အိမ္ၿခံေျမ ငွါးရန္ သာေကတၿမိဳ႕နယ္

န၀ရတ္လမ္းသာေကတျမိဳ႕နယ္တြင္ လံုးခ်င္းအိမ္ငွားရန္ရွိပါသည္(ပိုင္ရွင္ကိုယ္တိုင္)

 သာေကတ |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 $ 3,500 (အေမရိကန္ေဒၚလာ) (တစ္လ) |  လံုးခ်င္းအိမ္
Unfurnished and Fully furnished $3500 to $4000 Plot Area- 4000sq ft Bldg Area- 1584 sq ft 2RC,1MBR,3BR, Near by- Capital Hyper Mart(5 mins) Ocean (East Point) (10 mins) Downtown(15 mins) Inyalake/Sedona (20 mins) Hledan via Strand Tollway(30 mins) Airport (30 mins) Thilawa/JSEZ (30 mins)
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

န၀ရတ္လမ္းသာေကတျမိဳ႕နယ္တြင္ လံုးခ်င္းအိမ္ငွားရန္ရွိပါသည္(ပိုင္ရွင္ကိုယ္တိုင္)

 သာေကတ |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 $ 3,500 (အေမရိကန္ေဒၚလာ) (တစ္လ) |  လံုးခ်င္းအိမ္
Unfurnished and Fully furnished $3500 to $4000 Plot Area- 4000sq ft Bldg Area- 1584 sq ft 2RC,1MBR,3BR, Near by- Capital Hyper Mart(5 mins) Ocean (East Point) (10 mins) Downtown(15 mins) Inyalake/Sedona (20 mins) Hledan via Strand Tollway(30 mins) Airport (30 mins) Thilawa/JSEZ (30 mins)
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

၆လႊာ တိုက္ခန္းအသစ္ငွားရန္

 သာေကတ |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 1.50 သိန္း (က်ပ္) (တစ္လ) |  တိုက္ခန္း
ေဆာက္ျပီးစ /BCC က ် ျပီး တိုက္အသစ္ အဝီစိတြင္း/ ကိုယ္ပိုင္ေရေမာ္တာ ဘိုထိုင္အိမ္သာ / ပိုင္ရွင္ကိုယ္တိုင္ငွားမည္ 18 × 50 feet / ေဘာလံုးကြင္းေဘး/ေက ်ာင္း ေစ ်း အနီး /သာေကတ ရုပ္ရွင္ရံုနွင့္...
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

န၀ရတ္လမ္းသာေကတျမိဳ႕နယ္တြင္ လံုးခ်င္းအိမ္ငွားရန္ရွိပါသည္(ပိုင္ရွင္ကိုယ္တိုင္)

 သာေကတ |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 $ 3,500 (အေမရိကန္ေဒၚလာ) (တစ္လ) |  လံုးခ်င္းအိမ္
Unfurnished and Fully furnished $3500 to $4000 Plot Area- 68' * 59' Bldg Area- 44' * 36' 2RC,1MBR,3BR, Near by- Capital Hyper Mart(5 mins) Ocean (East Point) (10 mins) Downtown(15 mins) Inyalake/Sedona (20 mins) Hledan via Strand Tollway(30 mins) Airport (30 mins) Thilawa/JSEZ (30 mins)
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

သာေကတ ၿမိဳ႕နယ္တြင္ အခန္းမ်ား ငွားရန္ရွိပါသည္။

 သာေကတ |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 1.90 သိန္း (က်ပ္) (တစ္လ) |  တိုက္ခန္း
ဘဏ္နီး, ေက်ာင္းနီး, ေစ်းနီး, ကားမွတ္တိုင္နီး သာေကတၿမိဳ႕နယ္, မာန္ေျမ (၁) လမ္ အေနာက္ ၊ ၄ လႊာ တိုက္ခန္း ၁၉၀၀၀၀/- ၃ လႊာ တိုက္ခန္း ၂၀၀၀၀၀/- ...
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

