တိုက္ခန္း ငွါးရန္ ရန္ကင္းၿမိဳ႕နယ္

ေရႊအုန္ပင္အိမ္ရာတြင္ ေျမညီထပ္အခန္းငွားရန္ရွိသည္။

 ရန္ကင္း |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 15 သိန္း (က်ပ္) (တစ္လ) |  တိုက္ခန္း
ေရႊအုန္းပင္အိမ္ရာ 1200 Sqft "1M, 2B, RC ခင္း၊ သံပန္း၊ ကိုရီးယားပါေကးခင္း၊ ဆန္းရႈိတ္"
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

ရန္ရွင္းအိမ္ရာတြင္ ေျမညီထပ္အခန္းငွားရန္ရိွပါသည္။

 ရန္ကင္း |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 4 သိန္း (က်ပ္) (တစ္လ) |  တိုက္ခန္း
ရန္ရွင္းအိမ္ရာ 725 Sqft 2B, ကိုရီးယားပါေကး၊ ေၾကြခင္း 4သိန္း
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

ရန္ကင္းၿမိဳ႕နယ္တြင္ ေျမညီထပ္အခန္းငွားရန္ရွိပါသည္။

 ရန္ကင္း |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 3.50 သိန္း (က်ပ္) (တစ္လ) |  တိုက္ခန္း
12½' x 50' Hall, ေရခ်ိဳး+အိမ္သာ (၂)လံုး၊ RCခင္း 3.5သိန္း
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

၀ါ၀ါ၀င္းအိမ္ရာတြင္ ေျမညီထပ္အခန္းငွားရန္ရွိသည္။

 ရန္ကင္း |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 5.50 သိန္း (က်ပ္) (တစ္လ) |  တိုက္ခန္း
ဝါဝါဝင္းအိမ္ရာ 1000sqft "2B, RC ခင္း, ေဆးသုတ္ၿပီး ဆန္း႐ႈိတ္ပါ,ဝရံတာပါ,ဖေယာင္းပုဆိုး"
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

ေရႊအုန္းပင္အိမ္ရာတြင္ ေျမညီထပ္အခန္းငွားရန္ရွိသည္။

 ရန္ကင္း |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 11 သိန္း (က်ပ္) (တစ္လ) |  တိုက္ခန္း
ေရႊအုန္းပင္အိမ္ရာ " 1100 Sqft " "1M, 2B, 2AC, ကြ်န္းပါေကး (ပံုပို႔ေပးမည္။)"
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

ေရႊအုန္းပင္အိမ္ရာတြင္ ေျမညီထပ္အခန္းငွားရန္ရွိသည္။

 ရန္ကင္း |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 10 သိန္း (က်ပ္) (တစ္လ) |  တိုက္ခန္း
ေရႊအုန္းပင္အိမ္ရာ 30'x40' 1M, 2B, 5AC, ေၾကြျပားခင္း
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

ေရႊအုန္းပင္အိမ္ရာ အခန္းက်ယ္ ငွါးမည္​

 ရန္ကင္း |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 6 သိန္း (က်ပ္) (တစ္လ) |  တိုက္ခန္း
Myanmar plaza, Telenor office passport office အနီးဆုံးေနရာ 5f(900)sqft M1 S2 Ac ပါေကး ျပင္ဆင္ထား
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

Apartment at Yanaye Housing for Rent. (ရန္ေအးအိမ္ရာတြင္ တိုက္ခန္း ငွားရန္ရွိပါသည္)

 ရန္ကင္း |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 11 သိန္း (က်ပ္) (တစ္လ) |  တိုက္ခန္း
Location :Yan Aye Housin , Yankin Tsp , Yangon Area : 1200 Sqft Type : Apartment , GF Roomtype : 1 Master Bedroom , 2 Single Bedroom , Parguet , AC , Ph , TV , Fully Furniture , Kitchen ,Water Tank , Security , House Keeper , တည္ေနရာ - ရန္ေအး အိမ္ယာ ၊ ရန္ကင္း ျမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ ။ အက်ယ္အဝန္း - ၁၂၀၀ စတုရန္းေပ အမ်ိဳးအစား -...
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

တိိုက္ခန္းအျမန္ငွားမည္ သစၥာလမ္း

 ရန္ကင္း |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 3.50 သိန္း (က်ပ္) (တစ္လ) |  တိုက္ခန္း
ရန္ကင္းၿမိဳ႕နယ္တြင္ (25 x 25) 1F ရိုးရိုးအိပ္ခန္း(၂)ခန္း၊ အဲယားကြန္း၊ ထပ္ခိုး၊ ပါေကး၊ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းျပ္ငဆင္ထားေသာ တိုက္ခန္္းငွားရန္ရွိပါသည္
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

