တိုက္ခန္း ေရာင္းရန္ အလံုၿမိဳ႕နယ္

ပိုင္ရွင္ကိုယ္တိုင္ေဆာက္လုပ္ေရာင္းခ်ပါမည္။

 အလံု |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 1,600 သိန္း (က်ပ္) |  တိုက္ခန္း
1* 25×50 ေပ 2* Pile Foundation and Ready mix concrete 3* 9' height 4* အလင္းေရာင္ႏွင့္ေလဝင္ေလထြက္ေကာင္းေသာျပတင္း ေပါက္က်ယ္မ်ား 5* 10 ေယာက္စီး sigma ဓာတ္ေလွကား 6* မာစတာအိပ္ခနး္ - 1 ခန္း ၊ ရိုးရိုးအိပ္ခနး္ - 2 ခန္း 7* Luminated Floor 12 mm...
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

အလံုျမိဳ့နယ္ ႏြယ္သာကီလမ္း တြင္ ပထမထပ္ တိုက္ခန္း ေရာင္းရန္ရိွပါသည္။

 အလံု |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 1,050 သိန္း (က်ပ္) |  တိုက္ခန္း
အလံုျမိဳ့နယ္ ႏြယ္သာကီလမ္း ကမ္းနားလမ္းသြယ္ (လမ္းက်ယ္လမ္းသန့္)၊ (12.5'x50') ,ပထမထပ္ (HK ၃-၄ ႏွစ္လြွာ) ၊ အသင့္ေနထိုင္ ၊ အေပၚေအာက္ သံပန္း ၀ရံတာ ၂စံု။ အေပၚေအာက္ မိန္းတံခါးမျကီး ၂စံု။ အေပၚေအာက္...
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

အလံုျမိဳ ့နယ္ရွိ လမ္းက်ယ္၊ လမ္းသန္ ့တိုက္ခန္းေရာင္းရန္ရွိပါသည္

 အလံု |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 700 သိန္း (က်ပ္) |  တိုက္ခန္း
*အလံုျမိဳ ့နယ္၊ သစ္ေတာလမ္း၊ ၅လႊာတိုက္ခန္းေရာင္းရန္ရွိပါသည္။ *ေပအက်ယ္ ၂၀ေပx၅၀ေပ *အခန္းရွည္ ၂ ခန္းပါရွိျပီး အဲကြန္း ၂ လံုးပါ၀င္ပါသည္။ *အိမ္သာမွာ...
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

အလံုျမိဳ ့နယ္ရွိ လမ္းက်ယ္၊ လမ္းသန္ ့တိုက္ခန္းေရာင္းရန္ရွိပါသည္

 အလံု |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 700 သိန္း (က်ပ္) |  တိုက္ခန္း
*အလံုျမိဳ ့နယ္၊ သစ္ေတာလမ္း၊ ၅လႊာတိုက္ခန္းေရာင္းရန္ရွိပါသည္။ *ေပအက်ယ္ ၂၀ေပx၅၀ေပ *အခန္းရွည္ ၂ ခန္းပါရွိျပီး အဲကြန္း ၂ လံုးပါ၀င္ပါသည္။ *အိမ္သာမွာ...
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

အလံုျမိ ု႔နယ္ ငုဝါလမ္း တိုက္ခန္း

 အလံု |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 500 သိန္း (က်ပ္) |  တိုက္ခန္း
၅ထပ္ တိုက္ခန္း ၁၂.၅ေပ ၅၀ေပ ဝရန္တာ သံပန္း အမိုး တပ္ျပီး ျခင္လံုဇကာ အိမ္ေ႐ွ႔ ေနာက္ေဘး တပ္ျပီး အိမ္အဝင္တံခါးမျကီးတခ်ပ္ ေသာ႔ solex ဘာဂ်ာတံခါးတပ္ျပီး အဲကြန္းအထိုင္တပ္ျပီး...
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

တိုက္ခန္း ေရာင္းရန္ရွိသည္

 အလံု |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 700 သိန္း (က်ပ္) |  တိုက္ခန္း
အလံုျမို့နယ္ သစ္ေတာလမ္း လမ္းမက်ယ္ လမ္းသန့္ ေပ ၂၀ ေပ ၅၀ (၅)လႊာ . ေခါင္းရင္းခန္း …အိမ္ေရွ့ အိမ္ေနာက္ ေလဝင္ေလထြက္ အလြန္ေကာင္း ~ကားပါကင္ အဆင္ေျပ အလံုေစ်းနီး ကားမွတ္တိုင္နီး...
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