အလြန္တန္ေသာ (၃၈*၅၄) ေပ က်ယ္ေသာကြန္ဒိုငွားရန္ ရွိသည္။

 သာေကတ |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 6 သိန္း (က်ပ္) (တစ္လ) |  ကြန္ဒို
သာေကတ မာန္ေျပတစ္လမ္းအေနာက္ ၃၈ေပ ၅၄ေပ ၅လႊာ အသင့္ေနႏိုင္ aircon ၅ လံုး, master bedroom တစ္ခန္း, ႐ိုး႐ိုး အခန္း ၂ ခန္း, ေရခိ်ဳးခန္း အိမ္သာ ၂ လံုး။ ကားမွတ္တိုင္, ေက်ာင္း, ဘဏ္ တို႔ႏွင့္နီးသည္။
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

အလြန္တန္ေသာတိုက္ခန္းမ်ားငွားရန္ရွိပါသည္

 သာေကတ |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 1.90 သိန္း (က်ပ္) (တစ္လ) |  တိုက္ခန္း
ေရခိ်ဳးခန္း အိမ္သာတြဲလွ်က္ အခန္းတစ္ခန္း, အိမ္သာႏွစ္လံုး, ေႂကြျပားကပ္ၿပီး သာေကတျမိဳ႕နယ္အတြင္းတြင္ တည္ရိွျပီး ျမိဳ႕တြင္းနွင့္အလွမ္းေ၀းေသာ္လည္း ကားလိုင္းေပါင္းမ်ားစြာ...
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

န၀ရတ္လမ္းသာေကတျမိဳ႕နယ္တြင္ လံုးခ်င္းအိမ္ငွားရန္ရွိပါသည္(ပိုင္ရွင္ကိုယ္တိုင္)

 သာေကတ |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 $ 3,500 (အေမရိကန္ေဒၚလာ) (တစ္လ) |  လံုးခ်င္းအိမ္
Unfurnished and Fully furnished $3500 to $4000 Plot Area- 68' * 59' Bldg Area- 44' * 36' 2RC,1MBR,3BR, Near by- Capital Hyper Mart(5 mins) Ocean (East Point) (10 mins) Downtown(15 mins) Inyalake/Sedona (20 mins) Hledan via Strand Tollway(30 mins) Airport (30 mins) Thilawa/JSEZ (30 mins) သာေကတျမိဳ႕နယ္အတြင္းတြင္ တည္ရိွျပီး ျမိဳ႕တြင္းနွင့္အလွမ္းေ၀းေသာ္လည္း...
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

န၀ရတ္လမ္းသာေကတျမိဳ႕နယ္တြင္ လံုးခ်င္းအိမ္ငွားရန္ရွိပါသည္(ပိုင္ရွင္ကိုယ္တိုင္)

 သာေကတ |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 $ 3,500 (အေမရိကန္ေဒၚလာ) (တစ္လ) |  လံုးခ်င္းအိမ္
Unfurnished and Fully furnished $3500 to $4000 Plot Area- 68' * 59' Bldg Area- 44' * 36' 2RC,1MBR,3BR, Near by- Capital Hyper Mart(5 mins) Ocean (East Point) (10 mins) Downtown(15 mins) Inyalake/Sedona (20 mins) Hledan via Strand Tollway(30 mins) Airport (30 mins) Thilawa/JSEZ (30 mins) သာေကတျမိဳ႕နယ္အတြင္းတြင္ တည္ရိွျပီး ျမိဳ႕တြင္းနွင့္အလွမ္းေ၀းေသာ္လည္း...
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

