ေျမကြက္ ၊ ၿခံကြက္ ငွါးရန္ ေျမာက္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္

ခ်မ္းသာစီးတီးအိမ္ရာတြင္ ေျမကြက္ငွားရန္ရွိပါသည္။

 ေျမာက္ဥကၠလာပ |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 15 သိန္း (က်ပ္) (တစ္လ) |  ေျမကြက္ ၊ ၿခံကြက္
(175' x 175') ေရ၊ မီးအစံု၊ ပါမစ္ေျမ
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

ေျမာက္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္တြင္ ေျမကြက္ငွားရန္ရွိပါသည္။

 ေျမာက္ဥကၠလာပ |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 5 သိန္း (က်ပ္) (တစ္လ) |  ေျမကြက္ ၊ ၿခံကြက္
(70' x 80')ရွိ ေျမကြက္
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

ေျမာက္ဥကၠလာပျမိဳ႕နယ္ ေျမသီးသန္႕အျမန္ဌားမည္။

 ေျမာက္ဥကၠလာပ |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 50 သိန္း (က်ပ္) (တစ္လ) |  ေျမကြက္ ၊ ၿခံကြက္
ေျမာက္ဥကၠလာပျမိဳ႕နယ္ ေျမသီးသန္႕အျမန္ဌားမည္။ (80*60)ေပ (စ်)ရပ္ကြက္ ကန္သာယာအနီး စီးပြားေရးလုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ရန္အထူး ေနရာေကာင္းတစ္ခုျဖစ္သည္။ ေက်ာင္းေစ်းမွတ္တိုင္အနီးျဖစ္သည္။
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

သုဓမၼာလမ္းမေပၚတြင္ ေျမကြက္ ငွားရန္ရွိပါသည္

 ေျမာက္ဥကၠလာပ |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 60 သိန္း (က်ပ္) (တစ္လ) |  ေျမကြက္ ၊ ၿခံကြက္
ေျမာက္ဥကၠလာပ ၊ သုဓမၼာလမ္းမေပၚ ။ အက်ယ္အဝန္း - ေပ ၇၀ × ၁၈၅ ေပ ေျမကြက္ ၊ လုပ္ငန္းသင့္ေတာ္ ။ လူေနစည္ကားပါ ၊ - ေျမာက္ဥကၠလာပျမိဳ႕နယ္တြင္တည္ရိွေသာေၾကာင့္ ေက်ာင္းမ်ား၊ ေစ်းမ်ား၊...
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

ေျမာက္ဥကၠလာတြင္ ေျမကြက္ ႏွစ္ရွည္ငွားမည္။

 ေျမာက္ဥကၠလာပ |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 20 သိန္း (က်ပ္) (တစ္လ) |  ေျမကြက္ ၊ ၿခံကြက္
ေျမာက္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္၊ သုဓမၼလမ္းမႀကီးေပၚ တြင္ တည္ရွိသည္။ အက်ယ္အ၀န္း (55×50) ေပက်ယ္၀န္းသည္။ ဂရမ္ေျမ (ႏွစ္ရွည္ငွားလို) သည္။
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

​ေျမာက္​ဥကၠလာပ သုဓမၼာလမ္​းမႀကီး​ေမးတ​င္​ေျမကြက္ဌားမည္

 ေျမာက္ဥကၠလာပ |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 20 သိန္း (က်ပ္) (တစ္လ) |  ေျမကြက္ ၊ ၿခံကြက္
ကန္​သာယာပန္​းျခံအနီး၊လမ္​းမႀကီး​ေမးတင္​၊နွစ္​ရွည္​ငွားမည္​၊ မည္​သည္​့ဆိုင္​မ်ိဳးမဆိုလက္​ခံပါသည္​။
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

သုဓမၼာလမ္းမေပၚ လူေနစည္ကားေသာဝန္းက်င္တြင္ ေျမကြက္ ငွားရန္ရွိသည္

 ေျမာက္ဥကၠလာပ |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 60 သိန္း (က်ပ္) (တစ္လ) |  ေျမကြက္ ၊ ၿခံကြက္
တည္ေနရာ - သုဓမၼာလမ္းမေပၚ ၊ ေျမာက္ဥကၠလာပျမိဳ႕နယ္ ၊ အက်ယ္အဝန္း - ေပ ၇၀ × ၁၈၅ ေပ အမ်ိဳးအစား - ေျမကြက္ ၊ *ေရ + မီး ၊ လူစည္ကားေသာ ပတ္ဝန္က်င္တြင္တည္ရွိေသာေၾကာင့္...
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

ေျမငွားမည္

 ေျမာက္ဥကၠလာပ |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 10 သိန္း (က်ပ္) (တစ္လ) |  ေျမကြက္ ၊ ၿခံကြက္
ေျမာက္ဥကၠလာအဝိုင္းအနီး အက်ယ္ေပ(10000)Sqft သစ္သားအိမ္(45'x45')တစ္လံုးပါ ေျမာက္ဥကၠလာပျမိဳ႕နယ္တြင္တည္ရိွေသာေၾကာင့္ ေက်ာင္းမ်ား၊ ေစ်းမ်ား၊ ေဆးခန္းမ်ား၊ ကားမွတ္တုိင္တုိ႕နွင့္လည္း...
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

