တိုက္ခန္း ေရာင္းရန္ အလံုၿမိဳ႕နယ္

ပိုင္ရွင္ကိုယ္တိုင္ေဆာက္လုပ္ေရာင္းခ်ပါမည္။

 အလံု |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 1,600 သိန္း (က်ပ္) |  တိုက္ခန္း
1* 25×50 ေပ 2* Pile Foundation and Ready mix concrete 3* 9' height 4* အလင္းေရာင္ႏွင့္ေလဝင္ေလထြက္ေကာင္းေသာျပတင္း ေပါက္က်ယ္မ်ား 5* 10 ေယာက္စီး sigma ဓာတ္ေလွကား 6* မာစတာအိပ္ခနး္ - 1 ခန္း ၊ ရိုးရိုးအိပ္ခနး္ - 2 ခန္း 7* Luminated Floor 12 mm...
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

အလံုျမိဳ့နယ္ ႏြယ္သာကီလမ္း တြင္ ပထမထပ္ တိုက္ခန္း ေရာင္းရန္ရိွပါသည္။

 အလံု |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 960 သိန္း (က်ပ္) |  တိုက္ခန္း
အလံုျမိဳ့နယ္ ႏြယ္သာကီလမ္း ကမ္းနားလမ္းသြယ္ (လမ္းက်ယ္လမ္းသန့္)၊ (12.5'x50') ,ပထမထပ္ (HK ၃-၄ ႏွစ္လြွာ) ၊ အသင့္ေနထိုင္ ၊ အေပၚေအာက္ သံပန္း ၀ရံတာ ၂စံု။ အေပၚေအာက္ မိန္းတံခါးမျကီး ၂စံု။ အေပၚေအာက္...
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

ပိုင္ရွင္ကိုယ္တိုင္ေရာင္းမည္။ ဒုုတိယ ထပ္ ( ထပ္ခိုုးပါ) ၊ ေဝဘာဂီလမ္း ၊ သစ္ေတာလမ္း အနီး ။

 အလံု |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 750 သိန္း (က်ပ္) |  တိုက္ခန္း
- ဒုုတိယ ထပ္ ( 12.5' x 50') - BCC က်ၿပီး - ရိုးရိုးအိပ္ခနး္ေသး - 1 ခနး္ - ရိုးရိုးအိပ္ခနး္ႀကီး - 1 ခနး္ - အဲကြနး္ - ( ၂ လံုုး) - ျပင္ဆင္ၿပီး - အသင့္ေနထိုုင္ႏိုုင္ - မီးဖိုုခန္း ၊ ေရခ်ိဳးခန္း ၊ အိမ္သာ -...
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

ပိုင္ရွင္ကိုယ္တိုင္ အလံု ေအာင္ေဇယ်အိမ္ရာတြင္ တိုက္ခန္းေရာင္းမည္

 အလံု |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 950 သိန္း (က်ပ္) |  တိုက္ခန္း
အလံုၿမိဳ႕နယ္၊ သစ္ေတာရပ္ကြက္၊ ေအာင္ေဇယ်အိမ္ရာတြင္ ပိုင္ရွင္ကိုယ္တိုင္ တိုက္ခန္းေရာင္းမည္။ ၄ လႊာ ေဒါင့္ခန္း လမ္းမဘက္ျခမ္း အခန္းျဖစ္ျပီး 20' x 60' အက်ယ္ရွိပါသည္။ Aircon 2 လံုး၊ အ၀တ္ေလ...
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

အလံုျမိဳ႕နယ္၊ကြင္းေခ်ာင္းလမ္းမေပၚတြင္တိုက္ခန္းေရာင္းရန္႐ွိသည္။

 အလံု |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 510 သိန္း (က်ပ္) |  တိုက္ခန္း
တည္ေနရာ = ကြင္းေခ်ာင္းလမ္းမေပၚ၊ အလံုျမိဳ႕နယ္။ အက်ယ္အ၀န္း = (20'×70') Floor No. = 7th Floor Room Type = အခန္း(၂)ခန္းဖြဲ႕ Selling Price = 510 Lakh(Negotiate)
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

တိုက္ခန္းေရာင္းရန္ရွိသည္

 အလံု |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 700 သိန္း (က်ပ္) |  တိုက္ခန္း
ဧရာ၀တီလမ္း၊ 17x70,1M,1B,3AC,ျပင္ဆင္ျပီး, 5F
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

တိုက္ခန္းေရာင္းရန္ရွိသည္

 အလံု |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 700 သိန္း (က်ပ္) |  တိုက္ခန္း
ဧရာ၀တီလမ္း, 17x70, 1M,1B,3AC, PK, ျပင္ဆင္ျပီး
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

