ကြန္ဒို ငွါးရန္ ပန္းပဲတန္းၿမိဳ႕နယ္

ဗိုလ္ဆြန္ပတ္ကြန္ဒိုတြင္ အခန္းငွားရန္ရွိပါသည္။

 ပန္းပဲတန္း |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 35 သိန္း (က်ပ္) (တစ္လ) |  ကြန္ဒို
- ဗိုလ္ဆြန္ပတ္ကြန္ဒို (အလႊာျမင့္) - 3300 Sqft - မာစတာ(၂)ခန္း၊ ႐ိုး႐ိုး(၂)ခန္း၊ ပါေကးခင္း၊ အဲကြန္း(၆)လံုး၊ - 2M, 2B, ပါေကး၊ 6A/C, နံရံကပ္ဗီရို၊ ခန္းစီးလိုက္ကာ
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

ကြန္ဒိုတိုက္ခန္း(10 X 30) ေပ (GF+1F) ငွားရန္ရွိပါသည္ (၂၇)ထိိပ္

 ပန္းပဲတန္း |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 10 သိန္း (က်ပ္) (တစ္လ) |  ကြန္ဒို
ပန္းပဲတန္းျမိဳ႕နယ္တြင္ (10 X 30)ေပ (GF+1F) Hall, အဲကြန္း (၂)လံုး၊ ဖုန္း၊ ပါေကး။ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းျပင္ဆင္ထားေသာ ကြန္ဒိုတိုက္ခန္း...
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

(1800 စတုရန္းေပ) က်ယ္၀နး္သည့္ Condo အခန္းငွားရန္

 ပန္းပဲတန္း |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 $ 1,200 (အေမရိကန္ေဒၚလာ) (တစ္လ) |  ကြန္ဒို
ပန္းပဲတန္းၿမိဳ ့နယ္အတြင္း (၁၈၀၀ စတုရန္းေပ) အက်ယ္ ရွိပီး ျပင္ဆင္ၿပီး ကြန္ဒိုတိုက္သစ္ ငွားရန္ရွိပါသည္။ ပန္းပဲတန္းျမိဳ႕နယ္အတြင္းတြင္ တည္ရိွျပီး သိမ္ၾကီးေစ်း၊...
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

ဗိုလ္ဆြန္ပတ္ကြန္ဒိုတြင္ အခန္းငွားရန္ရွိပါသည္။

 ပန္းပဲတန္း |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 35 သိန္း (က်ပ္) (တစ္လ) |  ကြန္ဒို
- ဗိုလ္ဆြန္ပတ္ကြန္ဒို (အလႊာျမင့္) - 3300 Sqft - မာစတာ(၂)ခန္း၊ ႐ိုး႐ိုး(၂)ခန္း၊ ပါေကးခင္း၊ အဲကြန္း(၆)လံုး၊ - 2M, 2B, ပါေကး၊ 6A/C, နံရံကပ္ဗီရို၊ ခန္းစီးလိုက္ကာ
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

ကုန္သည္လမ္း ေရႊၿမန္မာ ကြန္ဒို တိုက္ခန္း ဌားမည္

 ပန္းပဲတန္း |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 $ 1,500 (အေမရိကန္ေဒၚလာ) (တစ္လ) |  ကြန္ဒို
1800sqft 2MBR ျပင္ဆင္ျပီး
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

28လမ္းကြန္ဒိုတြင္ (25x50) အက်ယ္ရွိေသာကြန္ဒိုအျမန္ငွားမည္။

 ပန္းပဲတန္း |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 10 သိန္း (က်ပ္) (တစ္လ) |  ကြန္ဒို
ပန္းပဲတန္းၿမိဳ႕နယ္ တြင္ (25x50) 1MBR,1BR,AC,F.Fur ပါေကး ပါ၀င္ေသာကြန္ဒိုအျမန္ငွားမည္။
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

