တိုက္ခန္း ငွါးရန္ ပုဇြန္ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္

ပုဇြန္ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္ အထက္ပုဇြန္ေတာင္လမ္းမေပၚတြင္ တိုက္ခန္းငွားရန္ရွိသည္။

 ပုဇြန္ေတာင္ |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 10 သိန္း (က်ပ္) (တစ္လ) |  တိုက္ခန္း
ပုဇြန္ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္ အထက္ပုဇြန္ေတာင္လမ္းမေပၚတြင္ တိုက္ခန္းငွားရန္ရွိသည္။ (17'x55') GF, Hall, RCခင္း.
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္းမ၊ 1500sqft ၊ ၈လႊာ၊ ဓါတ္ေလွကားပါ၊ အခန္း ငွားမည္။

 ပုဇြန္ေတာင္ |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 8 သိန္း (က်ပ္) (တစ္လ) |  တိုက္ခန္း
16.779086, 96.172932 Single (2)ခန္း၊ Master (1)ခန္း၊ အဲကြန္း (၄)လံုးပါ၊ ၾကမ္းခင္းပါ၊ ေရပူေရေအးတပ္ဆင္ထားပါသည္။ ရံုးခန္းဖြင့္ရန္သင့္ေတာ္ပါသည္။ Apartment for Rent on Bogyoke Aung San Road. 2 Single Rooms and 1 Master Room with 4 air conditions. Location is convenient and the apartment is also suitable for an...
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

ပုဇြန္ေတာင္ ေရေက်ာ္ေစ်းအနီး ပထမထပ္အခန္းငွားရန္ရွိသည္။

 ပုဇြန္ေတာင္ |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 4 သိန္း (က်ပ္) (တစ္လ) |  တိုက္ခန္း
ပုဇြန္ေတာင္ ေရေက်ာ္ေစ်းအနိး ပထမထပ္ (15x50)ေပ . ရိုးရိုးအိပ္ခနး္ - 1 ခန္း .ပါေကး ေနထုိင္ရန္ ရုံးခန္းမ်ားဖြင့္ရန္ သင့္ေတာ္ အျမန္ငွားမည္။ ပုဇြန္ေတာင္ျမိဳ႕နယ္အတြင္းတြင္ တည္ရိွျပီး...
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

ပုဇြန္ေတာင္ျမိဳ႕နယ္တြင္ တုိက္ခန္းငွားရန္ရွိသည္

 ပုဇြန္ေတာင္ |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 5 သိန္း (က်ပ္) (တစ္လ) |  တိုက္ခန္း
ပုဇြန္ေတာင္ျမိဳ႕နယ္ က်ီေတာ္အိမ္ရာ (20×50) 3BR A/C ပါေကး 1F 5L ပုဇြန္ေတာင္ျမိဳ႕နယ္အတြင္းတြင္ တည္ရိွျပီး စီးပြားေရးအခ်က္အခ်ာက်သည့္အျပင္ ေစ်းမ်ား၊ ေက်ာင္းမ်ား၊ Fashion ဆုိင္မ်ား၊...
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

ေရေက်ာ္လမ္းေက်ာကပ္လမ္းက်ယ္တြင္ ေျမညီခန္းငွားမည္

 ပုဇြန္ေတာင္ |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 4.50 သိန္း (က်ပ္) (တစ္လ) |  တိုက္ခန္း
ေရေက်ာ္လမ္ေက်ာကပ္လမ္းက်ယ္ (18 ×60 ) GF _ 4.5သိန္း ေရႊဘုန္းပြင့္ဘုရားအနီး လမ္ းက်ယ္ ေနရာေကာင္း ပတ္ဝန္းက်င္စည္ လုပ္ ငန္းရအျမန္ငွားမည္
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

ေရေက်ာ္လမ္းမႀကီးေက်ာကပ္ လမ္းက်ယ္တြင္ ပထမထပ္ တိုက္ခန္းက်ယ္ငွားမည္

 ပုဇြန္ေတာင္ |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 3.80 သိန္း (က်ပ္) (တစ္လ) |  တိုက္ခန္း
ေရေက်ာ္လမ္းမႀကီးေက်ာကပ္ လမ္းက်ယ္ (18 ×60) 1F _ 3.8 သိန္း 2BR အဆင့္ျမင့္ရွယ္ျပင္ျပီး ငွားမည္ လမ္းက်ယ္ လမ္းသန္႔ ေရႊဘုန္းပြင့္ဘုရား ႏွင့္နီး ပတ္ဝန္းက်င္ေကာင္း လူသန္႔သည္
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

ေရေက်ာ္လမ္းမႀကီးေက်ာကပ္ လမ္းက်ယ္တြင္ ပထမထပ္ တိုက္ခန္းက်ယ္ငွားမည္

 ပုဇြန္ေတာင္ |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 3.80 သိန္း (က်ပ္) (တစ္လ) |  တိုက္ခန္း
ေရေက်ာ္လမ္းမႀကီးေက်ာကပ္ လမ္းက်ယ္ (18 ×60) 1F _ 3.8 သိန္း 2BR အဆင့္ျမင့္ရွယ္ျပင္ျပီး ငွားမည္
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