အလုံၿမိဳ႕နယ္ တြင္ တုိက္ခန္းေရာင္းရန္ရွိသည္

 အလံု |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 290 သိန္း (က်ပ္) |  တိုက္ခန္း
အလုံျမုိ့နယ္ စက္တြင္းလမ္းတြင္တည္ရွိသည္။ အက်ယ္အ၀န္း (15×50) HALL RC 5F 290L အလံုျမိဳ႕နယ္အတြင္းတြင္ တည္ရိွသျဖင့္ သြားေရးလာေရးလြယ္ကူအဆင္ေျပသည့္အျပင္ ဟင္းသီးဟင္းရြက္ နွင့္ အသားငါးေစ်း၊...
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

ေအာက္ၾကည့္ျမင္တိုင္လမ္းမေပၚတြင္ေျမညီတိုက္ခန္းေရာင္းရန္ရွိသည္။

 အလံု |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 3,600 သိန္း (က်ပ္) |  တိုက္ခန္း
ေအာက္ၾကည့္ျမင္တိုင္လမ္းမေပၚတြင္တည္ရွိပါသည္။သြားလာရန္လြယ္ကူေသာ လုပ္ငန္းလုပ္ရန္သင့္ေတာ္ေသာေနရာတခုျဖစ္ပါသည္။ေစ်းႏႈန္းညွိႏႈိင္းေပးမည္။အျမန္ေရာင္းမည္။
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

တုိက္ခန္းေရာင္းရန္

 အလံု |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 255 သိန္း (က်ပ္) |  တိုက္ခန္း
ပိုင္ရွင္ကိုယ္တိုင္ေရာင္းပါမည္ စိတ္ဝင္စားသူမ်ား ဆက္သြယ္နိုင္ ပါသည္ ၁၃ေပ ၅၅ေပ,၈ လႊာ
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

အလံုၿမိဳ႕နယ္,ေက်ာင္းလမ္း,တိုက္ခန္းပထမထပ္ေရာင္းမည္

 အလံု |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 900 သိန္း (က်ပ္) |  တိုက္ခန္း
#တိုက္​ခန္​းအျမန္​​ေရာင္​းမည္​ #သိန္​း_900_ညိွနႈိင္​း #အလုံၿမိဳ႕နယ္​ #နွင္​းဆီလမ္​းအနီး #သစ္ေတာလမ္းအနီး #ဧရာဝတီလမ္းအနီး #EPC_Office_အနီး #​ေက်ာင္​းလမ္​း #လမ္းက်ယ္_လမ္းသန္႔ #အက်ယ္​_15' × 65'...
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

အလံုျမိဳ႕နယ္ႏြယ္နီလမ္းတြင္တိုက္ခန္းေရာင္းရန္ရွိသည္

 အလံု |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 255 သိန္း (က်ပ္) |  တိုက္ခန္း
ပိုင္ရွင္ကိုယ္တိုင္ေရာင္းပါမည္ စိတ္ဝင္စားသူမ်ား ဆက္သြယ္နိုင္ပါသည္၁၃ေပ ၅၅ေပ,၈ လႊာ
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

တိိုက္ခန္းအျမန္ေရာင္းမည္ ေအာင္ေဇယ်ရိပ္မြန္အိမ္ရာ

 အလံု |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 1,200 သိန္း (က်ပ္) |  တိုက္ခန္း
(800) sqft 1F အလံုၿမိဳ႕နယ္တြင္ ရိုးရိုးအိပ္ခနး္(၄)ခန္း၊ ပါေကး ျပင္ဆင္ထားေသာ တိုက္ခန္းေရာင္းရန္ရွိပါသည္
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

အလံုၿမိဳ႕နယ္ သိပၸံလမ္းတြင္ တိုက္ခန္းေရာင္းရန္ရွိသည္။

 အလံု |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 550 သိန္း (က်ပ္) |  တိုက္ခန္း
အလံုၿမိဳ႕နယ္ သိပၸံလမ္းတြင္ တိုက္ခန္းေရာင္းရန္ရွိသည္။ 5F (12.5'x70') , 1BR, လွ်ာထိုးခင္း. သံပန္း.
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