28လမ္းကြန္ဒိုတြင္ (25x50) အက်ယ္ရွိေသာကြန္ဒိုအျမန္ငွားမည္။

 ပန္းပဲတန္း |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 10 သိန္း (က်ပ္) (တစ္လ) |  ကြန္ဒို
ပန္းပဲတန္းၿမိဳ႕နယ္ တြင္ (25x50) 1MBR,1BR,AC,ပါေကး ပါ၀င္ေသာကြန္ဒိုအျမန္ငွားမည္။
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

ပန္းပဲတန္းၿမိဳ႕နယ္ ၇ရပ္ကြက္ ၂၉လမ္း အလယ္ဘေလာက္ တြင္ကြန္ဒိုငွားရန္ရွိသည္

 ပန္းပဲတန္း |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 13 သိန္း (က်ပ္) (တစ္လ) |  ကြန္ဒို
ေပ 32'×50' အဲကြန္း ၃လံုး အ၀တ္ေလၽွာ္စက္ ေရခဲေသတၱာ TV 42" sky net internetတပ္ဆင္ၿပီး ေရကူး ေရခ်ိဳးကန္ ဂ်ာကိုစီ အိမ္သာေရခ်ိဳးခန္းဘိုထိုင္ ေႂကြျပား ကြ်န္းပိေတာက္ပါေကးခင္းၿပီး ေရပူေရေအးစက္...
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

ပန္းခ်ယ္ရီကြန္ဒိုတြင္ အခန္းငွားရန္ရွိပါသည္။

 ပန္းပဲတန္း |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 12 သိန္း (က်ပ္) (တစ္လ) |  ကြန္ဒို
- ပန္းခ်ယ္ရီ ကြန္ဒို (အလႊာျမင့္) - 25'x60' - 1M,1B,ပါေကး,ေၾကြခင္္း၊5AC,F.F
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

ေရႊျမန္မာကြန္ဒိုတြင္ အခန္းငွားရန္ရွိပါသည္။

 ပန္းပဲတန္း |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 8 သိန္း (က်ပ္) (တစ္လ) |  ကြန္ဒို
- ေရႊျမန္မာကြန္ဒို (အလႊာျမင့္) - 18'x55' - ရုံခန္းပံုစံဖြဲ႔ၿပီး/ ဗီနိုင္းခင္း
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

ဗိုလ္ဆြန္ပတ္ကြန္ဒိုတြင္ အခန္းငွားရန္ရွိပါသည္။

 ပန္းပဲတန္း |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 $ 2,500 (အေမရိကန္ေဒၚလာ) (တစ္လ) |  ကြန္ဒို
- ဗိုလ္ဆြန္ပတ္ကြန္ဒို (အလႊာျမင့္) - 1850sqft - 1M,2B,5AC,ပါေကးခင္း၊
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

