အိမ္ၿခံေျမ ငွါးရန္ မဂၤလာဒံုၿမိဳ႕နယ္

အမွတ္ (၃) လမ္းမႀကီးေပၚရွိ အဆင့္ျမင့္ျပင္ဆင္ထားေသာ ရံုးခန္း ဌားရမ္းမည္။

 မဂၤလာဒံု |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 45 သိန္း (က်ပ္) (တစ္လ) |  ဆိုင္ခန္း ၊ ႐ံုးခန္း
အမွတ္ (၃) လမ္းမႀကီးေပၚရွိ ၁။ အဆင့္ျမင့္ျပင္ဆင္ျပီး ရံုုးခန္း၊ ထပ္ခိုးႏွင့္ အဲကြန္း ၃လံုးတပ္ဆင္ထားၿပီးေသာ (အက်ယ္အ၀န္း ၄၅ ေပ x ၃၀ ေပ ) ၂။ ရံုးခန္းတြဲလ်က္ ဂိုေဒါင္အေဆာက္အဦး (အက်ယ္အ၀န္း...
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

မဂၤလာဒံုေလဆိပ္နားမွာ လံုးခ်င္းအိမ္သန္႔ငွါးမည္

 မဂၤလာဒံု |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 20 သိန္း (က်ပ္) (တစ္လ) |  လံုးခ်င္းအိမ္
အက်ယ္ 60×90 ... ႏွစ္ထပ္...လူနည္းမိသားစုသာငွါးမည္....အိမ္အကူေတြေနဖို႔အတြက္လည္း တန္းလ်ားတစ္ခုပါပါသည္ မဂၤလာဒံုျမိဳ႕နယ္အတြင္းတည္ရိွျပီး ရန္ကုန္ျမိဳ႕စြန္ဖက္တြင္တည္ရိွေသာ္လည္း...
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

ခေရပင္ရိပ္မြန္အိမ္ရာတြင္ေစ်းအလြန္တန္ေသာလံုးခ်င္းငွါးရန္ရွိသည္။

 မဂၤလာဒံု |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 7 သိန္း (က်ပ္) (တစ္လ) |  လံုးခ်င္းအိမ္
ၿခံအက်ယ္ 45×65ေပ ရွိ၍အိမ္အက်ယ္မွာ 30×30ေပ ရွိသည္ ၊ RCႏွစ္ထပ္ ၊ 3MBR ၊ 3SBR ။
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

မဂၤလာဒံု စက္မႈဇုန္တြင္ ဂိုေဒါင္ငွားရန္ရွိသည္

 မဂၤလာဒံု |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 70 သိန္း (က်ပ္) (တစ္လ) |  စက္မႈဇုန္
ေျမတြဲသံုး ဂို( 90'×200') 315 KVAခြဲသံုး 70သိန္း
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

န၀ေဒးလမ္း၊10မိုင္၊ပေဒသာရပ္ကြက္ တြင္ 2ထပ္လံုးခ်င္းဌားရန္ရွိသည္။

 မဂၤလာဒံု |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 7 သိန္း (က်ပ္) (တစ္လ) |  လံုးခ်င္းအိမ္
တည္ေနရာ = န၀ေဒးလမ္း၊ 10 မိုင္၊ပေဒသာရပ္ကြက္။ အက်ယ္အ၀န္း = (10'×45') အမ်ိဳးအစား = 2ထပ္အိမ္ ေစ်းႏႈန္း = 7သိန္း/တစ္လ မွတ္ခ်က္ = ျခံေရွ႕တြင္ကား (၄) စီးဆန္႕သည္။ Air Con (1)လံုးပါသည္။ Located Area - Nawaday Street,10 Mile, Padaythar...
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

မဂၤလာဒံုစက္မႈဇုန္တြင္ ငွားရန္ရွိသည္။

 မဂၤလာဒံု |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 84 သိန္း (က်ပ္) (တစ္လ) |  စက္မႈဇုန္
မဂၤလာဒံုစက္မႈဇုန္ စက္ရံု (24000 sq ft) မီး 315 ဒKVA ငွား 1လ 84သိန္း
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

လံုးခ်ငး္အိမ္ ငွားရန္ရွိပါသည္ ခေရပင္ရိပ္မြန္ (၂)

