တိုက္ခန္း ငွါးရန္ တာေမြၿမိဳ႕နယ္

ေျမညီတိုက္ခန္းငွားရန္ရွိသည္ က်ိဳကၠဆံလမ္းမ

 တာေမြ |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 15 သိန္း (က်ပ္) (တစ္လ) |  တိုက္ခန္း
(14 x 85) GF တာေမြၿမိဳ႕နယ္တြင္ Hall, ထပ္ခုိး၊ လုပ္ငန္းလုပ္ရန္သင့္ေတာ္ေသာ ေျမညီတိုက္ခန္းငွားရန္ရွိပါသည္ တာေမြျမိဳ႕နယ္အတြင္းတည္ရိွျပီး ယုဇနပလာဇာ၊ တာေမြေစ်း၊ ေက်ာက္ေျမာက္ေစ်း နွင့္ Orange Super...
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

ပုသိမ္ၫြန္႔ ၂ လမ္း အခန္းဌားရန္

 တာေမြ |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 1.60 သိန္း (က်ပ္) (တစ္လ) |  တိုက္ခန္း
Hall type တိုက္သစ္ ၃ လႊာအခန္း , ပုသိန္ၫြန္႔ ၂ လမ္း, တာေမြ တာေမြျမိဳ႕နယ္အတြင္းတည္ရိွျပီး ယုဇနပလာဇာ၊ တာေမြေစ်း၊ ေက်ာက္ေျမာက္ေစ်း နွင့္ Orange Super Center တို႕နွင့္လည္း မေ၀းေသာ ေနရာတစ္ခုျဖစ္သည္။...
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

ရံုးခန္းဖြင့္လိုသူမ်ားႏွင့္ မိသားစုေနထိုင္လိုသူမ်ားအတြက္ အဆင္ေျပေကာင္းမြန္ေသာ တုိက္ခန္းငွားမည္/ေရာင္းမည္...

 တာေမြ |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 3 သိန္း (က်ပ္) (တစ္လ) |  တိုက္ခန္း
တာေမြ ေဈးေဟာင္းလမ္း ၊ တာေမြပလာဇာအနီး ၊ တာေမြျမိဳ႕နယ္ တိုက္ခန္း ၊ ၂ လႊာ ၈၅၅ စတုရန္းေပ အိပ္ခန္း (၁)ခန္း ၊ ေရခ်ိဳးခန္း ၊ မီးဖိုေခ်ာင္ ၊ ဘိုထိုင္အိမ္သာ ၊ ၾကမ္းခင္းတို႔အား...
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

တာေမြလမ္းသန္႕တိုက္ခန္းငွါးရန္ရွိသည္။

 တာေမြ |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 2.50 သိန္း (က်ပ္) (တစ္လ) |  တိုက္ခန္း
တာေမြလမ္းသန္႕ ေျခာက္ထပ္ (၂၈x၅၅) ေလဝင္ေလထြက္ေကာင္း ေရ၊ မီး အသင္႔ေနထိုင္ႏိုင္
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

တာေမြျမိဳ႕နယ္တြင္ တိုက္ခန္းငွားရန္

 တာေမြ |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 3.30 သိန္း (က်ပ္) (တစ္လ) |  တိုက္ခန္း
တာေမြျမိဳ႕နယ္ ၊ ၁၆၄ လမး္၊ ဒုတိယထပ္ ၊ အက်ယ္ (15×60) ၊ အခန္း(၂)ခန္းအုတ္ႏွင့္ဖြဲ႕ျပီး ၊ air con 3 လံုး ၊ ေရပူေရေအးပါ၊ နံရံေၾကြကပ္ ၊ ေရွ႕ေနာက္ ၀ရန္တာသံပန္းတပ္ျပီး ၊ အသင့္ေနျပင္ဆင္ျပီးတိုက္ခန္း၊...
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

တာေမြၿမိဳ႕နယ္ ဣစာၦသယလမ္းတြင္ တိုက္ခန္းငွားရန္ရွိသည္။

 တာေမြ |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 4.50 သိန္း (က်ပ္) (တစ္လ) |  တိုက္ခန္း
တာေမြၿမိဳ႕နယ္ ဣစာၦသယလမ္းတြင္ တိုက္ခန္းငွားရန္ရွိသည္။ (25'x50') 2F, 1BR, Parquet, Air Con.
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

တာေမြၿမိဳ႕နယ္ ပိေတာက္ေရႊဝါလမ္းတြင္ တိုက္ခန္းငွားရန္ရွိသည္။

 တာေမြ |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 5.50 သိန္း (က်ပ္) (တစ္လ) |  တိုက္ခန္း
တာေမြၿမိဳ႕နယ္ ပိေတာက္ေရႊဝါလမ္းတြင္ တိုက္ခန္းငွားရန္ရွိသည္။ (20'x60') GF, 1MBR, RCခင္း.
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

ေျမညီတိုက္ခန္းငွားရန္ရွိသည္ က်ိဳကၠဆံလမ္းမေပၚ

 တာေမြ |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 8.50 သိန္း (က်ပ္) (တစ္လ) |  တိုက္ခန္း
(12.5 x 50) GF တာေမြၿမိဳ႕နယ္တြင္ Hall, RCခင္း လုပ္ငန္းလုပ္ရန္သင့္ေတာ္ေသာ ေျမညီတိုက္ခနး္ငွားရန္ရွိပါသည္
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

