တိုက္ခန္း ငွါးရန္ တာေမြၿမိဳ႕နယ္

တာေမြျမိဳ ့နယ္ က်ိဳကၠဆံလမ္းတြင္ ေျမညီထပ္ တိုက္ခန္း ငွါးရန္ ရွိပါသည္

 တာေမြ |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 15 သိန္း (က်ပ္) (တစ္လ) |  တိုက္ခန္း
*တာေမြျမိဳ ့နယ္၊ က်ိဳကၠဆံလမ္း၊ ေျမညီထပ္ ေနရာေကာင္း ငွါးရန္ရွိသည္။ *ေပအက်ယ္အ၀န္း 18'x85' *Hall Type, RC ခင္း၊ အိမ္သာ ၊ ေရခ်ိဳးခန္း *ေျမညီထပ္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ဆိုင္ခန္းဖြင့္ရန္ႏွင့္...
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

ေျမညီတိုက္ခန္းငွားရန္ရွိသည္ 165လမ္းမ

 တာေမြ |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 5.50 သိန္း (က်ပ္) (တစ္လ) |  တိုက္ခန္း
(15× 65) ေပ . ရိုးရိုးအိပ္ခနး္ - 3 ခန္း . H-17 တာေမြျမိဳ႕နယ္အတြင္းတည္ရိွျပီး ယုဇနပလာဇာ၊ တာေမြေစ်း၊ ေက်ာက္ေျမာက္ေစ်း နွင့္ Orange Super Center တို႕နွင့္လည္း မေ၀းေသာ ေနရာတစ္ခုျဖစ္သည္။ ကားမွတ္တုိင္မ်ား၊...
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

ေျမညီတိုက္ခန္းငွားရန္ရွိသည္ ယုဇနပလာဇာအနီး

 တာေမြ |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 5 သိန္း (က်ပ္) (တစ္လ) |  တိုက္ခန္း
(15_×60) ေၿမညီထပ္ ထပ္ခိုးပါ တာေမြျမိဳ႕နယ္အတြင္းတည္ရိွျပီး ယုဇနပလာဇာ၊ တာေမြေစ်း၊ ေက်ာက္ေျမာက္ေစ်း နွင့္ Orange Super Center တို႕နွင့္လည္း မေ၀းေသာ ေနရာတစ္ခုျဖစ္သည္။ ကားမွတ္တုိင္မ်ား၊ ေစ်းမ်ား၊...
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

တာေမြျမိဳ႕နယ္တြင္တုိက္ခန္းငွားရန္ရွိသည္

 တာေမြ |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 2.30 သိန္း (က်ပ္) (တစ္လ) |  တိုက္ခန္း
တာေမြၿမိဳ႕နယ္ သုခလမ္း (15×50)HALL ပါေကး 7F 2.3L တာေမြျမိဳ႕နယ္အတြင္းတည္ရိွျပီး ယုဇနပလာဇာ၊ တာေမြေစ်း၊ ေက်ာက္ေျမာက္ေစ်း နွင့္ Orange Super Center တို႕နွင့္လည္း မေ၀းေသာ ေနရာတစ္ခုျဖစ္သည္။...
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

အမ်ိဳးသမီးသီးသန္ ့အေဆာင္ငွားရန္ရွိသည္

 တာေမြ |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 0.80 သိန္း (က်ပ္) (တစ္လ) |  တိုက္ခန္း
အမ်ိဳးသမီးသီးသန္ ့အေဆာင္ငွားရန္ရွိသည္တာေမြျမိဳ ့နယ္ေမတၲာညြန္႕ ရပ္ကြက္စက္မႈ ၄လမ္း၄၅ဘီ ပထမထပ္ တလ၈၀၀၀၀က်ပ္ေရမီးအျပီးစီး ေမတၱာညြန္ ့ဘူတာအနီး
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

