အိမ္ၿခံေျမ ေရာင္းရန္ ခ်မ္းေအးသာဇံၿမိဳ႕နယ္

RC ၄ ထပ္

 ခ်မ္းေအးသာဇံ |  မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး
 26,000 သိန္း (က်ပ္) |  လံုးခ်င္းအိမ္
ေစ်းခ်ို ဧရိယာအတြင္းတည္ရွိျပီး ဟိုတယ္ လုပ္ငန္းအတြက္ အထူး သင့္ေလ်ာ္သည္။ ေပ ၅၀-၆၀ အက်ယ္ရွိသည္။ေအာက္ဆံုးထပ္ hall type ျဖစ္ျပီး ကား ရပ္နားရန္အတြက္ ground parking ပါရွိသည္။
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

မႏၱေလးျမိဳ႕တြင္အလြန္ရွားပါးေသာေနရာ ၅ထပ္ခြဲတိုက္ ေျမႏွင့္အေဆာက္အဦးေရာင္းမည္

 ခ်မ္းေအးသာဇံ |  မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး
 65,000 သိန္း (က်ပ္) |  လံုးခ်င္းအိမ္
မႏၱေလးျမိဳ႕တြင္အလြန္ရွားပါးေသာေနရာ 3484 sqft ရွိေသာ ေျမေပၚတြင္ (၁၀) ထပ္ foundation ျပဳလုပ္ထားျပီး (၅) ထပ္ခြဲတိုက္ေဆာက္လုပ္ထားေသာ ေျမႏွင့္အေဆာက္အဦး ေရာင္းမည္...
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

မႏၱေလးျမိဳ႕တြင္အလြန္ရွားပါးေသာေနရာ ၅ထပ္ခြဲတိုက္ ေျမႏွင့္အေဆာက္အဦးေရာင္းမည္

 ခ်မ္းေအးသာဇံ |  မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး
 65,000 သိန္း (က်ပ္) |  လံုးခ်င္းအိမ္
မႏၱေလးျမိဳ႕တြင္အလြန္ရွားပါးေသာေနရာ 3484 sqft ရွိေသာ ေျမေပၚတြင္ (၁၀) ထပ္ foundation ျပဳလုပ္ထားျပီး (၅) ထပ္ခြဲတိုက္ေဆာက္လုပ္ထားေသာ ေျမႏွင့္အေဆာက္အဦး ေရာင္းမည္...
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

** ေနရာေကာင္းလံုးခ်င္း 5ထပ္ခြဲတိုက္ႀကီး အျမန္ေရာင္းမည္/ မႏၲေလး **

 ခ်မ္းေအးသာဇံ |  မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး
 65,000 သိန္း (က်ပ္) |  လံုးခ်င္းအိမ္
မႏၲေလးၿမိဳ႕/ ခ်မ္းေအးသာဇံၿမိဳ႕နယ္/ 82လမ္းႏွင့္× 83လမ္းၾကား လံုးခ်င္းတိုက္/ 5ထပ္ခြဲ (ထပ္ခိုးအပါ)/( တိုက္ပံုစံ L ပံုစံDesign) ေေပအက်ယ္ -3484 sqft/ ေစ်းႏႈန္း -65000 သိန္း (ညိွႏိႈင္း) ေနရာေကာင္း/အသင့္ေန/...
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

3484 sqft ရွိေသာ ၅ထပ္ခြဲတိုက္ ေျမႏွင့္အေဆာက္အဦးေရာင္းမည္

 ခ်မ္းေအးသာဇံ |  မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး
 65,000 သိန္း (က်ပ္) |  လံုးခ်င္းအိမ္
လုပ္ငန္းခ်က္ခ်င္း ျပဳလုပ္ႏိုင္ျပီး ဘဏ္လုပ္ငန္းဖြင့္လွစ္ရန္- စိန္ ေရႊရတနာလုပ္ငန္းဖြင့္လွစ္ရန္- စတိုးဆိုင္ဖြင့္လွစ္ရန္ -ကုမၸဏီလုပ္ငန္းဖြင့္လွစ္ရန္ အထူးသင့္ေတာ္ျပီး...
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

3484 sqft ရွိေသာ ၅ထပ္ခြဲတိုက္ ေျမႏွင့္အေဆာက္အဦးေရာင္းမည္

 ခ်မ္းေအးသာဇံ |  မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး
 65,000 သိန္း (က်ပ္) |  လံုးခ်င္းအိမ္
လုပ္ငန္းခ်က္ခ်င္း ျပဳလုပ္ႏိုင္ျပီး ဘဏ္လုပ္ငန္းဖြင့္လွစ္ျခင္း- ရတနာလုပ္ငန္း- စတိုးဆိုင္ဖြင့္ျခင္း အထူးသင့္ေတာ္သည့္အခ်က္ခ်ာက်ေသာတည္ေနရာ ၂၆(ဘီ)လမ္း, ၈၂လမ္း×၈၃လမ္းၾကား,...
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

လံုးခ်င္း ၅ထပ္ခြဲတိုက္ ေျမႏွင့္အေဆာက္အဦး ေရာင္းမည္

 ခ်မ္းေအးသာဇံ |  မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး
 65,000 သိန္း (က်ပ္) |  လံုးခ်င္းအိမ္
ခ်က္ျခင္းလုပ္ငန္းျပဳလုပ္ႏိုင္ျပီး ဘဏ္လုပ္ငန္းဖြင့္လွစ္ျခင္း- ရတနာလုပ္ငန္း- စတိုးဆိုင္ဖြင့္ျခင္း အထူးသင့္ေတာ္သည့္အခ်က္ခ်ာက်ေသာတည္ေနရာ ၂၆(ဘီ)လမ္း, ၈၂လမ္း×၈၃လမ္းၾကား,...
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

