ေျမကြက္ ၊ ၿခံကြက္ ငွါးရန္ မဂၤလာဒံုၿမိဳ႕နယ္

ပုလဲျမိဳ႕သစ္တြင္ ေျမကြက္က်ယ္ငွားရန္ရွိသည္။

 မဂၤလာဒံု |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 30 သိန္း (က်ပ္) (တစ္လ) |  ေျမကြက္ ၊ ၿခံကြက္
မဂၤလာဒံု ပုလဲျမိဳ႕သစ္တြင္ (400x280) က်ယ္ျပီး ေရမီးစံုပါ၀င္ေသာေျမကြက္က်ယ္အျမန္ငွားမည္။
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

မဂၤလာဒုံ ၿမဳိ႕နယ္ ဃုစနလမ္းတြင္ေျမကြက္ဌားမည္ေရာင္းမည္

 မဂၤလာဒံု |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 10 သိန္း (က်ပ္) (တစ္လ) |  ေျမကြက္ ၊ ၿခံကြက္
ေပ၁၃၀×၁၉၀ လူေန ဆုိင္ခန္း ပစၥည္းဂုိေထာင္ လုပ္ငန္းသုံး ေရမီးအစုံကားရပ္ဖုိ.ကေတာ.ေအးေဆးေဆးပဲ ။ မဂၤလာဒံုျမိဳ႕နယ္အတြင္းတည္ရိွျပီး ရန္ကုန္ျမိဳ႕စြန္ဖက္တြင္တည္ရိွေသာ္လည္း...
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

အမွတ္ ၃ လမ္းမႀကီးအနီး လုပ္ငန္းလုပ္ရန္ ေကာင္းမြန္ေသာ ေျမကြက္က်ယ္ ဌားမည္

 မဂၤလာဒံု |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 25 သိန္း (က်ပ္) (တစ္လ) |  ေျမကြက္ ၊ ၿခံကြက္
100×200 ေျမ ေထာင့္ကြက္ လမ္းမႀကီး ဂုတ္ ပါဝါမီတာပါ
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

အမွတ္ ၃ လမ္းမေပၚ လုပ္ငန္းလုပ္ရန္ ေကာင္းမြန္ ေသာေျမကြက္ ဌားမည္

 မဂၤလာဒံု |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 20 သိန္း (က်ပ္) (တစ္လ) |  ေျမကြက္ ၊ ၿခံကြက္
50×200 ေျမ အုတ္ခတ္ ေရမီးစံု ေရွ႕တြင္ေျမပိုပါသည္
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

ေျမအျမန္ငွားရန္ရွိသည္ ျပည္လမ္းမ

 မဂၤလာဒံု |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 30 သိန္း (က်ပ္) (တစ္လ) |  ေျမကြက္ ၊ ၿခံကြက္
မဂၤလာဒံုၿမိဳ႕နယ္တြင္ (60 x 110) ေျမ အျမန္ငွားရန္ရွိပါသည္
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

ေျမအျမန္ငွားရန္ရွိသည္ ျပည္လမ္းမ

 မဂၤလာဒံု |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 30 သိန္း (က်ပ္) (တစ္လ) |  ေျမကြက္ ၊ ၿခံကြက္
မဂၤလာဒံုၿမိဳ႕နယ္တြင္ (60 x 110) ဥယ်ာဥ္ၿခံေျမ အျမန္ငွားရန္ရွိိပါသည္
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

ေျမအျမန္ငွားရန္ရွိသည္ ျပည္လမ္းမ

 မဂၤလာဒံု |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 30 သိန္း (က်ပ္) (တစ္လ) |  ေျမကြက္ ၊ ၿခံကြက္
မဂၤလာဒံုၿမိဳ႕နယ္တြင္ (60 x 110) ဥယ်ာဥ္ၿခံေျမ ေျမ အျမန္ငွားရန္ရွိပါသည္
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

ေျမအျမန္ငွားရန္ရွိသည္ ျပည္လမ္းမ

 မဂၤလာဒံု |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 30 သိန္း (က်ပ္) (တစ္လ) |  ေျမကြက္ ၊ ၿခံကြက္
မဂၤလာဒံုၿမိဳ႕နယ္တြင္ (60 x 110) ေျမ ဥယ်ာဥ္ၿခံေျမ ေျမအျမန္ငွားရန္ရွိိပါသည္
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

မဂၤလာဒံုစက္မႈဇုန္တြင္ ေၿမနွင့္အေဆာက္အဦးငွားရန္ရိွသည္။

 မဂၤလာဒံု |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 25 သိန္း (က်ပ္) (တစ္လ) |  ေျမကြက္ ၊ ၿခံကြက္
ေၿမ(3)ဧက ၊ အုတ္ခတ္ၿပီး ၊ ေၿမမဖို႕ရေသး။ ငွား(1)လ 25သိန္း။
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