သာေကတၿမိဳ႕နယ္ ေရႊသေျပရိပ္မြန္တြင္ လံုးခ်င္းအိမ္ငွားရန္ ရွိသည္။

 သာေကတ |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 50 သိန္း (က်ပ္) (တစ္လ) |  လံုးခ်င္းအိမ္
သာေကတၿမိဳ႕နယ္ ေရႊသေျပရိပ္မြန္တြင္ လံုးခ်င္းအိမ္ငွားရန္ ရွိသည္။ အက်ယ္အ၀န္း - (80×80) လူေနထုိင္ႏုိင္ေသာ အက်ယ္အ၀န္း - (50×40) ဖြဲ႕စည္းထားပံု - Master Bed Room 3ခန္း၊ ရုိးရုိးအိပ္ခန္း 1ခန္း...
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

သာေကတၿမဳိ႕နယ္

ရန္ကုန္ၿမဳိ႕၏ ၁၉၅၉ ခုႏွစ္က အသစ္တုိးခ်ဲ႕ခဲ့ေသာၿမဳိ႕သစ္မ်ားထဲက တစ္ခုအပါဝင္ျဖစ္သည့္ သေကတၿမဳိ႕နယ္သည္ ၁၃.၀၁ ကီလုိမီတာက်ယ္ဝန္းသည္ ။ ရန္ကုန္ၿမဳိ႕၏ အေရွ႕ပုိင္းတြင္တည္ရွိၿပီး ပုဇြန္ေတာင္ေခ်ာင္း ျဖတ္သန္းစီးဆင္းသည့္ ၿမဳိ႕နယ္လည္းျဖစ္သည္ ။ ၿမဳိ႕နယ္၏ ေျမာက္ႏွင့္အေနာက္ဘက္တြင္ သဃၤန္းကြ်န္းၿမဳိ႕နယ္ ၊ အေရွ႕ဘက္တြင္ ပဲခူးျမစ္ႏွင့္ ေဒါပုံၿမဳိ႕နယ္တုိ႔တည္ရွိသည္ ။ ရပ္ကြက္ေပါင္း ၁၉ ခုရရွိၿပီး မူလတန္းေက်ာင္း ၄၆ ေက်ာင္း ၊ အလယ္တန္းေက်ာင္း ၈ ေက်ာင္းႏွင့္ အထက္တန္းေက်ာင္းေလးေက်ာင္းတုိ႔ ရွိသည္ ။ ရန္ကုန္ၿမဳိ႕၏ အဓိကအားကစားရုံႀကီးမ်ားျဖစ္သည့္ သုဝဏၰလူငယ္ေလ့က်င့္ေရးကြင္းႏွင့္ သုမဏၰမုိးလုံေလလုံ အားကစားကြင္းႀကီး တုိ႔ႏွင့္ အနီးကပ္ဆုံးတည္ရွိေသာၿမဳိ႕နယ္လည္းျဖစ္သည္ ။ ၿမဳိ႕နယ္တြင္း အထင္ရွားဆုံးအျဖစ္ Capital စူပါမားကတ္ႀကီးတည္ရွိၿပီး ေတာင္ကုိးရီးယား ကုမၸဏီ ငါးခု၏ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားထုတ္ ၅၀၀ မဂၢါဝပ္အားရွိသည့္ ဓတ္ေပါင္းဖုိလည္းတည္ရွိသည္ ။ ၿမဳိ႕တည္စ လူေနက်ဲပါးေပမယ့္ ၿပီးခဲ့သည့္ ၅ ႏွစ္အတြင္း အလ်င္အျမန္ဖြံ႔ၿဖဳိးလာၿပီး လူေနထူထပ္လာေသာ ၿမဳိ႕နယ္တစ္ခုျဖစ္လာသည္ ။ အခ်ဳပ္အားျဖင့္ဆုိေသာ္ သာေကတၿမဳိ႕နယ္သည္ လူေနုတိုက္ခန္း အနည္းငယ္သာ ရွိၿပီး ေျမကြက္အလြတ္မ်ား ၊ လုံးခ်င္းအိမ္မ်ား ေပါမ်ားေသးသည့္ ၿမဳိ႕နယ္တစ္ခုျဖစ္သည္ ။