မႏၲေလးၿမိဳ႕တြင္ ေရာင္း ရန္ရွိသည္။

 ခ်မ္းေအးသာဇံ |  မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး
 7,500 သိန္း (က်ပ္) |  လံုးခ်င္းအိမ္
ေရာင္းမည္။ မႏၲေလးၿမိဳ႕ ဒိုင္းမြန္းပလာဇာအနီး ၃၃ လမ္း (၇၄×၇၅)ၾကား (၂၇'×၆၀') RC-3 သိန္း (၇၅၀၀)
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

မႏၲေလးမွ မႏၲေလးၿမိဳ႕တြင္ ေရာင္း ရန္ရွိသည္။

 ခ်မ္းေအးသာဇံ |  မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး
 1,000 သိန္း (က်ပ္) |  တိုက္ခန္း
တိုက္ခန္းေရာင္းမည္။ မႏၲေလးၿမိဳ႕ လူေနဆိုင္ဖြင့္ရန္ အခ်က္အခ်ာက်ေသာ ေနရာ.. လမ္း(၃၀) (၆၆&၆၇)လမ္းၾကား (၁၃'&၅၅') RC-2 ေတာင္လွည့္ သိန္း(၁၀၀၀)
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

မႏၲေလးတိုင္း ခ်မ္းေအးသာဇံျမိဳ႕နယ္တြင္ ပိုင္ရွင္ကိုယ္တိုင္နွစ္ထပ္တိုက္လံုးခ်င္းအိမ္ေရာင္းရန္ရွိပါသည္။...

 ခ်မ္းေအးသာဇံ |  မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး
 9,000 သိန္း (က်ပ္) |  လံုးခ်င္းအိမ္
ခ်မ္းေအးသာဇံျမိဳ႕ ။ မန္းမႏ ၱလာအိမ္ယာ တြင္တည္ရွိသည္။ (52'x62') ။ 3MBR ၊ 2BR ၊ အလံုးစံုျပင္ဆင္ထားပါသည္ ။ အဆင္သင့္တက္ေနလို့ရပါသည္ ။ တစ္အိမ္လံုးပါေကးခင္းထားပပါသည္ ...
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

ခ်မ္းေအးသာဇံၿမဳိ႕နယ္

ခ်မ္းေအးသာဇံၿမဳိ႕နယ္သည္ မႏၱေလးၿမဳိ႕၏ အခ်က္အခ်ာက်ဆုံးၿမဳိ႕နယ္တစ္ခုဟုဆုိရမည္ ။ မႏၱေလးၿမဳိ႕၏ ၿမဳိ႕လယ္တြင္တည္ရွိေသာ ၿမဳိ႕နယ္ျဖစ္သလုိစီးပြားေရးအခ်က္အခ်ာက်ေသာနယ္ေျမတစ္ခုလည္းျဖစ္သည္ ။ ၿမဳိ႕နယ္၏ ေျမာက္ဘက္တြင္ ေအာင္ေျမသာဇံၿမဳိ႕နယ္ ၊ မႏၱေလးနန္းေတာ္ ၊ အေရွ႕ဘက္တြင္ပုသိမ္ႀကီးၿမဳိ႕နယ္ ၊ ေတာင္ဘက္တြင္ မဟာေအာင္ေျမၿမဳိ႕နယ္ ၊ အေနာက္ဘက္တြင္ ဧရာဝတီျမစ္တုိ႔ ဝန္းရံလ်က္ရွိသည္ ။ မႏၱေလးၿမဳိ႕၏ အဓိကေစ်းခ်ဳိေတာ္ ၊ ရတနာပုံေစ်း ႏွင့္ အျခားေရွာ့ပင္စင္တာႀကီးမ်ားရွိသည့္ ၿမဳိ႕နယ္လည္း ျဖစ္သည္ ။ အျခားအထင္ကရေနရာမ်ားျဖစ္သည့္ ဗထူးအားကစားကြင္း ၊ ထီးလင္းဘုန္းႀကီးေက်ာင္း ၊ မႏၱေလးဘူတာႀကီး ၊ ၿမဳိ႕ေတာ္ဥယ်ာဥ္ ၊ မႏၱေလးရဲသိပၸံ ႏွင့္ မႏၱေလးေဆးတကၠသုိလ္တုိ႔တည္ရွိေသာ ၿမဳိ႕နယ္ လည္းျဖစ္သည္ ။ အိမ္ၿခံေျမေစ်းႏႈန္းအလြန္ႀကီးျမင့္ေသာနယ္ေျမျဖစ္သလုိေစ်းဆုိင္မ်ား ၊ ဆုိင္ခန္းမ်ား ၊ ရုံးခန္းမ်ားငွားရမ္းခႀကီးျမင့္ေသာ ၿမဳိ႕နယ္တစ္ခုျဖစ္သည္ ။ အခ်ဳပ္အားျဖင့္ဆုိေသာ္ ခ်မ္းေအးသာဇံၿမဳိ႕နယ္သည္ မႏၱေလးၿမဳိ႕၏ အတုိးတက္ဆုံးၿမဳိ႕နယ္တစ္ခုျဖစ္ၿပီးလူေနထူထပ္ၿပီးေစ်းေရာင္း ၊ ေစ်းဝယ္မ်ားျဖင့္္ စည္ကားေသာေနရာေကာင္းတစ္ခုျဖစ္ေပသည္ ။