ေျမညီ+ပထမဌားရန္

 တာေမြ |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 16 သိန္း (က်ပ္) (တစ္လ) |  တိုက္ခန္း
ေျမညီ +ပထမထပ္ ဌားရန္ ေျမညီ ၾကမ္းခင္း ေဘးနံရံေၾကြျပားကပ္ ပထမထပ္ ေဘးေၾကြျပားကပ္ ၾကမ္းခင္းပါေကးခင္း မီးဖိုခန္း ေၾကြျပားကပ္ ေနာက္ေဖး 15ေပပတ္လည္ေျမပိုရွိ အလုပ္သမားေဆးရံု United Living...
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

ေတာင္ျမင္းၿပိဳင္ကြင္းလမ္း တြင္ ေစ်းအလြန္တန္ေသာ တိုက္ခန္းအျမန္ငွားရန္ရိွသည္။

 တာေမြ |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 6 သိန္း (က်ပ္) (တစ္လ) |  တိုက္ခန္း
(26x60) 1MBR,1BR,2AC,ပါေကး 3F တာေမြၿမိဳ႕နယ္တြင္ အလြန္ေကာင္းမြန္ၿပီး အသင့္ေနထိုင္ႏိုင္သည့္ ေစ်းႏႈန္းတန္ တိုက္ခန္းအျမန္ငွားရန္ရိွသည္။
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

စိတၱသုခလမ္းတြင္ အလြန္ေကာင္းမြန္ေသာ တိုက္ခန္းအျမန္ငွားရန္ရွိသည္။

 တာေမြ |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 3 သိန္း (က်ပ္) (တစ္လ) |  တိုက္ခန္း
(15x50) Hall,RCခင္း GF တာေမြ ၿမိဳ႕နယ္တြင္ အလြန္ေကာင္းမြန္ၿပီး အသင့္ေနထိုင္ႏိုင္သည့္ ကြန္ဒိုအခန္း အျမန္ငွားရန္ရွိသည္။
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

တာေမြျမိဳ႕နယ္တြင္တုိက္ခန္းငွားရန္ရွိသည္

 တာေမြ |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 5 သိန္း (က်ပ္) (တစ္လ) |  တိုက္ခန္း
တာေမြျမိဳ႕နယ္ အေနာက္ျမင္းျပိဳင္ကြင္းလမ္းမ (12.50×50) HALL. အဲကြနး္ . ပါေကး 1F 5L တာေမြျမိဳ႕နယ္အတြင္းတည္ရိွျပီး ယုဇနပလာဇာ၊ တာေမြေစ်း၊ ေက်ာက္ေျမာက္ေစ်း နွင့္ Orange Super Center တို႕နွင့္လည္း မေ၀းေသာ...
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

က်ိဳကၠဆံလမ္း တြင္ တိုက္ခန္းအျမန္ငွားရန္ရွိသည္။

 တာေမြ |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 4 သိန္း (က်ပ္) (တစ္လ) |  တိုက္ခန္း
(14X55) ေပ , ရိုးရိုးအိပ္ခန္း - 1 ခနး္ ,ထပ္ခိုး၊လွ်ာထိုး တာေမြ ၿမိဳ႕နယ္တြင္ အလြန္ေကာင္းမြန္ၿပီး အဆင့္ျမင့္ျပင္ဆင္ၿပီးသည့္ အသင့္ေနထိုင္နိုင္ေသာ...
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

တာေမြၿမိဳ႕နယ္၊ ၁၆၅လမ္းရွိ (ေပ 16 x ေပ 70)ရွိေသာ ေျမညီထပ္ တိုက္ခန္းငွားမည္

 တာေမြ |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 6 သိန္း (က်ပ္) (တစ္လ) |  တိုက္ခန္း
တာေမြၿမိဳ႕နယ္၊ ၁၆၅လမ္းရွိ (ေပ 16 x ေပ 70)ရွိေသာ Hall ခန္း RC ခင္း ေရ၊ မီး၊ ေရခ်ိဳးခန္း၊ အိမ္သာ ေၾကြျပားျပားခင္း/ကပ္ၿပီး ေျမညီထပ္ တိုက္ခန္းငွား/ေရာင္းမည္။ ဆိုင္ဖြင့္ရန္ေကာင္း။ တန္ဖိုးေငြ။...
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

