အိမ္ၿခံေျမ ေရာင္းရန္ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္

၀ယ္ယူေနထုိင္သူ မိသားစုတုိင္း မဂၤလာအေပါင္းနွင့္ ျပည့္စံုေစမည့္ Mingalar 69 Residence

 ေတာင္ႀကီး |  ရွမ္းျပည္နယ္
 2,235 သိန္း (က်ပ္) |  ကြန္ဒို
မဂၤလာမ်ား ေပါင္းစုရာ မဂၤလာအိမ္ယာ - Mingalar 69 Residence ------------------------------------------------------------------------- * စီမံကိန္း တည္ေနရာ - အမွတ္ ၆၉၊ စုေပါင္း အိမ္ယာ၊ မဂၤလာလမ္း၊ မဂၤလာဦးရပ္၊ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕။ * အခန္းအက်ယ္အ၀န္းမ်ား -...
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

ေတာင္ၾကီးျမိဳ႕ရွိ ေျမကြက္ေရာင္းမည္

 ေတာင္ႀကီး |  ရွမ္းျပည္နယ္
 5,000 သိန္း (က်ပ္) |  ေျမကြက္ ၊ ၿခံကြက္
75' X 75' , ရတနာလမ္း ၊ ကံၾကီးရပ္ကြက္ ၊ ေတာင္ၾကီးျမိဳ႕။ မီးပံုးပ်ံကြင္းအနီး ၊ အိမ္အက်ယ္(13' X13')တစ္ထပ္တိုက္ ၊ မီးပါ ။
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

ေတာင္ၾကီးျမိဳ႕ ေအးသာယာျမိဳ႕သစ္ရွိ ေျမကြက္က်ယ္ေရာင္းမည္

 ေတာင္ႀကီး |  ရွမ္းျပည္နယ္
 700 သိန္း (က်ပ္) |  ေျမကြက္ ၊ ၿခံကြက္
ေျမအက်ယ္- 60'X75' အိမ္အက်ယ္ - 20'X30' (တစ္ထပ္တုိက္) အကြက္ၾကီး ၂၇ ၊ အမွတ္(၉၃)၊ ရပ္ကြက္(၂) ၊ ေအးသာယာျမိဳ႕သစ္၊ ကားၾကီး၀င္းအနီး၊ ေအးသာယာေဆးရံုအနီး ၊ အရႈပ္အရွင္းကင္းသည္၊...
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

ေတာင္ႀကီး ညိုမီး ရပ္ကြက္။ ေၿမကြက္။ အျမန္ေရာင္းမည္။

 ေတာင္ႀကီး |  ရွမ္းျပည္နယ္
 50 သိန္း (က်ပ္) |  ေျမကြက္ ၊ ၿခံကြက္
ေပ 60 x 60 ႏွင့္ ေပ 45 x 105 ေၿမကြက္ႏွစ္ ကြက္ အၿမန္ေရာင္းမည္။ ေတာင္ႀကီးၿမိ ု့ ညုိမီး ရပ္ကြက္ တြင္ရွိ ပါသည္။
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

ေတာင္ျကီးျမိဳ ႔မေစ်းအနီးလုံးခ်င္းေျမအျမန္ေရာင္းမည္။

 ေတာင္ႀကီး |  ရွမ္းျပည္နယ္
 660 သိန္း (က်ပ္) |  လံုးခ်င္းအိမ္
အိမ္အမွတ္(ရ/၃၉၄) ပတၱျမားလမ္း ေ႐ွြသူေဌးကုန္း ေက်ာင္းျကီးစုရပ္ကြက္ ေတာင္ျကီးျမိဴ ႔။ေပ (၄၄' × ၆၂') ၁ထပ္တိုက္ RC ခင္း အိပ္ခန္း၂ခန္း ကိုယ္ပိုင္မီတာ ဂရမ္ေျမ ေလ၀င္ေလထြက္ေကာင္း...
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

ေတာင္ျကီးျမိဳ ႔မေစ်းအနီးလုံးခ်င္းေျမအျမန္ေရာင္းမည္

 ေတာင္ႀကီး |  ရွမ္းျပည္နယ္
 680 သိန္း (က်ပ္) |  လံုးခ်င္းအိမ္
အိမ္အမွတ္(ရ/၃၉၄) ပတၱျမားလမ္း ေ႐ွြသူေဌးကုန္း ေက်ာင္းျကီးစုရပ္ကြက္ ေတာင္ျကီးျမိဴ ႔။ေပ (၄၄' × ၆၂') ၁ထပ္တိုက္ RC ခင္း အိပ္ခန္း၂ခန္း ကိုယ္ပိုင္မီတာ ဂရမ္ေျမ ေလ၀င္ေလထြက္ေကာင္း...
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

