အိမ္ၿခံေျမ ေရာင္းရန္ မဟာေအာင္ေျမၿမိဳ႕နယ္

တိတ္ဆိတ္ျငိမ္သက္ေသာမဟာျမဳိင္ရပ္ကြက္တြင္အာစီ၃ထပ္ခဲြေရာင္းရန္ရွိသည္။

 မဟာေအာင္ေျမ |  မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး
 5,500 သိန္း (က်ပ္) |  လံုးခ်င္းအိမ္
ေပ၄၀ေပ၆၀အက်ယ္ ဂရန္စာခ်ဳပ္စုံပါရွိ master bad room5ခန္း single1ခန္းပါရွိ ကားဂုိေဒါင္ပါ CCTVတပ္ဆင္ျပီး ဓာတ္ေလွကားပါ လမ္းက်ယ္ေသာဆိတ္ျငိမ္ရပ္ကြက္တြင္တည္ရွိ။ ေစ်းလဲညႈိနႈိင္းနုိင္ပါသည္။
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

Rcနွစ္ထပ္ေပါေခ်ာင္ေကာင္းေလးေရာင္းမည္

 မဟာေအာင္ေျမ |  မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး
 2,000 သိန္း (က်ပ္) |  လံုးခ်င္းအိမ္
အလြန္ဝယ္သင့္ေသာrcနွစ္ထပ္ေလးပါနွစ္ေထာင္ပါးပါးေလ်ာ့ ေပ သံုးဆယ္ေလးဆယ္
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

မန္းေလးျမိဳ႕တြင္းလံုးခ်င္းလွလွေလးေရာင္းမည္

 မဟာေအာင္ေျမ |  မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး
 2,200 သိန္း (က်ပ္) |  လံုးခ်င္းအိမ္
မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး၊ မဟာေအာင္ေျမ တြင္ တည္ရွိသည္။ အက်ယ္အ၀န္း ေပႏွစ္ဆယ္ေျခာက္ဆယ္ က်ယ္၀နး္သည္။ အိပ္ခန္း (5) ခနး္၊ မီ္းဖိုခနး္၊ ေရခ်ိဳးခနး္ (3) ခနး္၊ အိမ္သာ (3) ခနး္ ပါ၀င္သည္။ Rc...
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

လံုးခ်င္းအ္မ္

 မဟာေအာင္ေျမ |  မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး
 2,000 သိန္း (က်ပ္) |  လံုးခ်င္းအိမ္
##ေရာင္းမည္## ** သိန္း ၂၀၀၀ ** ျမို့လယ္ လမ္းမတင္ No.2291 နံကပ္ ၂ ထပ္ ေပ ၁၄ - ၄၀ ( ေတာင္ဘက္လွည့္ ) ၃၇ လမ္း နွင့္ ၇၃ လမ္း ဝန္းက်င္ ျမို့ သစ္
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

RC 3 ထပ္ခြဲေရာင္းမည္။

 မဟာေအာင္ေျမ |  မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး
 7,000 သိန္း (က်ပ္) |  လံုးခ်င္းအိမ္
မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီးၿမိဳ႕နယ္၊ မဟာေအာင္ေျမ တြင္ တည္ရွိသည္။ အိပ္ခနး္ (6) ခနး္၊ ေရခ်ိဳးခနး္ (4) ခနး္၊ အိမ္သာ ပါ၀င္သည္။ RC 3 ထပ္ခြဲျဖစ္သည္။
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

တိုက္ခန္းေရာင္းမည္။

 မဟာေအာင္ေျမ |  မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး
 350 သိန္း (က်ပ္) |  တိုက္ခန္း
##ေရာင္းမည္္## ** သိန္း ၃၅၀ ** ေဗာဓိကုန္း ဘုရား/တကၠသိုလ္အနီး No.2256 တိုက္ခန္း / ၄ လႊာ ေပ ၁၅ - ၅၀ ( ေတာင္ဘက္လွည့္) လမ္း ၄၀။၇၁-၇၂ျကား/ဘုရားေျမာက္ဘက္
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

ေရာင္းမည္။

 မဟာေအာင္ေျမ |  မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး
 3,500 သိန္း (က်ပ္) |  လံုးခ်င္းအိမ္
ေပ ၂၀x၆၀။ေရမီးစံု။ရပ္ကြက္သန္႔။ RC ၃ ထပ္။ကိုစိုင္း အိမ္ျခံေျမ
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