ပုဇြန္ေတာင္ျမိဳ႕နယ္တြင္ တုိက္ခန္းငွားရန္ရွိသည္

 ပုဇြန္ေတာင္ |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 4 သိန္း (က်ပ္) (တစ္လ) |  တိုက္ခန္း
ပုဇြန္ေတာင္ျမိဳ႕နယ္ ဇီဇဝါလမ္း ေရေက်ာ္ တြင္တည္ရွိပါသည္။ အက်ယ္အ၀န္း (35×50) ေပက်ယ္၀န္းပါသည္။ ရိုးရိုးအိပ္ခနး္ (3) ခနး္၊ မီးဖိုခနး္၊ ေရခ်ိဳးခနး္၊ အိမ္သာ ပါ၀င္သည္။ လ်ွာထုိး 2F 4L
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

ပုဇြန္ေတာင္ျမိဳ႕နယ္တြင္ တုိက္ခန္းငွားရန္ရွိသည္

 ပုဇြန္ေတာင္ |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 3 သိန္း (က်ပ္) (တစ္လ) |  တိုက္ခန္း
ပုဇြန္ေတာင္ျမိဳ႕နယ္ ကုန္သည္လမ္းမ (12.50×50) HALL A/C ေၾကြခင္း 5F 3L
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

ပုဇြန္ေတာင္ ေရေက်ာ္ေစ်းအနီး ပထမထပ္အခန္းငွားရန္ရွိသည္။

 ပုဇြန္ေတာင္ |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 4 သိန္း (က်ပ္) (တစ္လ) |  တိုက္ခန္း
ပုဇြန္ေတာင္ အိမ္ႀကီးလမ္း ပထမထပ္ (15x50) 1BR.ပါေကး ေနထုိင္ရန္ ရုံးခနး္မ်ားဖြင့္ရန္ သင့္ေတာ္ အျမန္ငွားမည္။
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

ပုဇြန္ေတာင္ၿမဳိ႕နယ္

ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးတြင္ အဓိကသတ္မွတ္ထားသည့္ၿမဳိ႕နယ္မ်ားတြင္ပါဝင္သည့္ ပုဇြန္ေတာင္ၿမဳိ႕နယ္သည္ ၈.၅၃၈ ကီလုိမီတာက်ယ္ဝန္းေသာၿမဳိ႕နယ္ျဖစ္သည္ ။ Downtown ဧရိယာတြင္အက်ယ္ဆုံးၿမဳိ႕နယ္လည္းျဖစ္ၿပီး ဗုိလ္တေထာင္ၿမဳိ႕နယ္ ၊ မဂၤလာေတာင္ညႊန္႔ၿမဳိ႕နယ္ ၊ သာေကတၿမဳိ႕နယ္ ၊ ေဒါပုံၿမဳိ႕နယ္တုိ႔ႏွင့္ဝန္းရံထားေသာၿမဳိ႕နယ္ ျဖစ္သည္ ။ ပုဇြန္ေတာင္မွတဆင့္သြားလာရလြယ္ကူေစရန္အတြက္ ပုဇြန္ေတာင္ဘက္မွ ေဒါပုံသုိ႔ မဟာဗႏၶဳလတံတားျဖင့္ ခ်ိတ္ဆက္ေပးထားသည္ ။ မူလတန္းေက်ာင္း ၉ ေက်ာင္း ၊ အလယ္တန္းေက်ာင္း ၃ ေက်ာင္း ႏွင့္ အထက္တန္းေက်ာင္း ေလးေက်ာင္းတည္ရွိသည္ ။ ပုဇြန္ေတာင္ေစ်းႏွင့္ ေရေက်ာ္ေစ်းသည္ ရန္ကုန္ၿမဳိ႕တြင္းေနထုိင္သူ ေတာ္ေတာ္မ်ားသြားေရာက္သည့္ လူသိမ်ားေစ်းျဖစ္သည္ ။ ၿဗိတိသွ်လက္ထက္ အေဆာက္အဦးမ်ားက်န္ရွိေနေသးသည့္ၿမဳိ႕နယ္မ်ားထဲကတစ္ခုျဖစ္သည့္ ပုဇြန္ေတာင္ၿမဳိ႕နယ္တြင္လည္း ၿဗိတိသွ်ဗိသုကာလက္ရာမ်ားကုိ ျမင္ေတြ႔ႏုိင္သည္ ။ ဘာသာျခားလူမ်ဳိးေပါင္းစုံ စည္းလုံးစြာေနထုိင္သည့္ ၿမဳိ႕နယ္ျဖစ္သည့္အျပင္ အေတာ္အသင့္စည္ကားသည့္ၿမဳိ႕နယ္မ်ားထဲက တစ္ခုျဖစ္သည္ ။ Downtown ဧရိယာတြင္ အျခားၿမဳိ႕နယ္ႏွင့္ယွဥ္လ်င္ လူေနတိုက္ခန္းမ်ား ၊ ကြန္ဒုိမ်ား ၊ လုံးခ်င္းအိမ္မ်ား အေတာ္အတင့္ မွ်တစြာရွိသည့္ၿမဳိ႕နယ္လည္းျဖစ္သည္ ။ အခ်ဳပ္အားျဖင့္ဆုိေသာ္ ပုဇြန္ေတာင္ၿမဳိ႕နယ္သည္ ဧရိယာက်ယ္ဝန္း သည့္အျပင္ လူေနထူထပ္ၿပီး စည္ကားသြားလာေကာင္းေသာၿမဳိ႕နယ္တစ္ခုျဖစ္သည္ ။