ေတာင္ျကီးျမိဳ ႔၂၁၂ေစ်းအနီးေနရာေကာင္းတြင္ေျမကြက္အဓိကထားေရာင္းမည္

 ေတာင္ႀကီး |  ရွမ္းျပည္နယ္
 700 သိန္း (က်ပ္) |  လံုးခ်င္းအိမ္
အိမ္အမွတ္(ရ/၃၉၄) ၊ပတၱျမားလမ္း၊ ေ႐ွြသူေဌးကုန္း၊ ေက်ာင္းျကီးစုရပ္ကြက္ ေတာင္ျကီးျမိဴဳ ႔။ေပ(၄၄' × ၆၂') ၁ထပ္တိုက္ RC ခင္း ၊အိပ္ခန္း၂ခန္း ၊ကိုယ္ပိုင္မီတာ၊ ဂရမ္ေျမ ေတာင္ျကီးတကၠသိုလ္နီး ၊၂၁၂...
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

ေတာင္ျကီးျမိဳ ႔၂၁၂ေစ်းအနီးေနရာေကာင္းတြင္ေျမကြက္အဓိကထားေရာင္းမည္

 ေတာင္ႀကီး |  ရွမ္းျပည္နယ္
 700 သိန္း (က်ပ္) |  လံုးခ်င္းအိမ္
အိမ္အမွတ္(ရ/၃၉၄) ပတၱျမားလမ္း ေ႐ွြသူေဌးကုန္း ေက်ာင္းျကီးစုရပ္ကြက္ ေတာင္ျကီးျမိဴ ႔။ေပ (၄၄' × ၆၂') ၁ထပ္တိုက္ RC ခင္း အိပ္ခန္း၂ခန္း ကိုယ္ပိုင္မီတာ ဂရမ္ေျမ ေတာင္ျကီးတကၠသိုလ္နီး ၂၁၂ ေစ်းနီး...
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

ေတာင္ၾကီးျမိဳ႕ရွိ ေျမကြက္ေရာင္းမည္

 ေတာင္ႀကီး |  ရွမ္းျပည္နယ္
 5,000 သိန္း (က်ပ္) |  ေျမကြက္ ၊ ၿခံကြက္
75' X 75' , ရတနာလမ္း ၊ ကံၾကီးရပ္ကြက္ ၊ ေတာင္ၾကီးျမိဳ႕။ မီးပံုးပ်ံကြင္းအနီး ၊ အိမ္အက်ယ္(13' X13')တစ္ထပ္တိုက္ ၊ မီးပါ ။
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

ေတာင္ျကီးျမိဳ ႔၂၁၂ေစ်းအနီးေနရာေကာင္းတြင္ေျမကြက္အဓိကထားေရာင္းမည္

 ေတာင္ႀကီး |  ရွမ္းျပည္နယ္
 670 သိန္း (က်ပ္) |  လံုးခ်င္းအိမ္
အိမ္အမွတ္(ရ/၃၉၄) ၊ပတၱျမားလမ္း၊ ေ႐ွြသူေဌးကုန္း၊ ေက်ာင္းျကီးစုရပ္ကြက္ ေတာင္ျကီးျမိဴဳ ႔။ေပ(၄၄' × ၆၂') ၁ထပ္တိုက္ RC ခင္း ၊အိပ္ခန္း၂ခန္း ၊ကိုယ္ပိုင္မီတာ၊ ဂရမ္ေျမ ေတာင္ျကီးတကၠသိုလ္နီး ၊၂၁၂...
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

ေတာင္ျကီးျမိဳ ႔မေစ်းအနီးလုံးခ်င္းေျမအျမန္ေရာင္းမည္

 ေတာင္ႀကီး |  ရွမ္းျပည္နယ္
 670 သိန္း (က်ပ္) |  လံုးခ်င္းအိမ္
အိမ္အမွတ္(ရ/၃၉၄) ၊ပတၱျမားလမ္း၊ ေ႐ွြသူေဌးကုန္း၊ ေက်ာင္းျကီးစုရပ္ကြက္ ေတာင္ျကီးျမိဴဳ ႔။ေပ(၄၄' × ၆၂') ၁ထပ္တိုက္ RC ခင္း ၊အိပ္ခန္း၂ခန္း ၊ကိုယ္ပိုင္မီတာ၊ ဂရမ္ေျမ ေတာင္ျကီးတကၠသိုလ္နီး ၊၂၁၂...
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

ေတာင္ျကီးျမိဳ ႔၂၁၂ေစ်းအနီးတြင္ေျမကြက္အဓိကထားေရာင္းမည္

 ေတာင္ႀကီး |  ရွမ္းျပည္နယ္
 670 သိန္း (က်ပ္) |  လံုးခ်င္းအိမ္
အိမ္အမွတ္(ရ/၃၉၄) ပတၱျမားလမ္း ေ႐ွြသူေဌးကုန္း ေက်ာင္းျကီးစုရပ္ကြက္ ေတာင္ျကီးျမိဴ ႔။ေပ (၄၄' × ၆၂') ၁ထပ္တိုက္ RC ခင္း အိပ္ခန္း၂ခန္း ကိုယ္ပိုင္မီတာ ဂရမ္ေျမ ေတာင္ျကီးတကၠသိုလ္နီး ၂၁၂ ေစ်းနီး...
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