 မဂၤလာဒံု |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 13 သိန္း (က်ပ္) (တစ္လ) |  လံုးခ်င္းအိမ္
မဂၤလာဒံုျမိဳ့နယ္တြင္ (70 x 60) 2RC မာစတာ အိပ္ခန္း (၁)ခန္း၊ ရိုးရိုးအိပ္ခန္း (၃)ခန္း၊ အဲကြန္း (၄)လံုး။ အလံုးစံုျပင္ဆင္ထားေသာ လံုးခ်င္းအိမ္ ငွားရန္ရွိပါသည္။
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

လံုးခ်ငး္အိမ္ ငွားရန္ရွိပါသည္ ခေရပင္ရိပ္မြန္

 မဂၤလာဒံု |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 10 သိန္း (က်ပ္) (တစ္လ) |  လံုးခ်င္းအိမ္
မဂၤလာဒံုျမိဳ့နယ္တြင္ (40 x 60) 2RC မာစတာ အိပ္ခန္း (၁)ခန္း၊ ရိုးရိုးအိပ္ခန္း (၃)ခန္း၊ အဲကြန္း (၄)လံုး၊ အထပ္ေၾကြခင္း၊ ေအာက္ေၾကြခင္း။ အလံုးစံုျပင္ဆင္ထားေသာ လံုးခ်ငး္အိမ္ ငွားရန္ရွိပါသည္။
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

ပုလဲျမိဳ႕သစ္တြင္ ေျမကြက္က်ယ္ငွားရန္ရွိသည္။

 မဂၤလာဒံု |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 30 သိန္း (က်ပ္) (တစ္လ) |  ေျမကြက္ ၊ ၿခံကြက္
မဂၤလာဒံု ပုလဲျမိဳ႕သစ္တြင္ (400x280) က်ယ္ျပီး ေရမီးစံုပါ၀င္ေသာေျမကြက္က်ယ္အျမန္ငွားမည္။
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

ခေရပင္ရိပ္မြန္တြင္ လံုးခ်င္းအိမ္အျမန္ငွားမည္။

 မဂၤလာဒံု |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 15 သိန္း (က်ပ္) (တစ္လ) |  လံုးခ်င္းအိမ္
မဂၤလာဒံုျမိဳ႕နယ္ရွိ ခေရပင္ရိပ္မြန္အိမ္ရာတြင္ (60x80) က်ယ္ျပီး 3MBR,3AC,Ph,Fully Furniture ပါ၀င္ေသာလံုးခ်င္းအိမ္ငွားရန္ရွိသည္။
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

လံုးခ်င္းအိမ္ငွားရန္ရွိသည္ ခေရပင္ရိပ္မြန္အိမ္ရာ II

 မဂၤလာဒံု |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 13 သိန္း (က်ပ္) (တစ္လ) |  လံုးခ်င္းအိမ္
မဂၤလာဒံုၿမိဳ႕နယ္တြင္ (70 x 60) 2RC မာစတာအိိပ္ခန္း(၁)ခန္း ရိုးရိုးအိပ္ခန္း(၃)ခန္း၊ အဲယားကြန္း(၄)လံုး၊ ျပင္ဆင္ထားသာ လံုးခ်င္းအိိမ္ငွားရန္ရွိပါသည္
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

လံုးခ်င္းအိမ္ငွားရန္ရွိသည္ ခေရပင္ရိပ္မြန္လမ္းသြယ္

 မဂၤလာဒံု |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 10 သိန္း (က်ပ္) (တစ္လ) |  လံုးခ်င္းအိမ္
မဂၤလာဒံုၿမိဳ႕နယ္တြင္ (40 x 60) 2RC မာစတာအိပ္ခန္း(၁)ခန္း၊ ရိုးရိုးအိပ္ခန္း(၃)ခန္း၊ အဲယားကြန္း(၄)လံုး၊ ကၽြန္းပါေကး၊ ေၾကြခင္း၊ ျပင္ဆင္ထားေသာ လံုးခ်င္းအိမ္ငွားရန္ရွိပါသည္
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

လံုးခ်င္းအိမ္ငွားရန္ရွိသည္ ခေရပင္ရိပ္မြန္လမ္းသြယ္

 မဂၤလာဒံု |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 10 သိန္း (က်ပ္) (တစ္လ) |  လံုးခ်င္းအိမ္
မဂၤလာဒံုၿမိဳ႕နယ္တြင္ (40 x 60) 2RC မာစတာအိပ္ခန္း(၁)ခန္း၊ ရိုးရိုးအိပ္ခန္း(၃)ခန္း၊ အဲယားကြန္း(၄)လံုး၊ ကၽြန္းပါေကး။ ေၾကြခင္း၊ ျပင္ဆင္ထားေသာ လံုးခ်င္းအိမ္ငွားရန္ရွိပါသည္္
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