မဂၤလာဒံုစက္မႈဇုန္တြင္ ေၿမနွင့္အေဆာက္အဦးငွားရန္ရိွသည္။

 မဂၤလာဒံု |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 35 သိန္း (က်ပ္) (တစ္လ) |  ေျမကြက္ ၊ ၿခံကြက္
ေၿမ(2.5)ဧက ၊ အုတ္ခတ္ၿပီး ၊ ေၿမနဲနဲဖို႕ထား။ ငွား(1)လ 35သိန္း။
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

မဂၤလာဒုံၿမဳိ႕နယ္

မဂၤလာဒုံၿမဳိ႕နယ္သည္ ရန္ကုန္ၿမဳိ႕၏ ေျမာက္ဘက္စြန္းပုိင္းတြင္ တည္ရွိေသာၿမဳိ႕နယ္တစ္ခုျဖစ္သည္ ။ ၿမဳိ႕နယ္၏ ေျမာက္ဘက္တြင္ ေမွာ္ဘီၿမဳိ႕နယ္ ၊ အေရွ႕ဘက္တြင္ ေျမာက္ဥကၠလာပၿမဳိ႕နယ္ ၊ အေနာက္ဘက္တြင္ အင္းစိန္ၿမဳိ႕နယ္ႏွင့္ေရႊျပည္သာၿမဳိ႕နယ္ ၊ ေတာင္ဘက္တြင္ မရမ္းကုန္းၿမဳိ႕နယ္တုိ႔ျဖင့္ ဝုိင္းရံတည္ရွိလ်က္ရွိသည္ ။ မဂၤလာဒုံၿမဳိ႕နယ္သည္ ၉ မီလုိမီတာက်ယ္ဝန္းၿပီး ရပ္ကြက္ေပါင္း ၃၁ ခုျဖင့္ဖြဲ႔စည္းထားသည္ ။ မဂၤလာဒုံၿမဳိ႕နယ္သည္ ရန္ကုန္ၿမဳိ႕၏ အဓိက ခရီးသြားလာမႈမ်ားအတြက္ အေရးပါသည့္ ေအာင္မဂၤလာအေဝးေျပး ကားဂိတ္ႏွင့္ ရန္ကုန္အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာေလဆိပ္တည္ရွိေသာၿမဳိ႕နယ္လည္းျဖစ္သည္ ။ ေအာင္မဂၤလာအေဝးေျပးဂိတ္သည္ ရန္ကုန္ၿမဳိ႕မွေန၍ ျမန္မာျပည္အနံ႔ခရီးသြားလာရန္အတြက္ အထိက အသက္ေသြးေၾကာျဖစ္သလုိ ရန္ကုန္အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာေလဆိပ္ႀကီးသည္လည္း ျမန္မာျပည္တြင္း ႏုိင္ငံတစ္ဝွမ္းမက ႏုိင္ငံတကာအထိေျပးဆြဲပ်ံသန္းလ်က္ရွိသည့္ ေလဆိပ္ႀကီးတစ္ခုျဖစ္သည္ ။ ရန္ကုန္ၿမဳိ႕၏ အေရးပါသည့္ ပညာေရး တကၠသုိလ္တစ္ခုျဖစ္သည့္ ကြန္ပ်ဴတာတကၠသိုလ္(ရန္ကုန္) ႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ တပ္မေတာ္သူနာျပဳႏွင့္ေဆးဘက္ဆုိင္ရာနည္းပညာတကၠသုိလ္ တုိ႔တည္ရွိေသာ ၿမဳိ႕နယ္လည္းျဖစ္သည္ ။ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးအတြင္း တစ္ခုတည္းေသာရွိသည့္ သဘာဝေဘးမဲ့ဥယ်ာဥ္ႀကီး ေလွာ္ကားဥယ်ာဥ္တည္ ရွိေသာၿမဳိ႕နယ္လည္းျဖစ္သည္ ။ အခ်ဳပ္အားျဖင့္ဆုိေသာ္ မဂၤလာဒုံၿမဳိ႕နယ္သည္ ရန္ကုန္ၿမဳိ႕၏အဝင္ဝ ၿမဳိ႕နယ္ျဖစ္ေပမယ့္ စည္းကားၿပီး အထင္ကရ အေရးပါသည့္ အေျခခံ အေဆာက္အဦးမ်ားရွိသည့္ အတြက္ အေရးပါေသာၿမဳိ႕နယ္မ်ားထဲက တစ္ခုအပါဝင္ျဖစ္သည္ ။