ေျမကြက္ ၊ ၿခံကြက္ ငွါးရန္ သဃၤန္းကၽြန္းၿမိဳ႕နယ္

ေျမအျမန္ငွားရန္ရွိသည္ ေလးေထာင့္ကန္လမ္းမ

 သဃၤန္းကၽြန္း |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 30 သိန္း (က်ပ္) (တစ္လ) |  ေျမကြက္ ၊ ၿခံကြက္
(55 x 60) ေျမ သဃၤန္းကၽြန္းၿမိဳ႕နယ္တြင္ ေျမအျမန္ငွားရန္ရွိပါသည္ သဃၤန္းကၽြန္းျမိဳ႕နယ္အတြင္းတည္ရိွေသာေၾကာင့္ ကားမွတ္တုိင္ နွင့္ ရထားဘူတာနွင့္လည္းမလွမ္းေသာေနရာျဖစ္သည္။ Junction Zawana, AKK Shopping Mall...
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

ေျမအျမန္ငွားရန္ရွိသည္ သု၀ဏၰ VIP II

 သဃၤန္းကၽြန္း |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 10 သိန္း (က်ပ္) (တစ္လ) |  ေျမကြက္ ၊ ၿခံကြက္
(92 x 70) ေျမ သဃၤန္းကၽြန္းၿမိဳ႕နယ္တြင္ ေျမအျမန္ငွားရန္ရွိပါသည္ သဃၤန္းကၽြန္းျမိဳ႕နယ္အတြင္းတည္ရိွေသာေၾကာင့္ ကားမွတ္တုိင္ နွင့္ ရထားဘူတာနွင့္လည္းမလွမ္းေသာေနရာျဖစ္သည္။ Junction Zawana, AKK Shopping Mall...
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

ေျမအျမန္ငွားရန္ရွိသည္ ေဇာတိကလမး္ သု၀ဏၰ VIP II

 သဃၤန္းကၽြန္း |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 10 သိန္း (က်ပ္) (တစ္လ) |  ေျမကြက္ ၊ ၿခံကြက္
(92 x 70) ေျမ သဃၤန္းကၽြန္းၿမဳိ႕နယ္တြင္ ေျမအျမန္ငွားရန္ရွိပါသည္
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

ေျမအျမန္ငွားရန္ရွိသည္ ေဇာတိကလမး္ သု၀ဏၰ VIP II

 သဃၤန္းကၽြန္း |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 10 သိန္း (က်ပ္) (တစ္လ) |  ေျမကြက္ ၊ ၿခံကြက္
(92 x 70) ေျမ သဃၤန္းကၽြန္းၿမိဳ႕နယ္တြင္ ေျမအျမန္ငွားရန္ရွိပါသည္
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

ရတနာလမ္းမႀကီးေပၚတြင္ ေျမကြက္ငွားရန္ရွိသည္။

 သဃၤန္းကၽြန္း |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 40 သိန္း (က်ပ္) (တစ္လ) |  ေျမကြက္ ၊ ၿခံကြက္
သကၤန္းကၽြန္းၿမိဳ႕နယ္တြင္ ေပ 55'x92', ျဖင့္ သံဇကာ, ေရ မီး ျပင္ဆင္ထားသည့္ ေျမကြက္ငွားရန္ရွိသည္။
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

"သု၀ဏၰ VIP - II" တြင္ ေျမကြက္ငွားရန္ရွိသည္။

 သဃၤန္းကၽြန္း |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 20 သိန္း (က်ပ္) (တစ္လ) |  ေျမကြက္ ၊ ၿခံကြက္
သကၤန္းကၽြန္းၿမိဳ႕နယ္တြင္ ေပ 62'x88', အုတ္တံတိုင္းကာ၊ မီးပါသည့္ ေျမကြက္ငွားရန္ရွိသည္။
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

ဘုရင့္ေနာင္လမ္းေျမကြက္ငွားရန္ရွိသည္။

 သဃၤန္းကၽြန္း |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 13 သိန္း (က်ပ္) (တစ္လ) |  ေျမကြက္ ၊ ၿခံကြက္
သကၤန္းကၽြန္းၿမိဳ႕နယ္တြင္ ေပ 50'x70', ျဖင့္ ေျမကြက္သီးသန္႕ငွားရန္ရွိသည္။
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

သီရိရတနာလမ္းသြယ္တြင္ ေျမကြက္ငွားရန္ရွိသည။္

 သဃၤန္းကၽြန္း |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 10 သိန္း (က်ပ္) (တစ္လ) |  ေျမကြက္ ၊ ၿခံကြက္
သကၤန္းကၽြန္းၿမိဳ႕နယ္တြင္ ေပ 60'x80', ေရမီးစံုျပင္ဆင္ထားသည့္ ေျမကြက္ငွားရန္ရွိသည။္
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

