ေျမကြက္ ၊ ၿခံကြက္ ငွါးရန္ ေတာင္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္

ေတာင္ဥကၠလာ ေ၀ဇယႏၱာလမ္းမတြင္ ေျမကြက္ငွားရန္ ရွိသည္။

 ေတာင္ဥကၠလာပ |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 55 သိန္း (က်ပ္) (တစ္လ) |  ေျမကြက္ ၊ ၿခံကြက္
- ၈၀x၆၀ - ေျမ *** ေစ်းႏႈန္း - ၅၅သိန္း (ညွိႏႈိင္း) *** - လုပ္ငန္းလုပ္ရန္ေကာင္း - ႏွစ္ရွည္ငွားမည္။
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

* 4800sqft, ေတာင္ဥကၠလာပၿမဳိ႕နယ္ ေဝဇယႏာၱလမ္းမတြင္ ေျမကြက္ငွားရန္ရွိပါသည္။

 ေတာင္ဥကၠလာပ |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 55 သိန္း (က်ပ္) (တစ္လ) |  ေျမကြက္ ၊ ၿခံကြက္
_ 80×60 ၊ ေျမကြက္ _ေစ်းႏႈန္း *** 55 သိန္း (ညွိႏႈိင္း) *** _လုပ္ငန္းလုပ္ရန္ သင့္ေတာ္လွပါသည္။ _ႏွစ္ရွည္ငွားရန္းႏုိင္ပါသည္။
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

သစၥာလမ္းေမးတင္၊သံသုမာPointအနီးတြင္ေျမသီးသန္႕ဌားရန္ရွိသည္။

 ေတာင္ဥကၠလာပ |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 20 သိန္း (က်ပ္) (တစ္လ) |  ေျမကြက္ ၊ ၿခံကြက္
တည္ေနရာ = သစၥာလမ္းေမးတင္၊သံသုမာPointအနီး၊ေတာင္ဥကၠလာပျမိဳ႕နယ္။ အက်ယ္အ၀န္း = (40'×60') Renting Price = 20Lakh/1month (ညွိႏႈိင္း) Remark = ေျမသီးသန္႕
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

သစၥာလမ္းမေပၚ တြင္ေျမကြက္ငွားရန္ရွိသည္။

 ေတာင္ဥကၠလာပ |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 10 သိန္း (က်ပ္) (တစ္လ) |  ေျမကြက္ ၊ ၿခံကြက္
ေတာင္ဥကၠလာပ ျမိဳ႕နယ္တြင္ (20×60 ) က်ယ္ျပီး ေရမီး ပါ၀င္ေသာေျမကြက္ငွားရန္ရွိသည္။
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

ေတာင္ဥကၠလာ၊ သာယာေအးလမ္းတြင္ ေထာင္႔ကြက္ငွားရန္ရွိသည္

 ေတာင္ဥကၠလာပ |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 6 သိန္း (က်ပ္) (တစ္လ) |  ေျမကြက္ ၊ ၿခံကြက္
40'X60' ၊ ေထာင္႔ကြက္၊ ေရ/မီး ၊ ေတာင္ဥကၠလာ city mart အနီး ၊ သာယာေအးလမ္း(ေ၀ဇယႏၱာလမ္းေက်ာကပ္) ၊ (၁၁) ရပ္ကြက္ ၊ ေတာင္ဥကၠလာျမိဳ႕နယ္။ ဗဟိုေစ်းမွတ္တိုင္အနီး ။
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

For Rent

 ေတာင္ဥကၠလာပ |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 10 သိန္း (က်ပ္) (တစ္လ) |  ေျမကြက္ ၊ ၿခံကြက္
တ/ဥကၠလာ လမ္းသန္႕ ၊ 60×80 ေပ ေတာင္ဥကၠလာပျမိဳ႕နယ္တြင္တည္ရိွျပီး ေစ်းမ်ား၊ စတိုးဆိုင္မ်ား၊ ေက်ာင္းမ်ား၊ စားေသာက္ဆုိင္မ်ားတုိ႕ကိုလည္း အခ်ိန္တိုအတြင္း သြားေရာက္နုိင္မည့္...
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

For Rent

 ေတာင္ဥကၠလာပ |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 5 သိန္း (က်ပ္) (တစ္လ) |  ေျမကြက္ ၊ ၿခံကြက္
တ/ဥကၠလာ လမ္းသန္ ့ 40×60 ေတာင္ဥကၠလာပျမိဳ႕နယ္တြင္တည္ရိွျပီး ေစ်းမ်ား၊ စတိုးဆိုင္မ်ား၊ ေက်ာင္းမ်ား၊ စားေသာက္ဆုိင္မ်ားတုိ႕ကိုလည္း အခ်ိန္တိုအတြင္း သြားေရာက္နုိင္မည့္...
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

