တိုက္ခန္း ငွါးရန္ ပုဇြန္ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္

ပုဇြန္ေတာင္လမ္းက်ယ္တိုက္ခန္းအျမန္ငွားမည္

 ပုဇြန္ေတာင္ |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 3.50 သိန္း (က်ပ္) (တစ္လ) |  တိုက္ခန္း
ေရေက်ာ္လမ္းက်ယ္(13×60)Hall,ျပင္ဆင္ၿပီး,ေျမညီတိုက္ခန္း,အျမန္ငွားမည္ GF-3.5သိန္း ပုဇြန္ေတာင္ျမိဳ႕နယ္အတြင္းတြင္ တည္ရိွျပီး စီးပြားေရးအခ်က္အခ်ာက်သည့္အျပင္ ေစ်းမ်ား၊ ေက်ာင္းမ်ား၊ Fashion...
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

ပုဇြန္ေတာင္,ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္းမေပၚ,ေပက်ယ္တိုက္ခန္းဌားမည္

 ပုဇြန္ေတာင္ |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 $ 1,000 (အေမရိကန္ေဒၚလာ) (တစ္လ) |  တိုက္ခန္း
#တိုက္​ခန္​း​ေရာင္​းမည္​_သို႔_ဌားမည္​ #​ေရာင္​း_2500_သိန္​း_ညိွနႈိင္​း #ဌား_တစ္​လ_$ 1000_ညိွနႈိင္​း #ပုဇြန္​​ေတာင္​ၿမိဳ႕နယ္​ #49_လမ္​းအနီး #ဗိုလ္​ခ်ဳပ္​လမ္​းမ​ေပၚ #အက်ယ္​_24' × 115'...
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

48 လမ္းတြင္ ေျမညီ + ထပ္ခိုးျပည္႔ပါ ငွားရန္

 ပုဇြန္ေတာင္ |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 10 သိန္း (က်ပ္) (တစ္လ) |  တိုက္ခန္း
48 လမး္ ၊ အလယ္ဘေလာက္ အက်ယ္ (15×40) ေျမညီ+ ထပ္ခိုးအျပည့္ပါ လမး္က်ယ္ လမး္သန္႔သည္။ office / company / လူေနရံုးခနး္ဖြင့္လိုသူမ်ားအတြက္သင့္ေတာ္သည္။ ေစ်းႏႈန္း 10 သိန္း
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

ပုဇြန္ေတာင္ျမိဳ႕နယ္တြင္ တုိက္ခန္းငွားရန္ရွိသည္

 ပုဇြန္ေတာင္ |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 5 သိန္း (က်ပ္) (တစ္လ) |  တိုက္ခန္း
ပုဇြန္ေတာင္ျမိဳ႕နယ္ အထက္ပုဇြန္ေတာင္လမ္းမ (25×50) 3BR က်ြန္းပါေကး A/C 1F 5L
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

ပုဇြန္ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ၀တ္ေက်ာင္းလမ္းရွိ (ေပ 12.5 x ေပ 60)ရွိေသာ ေျမညီထပ္တိုက္ခန္းငွားမည္

 ပုဇြန္ေတာင္ |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 5 သိန္း (က်ပ္) (တစ္လ) |  တိုက္ခန္း
ပုဇြန္ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ၀တ္ေက်ာင္းလမ္းရွိ (ေပ 12.5 x ေပ 60)ရွိေသာ Hall RC ၊ ေရ၊ မီး၊ ေရခ်ိဳးခန္း၊ အိမ္သာ ေၾကြခင္း/ကပ္ၿပီး ေျမညီထပ္ ထပ္ခိုးပါ တိုက္ခန္းငွားမည္။ တန္ဖိုးေငြ။ ။ ငါးသိန္း။...
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

ပုဇြန္ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ၀တ္ေက်ာင္းလမ္းရွိ (ေပ 12.5 x ေပ 60)ရွိေသာ ေျမညီထပ္ ထပ္ခိုးပါ တိုက္ခန္းငွားမည္...

 ပုဇြန္ေတာင္ |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 6 သိန္း (က်ပ္) (တစ္လ) |  တိုက္ခန္း
ပုဇြန္ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ၀တ္ေက်ာင္းလမ္းရွိ (ေပ 12.5 x ေပ 60)ရွိေသာ Hall RC ၊ ေရ၊ မီး၊ ေရခ်ိဳးခန္း၊ အိမ္သာ ေၾကြခင္း/ကပ္ၿပီး ေျမညီထပ္ ထပ္ခိုးပါ တိုက္ခန္းငွားမည္။ အျမင့္ ၄ေပ။ တန္ဖိုးေငြ။ ။...
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

တိုက္ခန္းငွားမည္။

 ပုဇြန္ေတာင္ |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 3.50 သိန္း (က်ပ္) (တစ္လ) |  တိုက္ခန္း
ပုဇြန္ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္ လမ္းသ န္႔(13 ×60) GF_+ ထပ္ခိုး ပါ _3.5 သိန္း 2BR + AC + ဘိုထိုင္ပါ ထပ္ခိုးပါ လုပ္ငန္းရ ငွားမည္
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

