ရာဝန္းမ်ား ၊ လုံးခ်င္းအိမ္ႏွင့္ ေျမကြက္လက္အခ်ဳိ႕က်န္ရွိေနေသးသည့္ၿမဳိ႕နယ္ျဖစ္သလုိ အသစ္ေဆာက္လုပ္လ်က္ရွိတဲ့ အထပ္ျမင့္ အေဆာက္အဦးမ်ားလည္း တည္ရွိသည့္ၿမဳိ႕နယ္တစ္ခုျဖစ္သည္ ။