ေျမညီတိုက္ခန္းငွားရန္ရွိသည္ သမိန္ဗရမ္းလမ္း

 တာေမြ |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 8.50 သိန္း (က်ပ္) (တစ္လ) |  တိုက္ခန္း
(15 x 60) GF တာေမြၿမိဳ႕နယ္တြင္ Hall, RCခင္း၊ လုပ္ငန္းလုပ္ရန္သင့္ေတာ္ေသာ ေျမညီတုိက္ခန္းငွားရန္ရွိပါသည္
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

ေျမညီတိုက္ခန္းငွားရန္ရွိသည္ ဒဂံုသီရိလမ္း

 တာေမြ |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 6 သိန္း (က်ပ္) (တစ္လ) |  တိုက္ခန္း
(15 x 60) GF တာေမြၿမိဳ႕နယ္တြင္ Hall, ေၾကြခင္း၊ ဘိုထိုင္ လုပ္ငန္းလုပ္ရန္သင့္ေတာ္ေသာ ေျမညီတိုက္ခန္းငွားရန္ရွိပါသည္
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

တာေမြၿမဳိ႕နယ္

တာေမြၿမဳိ႕နယ္သည္ အက်ယ္ ၄၄.၁ ကီလုိမီတာက်ယ္ဝန္းၿပီး ေျမာက္ဘက္တြင္ ရန္ကင္းၿမဳိ႕နယ္ ၊ အေရွ႕ဘက္တြင္ သဃၤန္းကြ်န္းၿမဳိ႕နယ္ ၊ အေနာက္ဘက္တြင္ ဗဟန္းၿမဳိ႕နယ္ ၊ ေတာင္ဘက္တြင္ မဂၤလာေတာင္ညႊန္႔ၿမဳိ႕နယ္တုိ႔တည္ရွိသည္ ။ ရပ္ကြက္ေပါင္း ၂၀ ခုျဖင့္တည္ေဆာက္ထားေသာ တာေမြၿမဳိ႕နယ္္သည္ မူလတန္းေက်ာင္း ၃၀ ၊ အလယ္တန္းေက်ာင္း ၄ ေက်ာင္း ႏွင့္ အထက္တန္းေက်ာင္း ၆ ေက်ာင္းရွိသည္ ။ ရန္ကုန္ၿမဳိ႕တြင္ က်ယ္ဝန္းေသာၿမဳိ႕နယ္ထဲတြင္ပါဝင္ေသာ တာေမြၿမဳိ႕နယ္သည္ ယခင္က ေျမလြတ္ ေျမရုိင္းေပါမ်ားေသာၿမဳိ႕နယ္ျဖစ္ေပမယ့္ ရန္ကုန္ၿမဳိ႕နယ္လူေနထူထပ္လာမႈေၾကာင့္ ယခုအခါတြင္မႈ လူေန တုိက္ခန္း ၊ လုံးခ်င္းအိမ္ ႏွင့္ ကြန္ဒုိအမ်ားအျပားတည္ရွိလာေသာၿမဳိ႕နယ္ျဖစ္သည္ ။ ၿမဳိ႕ျပဖြံ႔ၿဖဳိးလာမႈနဲ႔ အတူ ယခင္က တာေမြအဝိုင္းေနရာတြင္ ကုန္ေက်ာ္တံတားမ်ားေပၚထြက္လာၿပီး ယာဥ္သြားယာဥ္လာ ထူထပ္လြန္းေသာၿမဳိ႕နယ္ျဖစ္သည္ ။ ရန္ကုန္ၿမဳိ႕၏ ထင္ရွားေသာ နာမည္ႀကီး ေက်ာက္ေျမာင္းရပ္ကြက္ရွိေသာ ၿမဳိ႕နယ္လည္းျဖစ္သည္ ။ ေက်ာက္ေျမာင္းရပ္ကြက္သည္ ေန႔ဖက္ညဖက္ အလြန္စည္ကားၿပီး စားေသာက္ဆုုိင္ တန္းအလြန္မ်ားေသာ ရပ္ကြက္ျဖစ္သည္ ။ ရပ္ကြက္တြင္း က်ားကြက္သစ္လမ္းမသည္ လူသိမ်ား လမ္းမႀကီး ျဖစ္သည္ ။ တခါတေလ အဆုိပါလမ္းမႀကီးတြင္ ကားလမ္းပိတ္ဆုိ႔သည္အထိ စည္းကားလြန္းေသာ ရပ္ကြက္တြင္း လမ္းမႀကီးျဖစ္သည္ ။ အခ်ဳပ္အားျဖင့္ဆုိေသာ္ တာေမြၿမဳိ႕နယ္သည္ ယာဥ္လမ္းေၾကာ မလြန္ပိတ္စုိ႔ ေသာၿမဳိ႕နယ္တစ္ခုျဖစ္ၿပီး ယာဥ္ေမာင္းမ်ားအတြက္ ဒုကၡမ်ားေသာၿမဳိ႕နယ္ျဖစ္သည္ ။ အသြားအလာမ်ားၿပီး ရန္ကုန္ၿမဳိ႕၏လူေနထူထပ္လြန္းေသာ ၿမဳိ႕နယ္တစ္ခု ျဖစ္ေပသည္ ။