အလုံၿမဳိ႕နယ္

ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးအတြင္းရွိ ၊ အလုံၿမဳိ႕နယ္သည္ အက်ယ္အဝန္း ၄ ကီလုိမီတာရွိၿပီး ရပ္ကြက္ေပါင္း ၁၁ ခုတည္ရွိသည္ ။ ၿမဳိ႕နယ္၏ ေျမာက္ဖက္တြင္ စမ္းေခ်ာင္းၿမဳိ႕နယ္ ၊ ၾကည့္ျမင္တုိင္ၿမဳိ႕နယ္ ၊ အေနာက္ဖက္တြင္ ရန္ကုန္ျမစ္ ၊ အေရွ႕ဘက္တြင္ ဒဂုံၿမဳိ႕နယ္ႏွင့္ ေတာင္ဖက္တြင္ လမ္းမေတာ္ၿမဳိ႕နယ္ တုိျဖင့္ထိဆက္လ်က္ရွိသည္ ။ အလုံၿမဳိ႕နယ္တြင္း ကရင္လူမ်ဳိးအမ်ာအျပားေနထုိင္သည့္ ကရင္ၿခံရပ္ကြက္တည္ရွိၿပီး ခရစ္ယန္ဘုရားေက်ာင္း လည္း အမ်ားျပားတည္ရွိသည့္ ၿမဳိ႕နယ္ျဖစ္သည္ ။ ကြင္းေက်ာင္းလမ္းတြင္တည္ရွိသည့္ ကြင္းေက်ာင္း ေက်ာင္းတုိက္ သည္လည္း ဗုဒၶဘာဘာဝင္မ်ားအတြက္ ၿမဳိ႕နယ္တြင္း အထင္ကရေက်ာင္းတိုက္ ျဖစ္သည္ ။ အျခားေသာ ဘာသာျခားလူမ်ဳိးစု အတင့္အသင့္ထုိင္ၿပီး ဗလီ ၁ ခုႏွင့္ ဟီႏၵဴဘုရားေက်ာင္းႏွစ္ေက်ာင္းရွိသည္ ။ ၿမဳိ႕နယ္၏ အေနာက္ဖက္ ရန္ကုန္ျမစ္တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ကုန္သြယ္မႈတြင္အေရးပါေသာ ေအးရွားေဝါဆိပ္ကမ္း ႏွင့္ ျမန္မာ့စက္မႈဆိပ္ကမ္းတည္ရွိသည့္ၿမဳိ႕နယ္လည္းျဖစ္သည္ ။ ျပည္သူမ်ားအပန္းေျဖရန္အတြက္ သခင္ျမပန္းၿခံသည္လည္း ၿမဳိ႕နယ္တြင္း အထင္ကရတစ္ခုျဖစ္ၿပီး ဟုိယခင္က ရန္ကုန္ၿမဳိ႕တစ္ၿမဳိ႕လုံးအတြက္ ဟင္းသီးဟင္းရြက္ ၊ အသားငါးမ်ားကုိ အဓိကျဖန္႔ေဝေပးခဲ့သည့္ သီရိမဂၤလာေစ်းေဟာင္းႀကီးရွိခဲ့ေသာ ၿမဳိ႕နယ္လည္းျဖစ္သည္ ။ ယခုအခါမွာေတာ့ အဆုိပါေစ်းႀကီးကုိ လႈိင္ၿမဳိ႕နယ္တြင္ ေျပာင္းေရြ႕ဖြင့္လွစ္ေစခဲ့ၿပီး ျဖစ္သည္ ။ ၿမဳိိ႕နယ္တြင္းေနထုိင္သူမ်ားအတြက္ လူေနတုိက္ခန္းမ်ား ၊ အိမ္ရာဝန္းမ်ား ၊ လုံးခ်င္းအိမ္ႏွင့္ ေျမကြက္လက္အခ်ဳိ႕က်န္ရွိေနေသးသည့္ၿမဳိ႕နယ္ျဖစ္သလုိ အသစ္ေဆာက္လုပ္လ်က္ရွိတဲ့ အထပ္ျမင့္ အေဆာက္အဦးမ်ားလည္း တည္ရွိသည့္ၿမဳိ႕နယ္တစ္ခုျဖစ္သည္ ။