​ေဝဇႏၱာလမ္​းမက်ယ္​​ေမးတင္​ မ​်က္​နွာပြင္​့အက်ယ္​ေျမကြက္ဌားမည္

 ေတာင္ဥကၠလာပ |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 450 သိန္း (က်ပ္) (တစ္လ) |  ေျမကြက္ ၊ ၿခံကြက္
ဖြင္​့မည္​ဆိုင္​​​အမ်ိဳးအစား​ေပၚမူတည္​ၿပီး စာခ်ဳပ္​ႏွစ္​႐ွည္​ခ်ဳပ္​​ပါမည္​။အ​ေသးစိတ္​သိရိွလိုက...
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

သစၥာလမ္းမတြင္ေပ(20×60)အက်ယ္ရွိေျမကြက္အျမန္ငွားမည္။

 ေတာင္ဥကၠလာပ |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 10 သိန္း (က်ပ္) (တစ္လ) |  ေျမကြက္ ၊ ၿခံကြက္
(20X60) ေရမီး ပါ၀င္ေသာ ေျမကြက္အျမန္ငွားမည္။
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

သစၥာလမ္းမတြင္ ေျမကြက္အျမန္ငွားရန္ရွိသည္။

 ေတာင္ဥကၠလာပ |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 10 သိန္း (က်ပ္) (တစ္လ) |  ေျမကြက္ ၊ ၿခံကြက္
(20x60) ေရမီး ေျမ တ/ဥၿမိဳ႕နယ္တြင္ လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ရန္ေကာငး္မြန္ေ သာေျမကြက္အျမန္ငွားရန္ရွိသည္။
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

ေတာင္ဥကၠလာပၿမဳိ႕နယ္

၁၉၅၉ ခုႏွစ္တြင္ အသစ္တုိးခ်ဲ႕ခဲ့ေသာၿမဳိ႕သစ္မ်ားထဲကတစ္ခုျဖစ္သည့္ ေတာင္ဥကၠလာပၿမဳိ႕နယ္သည္ ရန္ကုန္ၿမဳိ႕၏ အေရွ႕ဘက္တြင္တည္ရွိၿပီး ၇.၇၀ ကီလုိမီတာက်ယ္ဝန္းသည္ ။ ၿမဳိ႕နယ္၏ေျမာက္ဘက္တြင္ ေျမာက္ဥကၠလာပၿမဳိ႕နယ္ ၊ အေရွ႕ဘက္တြင္ ဒဂုံၿမဳိ႕သစ္ေျမာက္ပုိင္း ၊ အေနာက္ဘက္တြင္ ရန္ကင္းၿမဳိ႕နယ္ ၊ ေတာင္ဘက္တြင္ ကမာရြတ္ၿမဳိ႕နယ္ႏွင့္သဃၤန္းကြ်န္းၿမဳိ႕နယ္တုိ႔တည္ရွိသည္ ။ ရပ္ကြက္ေပါင္း ၁၃ ခုရွိၿပီး မူလတန္းေက်ာင္း(၂၄) ေက်ာင္း ၊ အလယ္တန္းေက်ာင္း(၁) ေက်ာင္းႏွင့္ အထက္တန္းေက်ာင္း(၃) ေက်ာင္းရွိသည္ ။ ေတာင္ဥကၠလာပၿမဳိ႕နယ္၏ အေရးပါေသာ ေတာင္ဥကၠလာပအမ်ဳိးသမီးႏွင့္ကေလးေဆးရုံ ႀကီးသည္လည္း ၿမဳိ႕နယ္၏ က်န္မာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈတြင္ အေရးပါေသာ ေဆးရုံႀကီးျဖစ္သည္ ။ ရန္ကုန္ၿမဳိ႕၏ အဓိကလမ္းမႀကီးမ်ားထဲတြင္ အပါအဝင္ျဖစ္သည္ ေဝဇယႏၱာလမ္း ႏွင့္ ပါရမီးလမ္းမတုိ႔ ျဖတ္သန္းသြားေသာ ၿမဳိ႕နယ္ျဖစ္သည္ ။ ရန္ကုန္ၿမဳိ႕တြင္း ပုိ႔ေဆာင္သြားလာေရးအတြက္ အေရးပါသည့္ ပါရမီ ကားရပ္နားဝန္းႀကီး တည္ရွိသည့္ၿမဳိ႕နယ္လည္းျဖစ္သည္ ။ အခ်ဳပ္အားျဖင့္ဆုိေသာ္ ေတာင္ဥကၠလာပၿမဳိ႕နယ္သည္ ရန္ကုန္ၿမဳိ႕၏ လူေနထူထပ္မႈမရွိေသးေသာ ၿမဳိ႕နယ္မ်ားထဲက တစ္ခုျဖစ္ၿပီး ေျမကြက္မ်ား ၊ လုံးခ်င္းအိမ္မ်ား အမ်ားအျပား က်န္ရွိေနေသးသည့္ ၿမဳိ႕နယ္ျဖစ္သည္ ။