ပုဇြန္ေတာင္ လမ္း(၅၀)တြင္ ျပင္ဆင္ၿပီး အသင့္ေန တိုက္ခန္းငွားမည္။

 ပုဇြန္ေတာင္ |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 5 သိန္း (က်ပ္) (တစ္လ) |  တိုက္ခန္း
အက်ယ္အ၀န္း 12.5*60 ေပရွိေသာ ေဟာင္ေကာင္ ႏွစ္လႊာတတိယထပ္ အငွားျဖစ္သည္။ လွ်ာထုိးခင္းထားၿပီး အိမ္သာ ဘိုထိုင္ ၊ရိုးရိုး ႏွစ္ခုပါရွိသည္။ျပင္ဆင္ၿပီး အသင့္ေနထိုင္ႏိုင္သည္။
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

အထက္ပုဇြန္ေတာင္လမ္းအေပၚတြင္ ေျမညီတုိက္ခန္းငွားမည္။

 ပုဇြန္ေတာင္ |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 10 သိန္း (က်ပ္) (တစ္လ) |  တိုက္ခန္း
အက်ယ္အ၀န္း 16*55 ေပရွိၿပီး Hall Type ျဖစ္သည္။ ေၾကြျပားခင္း၊ ေၾကြျပားကပ္ထားၿပီးအသင့္ေနထိုင္ႏုိင္သည္။ ေရွ႕ေနာက္ ေျမပိုပါရွိသည္။ ပုဇြန္ေတာင္ပန္းၿခံအနီးတြင္ တည္ရွိၿပီး ကားဂိတ္၊ ေစ်းတို႔...
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

Available in April

 ပုဇြန္ေတာင္ |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 $ 500 (အေမရိကန္ေဒၚလာ) (တစ္လ) |  တိုက္ခန္း
လက္ရွိႏိုင္ငံျခားသားေနထိုင္ေနေသာ ဗိုလ္တေထာင္ဘုရားလမ္း Yurimiko shopping mall အနီး အလံုးစံုျပင္ဆင္ၿပီးတိုက္ခန္း ငွားရန္ရွိပါတယ္
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

ပုဇြန္ေတာင္ၿမဳိ႕နယ္

ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးတြင္ အဓိကသတ္မွတ္ထားသည့္ၿမဳိ႕နယ္မ်ားတြင္ပါဝင္သည့္ ပုဇြန္ေတာင္ၿမဳိ႕နယ္သည္ ၈.၅၃၈ ကီလုိမီတာက်ယ္ဝန္းေသာၿမဳိ႕နယ္ျဖစ္သည္ ။ Downtown ဧရိယာတြင္အက်ယ္ဆုံးၿမဳိ႕နယ္လည္းျဖစ္ၿပီး ဗုိလ္တေထာင္ၿမဳိ႕နယ္ ၊ မဂၤလာေတာင္ညႊန္႔ၿမဳိ႕နယ္ ၊ သာေကတၿမဳိ႕နယ္ ၊ ေဒါပုံၿမဳိ႕နယ္တုိ႔ႏွင့္ဝန္းရံထားေသာၿမဳိ႕နယ္ ျဖစ္သည္ ။ ပုဇြန္ေတာင္မွတဆင့္သြားလာရလြယ္ကူေစရန္အတြက္ ပုဇြန္ေတာင္ဘက္မွ ေဒါပုံသုိ႔ မဟာဗႏၶဳလတံတားျဖင့္ ခ်ိတ္ဆက္ေပးထားသည္ ။ မူလတန္းေက်ာင္း ၉ ေက်ာင္း ၊ အလယ္တန္းေက်ာင္း ၃ ေက်ာင္း ႏွင့္ အထက္တန္းေက်ာင္း ေလးေက်ာင္းတည္ရွိသည္ ။ ပုဇြန္ေတာင္ေစ်းႏွင့္ ေရေက်ာ္ေစ်းသည္ ရန္ကုန္ၿမဳိ႕တြင္းေနထုိင္သူ ေတာ္ေတာ္မ်ားသြားေရာက္သည့္ လူသိမ်ားေစ်းျဖစ္သည္ ။ ၿဗိတိသွ်လက္ထက္ အေဆာက္အဦးမ်ားက်န္ရွိေနေသးသည့္ၿမဳိ႕နယ္မ်ားထဲကတစ္ခုျဖစ္သည့္ ပုဇြန္ေတာင္ၿမဳိ႕နယ္တြင္လည္း ၿဗိတိသွ်ဗိသုကာလက္ရာမ်ားကုိ ျမင္ေတြ႔ႏုိင္သည္ ။ ဘာသာျခားလူမ်ဳိးေပါင္းစုံ စည္းလုံးစြာေနထုိင္သည့္ ၿမဳိ႕နယ္ျဖစ္သည့္အျပင္ အေတာ္အသင့္စည္ကားသည့္ၿမဳိ႕နယ္မ်ားထဲက တစ္ခုျဖစ္သည္ ။ Downtown ဧရိယာတြင္ အျခားၿမဳိ႕နယ္ႏွင့္ယွဥ္လ်င္ လူေနတိုက္ခန္းမ်ား ၊ ကြန္ဒုိမ်ား ၊ လုံးခ်င္းအိမ္မ်ား အေတာ္အတင့္ မွ်တစြာရွိသည့္ၿမဳိ႕နယ္လည္းျဖစ္သည္ ။ အခ်ဳပ္အားျဖင့္ဆုိေသာ္ ပုဇြန္ေတာင္ၿမဳိ႕နယ္သည္ ဧရိယာက်ယ္ဝန္း သည့္အျပင္ လူေနထူထပ္ၿပီး စည္ကားသြားလာေကာင္းေသာၿမဳိ႕နယ္တစ္ခုျဖစ္သည္ ။