စက္မႈဇုန္ေျမကြက္ငွားရန္

 ေျမာက္ဥကၠလာပ |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 60 သိန္း (က်ပ္) (တစ္လ) |  ေျမကြက္ ၊ ၿခံကြက္
ေျမာက္ဥကၠလာပ၊ ေရႊေပါက္ကံစက္မႈဇုန္၊ ေျမ 3 ဧက၊ အငွား ညွိႏိႈင္း ေျမာက္ဥကၠလာပျမိဳ႕နယ္တြင္တည္ရိွေသာေၾကာင့္ ေက်ာင္းမ်ား၊ ေစ်းမ်ား၊ ေဆးခန္းမ်ား၊ ကားမွတ္တုိင္တုိ႕နွင့္လည္း...
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

ေရႊေပါကၠံတြင္ ေျမကြက္ငွားမည္။

 ေျမာက္ဥကၠလာပ |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 25 သိန္း (က်ပ္) (တစ္လ) |  ေျမကြက္ ၊ ၿခံကြက္
ေျမာက္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္၊ ေရႊေပါကၠံတြင္တည္ရွိသည္။ ေျမဧကအက်ယ္အ၀န္း (60×125) ေပက်ယ္၀န္းသည္။ ဂိုေထာင္ (6250) sqft PW ေျမာက္ဥကၠလာပျမိဳ႕နယ္တြင္တည္ရိွေသာေၾကာင့္ ေက်ာင္းမ်ား၊ ေစ်းမ်ား၊...
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

ေျမာက္ဥကၠလာပၿမဳိ႕နယ္

ရန္ကုန္ၿမဳိ႕၏ အေရွ႕ဘက္ျခမ္းတြင္တည္ရွိေသာ ေျမာက္ဥကၠလာပၿမဳိ႕နယ္သည္ ၂၈.၃ ကီလုိမီတာ က်ယ္ဝန္းေသာ ၿမဳိ႕နယ္သည္ ။ ၿမဳိ႕နယ္၏ ေျမာက္ဘက္တြင္ မဂၤလာဒုံၿမဳိ႕နယ္ႏွင့္လွည္းကူးၿမဳိ႕နယ္ ၊ အေရွ႕ဘက္တြင္ ေျမာက္ဒဂုံၿမဳိ႕နယ္ ၊ အေနာက္ဘက္တြင္ မဂၤလာဒုံၿမိဳ႕နယ္ ႏွင့္မရမ္းကုန္းၿမဳိ႕နယ္ ၊ ေတာင္ဘက္တြင္ ကမာရြတ္ၿမဳိ႕နယ္ ၊ မရမ္းကုန္းၿမဳိ႕နယ္ႏွင့္ ေတာင္ဥကၠလာပၿမဳိ႕နယ္တုိ႔ ဝန္းရံတည္ရွိသည္ ။ ေျမာက္ဥကၠလာသည္ ၁၉၅၉ ခုႏွစ္ကတည္ေဆာက္ခဲ့ေသာၿမဳိ႕သစ္စီမံကိန္းမ်ားထဲက တစ္ခုအပါအဝင္ျဖစ္သည္ ။ ေျမာက္ဥကၠလာပၿမဳိ႕နယ္တြင္ ရပ္ကြက္ေပါင္း ၁၉ ခုရွိၿပီး မူလတန္းေက်ာင္း ၃၀ ေက်ာင္း ၊ အလယ္တန္းေက်ာင္း ၇ ေက်ာင္းႏွင့္ အထက္တန္းေက်ာင္း ၅ ေက်ာင္းတုိ႔ တည္ရွိသည္ ။ ထူးခြ်န္ေသာ ဆရာဝန္ေလာင္းမ်ားကုိ ႏွစ္စဥ္ေမြးထုတ္ေပးလ်က္ရွိေသာ ရန္ကုန္ေဆးတကၠသုိလ္(၂) တည္ရွိေသာၿမဳိ႕နယ္ျဖစ္သလုိ ေဆး(၂) ၏ တြဲဖက္သင္ၾကားေရး ေျမာက္ဥကၠလာပေဆးရုံသည္ ၿမဳိ႕နယ္၏ အာထားရေသာ က်န္မာေရးေစာက္ေရွာက္မႈ တစ္ခုျဖစ္သည္ ။ သုဓမၼာလမ္းမေပၚရွိ မယ္လမုေစတီေတာ္သည္ ရန္ကုန္ၿမဳိ႕တြင္းထင္ရွားေသာ ေစတီပုထုိးမ်ားထဲက တစ္ခုအပါအဝင္ျဖစ္သည္ ။ အခ်ဳပ္အားျဖင့္ဆုိေသာ္ ယခင္က တုိးခ်ဲ႕ၿမဳိ႕သစ္ျဖစ္ခဲ့ေသာ ေျမာက္ဥကၠလာပသည္ ယခုအခါ မ်ားစြာတုိးတက္ေျပာင္းလဲလာၿပီး ေစ်းဆုိင္မ်ား ၊ ဆုိင္ခန္းမ်ား ၊ တုိက္ခန္းမ်ားႏွင့္ လုံးခ်င္းအိမ္ တုိ႔ျဖင့္စည္ကားေသာၿမဳိ႕နယ္တစ္ခုအျဖစ္ေရာက္ ရွိလာၿပီးျဖစ္သည္။