ေတာင္ႀကီးၿမဳိ႕

ရွမ္းျပည္နယ္၏ ၿမဳိ႕ေတာ္ ျဖစ္သည့္ ေတာင္ႀကီးၿမဳိ႕သည္ ပင္လယ္ေရမ်က္ႏွာျပင္အထက္ ၄၇၁၂ ေပအျမင့္တြင္ တည္ရွိသည္ ။ ရွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပုိင္းတြင္တည္ရွိၿပီးရွမ္းျပည္အစုိးရရုံးစုိက္ရာၿမဳိ႕လည္းျဖစ္သည္ ။ တုိင္းရင္သားေပါင္းစုံေနထုိင္သည့္ၿမိ႕ျဖစ္ၿပီးပအုိဝ္းတုိင္ရင္းသားကုိအမ်ားဆုံးျမင္ေတြ႔ႏုိင္မည္ျဖစ္သည္ ။ ေတာင္ႀကီးၿမဳိ႕၏ အေရွ႕ဖက္တြင္ ဟုိပုံးၿမဳိ႕ ၊အေနာက္ဖက္တြင္ ေညာင္ေရႊၿမဳိ႕ ၊ ေတာင္ဘက္တြင္ ဆီဆုိင္ၿမဳိ႕ ၊ ေျမာက္ဖက္တြင္ ရပ္ေစာက္ၿမဳိ႕တုိ႔ျဖင့္ဝန္ရံလ်က္ရွိသည္ ။လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးအေနျဖင့္ ေတာင္ႀကီးၿမဳိ႕သည္ ကားလမ္းသာအဓိကေပါက္ၿပီး ျမန္မာျပည္အနံ႔ ရထားျဖင့္ခရီးသြားလုိပါက ၁၂ မုိင္အကြာရွိေညာင္ေရႊၿမဳိ႕သုိ႔သြားေရာက္ရၿပီးေလဆိပ္သည္လည္း ၂၄ မုိင္အကြာဟဲဟုိးၿမဳိ႕တြင္တည္ရွိသည္ ။ ေတာင္ႀကီးၿမဳိ႕သည္ ျပည္နယ္၏ အစုိးရရုံးစုိက္ရာျဖစ္သည့္ၿမဳိ႕ႏွင့္အညီျပည္နယ္အစုိးရရုံးမ်ား ၊ အေရွ႕ပုိင္တုိင္းစစ္ဌာခ်ဳပ္ ၊ ေတာင္ႀကီးပညာေရးေကာလိပ္ ၊ ေတာင္ႀကီးတကၠသုိလ္ ၊ နည္းပညာတကၠသိုလ္ ၊ ကြန္ပ်ဴတာတကၠသုိလ္ ၊ ေဆးတကၠသုိလ္ ၊ ရွမ္းျပည္နယ္ယဥ္မႈျပတုိက္ စသည့္အေရးပါသည္ တကၠသုိလ္မ်ား ၊ ဌာနမ်ား ၊ ရုံးမ်ားတည္ရွိသည္ ။ ၿမဳိ႕တြင္းတြင္ မူလတန္းေက်ာင္း ၊ အလယ္တန္းေက်ာင္း ၊ အထက္တန္းေက်ာင္း ၊ ခမ္းနားေသာတုိက္တာအေဆာက္အဦးမ်ား ၊ တန္းဖုိးႀကီးေသာလုံးခ်င္းအိမ္ အမ်ားအျပားတည္ရွိသည္ ။ အိမ္ၿခံေျမႏွင့္ပတ္သက္၍ ေတာင္ႀကီးၿမဳိ႕တြင္းတြင္ ေျမကြက္မ်ားဝယ္ယူရန္ အလြန္ခက္ခဲၿပီးအစြန္အဖ်ားတြင္တာဝယ္ယူလုိ႔ရႏုိင္မည္ျဖစ္သည္ ။ ႀကီးက်ယ္ခမ္းနားေသာလုံးခ်င္းအိမ္မ်ား ၊ အိမ္ဝန္းက်ယ္မ်ားအမ်ားအျပားျမင္ေတြ႔ႏုိင္မည္ျဖစ္ၿပီးအထပ္ျမင့္အေဆာက္အဦးမရွိသေလာက္ရွားၿပီးတုိက္ခန္းသည္လည္းလက္ခ်ဳိးေရလုိ႔ရေသာအေရအတြက္သာရွိသည္ ။ အခ်ဳပ္အားျဖင့္ဆုိေသာ္ ေတာင္ႀကီးၿမဳိ႕သည္ ၿမဳိ႕ျပစနစ္သပ္ရပ္သန္႔ရွင္းေနထိုင္ရန္သင့္ေလ်ာ္ေကာင္းမြန္ၿပီးတန္ဖုိးျမင့္ လုံးခ်င္းအိမ္အမ်ားအျပားတည္ရွိသည့္ ၿမဳိ႕တစ္ခုျဖစ္ေပသည္ ။