တိိုက္ခန္းအျမန္ေရာင္းမည္ သစ္ေတာလမ္း

 အလံု |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 700 သိန္း (က်ပ္) |  တိုက္ခန္း
အလံုၿမိိဳ႕နယ္တြင္ (20 x 50) 5F ရိုးရိုးအိပ္ခန္း(၁)ခန္း၊ အဲယားကြန္း တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းျပင္ဆင္ထားေသာ တိုက္ခန္းေရာင္းရန္ရွိိိပါသည္
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

အလံုျမိဳ႕နယ္၊ကြင္းေခ်ာင္းလမ္းမေပၚတြင္ တိုက္ခန္းေရာင္းရန္႐ွိသည္။

 အလံု |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 530 သိန္း (က်ပ္) |  တိုက္ခန္း
တည္ေနရာ = ကြင္းေခ်ာင္းလမ္းမေပၚ၊အလံုျမိဳ႕နယ္။ Room Space = (20'×70') Floor No. = 7th Floor Room Type = အခန္း(၂)ခန္းဖြဲ႕ Selling Price = 530 Lakh
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

ေအာက္ၾကည့္ျမင္တိုင္လမ္းမမွပန္းလႈိင္လမ္း၊ပန္းလႈိင္အိမ္ယာ တြင္ တိုက္ခန္းေရာင္းရန္႐ွိသည္။...

 အလံု |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 600 သိန္း (က်ပ္) |  တိုက္ခန္း
တည္ေနရာ = ေအာက္ၾကည့္ျမင္တိုင္လမ္းမမွပန္းလႈိင္လမ္း၊ပန္းလႈိင္အိမ္ယာ။ အက်ယ္အ၀န္း = (22×33)ေပ Floor No. = 5th Floor Room Type = အခန္း(၂)ခန္းဖြဲ႕ Selling Price = 650/600/580 Lakh (Negotiate) Remark = ပါေကးခင္းျပီး
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

အလံုၿမိဳ႕နယ္၊ ဆင္ေရကန္လမ္းတြင္တိုက္ခန္းေရာင္းရန္ရွိသည္။

 အလံု |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 650 သိန္း (က်ပ္) |  တိုက္ခန္း
အမွတ္(၈၀)၊ဆင္ေရကန္လမ္း၊ ဂဠဳန္္ရပ္ကြက္၊အလံုၿမိဳ႕နယ္တြင္ လူေနထိုင္ခြင့္တင္ထားဆဲတိုက္ခန္းသစ္ေရာင္းရန္ရွိသည္။ အခန္းအက်ယ္ ၁၅ေပ×၅၅ေပ Underground Tank(24hours) ကိုယ္ပုိင္မီတာ၊ေမာ္တာအိမ္သာ၊...
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

ေအာက္ၾကည့္ျမင္တိုင္လမ္းမမွပန္းလႈိင္လမ္း၊ပန္းလႈိင္အိမ္ယာ တြင္ တိုက္ခန္းေရာင္းရန္႐ွိသည္။...

 အလံု |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 580 သိန္း (က်ပ္) |  တိုက္ခန္း
တည္ေနရာ = ေအာက္ၾကည့္ျမင္တိုင္လမ္းမမွ ပန္းလႈိင္လမ္း၊ ပန္းလႈိင္အိမ္ယာ။ အက်ယ္အ၀န္း = (22'×33') Floor No. = 5th Floor Room Type = အခန္း(၂)ခန္းဖြဲ႕ Selling Price = 650/600/580 Lakh (Negotiate) Remark = ပါေကးခင္းျပီး
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

***ပထမထပ္ တိုက္ခန္းက်ယ္ေရာင္းမည္***

 အလံု |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 790 သိန္း (က်ပ္) |  တိုက္ခန္း
အလံုၿမိဳ႕နယ္ စက္တြင္းလမ္း တြင္ ပထမထပ္ အက်ယ္ ၂၁ေပ ၄၀ေပ တလႊာတခန္းသာ ေဆာက္လုပ္ထား ။ အိပ္ခန္း ၂ခန္း ။ ကိုရီးယားပါေကးခင္း ။ Air con 2လုံး ။ ေနာက္ေဖးခန္း ေႂကြခင္း ေႂကြကပ္ ။ သံပန္း...
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