ငွားရန္ရွိသည္။

 မဂၤလာဒံု |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 140 သိန္း (က်ပ္) (တစ္လ) |  စက္မႈဇုန္
မဂၤလာဒံုစက္မႈဇုန္ စက္ရံု (40000 sq ft) မီး 315 KVA ငွား 1လ 140သိန္း
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

မဂၤလာဒုံၿမဳိ႕နယ္

မဂၤလာဒုံၿမဳိ႕နယ္သည္ ရန္ကုန္ၿမဳိ႕၏ ေျမာက္ဘက္စြန္းပုိင္းတြင္ တည္ရွိေသာၿမဳိ႕နယ္တစ္ခုျဖစ္သည္ ။ ၿမဳိ႕နယ္၏ ေျမာက္ဘက္တြင္ ေမွာ္ဘီၿမဳိ႕နယ္ ၊ အေရွ႕ဘက္တြင္ ေျမာက္ဥကၠလာပၿမဳိ႕နယ္ ၊ အေနာက္ဘက္တြင္ အင္းစိန္ၿမဳိ႕နယ္ႏွင့္ေရႊျပည္သာၿမဳိ႕နယ္ ၊ ေတာင္ဘက္တြင္ မရမ္းကုန္းၿမဳိ႕နယ္တုိ႔ျဖင့္ ဝုိင္းရံတည္ရွိလ်က္ရွိသည္ ။ မဂၤလာဒုံၿမဳိ႕နယ္သည္ ၉ မီလုိမီတာက်ယ္ဝန္းၿပီး ရပ္ကြက္ေပါင္း ၃၁ ခုျဖင့္ဖြဲ႔စည္းထားသည္ ။ မဂၤလာဒုံၿမဳိ႕နယ္သည္ ရန္ကုန္ၿမဳိ႕၏ အဓိက ခရီးသြားလာမႈမ်ားအတြက္ အေရးပါသည့္ ေအာင္မဂၤလာအေဝးေျပး ကားဂိတ္ႏွင့္ ရန္ကုန္အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာေလဆိပ္တည္ရွိေသာၿမဳိ႕နယ္လည္းျဖစ္သည္ ။ ေအာင္မဂၤလာအေဝးေျပးဂိတ္သည္ ရန္ကုန္ၿမဳိ႕မွေန၍ ျမန္မာျပည္အနံ႔ခရီးသြားလာရန္အတြက္ အထိက အသက္ေသြးေၾကာျဖစ္သလုိ ရန္ကုန္အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာေလဆိပ္ႀကီးသည္လည္း ျမန္မာျပည္တြင္း ႏုိင္ငံတစ္ဝွမ္းမက ႏုိင္ငံတကာအထိေျပးဆြဲပ်ံသန္းလ်က္ရွိသည့္ ေလဆိပ္ႀကီးတစ္ခုျဖစ္သည္ ။ ရန္ကုန္ၿမဳိ႕၏ အေရးပါသည့္ ပညာေရး တကၠသုိလ္တစ္ခုျဖစ္သည့္ ကြန္ပ်ဴတာတကၠသိုလ္(ရန္ကုန္) ႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ တပ္မေတာ္သူနာျပဳႏွင့္ေဆးဘက္ဆုိင္ရာနည္းပညာတကၠသုိလ္ တုိ႔တည္ရွိေသာ ၿမဳိ႕နယ္လည္းျဖစ္သည္ ။ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးအတြင္း တစ္ခုတည္းေသာရွိသည့္ သဘာဝေဘးမဲ့ဥယ်ာဥ္ႀကီး ေလွာ္ကားဥယ်ာဥ္တည္ ရွိေသာၿမဳိ႕နယ္လည္းျဖစ္သည္ ။ အခ်ဳပ္အားျဖင့္ဆုိေသာ္ မဂၤလာဒုံၿမဳိ႕နယ္သည္ ရန္ကုန္ၿမဳိ႕၏အဝင္ဝ ၿမဳိ႕နယ္ျဖစ္ေပမယ့္ စည္းကားၿပီး အထင္ကရ အေရးပါသည့္ အေျခခံ အေဆာက္အဦးမ်ားရွိသည့္ အတြက္ အေရးပါေသာၿမဳိ႕နယ္မ်ားထဲက တစ္ခုအပါဝင္ျဖစ္သည္ ။