ေရႊအုန္းပင္အိမ္ရာအခန္းက်ယ္ 1f ငွါးမည္​

 ရန္ကင္း |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 11 သိန္း (က်ပ္) (တစ္လ) |  တိုက္ခန္း
Myanmar plaza,telenor office Passport office အနီးဆုံးေနရာ ပထမထပ္ (900)sqft M1 S2 Ac ပါေကး ျပင္ဆင္ထား
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

ရန္ကင္းၿမဳိ႕နယ္

ရန္ကင္းၿမဳိ႕နယ္သည္ အက်ယ္ ၅ ကီလိုိမီတာရွိၿပီး ေျမာက္ဘက္တြင္ မရမ္းကုန္းၿမဳိ႕နယ္ ၊ အေရွ႕ဘက္တြင္ ေတာင္ဥကၠလာပ ၊ သဃၤန္းကြ်န္းၿမဳိ႕နယ္ ၊ အေနာက္ဘက္တြင္ မရမ္းကုန္းၿမဳိ႕နယ္ ႏွင့္ အင္းယားလိတ္ ၊ ဗဟန္းၿမဳိ႕နယ္ ၊ ေတာင္ဘက္တြင္ တာေမြၿမဳိ႕နယ္တုိ႔တည္ရွိသည္ ။ ရပ္ကြက္ေပါင္း ၁၅ ခုျဖင့္ တည္ေဆာက္ထားၿပီး မူလတန္းေက်ာင္း ၁၃ ေက်ာင္း ၊ အလယ္တန္းေက်ာင္း ၇ ေက်ာင္း ႏွင့္ အထက္တန္းေက်ာင္း ၂ ေက်ာင္းတုိ႔ရွိသည္ ။ ၿမဳိ႕နယ္တြင္း အမွတ္ရေစသည့္ ရန္ကင္းစင္တာသည္ ရန္ကုန္ၿမဳိ႕၏ သက္တမ္းၾကာ ေစ်းဝယ္စင္တာတစ္ခုအျဖစ္တည္ရွိၿပီး နာမည္ေက်ာ္ ကုကၠဳိင္းေရးကူးကန္ ရွိေသာ ၿမဳိ႕နယ္လည္းျဖစ္သည္ ။ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရး passport ရုံးအေျခစုိက္သည့္ၿမဳိ႕နယ္လည္းျဖစ္သလုိ ျမန္မာျပည္၏ဆက္သြယ္ေရး ကြန္ယက္လုပ္ငန္းအတြက္ တစ္ခုအပါအဝင္အားထားရသည့္ တယ္လီေနာရုံး အေျခစုိက္သည့္ ၿမဳိ႕နယ္လည္းျဖစ္သည္ ။ အမ်ားျပည္သူအပန္းေျဖအနားယူရန္ ျမကြ်န္းသာကန္ေဘာင္ႏွင့္ လည္းထိဆက္လ်က္ရွိၿပီး ဗီယက္နမ္ေဆာက္လုပ္ေရးမွ တာဝန္းယူေဆာက္လုပ္ၿပီးစီးခဲ့ၿပီးျဖစ္တဲ့ ခန္႔ညားထည္ဝါသည့္ ျမန္မာပလာဇာ အေဆာက္အဦးတည္ရွိသည့္ ၿမဳိ႕နယ္လည္းျဖစ္သည္ ။ ရန္ကင္းမုိးေကာင္းဘုရားသည္ ရန္ကုန္ၿမဳိ႕တြင္းထင္ရွား ေသာ ဘုရားမ်ားထဲတြင္ တစ္ခုအပါဝင္ျဖစ္သည္ ။ အခ်ဳပ္အားျဖင့္ဆုိေသာ္ ရန္ကင္းၿမဳိ႕နယ္သည္ သြားလာေနထုိင္ရန္ ေကာင္းေသာၿမဳိ႕နယ္တစ္ခုျဖစ္သလုိ လူေနတုိက္ခန္းမ်ား ၊ အိမ္ရာဝန္းမ်ား ႏွင့္ နာမည္ႀကီး ေဘာက္ေထာ္ရပ္ကြက္ရွိေသာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၏ အထင္ကရ ၿမဳိ႕နယ္တစ္ခုျဖစ္သည္ ။