ေပ၂၀ေပ၃၀အက်ယ္ရွိ၃ထပ္တုိက္ေရာင္းရန္ရွိသည္။

 မဟာေအာင္ေျမ |  မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး
 1,500 သိန္း (က်ပ္) |  လံုးခ်င္းအိမ္
မဟာျမဳိင္ရပ္ကြက္ master bad room -2 single-2 3ထပ္တုိက္၆၆လမ္းမျကီးအနီးတြင္ရွိသည္။ ေစ်းညႈိနႈိင္းနုိင္သည္။အေနွာက္လွည့္ျဖစ္ပါသည္။
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

မဟာျမဳိင္ထဲတြင္အာစီ၃ထပ္ေရာင္းရန္ရွိသည္။

 မဟာေအာင္ေျမ |  မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး
 5,500 သိန္း (က်ပ္) |  လံုးခ်င္းအိမ္
ေပ၄၀ေပ၆၀အက်ယ္လွည့္ျပီးအေရွ႕ဘက္လွည့္တြင္တည္ရွိသည္။ ျခံက်ယ္ေသာေျကာင့္ျခံထဲတြင္ကားထားနုိင္သည္။ ဂရန္စာခ်ဳပ္အစုံအလင္ပါရွိမည္ျဖစ္သည္။ လမ္းေကာင္းေသာေျကာင့္သြားလာရလြယ္ကူပါသည္။
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

တိတ္ဆိတ္ျငိမ္သက္ေသာမဟာျမဳိင္ရပ္ကြက္တြင္အာစီ၃ထပ္ခဲြေရာင္းရန္ရွိသည္။

 မဟာေအာင္ေျမ |  မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး
 5,500 သိန္း (က်ပ္) |  လံုးခ်င္းအိမ္
ေပ၄၀ေပ၆၀အက်ယ္ ဂရန္စာခ်ဳပ္စုံပါရွိ master bad room5ခန္း single1ခန္းပါရွိ ကားဂုိေဒါင္ပါ CCTVတပ္ဆင္ျပီး ဓာတ္ေလွကားပါ လမ္းက်ယ္ေသာဆိတ္ျငိမ္ရပ္ကြက္တြင္တည္ရွိ။ ေစ်းလဲညႈိနႈိင္းနုိင္ပါသည္။
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

လံုးခ်င္းတိုက္

 မဟာေအာင္ေျမ |  မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး
 4,000 သိန္း (က်ပ္) |  လံုးခ်င္းအိမ္
##ေရာင္းမည္္## ** သိန္း ၄၀၀၀ ** မဟာျမိုင္ လမ္းမတင္ No.2251 RC ၄ ထပ္ ေပ ၂၀ - ၆၀ ( ေျမာက္ဘက္လွည့္) ၆၉ လမ္း /၃၈ လမ္းဝန္းက်င္
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

မဟာေအာင္ေျမၿမဳိ႕နယ္

လူေနအထူထပ္ဆုံးၿမဳိ႕နယ္ျဖစ္သည့္ မဟာေအာင္ေျမၿမဳိ႕နယ္သည္ မႏၱေလးၿမဳိ႕လယ္၏ ေတာင္ဖက္ပုိင္းတြင္ တည္ရွိသည္ ။ ၿမဳိ႕နယ္၏ အေနာက္ဖက္တြင္ ဧရာဝတီျမစ္ ၊ ေတာင္ဖက္တြင္ ခ်မ္းျမသာစည္ၿမဳိ႕နယ္ ၊ ေျမာက္ဖက္တြင္ခ်မ္းေအးသာဇံၿမဳိ႕နယ္တုိ႔ဝန္းရံလ်က္ရွိသည္ ။ မႏၱေလးတကၠသုိလ္ႏွင့္ မႏၱေလးစိတ္က်န္းမာေရးေဆးရုံတုိ႔ မဟာေအာင္ေျမၿမဳိ႕နယ္တြင္တည္ရွိသည္ ။အိမ္ၿခံေျမေစ်းႏႈန္းအေနနဲ႔ မႏၱေလးၿမဳိ႕တြင္ အျခားၿမဳိ႕နယ္မ်ားထက္စာလ်င္ ေစ်းႏႈန္းသင့္ၿပီးေနထုိင္သြားလာရန္ ေကာင္းေသာၿမဳိ႕နယ္တစ္ခု ျဖစ္ေပသည္ ။