တိုက္​ခန္​းအ​ေရာင္​း

 အလံု |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 790 သိန္း (က်ပ္) |  တိုက္ခန္း
အလံုၿမိဳ႕နယ္​ စက္​တြင္​းလမ္​း ပထမထပ္​..​ေျမညီအ​ေပၚအခန္​း 21x40 ခန္​းဖြဲ ၂ ခန္​းပါ ကိုရီးယားပါ​ေကးအျပည္​့ခင္​း မီးဖိုခန္​း၊​ေရခ်ိဳးခန္​းအိမ္​သာ​ေႂကြျပားကပ္​ခင္​း Sunshade...
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

အလုံၿမဳိ႕နယ္

ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးအတြင္းရွိ ၊ အလုံၿမဳိ႕နယ္သည္ အက်ယ္အဝန္း ၄ ကီလုိမီတာရွိၿပီး ရပ္ကြက္ေပါင္း ၁၁ ခုတည္ရွိသည္ ။ ၿမဳိ႕နယ္၏ ေျမာက္ဖက္တြင္ စမ္းေခ်ာင္းၿမဳိ႕နယ္ ၊ ၾကည့္ျမင္တုိင္ၿမဳိ႕နယ္ ၊ အေနာက္ဖက္တြင္ ရန္ကုန္ျမစ္ ၊ အေရွ႕ဘက္တြင္ ဒဂုံၿမဳိ႕နယ္ႏွင့္ ေတာင္ဖက္တြင္ လမ္းမေတာ္ၿမဳိ႕နယ္ တုိျဖင့္ထိဆက္လ်က္ရွိသည္ ။ အလုံၿမဳိ႕နယ္တြင္း ကရင္လူမ်ဳိးအမ်ာအျပားေနထုိင္သည့္ ကရင္ၿခံရပ္ကြက္တည္ရွိၿပီး ခရစ္ယန္ဘုရားေက်ာင္း လည္း အမ်ားျပားတည္ရွိသည့္ ၿမဳိ႕နယ္ျဖစ္သည္ ။ ကြင္းေက်ာင္းလမ္းတြင္တည္ရွိသည့္ ကြင္းေက်ာင္း ေက်ာင္းတုိက္ သည္လည္း ဗုဒၶဘာဘာဝင္မ်ားအတြက္ ၿမဳိ႕နယ္တြင္း အထင္ကရေက်ာင္းတိုက္ ျဖစ္သည္ ။ အျခားေသာ ဘာသာျခားလူမ်ဳိးစု အတင့္အသင့္ထုိင္ၿပီး ဗလီ ၁ ခုႏွင့္ ဟီႏၵဴဘုရားေက်ာင္းႏွစ္ေက်ာင္းရွိသည္ ။ ၿမဳိ႕နယ္၏ အေနာက္ဖက္ ရန္ကုန္ျမစ္တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ကုန္သြယ္မႈတြင္အေရးပါေသာ ေအးရွားေဝါဆိပ္ကမ္း ႏွင့္ ျမန္မာ့စက္မႈဆိပ္ကမ္းတည္ရွိသည့္ၿမဳိ႕နယ္လည္းျဖစ္သည္ ။ ျပည္သူမ်ားအပန္းေျဖရန္အတြက္ သခင္ျမပန္းၿခံသည္လည္း ၿမဳိ႕နယ္တြင္း အထင္ကရတစ္ခုျဖစ္ၿပီး ဟုိယခင္က ရန္ကုန္ၿမဳိ႕တစ္ၿမဳိ႕လုံးအတြက္ ဟင္းသီးဟင္းရြက္ ၊ အသားငါးမ်ားကုိ အဓိကျဖန္႔ေဝေပးခဲ့သည့္ သီရိမဂၤလာေစ်းေဟာင္းႀကီးရွိခဲ့ေသာ ၿမဳိ႕နယ္လည္းျဖစ္သည္ ။ ယခုအခါမွာေတာ့ အဆုိပါေစ်းႀကီးကုိ လႈိင္ၿမဳိ႕နယ္တြင္ ေျပာင္းေရြ႕ဖြင့္လွစ္ေစခဲ့ၿပီး ျဖစ္သည္ ။ ၿမဳိိ႕နယ္တြင္းေနထုိင္သူမ်ားအတြက္ လူေနတုိက္ခန္းမ်ား ၊ အိမ္ရာဝန္းမ်ား ၊ လုံးခ်င္းအိမ္ႏွင့္ ေျမကြက္လက္အခ်ဳိ႕က်န္ရွိေနေသးသည့္ၿမဳိ႕နယ္ျဖစ္သလုိ အသစ္ေဆာက္လုပ္လ်က္ရွိတဲ့ အထပ္ျမင့္ အေဆာက္အဦးမ်ားလည္း တည္ရွိသည့္ၿမဳိ႕နယ္တစ္ခုျဖစ္သည္ ။