ပန္းပဲတန္းၿမဳိ႕နယ္

ရန္ကုန္ၿမဳိ႕၏ downtown ၆ ၿမဳိ႕နယ္တြင္ ပန္းပဲတန္းသည္လည္း အပါအဝင္ပင္ျဖစ္သည္ ။ အက်ယ္အဝန္းအားျဖင့္ 0.76 ကီလုိမီတာရွိၿပီး ေက်ာက္တံတားၿမဳိ႕နယ္ ၊ ဆိပ္ကမ္းၿမဳိ႕နယ္ ၊ လသာၿမဳိ႕နယ္ႏွင့္ဒဂုံၿမဳိ႕နယ္တုိ႔ ဝန္းရံေပးထားသည့္ၿမဳိ႕နယ္ျဖစ္သည္ ။ ပန္းပဲတန္းၿမဳိ႕နယ္တြင္ မူလတန္းေက်ာင္း ၃ ေက်ာင္း ၊ အလယ္တန္းေက်ာင္း ၃ ေက်ာင္းႏွင့္ အထက္တန္းေက်ာင္း ၃ ေက်ာင္းတည္ရွိသည့္ ၿမဳိ႕နယ္ျဖစ္သည္ ။ ပန္းပဲတန္းၿမဳိ႕နယ္တြင္း ထူးခြ်န္သည့္ေက်ာင္းသား/သူမ်ားကုိ ႏွစ္စဥ္ေမြးဖြားေပးလ်က္ရွိသည့္ ပန္းပဲတန္း အ.ထ.က(၂)သည္ ရန္ကုန္ၿမဳိ႕နယ္တြင္းလူသိမ်ားသည့္ အထက္တန္းေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းျဖစ္သည္ ။ ကုိလုိနီေခတ္လက္က်န္ အေဆာက္အဦးအခ်ဳိ႕က်န္ရွိသည့္ၿမဳိ႕နယ္မ်ားထဲတြင္ ပန္းပဲတန္းၿမဳိ႕နယ္သည္လည္း ပါအဝင္ပင္ျဖစ္သည္ ။ ရန္ကုန္ၿမဳိ႕၏ အထင္ကရဟုဆုိႏုိင္သည့္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းေစ်း ၊ ရန္ကုန္ၿမဳိ႕တြင္ေစ်းဝယ္ရန္အႀကီးဆုံးကုန္တုိက္ေစ်းလုုိ႔ဆုိႏုိင္သည့္ သိမ္ႀကီးေစ်းတည္ရွိသည့္ ၿမဳိ႕နယ္ျဖစ္သည္ ။ သြားလာရလြယ္ကူအဆင္ေျပသည့္ေနရာေကာင္းၿမဳိ႕နယ္ ျဖစ္ၿပီး ရန္ကုန္ၿမဳိ႕၏အလြန္စည္ကားေသာၿမဳိ႕နယ္တစ္ခုတြင္ပါဝင္သည္ ။ လူေနထူထပ္မႈနဲ႔အတူ ကုန္သည္မ်ား ၊ ေစ်းဝယ္သူမ်ားအလြန္ေပါမ်ားၿပီး ၿမဳိ႕နယ္တြင္းေနထုိင္သူမ်ားသည္ တုိက္ခန္းႏွင့္ကြန္ဒုိတြင္အမ်ားဆုံးေနထုိင္ၿပီး လုံးခ်င္းအိမ္ျဖင့္ေနထုိင္သူမွာ မရွိသေလာက္ရွားသည္ ။ အေၾကာင္းရင္းမွာၿမဳိ႕တြင္းဧရိယာျဖစ္ၿပီး အဂၤလိပ္ေခတ္လက္ထပ္ ကတည္းက ၿမဳိ႕နယ္ကုိ စနစ္တက် တုိက္ခန္းမ်ားျဖင့္ အကြက္က်က် တည္ေဆာက္ခဲ့ၿပီး ေျမကြက္အလြတ္မ်ားလည္းအလြန္ရွားပါးသည့္ၿမဳိ႕နယ္ျဖစ္သည္ ။ ရွိခဲ့လ်င္လည္း ယခုေခတ္ကလာေစ်းျဖင့္ယွဥ္လ်င္ အလြန္ေစ်းႏႈန္းျမင့္သည့္ေနရာတစ္ခုျဖစ္ေနလိမ့္မည္ ။ အခ်ဳပ္အားျဖင့္ဆုိေသာ္ ပန္းပဲတန္းသည္ ရန္ကုန္ၿမဳိ႕တြင္သတ္မွတ္ထားေသာ အဓိကၿမဳိ႕နယ္မ်ားျဖစ္သည့္ လသာ ၊ လမ္းမေတာ္ ၊ ေက်ာက္တံတား ၊ ဗုိလ္တေထာင္ႏွင့္ပုဇြန္ေတာင္ၿမဳိ႕နယ္မ်ားနည္းတူ ေရွးက်ၿပီးတန္းဖုိးရွိ သည့္လက်န္ဗိသုကာအေဆာက္အဦးမ်ားႏွင့္အဂၤလိပ္ေခတ္ယဥ္ေက်းမႈမ်ားကုိျမင္ေတြ႔ႏုိင္ေသာၿမဳိ႕နယ္မ်ား ျဖစ္ေပသည္ ။