ရတနာလမ္းမေပၚတြင္ ေျမကြက္ငွားရန္ရွိသည္။

 သဃၤန္းကၽြန္း |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 40 သိန္း (က်ပ္) (တစ္လ) |  ေျမကြက္ ၊ ၿခံကြက္
သကၤန္းကၽြန္းၿမိဳ႕နယ္တြင္ ေပ 55'x92', ျဖင့္ သံဇကာ, ေရ၊ မီးျပင္ဆင္ထားသည့္ ေျမကြက္ငွားရန္ရွိသည္။
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

ေျမအျမန္ငွားရန္ရွိသည္ ဗိုလ္ေတဇလမ္းသြယ္

 သဃၤန္းကၽြန္း |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 100 သိန္း (က်ပ္) (တစ္လ) |  ေျမကြက္ ၊ ၿခံကြက္
(၁ ဧက) ေရမီး၊ အုတ္ခတ္ ေျမ
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

သဃၤန္းကြ်န္းၿမဳိ႕နယ္

သဃၤန္းကြ်န္းၿမဳိ႕နယ္သည္ ရန္ကုန္ၿမဳိ႕၏ အေရွ႕ဘက္ပုိင္းတြင္ရွိၿပီး ၁၁.၅ ကီလုိမီတာက်ယ္ဝန္းသည္ ။ ၿမဳိ႕နယ္၏ ေျမာက္ဘက္တြင္ ေတာင္ဥကၠလာပၿမဳိ႕နယ္ ၊ အေနာက္ဘက္တြင္ ရန္ကင္းၿမဳိ႕နယ္ႏွင့္တာေမြၿမဳိ႕နယ္ ၊ ေတာင္ဘက္တြင္ တာေမြၿမဳိ႕နယ္တုိ႔ျဖင့္ ဝန္းရံလ်က္ရွိသည္ ။ သဃၤန္းကြ်န္းၿမဳိ႕နယ္သည္ ရပ္ကြက္ေပါင္း ၃၈ ခုျဖင့္ဖြဲ႔စည္းထားၿပီး မူလတန္းေက်ာင္း ၄၀ ေက်ာင္း ၊ အလယ္တန္းေက်ာင္း ၄ ေက်ာင္းႏွင့္ အထက္တန္းေက်ာင္း ၅ ေက်ာင္းတုိ႔တည္ရွိသည္ ။ သဃၤန္းကြ်န္းပညာေရးေကာလိပ္ ၊ ရန္ကုန္သြားဖက္ဆုိင္ရာေဆးတကၠသုိလ္ ႏွင့္ စံျပေစ်း အစရွိသည့္ အထင္ကရအမွတ္အသားသည္ သဃၤန္းကြ်န္းၿမဳိ႕နယ္တြင္ အေရးပါေသာ အေဆာက္အဦးမ်ားျဖစ္သည္ ။ ထုိ႔ျပင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အမ်ဳိးသားအားကစားကြင္း သုဝဏၰေဘာလုံးကြင္းႀကီးရွိေသာ ၿမဳိ႕နယ္လည္းျဖစ္သည္ ။သဃၤန္းကြ်န္းၿမဳိ႕နယ္၏ အျခားထင္ရွားေသာေနရာမ်ားမွာ က်ဳိကၠဆံဘုရားလမ္းေပၚရွိ က်ဳိကၠဆံဘုရား ၊ ေက်ာက္စာတုိက္လမ္းရွိ သံယုတ္ဘုန္းႀကီးေက်ာင္း ႏွင့္ သီရိမာလာလမ္းေပၚရွိ စိန္႔ဂ်ဴိးဇက္ ခရစ္ယာန္ဘုရားရွိခုိးေက်ာင္းတုိ႔သည္ ရန္ကုန္ၿမဳိ႕၏ ေရွးေဟာင္းအေမြအႏွစ္မ်ားအျဖစ္ ယေန႔တုိင္ တည္ရွိလ်က္ရွိသည္ ။ အခ်ဳပ္အားျဖင့္ဆုိေသာ္ သဃၤန္းကြ်န္းၿမဳိ႕နယ္သည္ ရန္ကုန္ၿမဳိ႕၏ အားကစားနယ္ေျမကုိ ပုိင္ဆုိင္ထားသည့္ၿမဳိ႕နယ္ျဖစ္သလုိ တုိက္ခန္း ၊ ကြန္ဒုိ ႏွင့္ လုံးခ်င္းအိမ္မ်ားလည္း အမ်ားအျပားရွိေသာ ၿမဳိ႕နယ္တစ္ခုျဖစ္သည္ ။