တာေမြၿမဳိ႕နယ္

တာေမြၿမဳိ႕နယ္သည္ အက်ယ္ ၄၄.၁ ကီလုိမီတာက်ယ္ဝန္းၿပီး ေျမာက္ဘက္တြင္ ရန္ကင္းၿမဳိ႕နယ္ ၊ အေရွ႕ဘက္တြင္ သဃၤန္းကြ်န္းၿမဳိ႕နယ္ ၊ အေနာက္ဘက္တြင္ ဗဟန္းၿမဳိ႕နယ္ ၊ ေတာင္ဘက္တြင္ မဂၤလာေတာင္ညႊန္႔ၿမဳိ႕နယ္တုိ႔တည္ရွိသည္ ။ ရပ္ကြက္ေပါင္း ၂၀ ခုျဖင့္တည္ေဆာက္ထားေသာ တာေမြၿမဳိ႕နယ္္သည္ မူလတန္းေက်ာင္း ၃၀ ၊ အလယ္တန္းေက်ာင္း ၄ ေက်ာင္း ႏွင့္ အထက္တန္းေက်ာင္း ၆ ေက်ာင္းရွိသည္ ။ ရန္ကုန္ၿမဳိ႕တြင္ က်ယ္ဝန္းေသာၿမဳိ႕နယ္ထဲတြင္ပါဝင္ေသာ တာေမြၿမဳိ႕နယ္သည္ ယခင္က ေျမလြတ္ ေျမရုိင္းေပါမ်ားေသာၿမဳိ႕နယ္ျဖစ္ေပမယ့္ ရန္ကုန္ၿမဳိ႕နယ္လူေနထူထပ္လာမႈေၾကာင့္ ယခုအခါတြင္မႈ လူေန တုိက္ခန္း ၊ လုံးခ်င္းအိမ္ ႏွင့္ ကြန္ဒုိအမ်ားအျပားတည္ရွိလာေသာၿမဳိ႕နယ္ျဖစ္သည္ ။ ၿမဳိ႕ျပဖြံ႔ၿဖဳိးလာမႈနဲ႔ အတူ ယခင္က တာေမြအဝိုင္းေနရာတြင္ ကုန္ေက်ာ္တံတားမ်ားေပၚထြက္လာၿပီး ယာဥ္သြားယာဥ္လာ ထူထပ္လြန္းေသာၿမဳိ႕နယ္ျဖစ္သည္ ။ ရန္ကုန္ၿမဳိ႕၏ ထင္ရွားေသာ နာမည္ႀကီး ေက်ာက္ေျမာင္းရပ္ကြက္ရွိေသာ ၿမဳိ႕နယ္လည္းျဖစ္သည္ ။ ေက်ာက္ေျမာင္းရပ္ကြက္သည္ ေန႔ဖက္ညဖက္ အလြန္စည္ကားၿပီး စားေသာက္ဆုုိင္ တန္းအလြန္မ်ားေသာ ရပ္ကြက္ျဖစ္သည္ ။ ရပ္ကြက္တြင္း က်ားကြက္သစ္လမ္းမသည္ လူသိမ်ား လမ္းမႀကီး ျဖစ္သည္ ။ တခါတေလ အဆုိပါလမ္းမႀကီးတြင္ ကားလမ္းပိတ္ဆုိ႔သည္အထိ စည္းကားလြန္းေသာ ရပ္ကြက္တြင္း လမ္းမႀကီးျဖစ္သည္ ။ အခ်ဳပ္အားျဖင့္ဆုိေသာ္ တာေမြၿမဳိ႕နယ္သည္ ယာဥ္လမ္းေၾကာ မလြန္ပိတ္စုိ႔ ေသာၿမဳိ႕နယ္တစ္ခုျဖစ္ၿပီး ယာဥ္ေမာင္းမ်ားအတြက္ ဒုကၡမ်ားေသာၿမဳိ႕နယ္ျဖစ္သည္ ။ အသြားအလာမ်ားၿပီး ရန္ကုန္ၿမဳိ႕၏လူေနထူထပ္လြန္းေသာ ၿမဳိ႕နယ္တစ္ခု ျဖစ္ေပသည္ ။